34 Warszawska Aukcja Antykwarska - Logos
TRZYDZIESTA CZWARTA WARSZAWSKA AUKCJA ANTYKWARSKA

MIEJSCE AUKCJI:
KLUB KSIĘGARZA
W WARSZAWIE
RYNEK ST. MIASTA 22/24
TEL. 635 25 97

Aukcja odbyła się:
26 kwietnia 2008
zobacz wyniki

INFORMACJE
W katalogu podane są ceny wywołania.
W zamówieniach korespondencyjnych należy podać czytelnie numer katalogowy, nazwisko autora, pierwsze słowa tytułu oraz najwyższą zaoferowaną cenę (limit). Zlecenia instytucji państwowych i społecznych wykonujemy po nadesłaniu formalnego zamówienia, według wypełnionego załączonego wzoru. Prosimy zwrócić specjalną uwagę, aby zamówienia były koniecznie podpisane przez głównego księgowego oraz dyrektora (kierownika) placówki zamawiającej. Na sali aukcyjnej sprzedaż osobom prywatnym realizujemy tylko za gotówkę. Zamówienia korespondencyjne osobom prywatnym wykonujemy wyłącznie za pobraniem pocztowym.
Zamówienia i wszelką korespondencję w sprawach dotyczących aukcji prosimy kierować na adres:

LOGOS
Warszawski Antykwariat Naukowy,
Al. Ujazdowskie 16,
00-478 Warszawa
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. II O/Warszawa
26 12401024 1111 0000 0269 8300
Tel./Fax 22/621 38 67
email: logos@antykwariatlogos.waw.pl

Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie upoważnienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Informujemy, że wg obowiązującej ustawy, do cen wylicytowanych będzie doliczony podatek VAT.
Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska posiadają prawo pierwokupu po najwyższej wylicytowanej cenie.

SPIS TREŚCI:
STARE DRUKI
CYMELIA
FOTOGRAFIE
OSIEDLA PODMIEJSKIE i LETNISKOWE DWUDZIESTOLECIA MIEDZYWOJENNEGO
LITERATURA BIBLIOFILSTWO
REGIONALIA ETNOGRAFIA PRZEWODNIKI
Koło miasto i powiat
KARTOGRAFIA
HISTORIA i PAMIĘTNIKI
GENEALOGIA i HERALDYKA
MILITARIA
prasa wojskowa
Wojna Polsko-Sowiecka 1920
HARCERSTWO
PRAWO
PORADNIKI
JUDAICA
VARIA
Indeks
 1.    
 1. ALBUM młodej architektury. [Warszawa]: Związek Słuchaczów Architektury Politechniki Warszawskiej, 1930. – 127 s. (w tym 100 s.il.), 30 × 24 cm, brosz. wyd. Pracownie: Rys. odręcznego; Rys. architektonicznego u Z.Mączeńskiego; Hist. sztuki i arch. u St. Noakowskiego; Projekty u Al.Bojemskiego. Niewielkie uszkodzenia grzbietu.   90. -
 1. ALBUM Strażnic. Warszawa: Nakładem Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy finansowej pomocy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, 1932. – 12 s., 18 k.il., 25 × 35 cm, brosz. wyd., 13 typów strażnic (m.in. w: Pruszkowie, Piastowie, Postawach, Sękocinie, Ursusie, Pęcinach, Legionowie) zaprojektowanych przez arch.: A. Dygata, Cz. Kosteckiego, H. Oderfelda. Ładny egz.   150. -
 1. BANACH Andrzej (1910-1990): Polska książka ilustrowana 1800 – 1900. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1959. – 508, [4] s., 555 il., 29 cm, opr. wyd. pł., obw. Podstawowa praca dla zrozumienia rozwoju grafiki i ilustracji książkowej w Polsce XIX w. Bardzo ładny egz.   250. –
 1. [BERLEWI Helena] Hel Enri retrospective 1952-1970. [avec la collaboration de Marian Berlewi]. Lyon: Galerie Verriere, 1970. – [40] s., il. (w tym 5 kol. wklejonych), 27 cm, brosz. wyd. Dedykacja artystki dla drogich przyjaciół państwa M[ieczysława] i J.Bermanów, także w imieniu nieodżałowanego B.P. syna Henryka. Katalog retrospektywnej wystawy matki Henryka Berlewiego, czołowego przedstawiciela awangardowej abstrakcji geometrycznej, twórcy zasady mechanofaktury. Hel Enri zaczęła uprawiać sztukę naiwnie abstrakcyjną w wieku 79 lat. Debiutowała w 1954 w Paryżu. Wśród wielu wystaw głównie w Europie, także kilkakrotnie w Polsce: Warszawa, Sopot i Osieki. Do katalogu dołączono dwa arkusze stykówek zdjęć 6 × 9 cm, autorstwa Wacława Komierowskiego, po 8 odbitek na każdym arkuszu, z wernisażu w KMPiK w Warszawie w 1966, gdzie na dwóch fotografiach Helena Berlewi oprowadza syna Henryka po swojej wystawie. Stan b. dobry.   300. –
 1. BIULETYN Towarzystwa Urbanistów Polskich w Zjednoczonym Królestwie. N 2. London: Wydawnictwo T.U.P., 1945. – [1], 126 s., 40 k.tabl., 5 tabl.rozkład., 23 cm, brosz. wyd. For Members Only. Not for Sale. Numer w całości poświęcony urbanistyce Warszawy. Zawiera m.in. artykuły: Dziewoński K.: Historyczny rozwój planowania i planu Warszawy z 24 il., Chmielewski J., Syrkus S.: Warszawa Funkcjonalna – wyciąg ze studium z 1934 r. z 12 tabl., Strzelecki J., Chmielewski J.: Plan regionalny Okręgu Warszawskiego – wyciąg ze studium z 1938 r. – 12 plansz Biura Planu Regionalnego, Dmochowski Z.: Odbudowa Warszawy a sprawa zabytków architektury Warszawy – 51 ilustr., dodatkowo zawiera duże reprodukcje sztychu widoku Warszawy z 1772 Bernardo Bellotto de Canaletto, Plan Warszawy z 1762 M. P. Ricaud de Tirregaille’a, Urbs Varsovia E. J. Dahlbergh’a, 4 odbitki planów ogólnych Warszawy z lat 1930-tych, 3 plansze Biura Planu. Okładka podniszczona. Wielka rzadkość.   250. –
 1. CERETELLI N.: Russkaja krestjanskaja igruszka. [Moskwa]: Academia, 1933. – 249, [14] s., 50 k.tabl. (w tym 4 kol., pozostałe w ramach paginacji), 25 cm, opr. wyd. pł. Opis rosyjskich ludowych zabawek od XVII w. po współczesność. Bogaty materiał ilustracyjny. Ładny egzemplarz.   150. –
 1. CIEŚLEWSKI Tadeusz syn (1895-1944): Drzeworyt w książce, tece i na ścianie. Uwagi polemiczne o graficznej rasowości drzeworytu. Warszawa: Towarzystwo Bibljofilów Polskich, 1936. – 63, [4] s., il., 24 cm, brosz. wtórna. „Drzeworyt…” należy do najważniejszych prac teoretycznych dotyczących grafiki w Dwudziestoleciu Międzywojennym. Jego autor, Tadeusz Cieślewski syn, był wybitnym grafikiem, krytykiem i teoretykiem sztuki, jednym z twórców nowoczesnego drzeworytu polskiego. Nakład 300 egzemplarzy. „Tekst ozdobiono odbitkami z 15 klocków oryginalnych i z 23 klisz cynkograficznych, złożono i odbito czcionką A. Półtawskiego w układzie graficznym autora w Doświadczalnej Pracowni Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Warszawie”. Stan dobry, na k. przedtyt. i tyt. wytarty podpis.   95. –
 1. CZERMAŃSKI Zdzisław (1900-1970): Marszałek Piłsudski w 13 karykaturach. Wstęp Jana Lechonia. [Wyd. pierwsze] Paryż: [b.w.], 1931. – 12, [3] s., 13 k.tabl.kolorowych (naklejonych na kartony), 54 × 44 cm, teka wtórna, szare płótno ze złoconym tytułem. Czermański rysunku uczył się we Lwowie u Kazimierza Sichulskiego. Jako nastolatek wstąpił do Legionów. w latach 20. współpracował z czasopismami satyrycznymi: „Cyrulikiem warszawskim” i lwowskim „Szczutkiem”. w 1930 miał wystawę indywidualną w Galerii Charpentier. z Francji wyjechał do Anglii, gdzie rysował dla pisma „Graphic”. w 1931 wyjechał do USA na zaproszenie nowo powstałego „Fortune Magazine”, dla którego przez 3 lata rysował. Prezentowany album 13 kolorowych karykatur Józefa Piłsudskiego, które sam Piłsudski polecił rozwiesić w Belwederze. Wydano w ilości 500 egz. numerowanych, ten nosi nr 40. Reprodukcje, jako facsimile wykonano z oryginałów, w Zakładach Jacomet’a w Paryżu. Kartony czyste. Ładny komplet.   7 500. –
 1. „CZWÓRKA” Wystawa zbiorowa prac: Stanisława Batowskiego, Zygmunta Kurczyńskiego, Ludwika Kwiatkowskiego i Tadeusza Rybkowskiego. Wstęp i objaśnienia Artura Schrödera. Lwów: 1917. – 62 s., [25] il., 24 cm, brosz. wyd.   75. –
 1. DRESLER Adolf: Deutsche Kunst und entartete „Kunst”. Kunstwerk und Zerrbild als Spiegel der Weltanschauung. München: Deutschen Volksverlag, 1938. – 79, [1] s. w tym 34-79 s.il., 22 cm, opr. wyd. pł. w pracy przedstawiono porównawczo sztukę „dekadencką” (głównie ekspresionizm), ze sztuką czystą-germańską (poprawną politycznie).   95. –
 1. EXLIBRIS. Czasopismo poświęcone książce, założone przez Franciszka Biesiadeckiego. Organ Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie pod red. A.Birkenmajera i K.Piekarskiego. R.VII, Z.1. Kraków: Towarzystwo Miłośników Książki, 1925. – [8], 89 s., 29 k.tabl., brosz.wyd. Numer dedykowany Robertowi Jahodzie w 50-lecie pracy zawodowej. Okładka podniszczona, blok czysty.   90. –
 1. GOLLERBACH Erich Fedorowicz (1895-1942): Sowremennaja oblożka. Tekst … 75 wosporoizwedenij. Leningrad: Akademia Chudożestw, 1927. – 27, [5] s., 75 s.il., 28 cm, opr. wyd. karton. Opracowanie sztuki graficznej sowieckiej okładki z lat dwudziestych XX w. przez jednego z wybitniejszych znawców sztuki, literaturoznawcę i bibliofila, jednego z założycieli Leningradzkiego Stowarzyszenia Bibliofilów. Okładki 24 artystów, m.in. Akimowa, Kustodiewa, Litwinenki, Pożarskiego, Faworskiego etc. Gollerbach, który w swoim krótkim życiu napisał ok. 50 książek, zmarł w Wołogdzie 1942 r. Lekko zaplamiona okładka, wewnątrz stan idealny.   200. –
 1. GOMBROWICZ Witold (1904-1969): Iwona księżniczka Burgunda. Warszawa: PIW, 1958. – 87, [1] s., 5 k.tabl. rozkład., 24 cm, brosz. wyd., obwoluta. Wydanie pierwsze. Obwoluta i ilustracje Tadeusza Kantora. Lekko nadkruszona górna krawędź obwoluty.   75. –
 1. GUMOWSKI Maryan: Portrety Kościuszki. (47 reprodukcyi). Lwów: H.Altenberg, G.Seyfarth, E.Wende i Ska, 1917. – [6], 80, [2] s., portret, 38 s.il., 24 cm, brosz. wyd., obwoluta. Studya Ikonograficzne do Dziejów Polskich T.1. Obejmuje wizerunki Kościuszki na obrazach, sztychach, medalach i rzeźbach do początków XX wieku. Ładny egzemplarz.   120. – 
 1. HEILPERN Jakób (1850-1910): Nauka mularstwa. T. I. Część Pierwsza. Wiadomości z nauk zasadniczych. z 825 drzeworytami w tekście i jedną tablicą chromolitografowaną. Warszawa: Skład Gł. w księg. Gebethnera i Wolffa, 1894. – XXVII, 527 s. [przestawiona kolejność kart wstępu], il., tabl. lit. kol., 27 cm, opr. pł., drobne zabrązowienia tablicy. Stan dobry.   90. – 
 1. HENRYKA Sienkiewicza „Quo vadis?” w piętnastu obrazach Jana Styki. Objaśnienie. Warszawa: Fr. Karpiński, 1903. – [24] s., winiety i ozdobniki, 24 cm, brosz. wyd. Druk dwubarwny, całość ozdobiona secesyjnymi ozdobnikami. Stan dobry: okładka zakurzona, rdzawe plamy przy metalowych zszywkach w grzbiecie.   45. – 
 1. ISKIERSKI Stanisław: Bronzy Zamku Królewskiego i Pałacu Łazienkowskiego w Warszawie. [b.m.]: Ministerswo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dyrekcja Zbiorów Państwowych, 1929. – 28, [4] s., 23, 10 s.tabl., 23 cm, brosz. wyd. Znakomite opracowanie kustosza pałacu w Łazienkach. Tekst w językach polskim i francuskim.   50. – 
 1. IZOFRONT. Klassowaja borba na frontie prostranstwiennych iskusstw. Sbornik statiej ob’iedinienija „Oktjabr”. Pod redakciej P.I.Nowickogo. Moskwa-Leningrad: Ogiz Izogiz, 1931. – [2], 159, [2] s., il., 17 cm, opr. wyd. pł. Bogato ilustrowana kronika ruchu artystycznego młodej sowieckiej awangardy, działającej od 1928 do 1932 roku (dwie wystawy 1928 Leningrad, 1930 Moskwa).   150. – 
 1. KAMIEŃSKI Antoni (1860-1933): Szkice z Puszczy Białowieskiej. 14 kartonów. Tekst Zygmunta Bartkiewicza. Warszawa: Nakł. Towarzystwa Akc. Wyd. „Świat”. Druk Lit. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów, 1912. – [2], 6 s., 14 k.tabl.litografii, 32 × 24 cm, opr. wyd. karton. Antoni Kamieński wykonywał na zamówienie rysunki o tematyce rosyjskiej (m.in. „Illustration”, „Monde Illustré”, „The Grafic”. Od 1894 roku współpracował z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, w którym reprodukował większość swoich prac. Litografie dwubarwne, typy ludzkie oraz pejzaże z Puszczy Białowieskiej. Okładka otarta na grzbiecie, litografie w stanie nienagannym.   750. – 
 1. KOWALSKI Leon: Artysta malarz i grafik, 1870-1937. Głosy prasy o twórczości Leona Kowalskiego. Ze wspomnień malarza. Ilustracje. Wykaz ważniejszych prac. Kraków: Druk. Patria, [1939]. – 59, [3] s., il., [32] s.il., 23 cm, brosz. wyd. Dedykacja żony artysty dla dyr. T-wa Prz. Szt. Pięknych. Książka podsumowująca działalność znanego malarza i grafika, propagatora sztuki, ucznia m.in. Matejki, Wyczółkowskiego, Łuszczkiewicza i Wrubla.   90. – 
 1. KRAKÓW buduje Muzeum Narodowe. Historyczny zarys powstania Muzeum Narodowego w Krakowie, jego rozwój i konieczność budowy nowego gmachu. Sprawozdanie z dotychczasowej akcji Komitetu Wykonawczego i z prac technicznych kierownictwa budowy. Referaty wygłoszone na posiedzeniu Krajowego Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie w dniu 1 grudnia 1934 r. w Sali Portretowej na ratuszu. Kraków: Komitet Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie, 1935. – 55 s., [8] tabl. il., 24 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in. spis ponad 6,5 tys. prywatnych ofiarodawców i instytucji, które wsparły budowę muzeum. Brzegi obwoluty postrzępione, z ubytkami.   50. – 
 1. KRAUSHAR Aleksander (1846-1931): Ogród Saski w Warszawie (1727-1927). Monografia historyczna, poświęcona upamiętnieniu dwóchsetnej rocznicy oddania tegoż ogrodu do użytku publicznego. Warszawa: Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy, 1927. – 22 s., liczne fot., 30 cm, brosz. wyd. Odbitka z „Kroniki Warszawy” Nr. 2 r. 1927. Tyt. okładkowy: „1727-1927. w Dwuchsetną rocznicę oddania Ogrodu Saskiego do użytku publicznego”.   50. – 
 1. LECH. Czasopismo poświęcone kulturze narodowej, miłośnictwu piękna, propagandzie książki. R.1. z. III-IV. Warszawa: Lech, grudzień 1937. – [4], 61-109, [5] s., il., [1] k.tabl., [3] k.tabl.w ramach paginacji, 34 cm, brosz. wyd. Redaktor i wydawca Wacław Grymowski. w numerze m.in.: J.Jarzębowski: Skarby Bielan; K.M.Morawski: o kilku mniej znanych zabytkach sasko-polskich; J.Gralewski: Sztuka ludowa.   50. – 
 1. ŁUSZCZKIEWICZ Władysław (1828-1900): Kościół kolegijacki Łeczycki dziś parafijalny we wsi Tumie jako zabytek XII wieku. Opisał i rysunkami objaśnił … Kraków: Akad. Umiejętności, 1879. – [9], 80-104 s., XXIV-XXXI k.tabl.litografowanych, 34 cm, brosz.wyd. Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, Z.4. Ostatni zeszyt T.1. Sprawozdań, pięknie ilustrowana monografia kościoła w Tumie. Ostatnie karty i okładka podniszczone bez uszczerbku dla tekstu.   300. – 

MATERIAŁY – Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana [następnie] Sztuka Stosowana. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana założone 1901 w Krakowie, z inicjatywy K. Tichego, J. Warchałowskiego, W. Tetmajera, E. Trojanowskiego, J. Czajkowskiego, S. Golińskiego, J. Bukowskiego (sekretarz); członkami byli m.in. J. Mehoffer, S. Witkiewicz, S. Wyspiański; celem Towarzystwa było popieranie rodzimego rzemiosła artyst., gromadzenie dzieł polskiej sztuki ludowej, organizowanie wystaw, konkursów; wydawano czasopismo „Sztuka Stosowana” pod redakcją J. Warchałowskiego i E. Trojanowskiego; działało do 1914. Wszystki zeszyty ok. 33 × 27 cm.

 1. Nr 1 – 1902 – [2] k., [7] k.tabl. (w tym 5 kol.)   50. – 
 1. Nr 2 – 1903 – [1] k., [7] k.tabl. (w tym 4 kol.)   50. – 
 1. Z. 5 – 1904 – [2] k., [7] k.tabl. (w tym 5 kol.)   50. – 
 1. Z. 6 – 1905. – [7] s., 3-18 k.tabl., Budownictwo drzewne. Wstęp Jerzego Warchałowskiego, okładka podług rys. Edwarda Trojanowskiego. Okładka przybrudzona, grzbiet broszury zniszczony.   90. – 
 1. Z. 10 – 1907 – [1] k., 32-45 k.tabl., [1] k.; w zeszycie m.in. Wyspiański – meble, Mehoffer i Jan Bukowski.   50. – 
 1. Z. 11 – 1908 – [1] k., 46-59 k.tabl., [1] k.; w zeszycie m.in. Konkurs na dwór wiejski w Opinogórze.   50. – 
 1. Z. 12 – 1909 – [4] s., [13] k.tabl., [1] k.; zeszyt w całości: POLKOWSKI Franciszek Krzywda: Krzyże na Litwie, rysował dla J. Hr. Przeździeckiego z Rakiszek, latem 1908.   120. – 
 1. Z. 16 – 1912 – [2] s., 15 k.tabl., [1] k.; zeszyt w całości: Dworek na Wystawie Architektonicznej w Krakowie w r. 1912. (Architektura i Wnętrza).   90. – 
 1. Z. 17 – 1913 – [1] k, 2-13 k.tabl., [1] k.; w zeszycie m.in. Wyroby skórnicze wykonane na kursie galanteryjnym w Miejskiem Muzeum Przemysłowem w Krakowie pod kierunkiem artystycznym i technicznym Bonawentury Lenarta.   50. – 

 1. MEBLE wnętrz mieszkalnych. Warszawa: Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej. Studium Wnętrz i Sprzętu, 1937. – 25, [3] s., [1], 30-123, [1] k., [17] k.tabl. (w tym 3 kol.), 28,5 cm, opr. pł. z czerwonym skórzanym szyldem ze złoc. tytułem na grzbiecie. – 25 s. tekstu + kilkadziesiąt funkcjonalno-modernistycznych projektów mebli dla wnętrz mieszkalnych (pokoje stołowe, sypialne, mieszkalne, pani, pana, gościnne, letniskowe, gabinety i pracownia) autorstwa architektów 20-lecia międzywojennego: S. Sienicki, M. Leykman, S. Koziński, St. Gałęzowski, B. Szmidt, Wł. Pieńkowski, J. Ufnalewski, etc., projekty w skali, cz.-b. zdjęcia mebli, kolorowe rysunki wnętrz. Ładny egz.   150. – 
 1. [MICKIEWICZ] Wystawa projektów konkursowych rzeźbiarzy polskich na pomnik Adama Mickiewicza otwarta w Sukiennicach w miesiącu Lutym 1885 r. Katalog i objaśnienie treści projektów. Kraków: Komitet Pomnika, 1885. – 14, [1] s., 23 cm, bez opr. Kartki luzem.   50. – 
 1. MŁODA Architektura, Nr 1-6. Kwartalnik. Warszawa: Wyd. Zw. Słuch. Arch. Politechniki Warszawskiej, 1938-1939. – Nr 1. Styczeń – 15, [1] s., il.; Nr 2. Marzec – [2], 28, [2] s., il.; Nr.3. Czerwiec – [4], 34, [4] s., il.; Nr 4-5. Grudzień. – 44, [4] s., il.; Nr 6. Maj/1939. – 53, [3] s., il., 29,5 cm, współoprawne 6 nr jakie wydano, zielona płócienna oprawa z tłoczonym złoconym napisem na okładce, prywatne pieczątki. Stan bdb.   200. – 
 1. MYCIELSKI Jerzy (1856-1928): Katalog portretów i obrazów będących własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego za rektoratu Władysława Szajnochy. Oprac. i opatrzony wstępem przez … Kraków: Druk. Uniw. Jagiell., 1913. – [4], VI, 33 s., 6 k.tabl., 19 cm, brosz. wyd.   60. – 
 1. NIEMOJEWSKI Lech (1894–1952): Wnętrza architektoniczne pałaców stanisławowskich. Szkic syntetyczny. Warszawa: Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej 1927. – 70, [6] s., il., LXXVIII s. tabl., 25 cm, brosz. wyd. Biblioteka Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej T.1. Bardzo staranny druk Wł. Łazarskiego w Warszawie. Zdjęcia i rysunki wnętrz, obiektów rzemiosła artystycznego oraz mebli.   75. – 
 1. NIEWIADOMSKI Eligjusz (1869-1923): Wiedza o sztuce na tle jej dziejów. Malarstwo, architektura, rzeźba, przemysł artystyczny. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski, 1923. – [4], 464, [2] s., il., 24 cm, opr. wyd. pł. zdob. złoc. Otarte krawędzie okładki.   150. – 
 1. PASZKIEWICZ Mieczysław (1925-2004): Jacek Malczewski in Asia Minor and in Rozdół. London: The Polish Library, The Lanckoroński Foundation, 1972. – 74 s., liczne il., 26 cm, brosz. wyd., obwoluta. Monografia zbioru rysunków i akwarel Jacka Malczewskiego (1854 – 1929) z kolekcji rodziny Lanckorońskich w Bibliotece Polskiej w Londynie. Pięknie wydana książka, wydrukowana w Oficynie Poetów i Malarzy.   95. – 
 1. Das PLAKAT. 4. Jahrg./1913. Nr 2. Mitteilungen des Vereins der Plakatfreunde. Berlin: M.Schildberger, 1913. – 54-102, [3] s., il., [10] k.tabl.kol., 29 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowany miesięcznik artystyczny ukazujący się od 1910-1921 r. Lekko nadpęknięta krawędź grzbietu.   60. – 
 1. POŚWIKOWA Br.: Wskazówki w zakresie sztuki stosowanej do przemysłu. Warszawa: T. Popławski, 1892. – 55 s., il., 20 cm, brosz. wyd. Treść obejmuje m.in.: malowanie na tkaninach, skórze, drzewie, wypalanie, malowanie na porcelanie i fajansie oraz szkle i marmurze.   50. – 
 1. PRAESENS. Kwartalnik modernistów. Nr 1. Pod red. Henryka Stażewskiego, S.Syrkusa i H.Niemirowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Grupy „Praesens”, czerwiec 1926. – 63, [1] s., il., inseraty, 31 cm, brosz. wyd. Pierwszy nr (z 2 wydanych) warszawskiego pisma poświęconego najnowszym kierunkom sztuki. Kwartalnik tylko z nazwy – nr 2 wydano dopiero w 1930 r., prezentował na swoich łamach poglądy i działalność grupy artystycznej zrzeszającej awangardowych plastyków i architektów. Ich celem była jedność wszystkich sztuk plastycznych, z silnym zaakcentowaniem funkcjonalności i kompozycji przestrzeni. Wśród autorów m.in.: H.Stażewski, K.Malewicz, K.Kobro-Strzemińska, S.Syrkus, B.Lachert, Teo v.Doesburg. Bogaty materiał ilustracyjny awangardowej sztuki w Europie, zwłaszcza architektury. Otarcia grzbietu, stan dobry.   1 200. – 
 1. PRZEGLĄD Urbanistyczny. Organ Społecznego Zrzeszenia Inżynierów. Kwartalnik poświęcony urbanistyce i dziedzinom pokrewnym. Redaktor Naczelny – inż. St. Kluźniak. Warszawa. Rok i – 1938. Nr 1 – Czerwiec. – 60, [4] s., il.; Nr 24 Wrzesień/Grudzień. – 80, [4] s., il., 1 tabl.; Rok II – 1939. Nr 1-2 Marzec/Czerwiec. – 70, [1] s., il.; 24 cm, brosz. wyd., wydano tylko 3 w/w numery – komplet.   180. – 

PRZEMYSŁ i Rzemiosło. Czasopismo poświęcone wytwórczości przemysłowej i rękodzielniczej oraz sztuce plastycznej; organ Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. dra Adrjana Baranieckiego w Krakowie. Redaktor Kazimierz Witkiewicz.

 1. Rocznik I. Numer 1. 1921. – 45, [3] s., il., [2] k.tabl., 31 cm, brosz. wyd. w n-rze m.in. Wystawa prac introligatorskich Roberta Jahody – autorstwa K.Witkiewicza; Statut Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. dra Adrjana Baranieckiego. Okładka pęknięta, egz. czysty.   50. – 
 1. Rocznik I. Numer 2. 1921. – 49-94, [2] s., il., [3] k.tabl., 31 cm, brosz. wyd. w n-rze m.in. o ludwisarstwie i dzwonach w Polsce – Aleksandra Borawskiego; Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie – Adama Chmiela; Reklama a oszpecanie miasta – Józefa Muczkowskiego. Okładka pęknięta, egz. czysty.   50. – 

 1. SCHULZE-NAUMBURG Paweł: Estetyka mieszkania. Przekład Antoniego Krasnopolskiego. Warszawa: Jan Fiszer, 1904. – 147, [2] s., ozdobniki., 19 cm, brosz. wyd., okładkę rysował A. S. Procajłowicz, blok lekko poluzowany. Ładny egz.   75. – 
 1. [SIEMIRADZKI] Henryk Siemiradzki 1843 – 1902. Warszawa: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 1939. – 23, [2] s., portret, [24] s.tabl., 23 cm, brosz. wyd. Katalog wystawy zbiorowej dzieł wybitnego artysty.   45. – 
 1. SIENICKI Stefan: Sklep detaliczny. Sytuacja projekty meble konstrukcje. z przedmową b. ministra Czesława Klarnera prezesa Związku Izb Przemysłowo-Handlowych R.P. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych,1936. – 137, [3] s., XLVI s.tabl. w ramach paginacji, 29 cm, brosz. wyd. Jasne zaplamienia przedniej okładki i marginesu 2 początkowych kart.   120. – 
 1. SIENKIEWICZ Jerzy (1897-1980): Projektowane dekoracje ścienne Teatru Narodowego (Karta z dziejów ruchu artystycznego Warszawy doby Królestwa Kongresowego). Warszawa: Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, 1930. – [2], 17 s., il., [3] k.tabl., brosz. wyd. Ładny egz.   35. – 
 1. SIENNICKI Jerzy: Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym. Lublin: Departament Sztuki M.W.R. i O.P., 1929. – 63, [3] s., [12] s.tabl., 25 cm, brosz. wyd. Tow. Przyj. Nauk w Lublinie, Prace Komisji Regjonalistycznej nr  2. Opis, historia, dokonane roboty, akta. Podklejone krawędzie grzbietu taśmą. Czysty egz.   60. – 
 1. SŁOWNIK artystów plastyków. Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego ZPAP 1945-1970. Słownik biograficzny. Warszawa: Okręg Warszawski ZPAP, 1972. – 714, [2] s., il., 33 cm, opr. wyd. pł. obwoluta. Jedyny polski słownik artystów dwudziestowicznych doprowadzony do końca alfabetu, ponadto zawiera biogramy żyjących artystów, co stanowi ważne źródło informacji, gdy redakcja Słownika Artystów Polskich ustanowiła absurdalną cezurę dla tych, którzy zmarli po 1966 roku. Stan nienaganny.   250. – 
 1. SOCHACZEWSKI Aleksander (1843-1923): Sybir. Wystawa obrazów. Lwów: Nakładem Zarządu Wystawy, 1900. – [2], 17 s., tablica podwójna, 16 cm, brosz. wyd. Katalog wystawy z komentarzem do niektórych dzieł.   50. – 
 1. SPRAWOZDANIE Funduszu Kwaterunku Wojskowego 1927-1937. Opracował inż.-arch. J. M. Leykam. Warszawa: Nakładem Funduszu Kwaterunku Wojskowego, 1938. – XXXIII, [3], 215, [2] s., 8 k.tabl. (mapy, plany), 31 cm, brosz. wyd. lekko uszkodzona. Zdezaktualizowane stemple. w tekście liczne zdjęcia, projekty i rysunki zrealizowanych budynków mieszkalnych dla wojskowych oraz budynków użyteczności publicznej w W-wie (m.in.: Komenda Miasta, Kierownictwo Marynarki przy ul. Wawelskiej, Budynek Sadów Grodzkich i Okręgowych przy ul. Leszno, Państwowy Urząd Patentowy przy Al. Niepodległości, Budynek K.O.P. przy ul. Topolowej, szkoła i przedszkole przy ul. Czarneckiego na Żoliborzu, Wojskowy Instytut Geograficzny w Al. Jerozolimskich, budynek biurowy K.Z.U. w Al. Niepodległości – obecnie siedziba WSI, Sanatorium Wojskowe w Otwocku, Szpital im. Marszałka J. Piłsudskiego w Al. Niepodległości, etc.), Okładka projektu T. Gronowskiego. Stan db.   160. – 
 1. [STRYJEŃSKA Zofia (1891-1976)]: Pastorałka złożona z 7 kolęd. Rys. Z. Lubańska. Kraków: Wydawnictwo Warsztatów Krakowskich, 1917. – [7] k. w litografii barwnej, 49 × 37 cm, opr. ppł. wyd., lica w litografii barwnej. „Pastorałka”, datowana na okładce na 1915 rok, należy do najwcześniejszych prac graficznych Zofii Stryjeńskiej z Lubańskich, wybitnej przedstawicielki polskiego Art Déco. Jest jedną z zaledwie trzech książek artystycznych, wydanych przed Warsztaty Krakowskie, stowarzyszenie artystyczne działające w latach 1913-26, zrzeszające artystów i rzemieślników i promujące nowoczesną sztukę użytkową. Oprawa, wyklejki, tekst oraz ornamentalne i figuralne bordiury wykonane w barwnej litografii, nawiązują do motywów ludowych i stanowią świadectwo odchodzenia od form młodopolskiej sztuki stosowanej do bardziej zdyscyplinowanych, zgeometryzowanych form Art Déco. Książka otrzymała wyróżnienie na Międzynarodowej Wystawie Zdobnictwa Książkowego w Lipsku w 1927 r. Stan dobry: grzbiet i wyklejki reperowane, przybrudzenia oprawy, sporadyczne zabrązowienia papieru.   800. – 
 1. SZYLLER Stefan: Tradycya budownictwa ludowego w architekturze polskiej. Warszawa: Koło Architektów przy pomocy materyalnej b. Centr. Komit. Obywatelskiego, 1917. – VI, [1], 80 s., 76 il., 26,5 cm, opr. karton.   120. – 
 1. THIBAULT Jean Thomas (1757-1826): Application de la perspective linéaire aux arts du dessin, ouvrage posthume de … Mis au jour par CHAPUIS, son eleve. Paris 1827. – frontispis, 53 k.tablic., 35 × 27 cm, opr. z epoki pł., pieczęcie: Szkoła Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, Magistrat St. Miasta Warszawy. Frontispis dat. 1822 grave par Dormier. Plany, widoki, rzuty, analizy perspektywiczne. Otarcia krawędzi oprawy, ładny egz.   750. – 
 1. TOWARZYSTWO Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa pierwszego czterdziestolecia Tow. Zachęty Sztuk Pięknych 1861-1900. Warszawa: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 1939. – 45, [3] s., [44] s. tabl., il., 23 cm, brosz. wyd. Wstęp Jadwiga Puciata-Pawłowska. Katalog czerwiec-wrzesień 1939.   45. – 
 1. TRETER Mieczysław (1883-1943): Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl. 385 rycin w tekście i 40 tablic oraz 2 tablice synchronistyczne. Lwów-Warszawa: Książnica – Atlas, 1939. – VII, 685, [6] s., il., 8 k.tabl. kol., 27 k.tabl., 90 k.tabl. w tekście, 32 cm, opr. wyd pł. wiśniowe ze złoc. 100 egz. numerowanych odbito na papierze kredowym. Oferowany egz. bez numeru. Monumentalna monografia wielkiego malarza historycznego, poparta olbrzymim materiałem ilustaracyjnym. Brak 4 k.tabl., 2 tablic synchronistycznych, oraz facs. listu, natomiast dwukrotnie umieszczona tabl. XXI: Pies. Drobne otarcia krawędzi. Ładny egzemplarz.   360. – 
 1. TURCZYNOWICZ Stanisław (1875-1957): [Budownictwo Wiejskie]. Roboty ziemne przy budowie dróg, robotach melioracyjnych, wznoszeniu budowli itd. oraz tablice do ich obliczania. Praktyczna Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego. Nr 35-36. [acc.]: Materiały budowlane i ich łączenie. Budownictwa Wiejskiego Tom II (ze 105 rycinami w tekście). Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego. Nr 69-70. [acc.:] Budowle wiejskie. Budynki wiejskie, drogi i mosty. Budownictwo Wiejskie Tom III (z licznymi rycinami w tekście). Encyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego. Nr 85-89. Warszawa: Nakładem Księgarni Rolniczej, 1922-1925. – 78, [2] s., tabele, 23 il.;150,[2] s., 105 il., tabele; 462, [2] s., 533 il., 22 cm,. współopr. płsk. z epoki, grzbiet ze złoconym tytułem, okleiny marmurkowe, eliptyczna pieczątka własnościowa: z Biblioteki Janusza Holenderskiego w Uleńcu. Stan bdb.   120. – 
 1. WALICKI Michał (1906-1966): Fragment gotyckich malowideł ściennych w Zamku Warszawskim. Warszawa: Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, 1930. – [2], 4, [3] s., [1] k.tabl.kol., 31 cm, brosz. wyd. Odbitka z II tomu Studjów do Dziejów Sztuki w Polsce.   35. – 
 1. WARSZAWA przyszłości. Wydawnictwo Komitetu Wystawy „Warszawa Przyszłości”. Odbito w Drukarni Galewski i Dau w Warszawie. Warszawa 1936. – 103 s., il. w tekście z wystawy poświęconej rozwojowi gospodarczo-inwestycyjnemu Warszawy i regionu przedstawiającej zrealizowane i planowane projekty urbanistyczne, 24 cm, brosz. wyd., okładka podniszczona, egz. lekko poluzowany.   75. – 
 1. WILDER Hieronim: Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibliotekarzy i miłośników sztuki. 37 ilustacyj, z tych 2 oryg. drzeworyty Józefa Holewińskiego i Władysława Skoczylasa oraz 2 autolitografie Leona Wyczółkowskiego. Lwów: H. Altenberg, 1922. – 87 s., 36 k.tabl., ozdobne inicjały, 29 cm, opr. pł. Podstawowy podręcznik grafiki. Tablicę 37 stanowi tu ryc. naklejona na k. przedtytułowej z reprodukcją miedziorytu przedstawiającą pracownię graficzną. 4 oryginalne ryciny. Kompletny egzemplarz.   250. – 
 1. WYBIERALSKI L.: 20 domków w cenie od 2 000 do 30 000 zł. Zwięzły poradnik dla zamierzających budować. Wyd. 2. Poznań: Wł.Wiłak, [1938]. – 69, [3] s., il., plany, 23 cm, brosz. wyd. Blisko 20 projektów domów.   75. – 
 1. WYDZIAŁ Architektury Politechniki Warszawskiej 1915-1926. Prospekt. Warszawa: [Związek Słuchaczów Architektury Politechniki Warszawskiej], 1926. – [4] s., il., 33 cm. Prospekt wydawnictwa, upamiętniającego pierwsze dziesięciolecie istnienia Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Ślady po złożeniu.   45. – 
 1. ZABIERZOWSKI Aleksander: Praktyczne budownictwo wiejskie. Zbiór planów na budowle wiejskie w rozmaitych rozmiarach a mianowicie: Domy mieszkalne tak zwane Dwory, ozdoby architektoniczne Ogrodów, jako téż: Altany, Ogrodzenia, Mostki itp. Oficyny dla służby, Domy włościańskie, Zabudowania dla kolonistów, Gorzelnie, Karczmy, Spichrze, Stodoły, Obory, Owczarnie, Kościoły, Kaplice i t. p. przez … Budowniczego. Zeszyt 9. Zawiera: 1. Plany na dom i budowle gospodarskie dla Włościan i Kolonistów. 2. Wiadomości techniczne. Nowy oszczędny sposób pokrywania dachów, a zarazem zabezpieczenia tychże od ognia. Warszawa: Drukarni S. Orgelbranda, 1857. – 4 (33-36) s. tekstu objaśniającego tablice i rozkład wewnętrzny budowli, 6 (41-46) k.tablic litografii formatu 29 cm × 38,5 cm z rysunkami projektowymi w/w. budynków (rzuty, przekroje, elewacje), przebarwienia 2 tablic; brosz. wyd. Na okładce pieczątka: F. A. Jeżewski Skrwilno. Zważywszy na fakt, że niewiele tego typu publikacji dotrwało w oryginalnej formie wydawniczej do naszych czasów, to mimo grzybka i śladów zawilgocenia, oferujemy egz. na aukcji. Uwaga zeszyt wymaga konserwacji!   120. – 
 1. [ZAREMBA Zygmunt (1895-1967)]: Obrona Warszawy. Lud polski w obronie stolicy (Wrzesień, 1939 roku). Okładka i fotomontaże układu Teresy Żarnower. New York: Polish Labor Group, 1942. – 61 s., 8 k.tabl., 23 cm, brosz. wyd. Na obu okładkach i trzech tabl. fotomontaże legendy polskiego fotomontażu i awangardy, na pozostałych Warszawa z września 1939. Drobne otarcia krawędzi grzbietu, ładny ezemplarz.   450. – 
 1. ZUBRZYCKI Sas Jan (1865-1935): Mir – Sława znak krzyżowy. Rozbiór najdawniejszego pierwiastka architektonicznego. z Tłoczni W. A. Szyjkowskiego we Lwowie. Lwów 1922. – 120 s., 78 il., 24 cm, brosz. wyd. Ładny egz.   60. – 
 1. ZUBRZYCKI Sas Jan: Serce. Rozbiór pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej. (Z 46 rysunkami). Odbito w tłoczni Piller-Neumanna. Skład gł. w księgarni G. Gebethnera Kraków-Warszawa. Lwów 1922. – 80 s., 46 il., 24 cm, brosz. wyd., okładka podklejona, ekslibris: z księgozbioru Hiżów nr 728.   50. – 
 1. ZUBRZYCKI Sas Jan: Sklepienia polskie z doby średniowiecza i odrodzenia. Miejsce-Piastowe. Odbito czcionkami tłoczni Zakładów Wychowawczych. Skład główny: „Księgarnia Naukowa”. Lwów 1926. – 197 s., 124 il., 23 cm, brosz. wyd. Stan bdb.   90. – 
 1. ZUBRZYCKI Sas Jan: Sława. Książnica Wiedzy Duchowej Nr 15. Druk. „Gazety Robotniczej” Katowice: 1926. – 60, [2] s., 24 cm, brosz. wyd.   35. – 
 1. ZUBRZYCKI Sas Jan: Styl polski styl narodowy. Lwów: z Tłoczni W. A. Szyjkowskiego,1922. – 64 s., il., 24 cm, brosz. wyd., ślady zacieku na marginesach.   50. – 

STARE DRUKI

 1. CARRANZA Bartolome: Summa omnium conciliorum, a sancto Petro usque ad Paulum quartum Pontificem, omnibus sacrae studiosis utilisima. Antwerpia: Joan. Steelsij. 1559. – [8], 410, [1] k., 15 cm, opr. perg. barwiony czernią. Autor – arcybiskup Toledo, prymas hiszpański, wróg inkwizycji, ostatnie szesnaście lat życia uwięziony za głoszenie herezji. Pośmiertnie uhonorowany pomnikiem przez Grzegorza XIII. Przedstawione dzieło opisuje historię papiestwa od początków po życie autora. Stan bardzo dobry.   750. – 
 1. GAZETA Warszawska (Warszawa 1774-1793), nr 1-52: 1 i 1788 – 25 VI 1788, 21 cm, opr. wtórna płsk. Nakład 500-1500 egz. Pierwsza regularna gazeta ukazująca się regularnie dwa razy w tygodniu przez 20 lat (1774-1793) pod redakcją eks-jezuity Stefana Odrowąża Łuskiny (1725-1793), byłego wykładowcy nauk ścisłych. Dzięki przywilejowi królewskiemu otrzymał monopol dziennikarski w Warszawie (trwał do 1788/1789). Ukazywała się w objętości 8 stron (część zasadnicza + 4 stronicowy suplement). w treści dominowały wiadomości zagraniczne zbliżone poziomem do czołowych gazet zagranicznych. Pismo o charakterze konserwatywnym, antymasońskim, antyrewolucyjnym (zwalczało idee rewolucji francuskiej) i zasadniczo przeciw Oświeceniowym. Redaktor darzył atencją monarchów Prus i Rosji (nie uznawali kasaty Jezuitów), widząc przyszłość Polski w sojuszu z Rosją; walczył z demoralizacją społeczeństwa odwołując się do tradycji i wiary. Jako pierwszy zamieszczał na swoich łamach ogłoszenia i reklamy („Uwiadomienie spirytusu na rany” przy nr 25; „Doniesienie o balsamie spirytusowym” przy nr 35). Każdy numer zawiera suplement (brak suplementów do nr 15 i 52), niekiedy występują dodatki (np. Obwieszczenie Sądów Zadwornych przy nr 12; z Kaniowa – korespondencja w związku z podróżą królewską do tego miasta przy nr 25; „Obwieszczenie sądowe” przy nr 37; „Prospekt dzieła na prenumeratę” przy nr 37; „Z Połocka Polskiego” i „Obchodzeniu imienin JKMci” przy nr 45 oraz „Rozkaz Jej Imperatorowej” o amnestii przy nr 49). Kilka kart nieco przyciętych z minimalnym uszczerbkiem tekstu (Suplement do nr 7, nr 14 i jeden z dodatków do nr 45). Miejscami niewielkie ślady zalania.   1 200. – 
 1. ODPOWIEDZ na uwagi kalkulacyine. [B.m.] 1791 (?). – [3] s., 26,5 × 17 cm. Druk z okresu Sejmu Czteroletniego stanowiący odpowiedź na równie anonimowe „Uwagi kalkulacyjne okazujące trudność wystawienia w Polszcze wojska regularnego sto tysięcy” z 1788 r. Dotyczy spraw związanych z aukcją wojska w dobie reform konstytucyjnych i ustrojowych zakończonych uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.   300. – 
 1. PRAWO polityczne narodu polskiego, czyli układ rządu Rzeczypospolitey. Xięga i [z 2]. Lublin: w Drukarni J.K.Mci XX. Trynitarzów, 1792. – 290 s., 17 cm, opr. płsk.złotem tłoczony, szyldy z tytułem i nr księgi, okładzina i obcięcia barwione ręcznie. Odręczny wpis na wyklejce: „z Biblioteki Antoniego Rostworowskiego”. – oficera Księstwa Warszawskiego, prezesa Komisji Województwa Lubelskiego, senatora Cesarstwa Rosyjskiego, osiadłego w dobrach Milejów w Lubelskiem. w tej księdze zawarte: Ustawa rządowa z d. 3 Maja 1791; Sejmiki, prawo uchwalone 24 marca 1791; Sejmy prawo uchwalone 13 maja 1791; Sądy ziemskie etc. Ślady zacieku w górnej części bloku, otarcia grzbietu. Jedno z pierwszych wydań Konstytucji 3 maja. Stan dobry.   750. – 
 1. RADAWIECKI Andrzej (†1634): Prawy Szlachcic, w Kazaniu Na Pogrzebie S. pamięci Iego Mści Pana Andrzeja ze Zmigroda Stadnickiego: w osobie iego ukazany, we żmigrodzie dnia 23. Września R.P., 1614. Kraków: w Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka, Typografa J.K.M., 1632. – 52 s., 18 cm, opr. płsk. Okrągła pieczęć: Biblioteka Publ: Zakładu Ed: Hr. Raczyńskiego, herb Nałęcz z koroną hrabiowską. w paginacji omyłka zecerska po 48 stronie 51 – tekst integralny. Dedykowane stryjecznemu bratu zmarłego Adamowi Stadnickiemu, wojewodzie bełskiemu, przemyskiemu etc.   300. – 
 1. ROGALIŃSKI Józef (1728-1802): Doświadczenia skutkow Rzeczy pod zmysły podpadajiących na publicznych Posiedzenieach w Szkołach Poznańskich Societatis Jesu na widok wystawione y wykładane, J.K.Mci Panu naszemu Miłościwemu ofiarowane. Przez … tegoż Zakonu, Matematyki y Fizyki doświadczaiącey Nauczyciela; a dla łatwieyszego dłuchaiących y patrzących poięcia za dozwoleniem Zwierzchności Naprzód w Roku 1765, a teraz … powtórnie do druku podane. Księga pierwsza [z 3]. Poznań: w Drukarni J.K.M. y Rpltey S.J., 1771. – [48], 299, [13] s., 3 k.tabl. miedz. rozkład., 20 cm, opr. płsk.złotem tłoczony, szyld z tytułem i nr księgi, obcięcia barwione. Okładka podniszczona, blok w stanie b. dobrym. Autor profesor fizyki doświadczalnej w Poznaniu, za zasługi na polu uprawiania nauk matematyczno-fizycznych odznaczony przez króla Stanisława Augusta orderem św. Stanisława. Ilustracja na s. 210.   500. – 
 1. SIELANKI polskie z różnych autorów zebrane, a teraz świeżo dla pożytku y zabawy czytelników po trzeci raz przedrukowane y poprawione. Koperstychami ozdobione. Warszawa: M. Gröll, 1778. – [16], 526 s., [8] k.tabl. [w tym jedna odbita współcześnie na papierze z epoki], ozdobniki, winietki, 18 cm, opr. zwarta, skóra brązowa marmoryzowana, obcięcia barwione czerwienią. Zdezaktualizowane stemple. Piękna książka wykwintnie drukowana, z pieczołowitym składem, znakomitym doborem utworów. Andrzej Banach ocenia „Sielanki polskie” jako najpiękniejszą polską książkę ilustrowaną XVIII wieku. „Książę Adam Czartoryski, generał ziem podolskich, namówił do tego przedsięwzięcia Michała Grölla, nadwornego księgarza, drukarza i wydawcę Jego Królewskiej Mości. w przewidywaniu przeszkód zajęto się naprzód ilustracjami. A widocznie Czartoryski i Gröll nie znaleźli w całej Polsce nikogo odpowiedniego, gdyż pomyśleli o dalekiej Francji. Szczęśliwie się zdarzyło, że w Paryżu przebywali wtedy wysłani przez króla na studia młodzi ludzie, między nimi Tadeusz Kościuszko […]. Oni z polecenia księcia Adama przedłożyli znakomitemu Eisenowi, artyście światowej sławy, swoje projekty do ilustracji «Sielanek», zawierające kostiumy i szczegóły, czyli tak zwane realia polskie. Na podstawie ich informacji przygotował Eisen rysunki, które przesłano do zatwierdzenia księciu generałowi. Po uzyskaniu książęcej aprobaty zwrócono je do Paryża, gdzie z kolei Francuz de Longueil wysztychował je pięknie i dokładnie. Przygotowane tak płyty odciśnięto na holenderskim papierze u Jana Breitkopfa w Lipsku” (A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, Kraków 1959, s. 7-8). Charles-Dominique-Joseph Eisen (1720-1778), malarz, rysownik i grafik francuski pochodzenia belgijskiego, znany zarówno z mistrzostwa, jakie osiągnął w scenach erotycznych i pełnych wdzięku aktach kobiecych, jak i libertyńskiego trybu życia. Był jednym z najlepszych ilustratorów francuskiego rokoka, zasłynął ilustracjami do „Bajek” La Fontaine’a, „Dekameronu” Boccaccia, „Metamorfoz” Owidiusza i licznych dzieł erotycznych.   1 200. – 
 1. SZCZERBIC Paweł (1552-1609): Artykuly Securitatis przy Boku Ie°K.M. Naywyzszych Sadow Marszałkowskich, Przy tym Speculum Saxonum Abo Prawo Saskie y Maydeburskie, Do tego przydano Prawo Pruskie abo Chełminskie, cum Gratia et Privilegio S.R.M. [acc.:] MADALINSKI Woyciech: Inwentarz Constituciy Koronnych Od Roku Pańskiego, M.D.L. Aż do Roku M.DC.XLIII. Uchwalonych. Przez … In Ordinem Alphabeti do Roku 1632. zebrany, A teraz znowu Przez Iana Dzięgielowskiego, Az do Roku 1643. z poprawą dostatecznie przypisany. Warszawa: w Drukarni Piotra Elerta I.K.M Typographa, 1646 i 1644. – [18], 487, [1] s., [2] miedzioryty; [16], 182 s.; [8], 79 s.; i [4], 194 s., [1] miedzioryt, 32 cm, oprawa zwarta, skóra brązowa na desce, tłoczenia ślepe. Obie okładki z identyczną bordiurą, gdzie wokół lustra odciśnięte gęsto zestawione portrety świętych, centralnie motywy roślinne. Oderwane klamry, po jednej pozostał mosiężny zaczep. Otarcia krawędzi grzbietu. K.tyt. (patrz okładka) i całostronicowy herb Kazanowskich Grzymała, sztychowany przez Wilhelma Hondiusa (1597-1652). Herb Ossolińskich na odwrociu k.tyt. Inwentarza… Madalińskiego nieznanego autorstwa. Ślady zacieku dolnych narożników. Karta z herbem Kazanowskich przełożona przed k.tyt. i naklejona na wyklejce. Interesujący prawniczy klocek w języku polskim z oficyny drukarza warszawskiego Piotra Elerta (†1653) muzyka, śpiewaka i Królewskiego Typografa. Pierwsze dwa druki to Pawła Szczerbica (1552-1609), prawnika, syndyka lwowskiego i sekretarza królewskiego, wyd. III Speculum Saxonum – w układzie alfabetycznym, gdzie na k.tyt. znajduje się portret Władysława IV, oraz wyd. III przekładu polskiego Ius Municipale To iest Prawo Mieyskie …Następnie Pawła Kuszewica z Chełmna Prawo Chełmienskie poprawione… wyd.II – te druki często bywały razem. w przedstawionym egzemplarzu dodano wyd.III Inwentarz Conctituciy Koronnych… z tejże oficyny z roku 1644. Stan dobry.   9 600. – 
 1. TERENTIUS Publius Carthaginiensis Afri: Comœdiæ sex, Post optimas editiones emendatæ. Accendunt. Æli donati, commentarius integer. Cum selectis. Varirum notis, cut castigatis, tum multo auctioribus, quam antehac. Indices, tertia fereparte locupletiores. Accurante Corn. Schrevelio. Lugd. Batavorum [Lejda]: Fr. Hackius, 1657. – frontispis, [26], 864, [60] s., 20 cm, opr. perg. Zbiór komedii Terentiusza z komentarzami. Frontispis sztychowany. Ładny egzemplarz.   600. – 
 1. VANIÈRE Jacques (1664-1739): Œconomie rurale, Traduction du poeme du P. Vaniere, intitulé Prædium rusticum, par M.Berland. t.1-2. Paris: Frères Estienne, 1756. – [8], lxx, 357, [5] s.; [4], 507, [1] s., inicjały, finaliki, 17 cm, opr. zwarta, skóra jasnobrązowa, grzbiety sześciopolowe z czerwonymi szyldzikami, motywy roślinne tłoczone złotem, obcięcia i wyklejki barwione ręcznie, niewielkie ubytki górnej krawędzi grzbietów. Autor poeta łacińsko-francuski, ośmiokrotny laureat konkursu poezji i wymowy urządzanego przez Academie des Jeux Floraux w Tuluzie.   600. – 
 1. WYRWICZ Karol (1717-1793): Geografia czasów teraznieyszych albo opisanie naturalne y polityczne Królestw, Państw, Stanów wszelkich, ich rządu, praw, rzemiosł, handlu, przemysłu, przymiotów, obyczajów &c. ku pożytkowi narodowey młodzi przez … wydana. A teraz na nowo przedrukowana. Wilno: w Drukarni J.K.Mci przy Akademii, 1794. – [16], 609 s., 17 cm, opr. płsk.ślepo tłoczony, okładzina barwiona ręcznie, brązowe zaplamienia bloku. Dzieło w formie pytań i odpowiedzi opisujące świat od historii starożytnej po czasy wspólczesne autorowi.   500. – 
 1. ZABOROWSKI Ignacy (1754-1803): Jeometrya Praktyczna. Przez … Warszawa: w Drukarnii J. K. Mci, i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1786. – [20], 390, [2] s., × k.tabl.miedz. rozkład. [w tym III i X dorobiona na starym papierze], 20 cm, opr. karton oklejony papierem z epoki. Wpis własnościowy: „Geometrja ta jest pamiątką po ś.p. Czerwińskim, byłym adiutancie przy Naczelnym Wodzu Tadeuszu Kościuszce, umarłym 23 Augusti 1840 an.” Pierwszy polski nowożytny podręcznik geometrii praktycznej stanowiący kompendium wiedzy w zakresie miernictwa, na którym wychowało się kilka pokoleń oficerów Korpusu Inżynierów szczegółowo omawiający m.in. takie kwestie jak: pomiar terenów większych obszarów według miary polskiej. Plany m.in.: Polkowa (dzisiejszy Żoliborz oficerski), Rudy Ewansa, klasztor kamedułów na Bielanach wraz z okolicą, etc. Wyd. 1. Ładny egzemplarz.   1 500. –

CYMELIA

 1. BUDNY Stanisław, BUDNY Henryka. Zaproszenie na uroczysty obchód dziesięciolecia Zrzeszenia Pracowników PKO w dn. 14 IV 1929 pod protektoratem prezesa PKO Henryka Grubera. Warszawa: Zrzeszenie Pracowników PKO, 1929. Dwa druki ulotne. – [4] k., 11,5 × 17,5 cm. z programem obchodów.   40. – 
 1. CENNIK okuć do drzwi i okien Składu Towarów Żelaznych i Narzędzi Krzasztofa Bruna i Syna w Warszawie, Plac Teatralny N⁰ 2 (466). Warszawa: Druk. i Lit. Jan Cotty, [przed 1914]. – 162 s. (w tym 159 s.il.), 14 × 21 cm, brosz. wyd. Piękny katalog w znakomitym stanie.   150. – 
 1. [HAŁATKIEWICZ] Zbiór materiałów dotyczących genealogii rodu Hałatkiewiczów z lat 1787-1941. Przeważnie dokumenty XIX w. Różne formaty, przeważnie bifolia. – 50 k., 43 cm, teka (częściowo zszywane). Obejmuje: 1) Dziesięć akt metrykalnych (wypisy rękopiśmienne uwierzytelnione względnie rubrykowane) z Krakowa i Warszawy. lata 1819-1900; 2) Drzewo genealogiczne rodu z koligacjami z lat 20/30 tych XX w. Rękopis; 3) Dwa świadectwa szkolne z Akademii Krakowskiej i Liceum Krakowskiego z roku 1787 i 1836 sygnowane pieczęciami opłatkowymi; 4) Korespondencja Ferdynanda Hałatkiewicza ze Zbigniewem hr. Wielopolskim (1833-1902), synem margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w sprawach związanych z gospodarką w dobrach ordynancji mirowskiej. Wśród 5 odręcznych listów przyszłego margrabiego z lat 1863-1864 jeden zakazujący zatrudnionemu w charakterze urzędnika w ordynacji Ferdynandowi Hałatkiewiczowi udzielania jakiejkolwiek pomocy sprawie powstańczej, czy to finansowej czy naturalnej, gdyż „każda pomoc powstaniu udzielona jest grzechem przeciwko ojczyźnie”; 5) Rękopis Ferdynanda Hałatkiewicza „Co powodowało do zrzeczenia się zupełnego stosunku mego z Margrabią”. 6) Klepsydra Kazimierza Hałatkiewicza z 1941. Interesujący zbiór rodzinny z wycinkiem dotyczącym historii dóbr Wielopolskich w okresie powstania styczniowego.   400. – 
 1. HAMEL Bernard (1893-?): Mon beau Kraków. Avec 32 bois originaux de Stéphanie Juer-Dretler. Cracovie: Musée d’Art et d’Industrie, 1938. – [34] s., winiety, inicjały, [15] całostronicowych il. w drzeworycie, 24 cm, opr. kartonowa, zdobiona. Książka w pięknym układzie typograficznym, ozdobiona inicjałami, winietami i całostronnicowymi ilustracjami, wykonanymi w drzeworycie przez Stéphanie Juer-Dretler. Stan bardzo dobry, jedynie nieznaczne otarcia rogów oprawy. Prywatna dedykacja na k. tyt.   240. –
 1. [IWONICZ] Zakład Zdrojowo-Kapielowy w Iwoniczu. Lista gości przybyłych do Zakładu od 10 lipca do 27 lipca 1899 roku. III Sezon. [Iwonicz: Zakład Zdrojowo Kąpielowy, 1899 [Krosno: Druk. W. Lenik]. – [6], 30 cm, brosz. wyd. Rzadki druk regionalny zawierający spis imienny 302 rodzin (793 osoby) przebywających sezonowo w uzdrowisku. Wśród nazwisk przeważa ludność pochodzenia żydowskiego, mieszczanie i szlachta z Galicji, a nawet z Ukrainy. Strony 1-2 w niewielkim stopniu uszkodzone z uszczerbkiem dla tekstu jednakże niepowodującym trudności w odczytaniu lokalizacji pobytu gości w zdrojowisku, z zachowaniem ich pełnego spisu nazwisk.   75.-
 1. KASPROWICZ Jan (1860-1923): Taniec zbójnicki. Cztery plansze, inicjały, zakończenia i okładkę wykonał w drzeworycie Władysław Skoczylas. Warszawa-Kraków: J. Mortkowicz, 1929. – [4], 32, [4] s., 4 tabl. (w tym 2 rozkładane), inicjały i finaliki w drzeworycie, 29 cm, brosz. wyd., zdobienie lica w drzeworycie. Jeden z najpiękniejszych druków artystycznych Dwudziestolecia Międzywojennego, opatrzony znakomitą szatą typograficzną i ozdobiony oryginalnymi drzeworytami Władysława Skoczylasa (1883 – 1934), wybitnego grafika, inicjatora nowoczesnego drzeworytu w Polsce. Ilustracje do „Tańca zbójnickiego” należą do najlepszych prac graficznych artysty. Stan dobry: niewielkie ubytki grzbietu i naderwania okładki, sporadyczne przybrudzenia papieru.   750. – 
 1. KATECHIZM dla prawdziwych Polaków. Inc.: „Kto stworzył Radę nieustaiącą – Gwarancya. Co to iest Gwarancya – Jest Tworca nierządu y niewoli Polaków”. Expl.: „O przeklęta Gwarancyo, niech zgaśnie Imie y Krolestwo Twoie. Niech się niestanie podług woli Twoiey, odday dzisiay wydarty niesprawiedliwie chleb cudzy, niech się niebo y ziemia zemści za uczynione pokrzywdzenie, nie wódź Polaków wpokuszenie. Boże wybaw ich ode złego. Amen.” Rękopis między IX 1772 a 1786. – [2] s., 23 × 18 cm. Pamflet przeciw gwarancji. Gwarancja to było jedno z najbardziej znienawidzonych słów w obiegu publicznym Rzeczypospolitej (coś na wzór „socjalizmu i przyjaźni z ZSRR” w konstytucji PRL). Repnin carski ambasador w liście do Panina z 1/12 XII 1764 r.: „Gwarancji także bardzo boją się, uważając, że dzięki niej będziemy mieli prawo mieszać się we wszystkie ich sprawy. Ja im dowodziłem, że kiedy my się mieszamy, to było zawsze z korzyścią dla Rzeczpospolitej, a zresztą, że jeśli tylko by się zgodzili na gwarancję to potrafimy to uzasadnić, bo zawsze jest pewna część niezadowolonych, którzy jako wolny naród mają prawo szukać obrony u sąsiadów, a ponadto gwarancja ta już istnieje w konstytucjach z czasów bezkrólewia, które zostały wniesione do Volumina Legum”. Rękopis napisany jednolitym charakterem pisma z dopiskiem przeciwnika przy nagłówku tytułu „Katechizm…”: „którego nie powinni słuchać nigdy”. Ślady kleju lub zabrudzeń przy marginesie bez wpływu na tekst rękopisu.   300. – 
 1. [KLEPSYDRY]. Zbiór 16 klepsydr galicyjskich i małopolskich. Kraków – Lwów – Tarnów – Żywiec 1871-1977. Drukowane, maszynowe i rękopiśmienne, różne formaty (50 × 70 cm – 17,5 × 11 cm). Dotyczy przeważnie potomków szlacheckich rodów zajmujących stanowiska urzędnicze w mieście lub w dobrach ziemskich oraz jednego oficera II Brygady Legionów Polskich pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Cmentarzu Rakowickim w Krakowie oraz cmentarzach regionalnych Rychwałdu i Tarnowa. Wśród zmarłych występują: Bandrowska, nata Osuchowska M., Bandrowski J., Bernatowicz J., Bugielski A., Cygal J.M., Hrzebiczek, nata Bandrowska J., Jurczyński J., Lyssy J., Łuczyński J., Mączyński M., Mendoch, nata Hrzebiczek M., Papée M., Piotrowski Korwin A.T., Rybczyńska H., Rybczyński J., Woyciechowska de Biała Korab, nata Jaworska J., Woyciechowski de Biała Korab. J. Klepsydry zarówno drukowane przez zakłady pogrzebowe według określonych szymelów stosownie do okresu, jak i wielkości, przeznaczone do rozwieszenia przed cmentarzem lub kościołem, względnie do wysłania pocztą do krewnych. Jedna rękopiśmienna z okresu i wojny światowej z zachowaniem wszelkich należytych form i kształtu oraz całkowicie odbiegająca od formy, ale wstrząsająca w treści (zawiadomienie maszynowe o zgonie małżonka w obozie koncentracyjnym). Interesujący zbiór pozwalający śledzić zmieniające się formy zawiadomień o śmierci na przestrzeni lat w Małopolsce, od autonomii galicyjskiej, po Polskę niepodległą, aż po wczesne lata PRL. Również wartościowy pod względem informacji genealogicznej. Ślady składania na klepsydrach większych formatów oraz ślady po wysłaniu drogą pocztową.   300. – 
 1. KUNDERA Milan (1929-?): Życie jest gdzie indziej. Tłumaczył Jacek Illg. Warszawa-Wrocław: „Wers”, 1988. – 194, [1] s., 22,5 × 36 cm. Komplet blach drukarskich do offsetu, z podziemnej drukarni, działającej w Stanie Wojennym w Komorowie pod Warszawą. Jako świadectwo czasów ponurych, gdzie „co rok, to wyrok” – cytując Jana Krzysztofa Kelusa. Stan bardzo dobry.   2 000. – 
 1. [LUBLIN – ŻYDZI] Plany budowy jatek żydowskich w Lublinie przy ul. Błotnej niedaleko Pl. Zamkowego autorstwa budowniczego miejskiego Leonarda Szawłowskiego z lat 1832-1834. Pisma urzędowe i plan ręcznie rysowany i podkolorowywany. – [14] s., różne formaty, przeważnie A4. Zespół obejmuje: 1) Plan (48,5 × 66 cm) sytuacyjny części miasta wojewódzkiego Lublina na którym okazuje miejsce numeracyi jatek żydowskich pod litt. B przy Placu pod Zamcze. odrysowany przez budowniczego wojewódzkiego w Lublinie …”; front jatek od ulicy; elewacja jatek i przecięcie jatek na dwa rzędy. Poszczególne rysunki tuszem, kolorowane sepią i atramentem. Skalowane; 2) Wykaz kosztów na wystawienie jatek miejskich żydowskich przy ul. Błotnej w m. Lublinie z 26 × – 3 XII 1832 ze szczegółowym uwzględnieniem robót ciesielskich, murarskich, stolarskich, ślusarskich, brukarskich, szklarskich oraz zakupu materiałów; 3) Pisma budowniczego miejskiego do Komisji Wojewódzkiej z 21 V 1833, 4 VIII i 25 XI 1834; 4) Pismo Urzędu Municypalnego miasta wojewódzkiego Lublina do Kommissyi Województwa Lubelskiego z 30 VI 1834. Korespondencja dotyczy zmieniającej się koncepcji budowy żydowskich jatek mięsnych z murowanych na drewniane, gdyż zdaniem budowniczego miejskiego „gdy jatki będą murowane i tem samem wybielone, najmniejsza kropla krwi na tychże murach w oczy bić i widok nieprzyjemny robić będzie”. Dokumenty sygnowane przez budowniczego wojewódzkiego w Lublinie Leonarda Szawłowskiego. Uszkodzenia prawego marginesu planu z uszczerbkiem minimalnym dla jednego z rysunków i tekstu. Unikalna dokumentacja z nieistniejącej obecnie dzielnicy żydowskiej przy ul. Błotnej w Lublinie.   600. – 
 1. MICHAŁOWSKI Piotr hr. (1800-1855), artysta malarz, prezes rady Administracyjnej Okręgu Krakowskiego. Pismo do X. Kazimierza Matuszewskiego Administratora parafii p.w. Wszystkich Świętych w Krakowie. Rękopis. Kraków 16 III 1850. Na blankiecie urzędowym ryt. (litografia). Bifolium, 35,5 × 23,5 cm. z odręcznym podpisem Piotra Michałowskiego. Ślady składania i resztka pieczęci opłatkowej po otwarciu pisma.   150. – 
 1. NA GARNUSZEK. Wydawnictwo zbiorowe pod redakcją Kolców na korzyść niemowląt pozbawionych rodziny. Czysty dochód jaki wpłynie z tego wydawnictwa, złożony zostanie w kasie Towarzystwa Dobroczynności. Warszawa: druk A.Pajewskiego, 1890. – 23, [1] s., [33] il., 34 cm, brosz. wyd. Rysunki kolorowane w Litografji F.Kasprzykiewicza. Teksty m.in. J.Karłowicza, A.Świętochowskiego, M.Radocia, C.Walewskiej, H.Piątkowskiego, W.Przyborowskiego, W.Bełzy. Ilustracje m.in. H.Piątkowskiego, F.Kostrzewskiego, W.Gersona, L.Wyczółkowskiego, K.Alchimowicza, W.Szymanowskiego. Ładny egz. Ilustracja – III s. okładki.   300. –
 1. ONITSCHOWA z Jaksa Rożnów Walerya, wdowa po właścicielu dóbr, przeżywszy lat 79 […] zasnęła w Panu dnia 30 stycznia 1919. [Kraków: Zakład pogrzebowy J. Wolnego, 1919]. – [1] k., 9 × 11 cm, karton. Nieczęsto spotykany rodzaj drukowanej klepsydry z Druk. Związkowej w Krakowie, częściowo wytłaczanej.   45. – 
 1. [PATRYOTYCZNE Dam Zgromadzenie] Projekt Dobroczynnego Ustanowienia pod Tytułem: Patryotyczne Dam Zgromadzenie. Inc.: „W czasie, kiedy nieprzyiaciel Europy [cesarz Napoleon], przenosząc srogą woynę w spokoyne nasze granice…”. [St. Petersburg ok. 1812]. – [4] s., 34,5 cm. Projekt ustanowienia Zgromadzenia Dam Patriotycznych przywiązanych do monarchy i ojczyzny dla wspierania ubogich ofiarami. Tekst w jęz. rosyjskim i polskim. Fakt wydrukowania takiej odezwy również w jęz. polskim świadczy co najmniej o próbie przyciągnięcia do stowarzyszenia wyższych sfer polskich, które w okresie najazdu Napoleona przebywały nad Newą i widziały swój związek ściśle w połączeniu z monarchią rosyjską, którą uosabiał car Aleksander I.   120. – 
 1. [PATRYOTYCZNE Dam Zgromadzenie] Wezwanie do ustanowienia Patryotycznego Zgromadzenia S. Petersburskich Dam. Inc.: „Nigdy miłość ku Oyczyźnie niewydawała się między nami w tak świetnych działaniach, w tak tkliwych rysach, iak teraz!”. [St. Petersburg ok. 1812]. – [2] s., 34,5 cm. Odezwa apelująca o powoływanie stowarzyszenia patriotycznego (patrz poz. powyżej). Tekst w jęz. rosyjskim i polskim.   80. – 
 1. POLSKIE siły zbrojne w ciągu wieków. Tysiąc lat oręża polskiego. Przedmowa M. Kukiel, gen. dyw. Tablice kolorowe K. Pacewicz. Opracowanie historyczne W. Dziewanowski, A. Minkiewicz. Londyn: „Orbis” Polish Travel Office Ltd., 1944. – [10], 30 k. tabl. barwnych, 38 × 30 cm, opr. pł., wyklejka z herbami miast polskich (m.in. Wilna i Lwowa). Pieczątka na wyklejce „Lilling’s Bibliothek” z herbem (rodzina mieszczańska w Krakowie pochodzenia niemieckiego). Zawiera 30 tablic barwnych z umundurowaniem wojska polskiego na przestrzeni dziejów. Na odwrocie tablic tekst objaśniający równolegle w języku polskim i angielskim. Plansze barwne do albumu wykonał kpt. Kazimierz Pacewicz (1895-1974), malarz, uczeń Józefa Pankiewicza. w redakcji dzieła brał udział wybitny znawca broni i barwy Władysław Dziewanowski (1882-1951). Wpis całostronicowy (na odwrocie wyklejki) Kazimierza Pacewicza, datowany Londyn 13 V 1944, wyjaśnia obszernie, że motorem całego przedsięwzięcia był Józef Olechnowicz (1902-1969), księgarz i wydawca, przydzielony do Sztabu Naczelnego Wodza, założyciel księgarni i wydawnictwa „Orbis”. Ponadto obok na karcie przedtytułowej dedykacje wysokich dygnitarzy wojskowych dla kpt. J. Olechnowicza: 1) Marian Kukiel (1885-1973), gen dywizji i minister obrony narodowej (24 III 1944); 2) Tadeusz Malinowski (1888-1980), gen. brygady i zastępca szefa sztabu Naczelnego Wodza (15 IV 1944).   360. – 
 1. [RADOM 1830-1915]. Uroczysty wieczór pamiątkowy na cześć 85ej rocznicy wybuchu powstania d. 29 listopada 1830 r. Radom: J.K. Trzebiński, 1915. – [3] s., 20 cm. Zaproszenie z winietą dwubarwną z herbami Polski i Litwy pod koroną królewską i z ułańskim czakiem. Ślady składania i drobne zaplamienia.   90. – 
 1. [RADOM] 1863 22/I 1916 Program wieczoru pamiątkowego. Druk okolicznościowy dwubarwny z okazji rocznicy powstania styczniowego. z alegorią w postaci orła narodowego, szabli i rogatywek z koroną cierniową oraz herbem województwa sandomierskiego. [B.m.: B.w.,], 1916. Karta 29 × 22,5 cm. Na odwrocie zapiski z epoki piórem z programem wieczoru. Ślady składania.   80. – 
 1. [ROSIEŃSKI POWIAT – KSIĘSTWO ŻMUDZKIE LITWA]. Wypisy z ksiąg grodzkich Księstwa Żmudzkiego dotyczące spraw majątkowych szlachty o nazwiskach Jaruda, Kondrat h. Syrokomla, Monkiewicz i Politowski z powiatu rosieńskiego. Świadek: generał JKMci Księstwa Żmudzkiego Kurowski (?). Rękopis z epoki. Dat. 29 VII 1701. – [4] s., 34 × 21 cm. Przyczynek do historii szlachty powiatu rosieńskiego skąd pochodziła Oleńka Billewiczówna, z nazwiskami nie zawsze występującymi w znanych herbarzach i nazwami majętności trudnymi do identyfikacji w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Inkaust miejscami nieco wyblakły, zagniecenia i ślady składania.   150. – 
 1. STAFF Leopold (1878-1957): Mistrz Twardowski. Pięć śpiewów o czynie. Lwów: Księgarnia Polska (B. Połonieckiego), 1902. – 205 s., [5] całostronicowych il. w ramach paginacji, 28 cm, opr. ppł. introl., na licu złocony napis. Pierwsze wydanie poematu Leopolda Staffa, ozdobione pięcioma dwubarwnymi ilustracjami Edwarda Okunia (1872-1945), malarza i grafika, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sztuki secesyjnej. Otarcia oprawy, sporadyczne przybrudzenia papieru.   180. –
 1. [STAN Wojenny w Polsce po 13 XII 1981]. Inc.: „Nasz kraj miał stać się pierwszym poligonem walki o destabilizację i rozbijanie systemu socjalistycznego, o zmianę układu sił w Europie, o rewizję porozumień z Jałty i Układów Poczdamskich. Taką właśnie funkcję wyznaczono polskim wydarzeniom i w ostatnim etapie, szykując się do decydującej rozprawy przeciwko socjalizmowi w Polsce i przeciwko naszym sojuszom, ugrupowania kontrrewolucyjne głosiły to już zupełnie jawnie” – Stefan Olszowski. Gazeta Plakatowa Nr 1. Warszawa: Wyd. Wydziału Informacji KC PZPR, 1982. Plakat trójkolorowy 83 × 62,5 cm. Druk trzyszpaltowy z mapą Polski na tle mapy granic Rzeszy w granicach z 1937 r. Plakat propagandowy z okresu stanu wojennego w formie gazetki ściennej z kalendarium działań przeciwko Polsce ze strony Zachodu i Niemiec w okresie powojennym na tle klęski wrześniowej w 1939 r. z uwypukleniem walki z ustrojem socjalistycznym ze szczególnym zaangażowaniem USA pod prezydenturą Ronalda Reagana. Rysunek ilustrujący poglądy na rzeczywistość Jacka Kuronia sprowadzone do cytatu z jego wypowiedzi świadczącej o merkantylnym podejściu do rzeczywistości. Ślady składania. Poza tym stan bardzo dobry.   150. – 
 1. STAROŚWIECKI sklep. Warszawa: Towarzystwo wydawnicze „Rój”, 1939. – 230 s., 10 tabl. w drzeworycie, 20 cm, opr. płsk. złoc. Zbiór opowiadań upamiętniających warszawski sklep Wedla, wydany w pięknej szacie typograficznej i ozdobiony dziesięcioma całostronicowymi ilustracjami w wykonaniu mistrzów polskiego drzeworytu, m.in. Edmunda Bartłomiejczyka, Witktora Podoskiego, Stanisława Ostoja Chrostowskiego, Stefana Mrożewskiego, Zofii Fijałkowskiej, Tadeusza Cieślewskiego. „Bo w tej ślicznej książeczce jest nie tylko o p. Wedlu i jego smacznej czekoladzie. Najwięcej w niej jest o starej a tak niedawnej Warszawie. i w tym jej urok największy” (z przedmowy Juliana Tuwima). Stan bardzo dobry.   300. – 
 1. [STONKA ziemniaczana] Inc.: „Baczność! Chrząszcz Kolorado ogołaca pola kartoflane; gdziekolwiek się usadowi niszczy nasze plony.” Krakau [Kraków]: Druck. ZKW, [po 1941]. Plakat kolorowy 42 × 29 cm. Plakat ostrzegający przed „amerykańską” stonką ziemniaczaną znaną już w Generalnej Guberni, choć tylko pod nazwą stanu USA zanim kolejna okupacja określiła autorytatywnie jej pochodzenie. Zawiera dokładne dane identyfikacyjne owada w postaci dorosłej i larwalnej. Tekst równoległy w jęz. niemieckim, polskim i ukraińskim. Ślady składania. Poza tym stan bardzo dobry. Ilustracja – III s. okładki.   250. – 
 1. [TARNOWSKA hr. Anna (1876-1953)]. Pełnomocnictwo właścicielki dóbr Sucha z przyległościami Stryszawa, Lachowice, Kuków, Krzeszów, Tarnawa Dolna i Górna oraz dóbr Ślemień z przyległościami Las, Gilowice, Rychwałdek, Pewel, Pewelka, Kurów i Kocoń vel Koców w powiecie Żywiec, Maków Podhalański i Wadowice dla administratora Alfreda Stefana Preisnera w sprawie sprzedaży części gruntów i parcel oraz domów czynszowych w tych dobrach położonych. Kraków 7 × 1924. Odpis z oryginału sporządzony w kancelarii Sądu Powiatowego. Sucha 1 IX 1928. – [4] s., 34 × 20 cm. Wystawczyni dokumentu Anna z hr. Branickich, wdowa po hr. Juliuszu Tarnowskim. Pieczęć tuszowa sądowa i znaczek opłaty skarbowej. Szczegółowe pełnomocnictwo wyliczające składniki dóbr podlegające sprzedaży. Zagięcia na złożeniach i naddarcie wewnątrz dokumentu.   60. – 
 1. TUWIM Juljan (1894-1953): Polski słownik pijacki i antologia bachiczna. Warszawa: Rój, 1935. – 304 s., [8] barwnych tabl. il., liczne il. w tekscie, 25 cm, opr. wyd. pł. zdobione. Ze wstępu autora: „Nie śmiem twierdzić, że brak słownika pijackiego był tzw. <> w polskiej bibljografji słownikarskiej, sądzę jednak, że wolny 30-miljonowy naród, posiadający, skromnie licząc, z pięć milionów zawołanych pijaków, powinien mieć jakiś leksykon, jakąś encyklopedję, w której zabłysłyby świetności mowy ojczystej, w kieliszku odbite. A odbiły się taką wspaniałą rozmaitością barw, zadzwoniły w szklanki i butelki taką symfonią, rozbulgotały się w przepastnych gardzielach taką pieśnią i takie w nich mnóstwo odgłosów dawnego obyczaju i historji, że nie wątpię, iż mój Linde pijacki znajdzie skromne uznanie nawet w oczach abstynentów” (s. 8). Pierwsze wydanie słynnego słownika pijackiego Juliana Tuwima. Oprawa wydawnicza, całostronnicowe ilustracje barwne oraz niezliczone winiety i ozdobniki na marginesach autorstwa Feliksa Topolskiego (1907-1989). Nr. egz. 314. Stan idealny.   240. –
 1. WIELOPOLSKI Aleksander margrabia (1803-1877), VI (XIII) Ordynat na Pińczowie, hrabia na Książu i Mirowie, dyrektor Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego i naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego. List do Feliksa Hałatkiewicza w Krakowie. Chroberz 10 VIII 1852. Bifolium, 22 × 14, 5 cm. z odręcznym autografem Aleksandra Wielopolskiego. List dotyczy zwolnienia z cytadeli warszawskiej brata adresata Ferdynanda Hałatkiewicza i jego powrotu do Krakowa. Dołączono dodatkowe pismo w tej sprawie relacjonujące starania margrabiego o spowodowanie zwolnienia z 10 V 1853. Takież bifolium z nieczytelnym podpisem urzędnika. Ślady składania i zabrązowienia papieru.   350. – 
 1. WIŚNIOWSKI Teofil (1806-1847) – uczestnik powstania listopadowego i organizator związków węglarskich w Galicji. Od 1838 członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, sekretarz jego Centralizacji i redaktor naczelny Demokraty Polskiego. Od 1844 ponownie w konspiracji powstańczej w Galicji, prezes trybunału powstańczego w Galicji, w 1846 dowódca oddziału powstańczego. Aresztowany przez Austriaków i skazany na śmierć, 31 lipca 1847 powieszony wraz z Józefem Kapuścińskim na Górze Stracenia (Hyclowskiej) we Lwowie. Płyta miedziana, gotowa do odbicia grafiki, wytrawiona. Przygotowana do drukowania akwaforty. Portret Teofila Wiśniowskiego z podpisem: Poniósł śmierć za sprawę Ojczystą we Lwowie dnia 31 Lipca 1847. Autor akwaforty nieznany.   300. – 
 1. WITKIEWICZ Stanisław (1851-1915), polski malarz, architekt, pisarz i teoretyk sztuki, popularyzator stylu zakopiańskiego; ojciec Stanisława Ignacego. Dedykacja dla Zofii Alenkiewicz. Zakopane 1907 z fotografią autora [w:] Stanisław Witkiewicz, z Tatr. Lwów: Tow. Wydawnicze, 1907. – 258, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. z odręczną dedykacją autora pod fotografią wklejoną na k. przedtyt.: „Pannie Zofji Alenkowiczównie, Tatarowi przeznaczonej z serdeczną życzliwością …”. Zagięcia okł. Stan dobry.   150. – 
 1. [WOJSKO Wielkiego Księstwa Litewskiego] RAPORT od Pułku 1go Granadyerów Buławy Wielkiey W° Xa Littgo: od dnia 13 Luty do dnia 15 Augusta 1788 r. Rękopis. [Słonim?]. z podpisami płk. [Ignacego] Rymińskiego i pieczęcią „Pułku 1go Granadierów B.W.W.X.L.”. – [3], 24 × 39,5 cm. Regiment Pieszy i Buławy Wielkiej Litewskiej zwany też Pułkiem Grenadierów (Granadierów) powstały z dragonii istniał w latach 1775-1794. Dokument niniejszy obejmuje: 1) Stan aktualny regimentu z podziałem liczbowym na sztab i poszczególne kompanie; 2) Imienne wyszczególnienie zmian – przybyli, ubyli (awanse, dezercje, urlopy, chorzy etc.) z wymienieniem zwykłych grenadierów; 3) rotę oficerów pułku (z podchorążymi włącznie). Dotyczy nazwisk: Bewen, Bielski, Biethard, Bulewski, Bułhak, Ciechanowicz, Czechowicz, Grzymała, Haraburda, Hryniewicz, Kamieński, Kaszuba, Kmita, Larzak, Malczewski, Matuszewicz, Miłłowicz, Porębski, Rajecki, Rudkowski, Sienicki, Stetkiewicz, Szukiewicz, Wańkowicz, Wigandt, Wołkowicki i Zalewski. Cenne uzupełnienie do historii litewskiej wojskowości. Ślady wielokrotnego składania, z dwoma minimalnymi przetarciami w miejscach złożenia i niewielkim śladem zalania bez wpływu na możliwość swobodnego odczytania tekstu. Wizerunki pieczęci centralnie zatarte.   300. – 
 1. [ZJAWIŃSKI Zygmunt] ZAPATOCKY Antonin: Burzliwy rok 1905. [Warszawa]: Czytelnik, 1951. – 365, [3] s., 21 cm, oprawa pełna, jasnobrązowa skóra, organiczna z grzbietem zwartym, artystyczna, indywidualna, tytuł na grzbiecie i licu tłoczony złotem, aplikacja z innego gatunku czerwonej skóry w formie sztandaru, wyklejki barwione ręcznie, górne obcięcie złocone, papier żeberkowy. Niesygnowana oprawa artysty plastyka, mistrza cechu introligatorskiego, ucznia Bolesława Zjawińskiego i Bonawentury Lenarta – Zygmunta Zjawińskiego. Propagandowa powieść premiera, po 1953 prezydenta komunistycznej Czechosłowacji. Usunięta k. przedtytułowa – prawdopodobnie z powodu dedykacji. Poza tym stan idealny. Futerał kartonowy oklejony płótnem z krawędzią oklejoną skórą. Piękny egzemplarz.   1 000. – 
 1. [ZJAWIŃSKI Zygmunt] ZAPATOCKY Antonin: Przyjdą nowi bojownicy. [Warszawa]: Czytelnik, 1951. – 179, [3] s., 21 cm, oprawa pełna, jasnobrązowa skóra, organiczna z grzbietem zwartym, artystyczna, indywidualna, tytuł na grzbiecie i licu tłoczony złotem, aplikacja z innego gatunku czerwonej skóry w formie sztandarów, wyklejki barwione ręcznie, górne obcięcie złocone, papier żeberkowy. Niesygnowana oprawa artysty plastyka, mistrza cechu introligatorskiego, ucznia Bolesława Zjawińskiego i Bonawentury Lenarta – Zygmunta Zjawińskiego. Propagandowa powieść premiera, po 1953 prezydenta komunistycznej Czechosłowacji. Futerał kartonowy oklejony płótnem z krawędzią oklejoną skórą. Piękny egzemplarz.   1 000. – 
 1. ŻEROMSKI Stefan (1864-1925): Puszcza jodłowa. Cztery plansze, okładkę, inicjał i zakończenie wykonal w drzeworycie Władysław Skoczylas. Warszawa-Kraków: J. Mortkowicz, 1926. – 29, [3] s., 4 tabl, inicjał i finalik w drzeworycie, 30 cm, opr. wyd. pł., lico zdob. Wyd. 2. Stan więcej niż dobry: zaplamienie tylnego lica oprawy, lekkie otarcia rogów, sporadyczne przybrudzenia papieru.   600. –

FOTOGRAFIE

 1. CIESZKOWSKI August (1814-1894), filozof, współtwórca i prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Berlin: L. Haase & Comp., lata 70-te-80-te XIX w. Fotografia wizytowa, 10,5 × 6 cm. Stan dobry.   150. – 
 1. HISZPAŃSKI Stanisław Eugeniusz (1815-1890). Warszawa: Zakł. Fot. Karola Beyera, [ok. 1861]. Fotografia wizytowa, 9,5 × 6,0 cm. Słynny szewc warszawski, właściciel warsztatu przy ul. Tłomackiej, sklepu na ul. Bielańskiej i kamienicy przy ul. Długiej. Starszy Zgromadzenia Szewców w Warszawie i współzałożyciel Towarzystwa Pomocy Naukowej. w 1861 r. członek Delegacji Miejskiej do władz. Po ogłoszeniu stanu wojennego był aresztowany i zesłany do Wiatki. Stan dobry.   180. –
 1. KACZKOWSKI Zygmunt (1825-1896), powieściopisarz, poeta, działacz narodowy i szpieg austriacki. Fotografia wizytowa, niesygnowana, lata 60-te-70-te XIX w., 10,5 × 6,5 cm. Stan dobry.   120. – 
 1. KRASIŃSKI Adam (1870-1909). Heidelberg: Carl Rufi, [ok. 1900]. Fotografia gabinetowa, 16,5 × 10,5 cm. Adam hr. Krasiński, IV ordynat na Opinogórze i ostatni męski potomek z gałązki ordynackiej opinogórskiej, wnuk poety Zygmunta hr. Krasińskiego. Drobne naturalne zabrązowienie. Stan bardzo dobry.   300. – 
 1. MODRZEJEWSKA Helena (1840-1909), wybitna aktorka polska, osiadła od 1876 na stałe w USA. Warszawa: Jan Mieczkowski, [187?]. Fotografia wizytowa z lat 70-tych XIX w., 10,4 × 6, 3 cm. Na odwrocie podpis z epoki w jęz. rosyjskim.   200. – 
 1. PIŁSUDSKI Józef (1867-1935), Marszałek Polski, Naczelnik Państwa Polskiego i minister spraw wojskowych. Portret w mundurze po powrocie do Warszawy z pogrzebu siostry Zofii Kadenacowej z Wilna w dn. 6 II 1935. Fotografia 30,5 × 24 cm. Odbitka z epoki na papierze Agfa-Browira.   150. – 
 1. POTOCKA z Tyszkiewiczów Krystyna (1866-1952). Kraków: J. Sebald, [ok. 1900]. Fotografia gabinetowa, 16,5 × 10,5 cm. Krystyna z hr. Tyszkiewiczów, córka Jana z Waki i Izabeli z hr. Tyszkiewiczów, żona Andrzeja hr. Potockiego (1861-1908), właściciela podkrakowskich Krzeszowic z przyległościami, namiestnika Galicji. Drobny ślad zalania poza wizerunkiem. Zapiski na odwrocie. Poza tym stan bardzo dobry.   250. – 
 1. POTOCKI Adam (1841-1909). Paryż [?]: Ancienne Maison Legray, [ok. 1880]. Fotografia wizytowa, 10,5 × 6,5 cm. Adam Potocki, syn Przemysława z Tomaszpola, i Teresy z ks. Sapiehów, współdziedzic podkrakowskiej Olszy. Stan dobry.   150. – 
 1. POTOCKI Dominik (1877-1939). BADENI Helena 1877-1963). Kraków: J. Sebald, 1898. Fotografia gabinetowa, 16,5 × 10,5 cm. Helena hr. Badenianka, córka Stanisława z podkrakowskich Branic, i Cecylii ze Skrzyńskich wraz z narzeczonym Dominikiem Potockim z Rymanowa, w mundurze c.k. podporucznika 2 Pułku Ułanów austriackich, synem Stanisława i Anny z hr. Działyńskich, jako narzeczeni. Podpisy z epoki piórem na fotografii i odwrocie przez kogoś z rodziny uczynione. Stan bardzo dobry.   300. – 
 1. RACZYŃSKA z Krasińskich Maria (1850-1884). Warszawa: Karoli & Pusch, [ok. 1880]. Fotografia wizytowa, 10,5 × 6,5 cm. Maria z Krasińskich ze Złotego Potoku, córka poety Zygmunta hr. Krasińskiego i Elżbiety z hr. Branickich, żona Edwarda hr. Raczyńskiego (patrz niżej). Niewielkie naturalne plamki. Stan dobry.   150. – 
 1. RACZYŃSKI Edward (1847-1926). Warszawa: Karoli & Pusch, [ok. 1885]. Fotografia wizytowa, 10,5 × 6,5 cm. Hrabia Edward Raczyński, syn Rogera Raczyńskiego z jego skandalicznego związku, właściciel Rogalina i innych dóbr w Wielkopolsce i Galicji, papieski tajny szambelan, poseł na galicyjski Sejm Krajowy, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu i prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, kolekcjoner i mecenas sztuki. Na odwrocie adnotacje. Drobne zabrudzenia. Stan dobry.   150. – 
 1. SAPIEHA Paweł (1860-1934) z rodziną. Jasło: Zakład Fotograficzny J. Zajączkowskiego, 1896. Fotografia gabinetowa, 18,5 × 11 cm. Ks. Paweł Sapieha, podówczas starosta jasielski, właściciel dóbr Rawa Ruska i Siedliska, c.k. tajny radca i szambelan, poseł do austriackiej Rady Państwa i na galicyjski Sejm Krajowy oraz prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, z żoną Matyldą z książąt Windischgrätz (1873-1968) i dziećmi Elżbietą (1893-1979) oraz Alfredem (1896-1916). Drobne zadrapania na marginesach. Na odwrocie adnotacje. Poza tym stan bardzo dobry.   300. – 
 1. SIMMLER Józef (1823-1868), malarz. Warszawa: J. Kaufmann & F. Hoecick, [ok. 1868]. Fotografia wizytowa, 10,5 × 6,5 cm. Na odwrocie stempel firmy w pieczątce tuszowej. Drobne zabrudzenia na obrzeżach. Poza tym stan dobry.   180. – 
 1. SOKOŁOWSKA Maria ze Skrzyńskich (1856-1929). Kraków: Walery Rzewuski, lata 1876-1878. Fotografia gabinetowa, 10,5 × 20,5 cm. Maria ze Skrzyńskich Sokołowska, córka Aleksandra i Marii z Lipkowskich, od 1879 żona Mariana Sokołowskiego (1839-1911), prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyr. Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie. Zdjęcie przedstawia ją w okresie panieńskim, w stroju wzorowanym na ubiorze z XIII w., przygotowanym specjalnie na bal u prezydenta Krakowa Mikołaja Zyblikiewicza, późniejszego marszałka krajowego w Galicji. Ślady obcięcia marginesów. Drobne naturalne zaplamienia. Poza tym stan dobry. Interesująca fotografia.   200. –
 1. STARZEŃSKI Juliusz (1892-1934). Kraków: Kuczyński Zakład Artystyczno Fotograficzny, Rynek, Pałac Spiski, 1934. Fotografia wizytowa, 14 × 9 cm. Suchy tłok firmy. Hr. Juliusz Starzeński, właściciel dóbr Dąbrówka Starzeńska nad Sanem koło Dynowa, oficer rezerwy b. armii austriackiej i Wojska Polskiego. Zginął tragicznie w nurtach Sanu wraz ze świeżo poślubioną małżonką. Zdjęcie wykonane tuż przed ślubem. Stan bardzo dobry.   100. – 
 1. TARNOWSKA z Potockich Zofia (1879-1933). Kraków: J. Sebald, [ok. 1900]. Fotografia gabinetowa, 16,5 × 10,5 cm. Zofia z hr. Potockich, córka Artura z Krzeszowic i Zofii z ks. Lubomirskich, żona hr. Zdzisława Tarnowskiego (1862-1937), właściciela dóbr Dzików. Adnotacja na odwrocie. Stan bardzo dobry.   250. –
 1. ŻYWE obrazy. Cyganie [?]. Fotografia zbiorowa inspirowana literaturą. Kraków: Fot. z natury Walery Rzewuski, 1884 [?]. Fotografia gabinetowa, 16,5 × 11 cm. Wśród kręgów towarzyskich arystokracji czy ziemiaństwa modne było w owym czasie przebierać się w historyczne kostiumy inspirowane powieściami (m.in. Henryka Sienkiewicza). Było to nierzadko związane z charytatywnymi balami. Na niniejszej fotografii w strojach ludowych uwiecznieni zostali: 1) Adam hr. Skrzyński (1853-1905) z Zagórzan; 2) Aniela Żółtowska; 3) N. Popiel [?]; 4) N. Lasocka [?]; 5) Pelagia hr. Tarnowska (1855-1931), późniejsza Władysławowa Morstinowi; 6) N. Popiel; 7) ?; 8) N. Darowska. Na odwrocie kolorowa reklama Pracowni Fotograficznej Walerego Rzewuskiego w Krakowie ze scenką rodzajową w atelier artysty i herbem Krakowa. Podpisy i numerki pod fot. na licu i na odwrocie. Poza tym stan dobry. Efektowna fotografia.   300. –
 1. ŻYWE Obrazy. Sienkiewicz Henryk „Ogniem i mieczem”. Kraków: Walery Rzewuski, 1884. Fotografia gabinetowa, 19 × 13 cm. Na fotografii widnieją: 1) Skrzetuski – Andrzej hr. Zamoyski (1852-1927); 2) Rzędzian – Edward Jaroszyński (1865-1907); 3) Longinus Podbipięta – Aleksy Stróżyński (1860-1902), malarz; 4) Michał Wołodyjowski – Roman hr. Wodzicki (1839-1893); 5) Zagłoba – Bronisław Abramowicz (1837-1912), malarz. Ślady obcięcia marginesów. Drobne zaplamienia. Na odwrocie podpisy. Stan dobry. Interesująca fotografia.   200. – 

OSIEDLA PODMIEJSKIE i LETNISKOWE DWUDZIESTOLECIA MIEDZYWOJENNEGO

 1. MAPA rozmieszczenia placów budowlanych w Warszawie i okolicach według cen za 1m². Skala 1:90.000. Warszawa: Nakład miesięcznika Dom-Osiedle-Mieszkanie, Lit. Art. W. Główczewski, 1931. – Kolorowa, składana, format 62,5 × 90 cm, była załączona do publikacji p.t.: „Letniska w okolicach m.st. Warszawy. Podręcznik dla nabywających parcele”. Na skrzyżowaniu złożenia niewielki ubytek, ślady zacieku.   200. – 
 1. OJCÓW. Kraków: Nakładem Komitetu Rozbudowy Osiedla Uzdrowiskowego Ojców – Czcionkami Drukarni Ludowej w Krakowie. 1927. – 24 s., [11] il., plan rozkład, 23 cm, brosz. wyd. Wydawnictwo reklamowe, zawiera wykaz parcel wraz z metrażem i oznaczeniem już sprzedanych oraz Plan parcelacyjny osiedla uzdrowiskowego „Ojców” w skali 1:5.000, format 27 × 38,5 cm.   100. – 
 1. ORŁOWO Morskie. Perła Riwiery Polskiej. Kąpielisko Morskie. Folder reklamowy, [6] s. (harmonijka), opis, [4] zdjęcia. 29 cm, bez opr. Plan orientacyjny oraz Plan Rozbudowy Kąpielisk Morskich Orłowo. Obszar Dworski Kolibki, pieczątki własnościowe: Związek Uzdrowisk Polskich Warszawa oraz Zarząd Kąpielowy Orłowo Morskie. Dolny narożnik uszkodzony bez uszczerbku dla tekstu, ślad złożenia w pół.   100. – 
 1. OSIEDLAJCIE się w Gdyni. T.B.O. Towarzystwo Budowy Osiedli Spółka Akcyjna w Gdyni. Dwustronny plakat reklamowy formatu 37,6cm × 63cm – zawiera szczegółowe opisy, plany sytuacyjne w skali 1:100.000 oraz Projekty rozplanowania terenów w skali 1:5.000: Nadmorskiej Dzielnicy Willowej Redłowo, Dzielnicy Willowej Działki Leśne oraz Osiedla Ogrodniczo-hodowlanego Witomino. Ślady składania. Stan db.   150. -
 1. PIERWSZA Wytwórnia Gotowych Domów WYGODA. Zarząd Dóbr oraz Zakładów Przemysłowych Dr. Stanisława Hofmokla Zarzecze koło Niska (Małopolska). Lwów: Zakłady Graficzne Ski Akc. Książnica-Atlas we Lwowie, lata 1930-te. – 40 s. ( tym 18 s.il.), 17 × 24,5 cm, brosz. wyd. Rysunki oraz widoki i plany 8 typów domków.   120. – 
 1. PLAN parcelacji osiedla pod nazwą Białołęka Dworska w gminie Jabłonna, powiecie Warszawskim, województwie Warszawskim położonego. Pomiary i projekt parcelacji osiedla wykonało w roku 1929 Towarzystwo „Technorol” w Warszawie ul. Foksal 15. Skala 1:10.000. Szkic orientacyjny. Skala 1:250.000. Warszawa: Druk. „Promień”, 1930. – Plakat reklamowy podwarszawskiego osiedla Białołęka Dworska, format 41 × 33,5 cm, czerwona pieczęć własnościowa: Zarząd Osiedla „Białołęka-Dworska” Warszawa, Niecała 12, ślady składania, stan bardzo dobry.   150. –
 1. Statut Towarzystwa Miłośników Józefowa k/Otwocka. Warszawa: Druk. „Derby”, 1936. - 23, [1] s., 16,5 cm, brosz. wyd. Dołączono: (1) Do Zarządu Towarzystwa Miłośników Józefowa k/Otwocka. Deklaracja. Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków rzeczywistych – wspierających T-wa…czysty formularz zgłoszeniowy; (2) P.T. Opisanie działalności Zarządu w 1936 r. w formie sprawozdania na oryginalnym papierze listowym. – 3 s. tekstu maszynowego, w lewym górnym rogu nadruk Towarzystwo Miłośników Józefowa k./Otwocka. Stan zestawu idealny.   150. – 
 1. ŚRENIAWA. Leśne osiedle pod Grójcem. Wojew. Warszawskie Powiat Grójecki Gmina Konie. Warszawa, lata 1930-te. Folder reklamujący osiedle nad rz. Jeziorką, format 21,4 × 29,7cm, dwustronny: z jednej opis wraz charakterystyką i warunkami nabycia działek, z drugiej mapka z lokalizacją i komunikacją oraz schematyczny plan Osiedle Leśne Śreniawa skala 1:25.000.Stan dobry.   100. – 
 1. WŁASNY dom pod Warszawą. Sprzedaż działek z domami. Budowa osiedli na parcelacjach Willanowskich Wawer-Anin. Warszawa: 1933. – [12] s., 22 cm, brosz. wyd. Folder reklamowy, opis, plan orientacyjny oraz Projekt rozplanowania terenów Wawer-Anin wykonany przez M. Cieszyńskiego mierniczego przysięgłego; projekty domów: 4-o pokojowego i 6-cio pokojowego (widoki perspektywiczne, rzuty parteru, rzuty 1-go piętra) wykonane przez arch. Jana Wolińskiego. Ładny egz.   100. – 

LITERATURA BIBLIOFILSTWO

 1. ALMA Mater Vilnensis. Czasopismo Akademickie. Z.7. Wilno: Wyd. Zrzeszenia Kół Naukowych Uniwersytetu Stefana Batorego, 1928. – 79, [11] s., il., 30 cm, brosz. wyd. Drzeworyty Romana Jakimowicza, wiersz Teodora Bujnickiego, całostronicowy linoryt i winiety Gracjana Achrem-Achremowicza.   60. – 
 1. ALMA Mater Vilnensis. Czasopismo Akademickie. Z.9. Wilno: Wyd. Zrzeszenia Kół Naukowych Uniwersytetu Stefana Batorego, 1930. – 94, [12] s., il., 31 cm, brosz. wyd. w piśmie debiut poetycki późniejszego laureata nagrody Nobla – Czesława Miłosza („Podróż” i „Kompozycja”), a także linoryty Joanny Karpińskiej i Zygmunta Kowalskiego. Bardzo ładny egz.   200. – 
 1. ALMANACH Nowej Sztuki. Numer poświęcony nowej sztuce francuskiej. Nr. 1 (rocznik 2-gi). [Warszawa]: Almanach, 1925. – [8], 52, [4] s., il., 24 cm, brosz. wyd. w numerze m.in. poezje Bruno Jasieńskiego, Juliana Przybosia, Anatola Sterna, Aleksandra Wata, Adama Ważyka; obrazy F.Legera, P.Picassa i Ozenfanta. Grzbiet i krawędzie okładki podklejone.   150. – 
 1. BARTOSZEWICZ Juljan (1821-1870): Historja literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana. Warszawa: Księgarnia i Skład nut Michała Glücksberga, 1861. – 644, XII s., 24 cm, opr. płsk., sztuczne zwięzy, tytulatura złocona.   120. – 
 1. BEŁZA Władysław (1847-1913): Baśń o królewnie na drewnianych nóżkach. z ilustracyami Juliusza Zubera. Lwów: Pol. Tow. Pedagogiczne, [ok. 1907]. – 15 s., [4] k. tabl. kolor. il., 24 × 19 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. (naklejone). Wierszowana. Brak fragmentu wyklejki w części tylnej. Niewielkie ubytki okleiny na marginesach i narożnikach opr.   100. – 
 1. BIRKENMAJER Józef (1897-1939): Naokoło roku. Napisał… [Norymberga]: Wyd. Polskie R. Wegnera, [1946]. – [16] s., rys., 22 × 20 cm, opr. wyd. kart. Wznowiona w Niemczech Zachodnich przedwojenna ilustrowana książeczka dla dzieci podług ocalonych matryc drukarskich, różniąca się od niej kolorystyką i gatunkiem papieru. Wewnątrz utwory wierszowane podług miesięcy i pór roku. Na okł. tarcza obrotowa z miesiącami, datami, porami roku i znakami zodiaku. Stan bardzo dobry.   60. – 
 1. BOCHNAROWA Maria o słonku leniuszku. Il. Irena Bogdanowiczowa. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydaw. „Veritas”, [1957]. – 16 s., il., 25 cm, opr. wyd. kart. 18 utworów wierszowanych dla dzieci.   50. – 
 1. BRAUN Jerzy (1901-1975): Dywan rozkwitający. Warszawa: „Ignis” (E. Wende i Ska), [1924]. – 63 s., 20 cm, brosz. wyd. Obca dedykacja na k. przedtytułowej.   35. – 
 1. BUYNO-ARCTOWA Maria (1877-1952): Grześ z Sanoka. Opowiadanie historyczne z czasów Władysława Jagiełły. Podług J.I.Kraszewskiego oprac. M.B. Wyd.4. Warszawa: M.Arct, 1929. – 64, [3] s., il., 20 cm, opr. wyd. ppł. Rysunki i okładka Antoni Gawiński. Bardzo ładny egzemplarz.   45. – 
 1. CERVANTES Saavedra Miguel de (1547-1616): Don Kiszot z La Manczy. Dla młodzieży opracował Józef Wittlin. Warszawa: Zdrój, [1925]. – VI, [2], 288 s., [8] k.tabl.kol., il., 24 cm, opr. wyd. karton oklejony papierem. Ilustracje prawdopodobnie Jerzy Szolc. Niewielkie otarcia krawędzi. Ładny egz.   120. – 
 1. CHMIELOWSKI Piotr (1848-1904): Historya literatury polskiej, t. I-VI. Warszawa: Drukarnia Granowskiego i Sikorskiego, 1899-1900. – 253, [3] s., [19] k.tabl; 235, [6] s., [21] k.tabl; 234, [6] s., [30] k.tabl; 266, [6] s., [25] k.tabl; 278, [2] s., [23] k.tabl; 315, [4] s., [29] k.tabl; 18 cm, opr. płsk., sztuczne zwięzy, tytulatura złocona. Klasyczne opracowanie historii literatury polskiej w efektownej, doskonale zachowanej oprawie. w T.2. dwie k. dorobione na starym papierze.   300. – 
 1. CONRAD-KORZENIOWSKI Joseph (1857-1924): Szkice polityczne. Dzieła T.28. London: Polonia Book Fund, 1975. – 68, [1] s., 19,5 cm, opr. wyd. pł. Tomik niniejszy stanowi uzupełnienie wydania krajowego Państwowego Instytutu Wydawniczego „ Dzieł” Conrada, tekstami zakwestionowanymi przez cenzurę PRL-u. Oprawa stanowi wierną kopię serii. Egz. nienaganny.   100. – 
 1. CZYŻEWSKI Tytus (1880-1945): Osioł i słońce w metamorfozie. Włamywacz z lepszego towarzystwa (1 akt 10 minut). Kraków: Sgł. Gebethner i Wolff, 1922. – [2], 40 s., 16 cm, brosz. wyd. Niewielkie zagięcie broszury.   120. – 
 1. [FASZCZEWSKI Tadeusz (1905-1943), DEMCZYK Tadeusz Julian (1908-1942), SZCZAWIEJ Jan (1906-1983)]: Wiatr wolności. Poezje. Warszawa: Zryw Wolnych, 1942. – 70, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Konspiracyjne wydanie wierszy poetów z kręgu podziemnego Stronnictwa Ludowego. Ładny egzemplarz.   90. – 
 1. FELDMAN Wilhelm (1868-1919): Współczesna literatura polska 1880 – 1904. T.1-4. Wyd. 3. Warszawa: Księgarnia J. Fiszera, 1905. – [12], 292 s., il., [2] k.tabl.; [4], 251 s., il., [2] k.tabl.; [4], 243 s., il., [4] k.tabl.; [4], 454 s., il., 20 cm, opr. pł. wyd. zdobiona, okładki broszurowe zachowane. Secesyjne zdobienia oprawy wydawniczej, okładka broszurowa z barwną kwiatową bordiurą oraz portret W. Feldmana autorstwa Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907). Nieznaczne otarcia krawędzi okładki, nadpęknięcie grzbietu w t. I. Mimo to wyjątkowo piękny komplet.   500. – 
 1. [GILLER Stefan (1834-1918)]: Nowe drogi. Komedja w trzech aktach. Przez Stefana z Opatówka. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1877. – [4], 78 s., 17 cm, opr. płsk., sztuczne zwięzy, tytulatura złocona, okł. brosz. zachowana. Na odwrocie k. tyt. odręczna dedykacja autora: „Adamirewskiemu Józefowi, szanownemu Człowiekowi, dobremu Przyjacielowi i kochanemu Uczniowi, ten mój pierwiosnek dramatyczny na pamiątkę przesyłam. St. Giller. Kalisz, 14 czerwca 1877 r.”.   75. – 
 1. GOETHE [Johann Wolfgang] (1749-1832): Faust. Tragedji część pierwsza [i druga]. Przekład Emila Zegadłowicza. Portret Goethego i okładkę wykonał Franciszek Siedlecki. Wadowice: Fr.Foltin, 1926-27. – 238, portret, [7] k.tabl w ramach paginacji; 356, [2] s., [7] k.tabl w ramach paginacji, 24 cm, brosz. wyd. Wydano 1050 egz., ten nr 904 niepodpisany przez wydawcę i tłumacza,lecz ze stemplem wydawcy; szkice sytuacji scenicznych projektu Zbigniewa Pronaszki. Stan b. dobry.   150. – 
 1. JANTA [-POŁCZYŃSKI] Aleksander (1908-1974): Duch niespokojny. Londyn: Gryf, 1957. – 283 s., 21 cm, opr. pł. wyd. Nieznaczne zaplamienie tylnego lica oprawy.   60. – 
 1. JANTA [-POŁCZYŃSKI] Aleksander (1908-1974): Pamiętnik indyjski. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1970. – 104 s., il., 22 cm, brosz. wyd. Odbito 500 egzemplarzy, ten nr. 224.   75. – 
 1. JANTA Aleksander: Przestroga dla wnuków. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1971. – 143 s., 22 cm, brosz. wyd. Odbito 555 egzemplarzy, ten nr. 265. Okładka broszurowa autorstwa Feliksa Topolskiego.   90. – 
 1. KADEN Gustaw [właśc. KORNECKI-STREMER Roman (1905-1984)]: Legion Mickiewicza poprzedzony szkicem: Kilka uwag o Adamie Mickiewiczu. Paryż: Rada Narodowa Polaków we Francji, 1946. – 47, [1] s., 15 cm, brosz. wyd. Grzbiet podklejony.   30. – 
 1. KLARNER Zofia: Ludzie i praca. Wypisy polskie na klasę pierwszą gimnazjów zawodowych działu szkolnictwa przemysłowego. Lwów: PWKS, 1937. – 247 s., il., 21 cm, brosz. wyd. 65 utworów literackich dla młodzieży szkolnej. Pełen patriotyzmu podręcznik szkolny. Zach. barwna oryginalna bibuła szkolna z epoki.   50. – 
 1. KONARSKI Feliks (Ref-Ren) (1907-1991): Wiersze sercem pisane … Chicago: Druk Hollywood Press, 1972. – 372 s., 21 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora. Blok lekko poluzowany, plama na obcięciu.   90. – 
 1. [KONARSKI Feliks] Ref-Ren: 30 lat piosenki i 30 słów o świni … Londyn: Druk Gryf Printers, 1959. – 45 s., 19 cm, brosz. wyd.   35. – 
 1. KOZIKOWSKI Edward (1891-1980): Wymarsz świerszczów. Poezje beskidzkie. [Warszawa]: Czartak, 1925. – 62, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Autor współzałożyciel z E.Zegadłowiczem grupy Czartak, współautor słynnej mistyfikacji literackiej „Niam-Niam”. Okładka projektu Zdzisława Gedliczki.   180. – 
 1. KRASIŃSKI Zygmunt (1812-1859): The Un-divine Comedy. Translated by Herriette E. Kennedy, B.A. and Zofia Umińska. Preface by G.K.Chesterton. Introduction by Artur Górski. London-Warsaw: G.G.Harrap & Książnica Polska, [1924]. – XVII, [3], 111, [1] s., 22 cm, opr. pł. zielone ze złoc. tytułem na grzbiecie. Wersja angielska Nieboskiej komedji Krasińskiego ze przedmową znakomitego pisarza angielskiego Gilberta Keith Chestertona. Bardzo staranny druk Wł. Łazarskiego w Warszawie.   90. – 
 1. KURZEJÓWNA-BUSKA Wanda: Gdy śpiewają polskie dzieci. Piosenki i zabawy ze śpiewem dla młodszych dzieci. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydaw. „Veritas”, [ok. 1965]. – 40 s., il., nuty, 25 cm, brosz. wyd. Biblioteka Domu i Szkoły ; nr 4. Piosenka dziecięca zawierająca melodię z tekstem podłożonym i ilustracjami.   50. – 
 1. LECHOŃ Jan (1899-1956): Karmazynowy poemat. Wydanie trzecie. Warszawa: J. Mortkowicz, 1930. – 32 s., 19 cm, opr. brosz. zastępcza. Egzemplarz wydrukowany na papierze czerpanym, nierozcięty. Zaplamienia papieru.   50. – 
 1. LITERATURA polska na obczyźnie 1940 – 1960. Praca zbiorowa wydana staraniem Związku pisarzy polskich na obczyźnie. Pod red. Tymona Terleckiego, t. 1-2. Londyn: B. Świderski, 1964, 1965. – 607, 797 s., 23 cm, brosz. wyd. Zagniecenia rogów okładki i bloku.   120. – 
 1. LOUŸS Piotr [LOUS Pierre] (1870-1925): Zmierzch nimf. Warszawa: Rój, 1929. – 140, [3] s., [6] k.tabl., 18 cm, opr. ppł. Zachowana okładka broszury proj. Tadeusza Gronowskiego. Ilustracje J.Winiarz. Nowele słynnego autora utworów stylizowanych na modłę aleksandryjską, zabarwionych erotyzmem i symbolizmem.   90. – 
 1. ŁOBODOWSKI Józef (1909-1988): Złota hramota. (Drzeworyty – Jurij Kulczyckij). Paryż: Instytut Literacki, 1954. – 189, [3] s., 4 k.tabl. drzeworytów w ramach paginacji, 22 cm, brosz. wyd. Biblioteka „Kultury”, T.VIII. Zbiór poezji i tłumaczeń znanego antykomunisty, przebywającego od początku wojny na emigracji. Egz. nierozcięty.   50. – 
 1. MIASTO Świętego Jana. Zeszyt zbiorowy. Moskwa: Wyd. Zarządu Koła Literacko-Artystycznego Domu Polskiego, 1916. – 46, [1] s., il., 26 cm, brosz. wyd. Komitet redakcyjny: M.Limanowski, T.Miciński, M.Morelowski, S.Pytliński, Fr.X.Pusłowski. Kier. art. K.Homolacs. Okładka, rysunki i ozdoby I.F.Boguckiego i H.Homolacsa. Okładka podniszczona, grzbiet podklejony, wewnątrz egz. czysty.   120. – 
 1. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. z 12 kartonami i 12 rysunkami specyalnie przygotowanemi dla tej edycyi przez Kazimierza Alchimowicza. Wydanie na pamiątkę setnej rocznicy urodzin Wieszcza. Warszawa: Redakcja „Przeglądu Tygodniowego”, 1898. – [4], IV, 295 s., il., 12 k.tabl., 28 cm, opr. płsk. brązowy. W epilogu usuwany w PRL-u oraz ostatnim wyd. „Gazety Wyborczej”, tu mimo cenzury carskiej, czterowiersz: „A jeśli czasem i Moskal się zjawił, Tyle nam tylko pamiątki zostawił, Że był w błyszczącym i pięknym mundurze: Bo węża tylko znaliśmy po skórze…”. Krawędzie 2 kart podklejone na marginesach. Stan dobry.   240. – 
 1. NORWID Cypryan (1821-1883): [Wędrowny sztukmistrz…], „a Dorio ad Phrygium”, Emil na Gozdawiu. Trzy fragmenty epickie … – z odnalezionych rękopisów poety – roku 1915 do druku podane. Warszawa: Z. Przesmycki, 1915. – [4], 56, [3] s., 23 cm, opr. pł. „Graficzny układ książki obmyślili A.  Półtawski i Z. Przesmycki”. Wydano 105 egzemplarzy, ten, wydrukowany na czerpanym papierze Mirkowskim, opatrzony nr. 89 i odręcznym zapiskiem Z. Przesmyckiego: „Egzemplarz Jana Brzechwy”. Stan dobry: zaplamienia okładki, nieaktualne pieczątki własnościowe.   120. – 
 1. PAMIĘCI Jana Lechonia. Londyn: Wiadomości, 1958. – 86, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. Wspomnienia m.in. St.Baliński, Z.Czermański, F.Goetel, W.Grubiński, A.Janta, S.Korboński, R.Malczewski, T.Nowakowski, A.Rubinstein, T.Terlecki, K.Wierzyński i J.Wittlin.   50. – 
 1. PRUTKOWSKI Józef (1915-1981): Anonim. Londyn: [1963]. – 16 s. 16 cm, brosz. wyd. Odręczna dedykacja autora na licu broszury. Broszura ze śladami zagięcia i zaplamieniami.   50. – 
 1. REUTT Jadwiga (1863-1942): Trzeci Maj – obrazek sceniczny w 2-ch odsłonach. Wilno: J. Zawadzki, [po 1922]. – 32 s., 17 cm, brosz. wyd. Teatrzyk Wileński ; nr 1. Na okł. tyt.: Trzeci Maj : obrazek sceniczny dla dzieci i młodzieży wiejskiej w 2 odsłonach, z dodaniem poezji. Na okł.: stylizowany Orzeł Biały na tarczy czerwonej.   30. – 
 1. ROSTWOROWSKI Karol Hubert (1877-1938): Pisma. t.1-2. T.1: Judasz z Kariothu; Kajus Cezar Kaligula; Miłosierdzie. T.2: Niespodzianka; Przeprowadzka; U mety. Warszawa: F.Hoesick, 1936-37. – [4], 440, [2] s.; [4], 395 s., 20 cm, opr. pł. wyklejki barwione ręcznie. Dwie dedykacje autora (w każdym tomie inna) dla przyjaciela, poety Józefa Gałuszki. Grzbiety lekko spłowiałe. Ładny czysty komplet.   300. – 
 1. RUPPEL Aloys: Stanislaus Polonus. Polski drukarz i wydawca wczesnej doby w Hiszpanii. Wydanie polskie rozszerzone opracował Tadeusz Zapiór. Kraków: PWN, 1970. – 278 s., il., 32 cm, opr. ppł. wyd., obwoluta, futerał kart. Wytwornie wydana monografia Stanisława Polaka, renesansowego drukarza z Sewilli polskiego pochodzenia, wydawcy książek na najwyższym poziomie typograficznym. Stan bardzo dobry.   200. – 
 1. RYDEL Lucyan (1870-1918): Ferenike i Pejsidoros. Opowieść kulturalno-obyczajowa na tle igrzysk olimpijskich. Kraków: Gebethner i Spółka, 1909. – [4], 128 s., XXII tabl. il, w tym rozkładane, liczne il. w tekscie, 21 cm, opr. ppł., barwna okł. brosz. zachowana. Sporadyczne zapiski ołówkiem, poza tym stan bardzo dobry.   90. – 
 1. SŁOŃSKI Edward (1872-1926): Już ją widzieli idącą … Wiersze … o Polsce, o wojnie, i o żołnierzach. Serya druga. Warszawa: Towarzystwo „Nowina”, 1917. – 67, [1] s., 14 cm, brosz. wyd. Okładka rysunku Ferdynanda Ruszczyca. Narożnik okł. ze śladem zagięcia.   60. – 
 1. SŁOWACKI Juljusz (1809-1849): Piękne Rodzinne Miasto Juljusza Słowackiego. z listów i poezji wybór. Wyboru dokonała Emilja Kornaszewska. Zdjęcia Henryka Hermanowicza. Układ graficzny Urbana Piętowskiego. Krzemieniec: [Grafika], 1939. – 75, [2] s., [6] fotografii naklejonych na oddzielne karty w ramach paginacji, 15 cm, brosz. wyd. Pomnik Słowackiego w fot. Bułhaka, pozostałe Hermanowicza. Okładka podniszczona, wnętrze w stanie znakomitym.   75. – 
 1. STOLARZEWICZ Ludwik (1891-1960): Literatura Łodzi w ciągu jej istnienia. Szkic literacki i antologja. Łódź: S.Seipelt, [1935]. – 396, [3] s., 24 cm, brosz. wyd. M.in. Bibljografja druków łódzkich i o Łodzi, poezje, wspomnienia.   60. – 
 1. SWINARSKI Artur Marja (1900-1965): Dęby w Rogalinie. Poznań: J.Dippel, 1933. – 71 s., 23 cm, brosz. wyd. Na k. przedtyt. kilkanaście podpisów, wyraźnie czytelny Jana Kuglina, znanego drukarza i wydawcy.   60. – 
 1. WANDASIEWICZ Adam: Wiwat ojczyzna, jej ludy i stany! Zbiór z dziejów Polski dla młodzieży. Kraków: Nakład autora, 1922. – 16 s., 21 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora. Okładka podniszczona, grzbniet podklejony.   30. – 
 1. WARSZAWA. Antologia. [Zebrała i oprac.] M.Korzbok [Zofia Niesiołowska-Rothertowa]. Warszawa: (L.I.O.K.), 1939 [właśc. 1943]. – 116, [4] s., 17 cm, brosz. wyd. Druk konspiracyjny złożony z tekstów wybitnych pisarzy polskich ku pokrzepieniu serc. Stan bdb.   50. – 
 1. WEISS Wojciech (1875-1950), [WEISSOWA Irena]: Szkicownik poetycki. Wojciech Weiss: Pejzaże. Aneri: Refleksje. Kraków: 1971. – [53] k., 30 cm, opr. pł. introligatorska, na licu złocona tytulatura. Poezje Wojciecha i Ireny Weissów, wydane prywatnie w formie maszynopisu powielonego.   75. – 
 1. WOLTER François Marie Arouet (1694-1778): Henryada w pieśniach dziesięciu przez … napisana. z francuzkiego na wiersz polski przełożona. Kraków: Druk Jana Maja, 1803. – X, [2], 202 s., winiety, finaliki, 19 cm, opr. z epoki pł. lekko otarta. Wolter stworzył epopeję pt. „Henriada”, ukazującą okropności fanatyzmu i poddającą krytyce francuskie instytucje polityczne. Starannym tłumaczem był Jan Kanty Kalikst Chodani, który w rok po wydaniu poematu, wystąpił ze zgromadzenia zakonnego. Ładny i czysty druk.   250. – 
 1. [ZAGÓRSKI Adam (1883-1929)]: Związek Artystów Scen Polskich 1919 – 1929. [Warszawa: Druk W.Kowalewskiego, 1929]. – [2], 51 s., [6] k.tabl., 24 cm, brosz. wyd. Ze zbiorów Mariana Wyrzykowskiego wybitnego aktora, reżysera i pedagoga – profesora warszawskiej PWST. Okładka proj. Tadeusza Gronowskiego. Dołączona „Umowa normalna dla kandydatów Z.A.S.P.” Podkreślenia ołówkiem.   60. – 
 1. ZASZTOWT Aleksander: Erotyki i bajki. Wilno: Pogoń, 1923. – 63 s., 14,5 cm, brosz. wyd. Okładka pomysłu Kazimiery Adamskiej.   35. – 
 1. ŻULIŃSKA Barbara (1881-1932): Hosanna! Chrystus i dzieci. Opowiadania dla dzieci z czasów Chrystusa Pana. Ilustrowała Zofja Stanisławska. Poznań: Nakł. Księg. św. Wojciecha, [1931]. – 55, [2] s., il., 23 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. (naklejone). 14 opowiadań dla dzieci, również wg M. Konopnickiej.   100. – 

REGIONALIA ETNOGRAFIA PRZEWODNIKI

 1. ALBUM inżynierów i techników w Polsce. T. 1, cz. 1-4. Lwów: Tow. Bratniej Pomocy Stud. Polit. Lwowskiej, 1932. – [1], 24 s., il.; 24 s., il.; 192 s., il.; 36 s., il., 32 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. i złoc. na grzbiecie i przednim licu. Obejmuje rys historyczny Politechniki Lwowskiej z informacjami o uczelni; dzieje i informacje o miejscowym Towarzystwie Bratniej Pomocy Studentów; życiorysy kilkuset inżynierów i techników – absolwentów Politechniki Lwowskiej oraz inseraty i wizytówki. Więcej tomów nie wydano. Drobne otarcia opr.   200. –
 1. BAEDEKER Karl: Ägypten und der Sudan : Handbuch für Reisende von … 8. Aufl. Mit 21 Karten, 85 Pläne u. Grundrissen, 56 Abbildungen. Leipzig: K.Baedeker, 1928. – CCII, 480 s., mapy, plany, szkice, il., 16 cm, opr. wyd. pł. Bogaty materiał kartograficzny, m.in. kilkusekcyjna mapa Nilu, plany grobowców, piramid, starożytnych obiektów historycznych. Stan bdb.   350. –
 1. BAEDEKER Karl: Deutschland. Baedeker’s Autoführer. Band 1. Deutsches Reich (Ohne Das Land Oesterreich) Offizieller Führer des Deutschen Automobil-Clubs. Bearbeitet von Oskar Steinheil. Leipzig: K.Baedeker, 1938. – XXVIII, 632 s., 60 planów miast, 16 cm, opr. wyd. pł. Ukazał się jedynie tom pierwszy, który opublikowano krótko po „Anschluss’ie Austrii”, tom drugi miał opisywać Austrię. Edycja dla członków Niemieckiego Automobil Klubu. Bardzo ładny egz.   450. –
 1. BAEDEKER Karl: Das Generalgouvernement. Reisehandbuch. Mit 5 Karten und 6 Stadtplänen Leipzig: K.Baedeker, 1943. – LXIV, 264 s., 5 map, 6 planów, 16 cm, opr. wyd. pł. Podstawowy przewodnik po Generalnej Guberni z czasów niemieckiej okupacji. Stan bdb.   250. –
 1. [BAŁKANY] Illustrierter Reiseführer durch Slovenien, das kroatische Küstenland, Dalmatien, Montenegro, Bosnien und die Herzegovina. Mit 5 farbigen und 5 Textkarten und zahlreichen Abbildungen. Hrsg. vom Offiziellen Verkehrsbüro des Königreiches der Serben, Kroaten und Slovenen in Wien. Wien u. Leipzig: A.Hartleben, 1929. – 216, [16] s., il., 5 map, 5 k.map rozkład., 17 cm, opr. wyd. pł. Interesujący przewodnik opisujący kraje zmieniające kilkakrotnie tożsamość w ostatnim stuleciu. Stan bdb.   200. –
 1. BEZŁUDA Mirosław [właśc.: NEUMEUER Ferdynand] (ok. 1890-1946): Prawda o ziemiach zachodnich. Warszawa: Biuro Ziem Zachodnich przy CKW PPS, 1946. – 26, [A-D: mapki] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Broszura propagandowa o Ziemiach Odzyskanych z podstawowymi informacjami o nich wraz ze spisem powiatów w jęz. pol. i niem.   45. –
 1. BUŁHAK Jan (1876-1950): Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. VIII-IX Pejzaż Wilna z 32 ilustracjami Autora. Wilno: „Przegląd Fotograficzny”, 1936. – 54 s., [32] s. tabl., il. dod. (wklejona), 23 cm, brosz. wyd. z dedykacją autora z 1937. Osobiste reminiscencje autora wędrówek po Wilnie i przedmieściach z aparatem fotograficznym ilustrowane 39 zdjęciami. Przednia okł. brosz. uzupełniona. K. przedtyt. z dedykacją, podklejona, z niewielkim zaplamieniem.   150. –
 1. BYSTROŃ Jan St. (1892-1964): Kultura ludowa. Warszawa: „Nasz Księgarnia”, 1936. – 462, [1] s., 20,5 cm, opr. pl. Obejmuje rozważania historyczne na temat ludności wiejskiej, szlaków migracyjnych, ludzi wędrownych, kościoła, dworu i administracji, wpływów miejskich, szkoły i akcji oświatowych, prób podtrzymywania dawnej kultury ludowej i samodzielnych inicjatyw ludowych. K. przedtyt. i tyt. zafoliowane.   80.  – 
 1. CZAJEWSKI Wiktor (1857-1922): Warszawa illustrowana. Stara Warszawa. T. 1. Warszawa: [b.w.], 1895. – VII, [1], 152 s., il., 23 cm, opr. pł. wyd. z dedykacją z epoki. Warszawa w czasach średniowiecza i pamiątki z tego okresu pozostałe. Zaplamienia na okł.   75. –
 1. CZYŻBY poza nawiasem? Sanatorium akademickie im. Józefa Piłsudskiego w Zakopanem wczoraj i dziś. Red. Julian Jerzy Żurawicz. Zakopane: Wyd. Grona Kuracjuszy Sanatorium Akademickiego, 1938. – 174 s., il. w tekście, portr. 6 w ramach paginacji, 26 cm, opr. pł. ze skórzanym szyldzikiem. Exlibris Zbigniewa Krupczyńskiego. Pokłosie pracy kuracjuszy sanatorium akademickiego w Zakopanem, mające na celu „oświetlenie niedopuszczalnych stosunków, jakie panują wśród milionowej rzeszy chorych na gruźlicę”. Samym autorom powodziło się nieźle, biorąc pod uwagę opisy warunków życia w sanatorium oraz listę najważniejszych osób w państwie, które objęły pieczą niniejszą publikację. w publikacji występują również elementy związane z samym Zakopanem. Wśród autorów poza dostojnikami państwowymi, m.in. Włodzimierz Sznarbachowski i Aleksander Gogoliński-Elston. Karta początkowa z portretem Edwarda Rydza-Śmigłego dorobiona.   50. –
 1. DĄBROWSKI Romuald: Przewodnik ilustrowany po województwie stanisławowskim. z mapą. Stanisławów: Wojewódzka Komisja Turystyczna, 1930. – [4], 180 s., mapa (rozkł.), il., 15,5 cm, opr. wyd. kart. Obejmuje m.in. opis szlaków turystycznych Bieszczad, Gorganów i Czarnohory. Karty 101-108 lekko zagięte. Niewielkie uszkodzenia okł. w skrajnych krawędziach.   120. –
 1. DIDIER Charles (1805-1864): Sejour chez le Grand-Chérif de la Mekke par… Paris: L. Hachette et Cie, 1857. – VII, [1], 310, [1] s., 17 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. i szyldzikiem. Ex libris Biblioteka Nidocka [Nidoki w pow. Wiłkomierz na Litwie] Michała Stanisława Hr. Korwin-Kossakowskiego (1883-1962) z herbem Ślepowron pod koroną hrabiowską. Właściciel książki był dyplomatą i bankowcem, który kierował tajnymi rokowaniami z bolszewikami w latach 1919-1920. Książka stanowi pierwszą edycję fascynującej podróży przez Suez, Synaj, Morze Czerwone, Dżiddę do Mekki. Otarcie na licu opr.   150. –
 1. DYNOWSKI Witold (1902-1986): Barwne kufry chłopskie z okolic Wileńszczyzny i Polesia. Wilno: Inst. Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej 1934. – [4], 64 s., 35 il., XV k. tabl., III k. map (jedna rozkł.), [1] k. tab. rozkł., 29 cm, brosz. wyd. Sekcja Etnologiczna nr 1. Praca etnograficzna poświęcona kufrom okolic Wilna, Lidy, Olkiennik, Iwia, Ejszyszek, Widz i Sołok. Tyt. i tekst równolegle w jęz. niem. Niewielki ubytek górnej i dolnej części grzbietu. Blok książki zwarty. Egz. czysty.   90. –
 1. [GDAŃSK] Pierwszy polski ilustrowany przewodnik po Gdańsku i okolicy (Gdańsk – Nowy Port – Wybrzeże – Kartuzy). Wyd. II popr. i rozszerzone. Gdański: Tow. Wydawnicze Pomorskie, 1922. – 74, [10] s., il., [20] s.il., [3] k.tabl., plan rozkład.kol., 19 cm, brosz. wyd. Stempel: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Ładny egzemplarz.   60. –
 1. [GDYNIA] ADAMSKI Z.: Port rybacki w Wielkiej Wsi. (acc.) BUDKA Ludwik: Urządzenia przeładunkowe Portu w Gdyni (acc.) LABUTINS A.: Einige Beobachtungen über Versandungen an den Hafenaussenwerken in Ventspils und Liepaja (acc.) NAGÓRSKI Bohdan: Urządzenia portu gdyńskiego (acc.) TUBIELEWICZ Witold: Magazyny portowe w Gdyni, ich konstrukcje i przeznaczenie (acc.) WENDA Tadeusz: Rzut oka na warunki powstania portu w Gdyni (acc.) SOCIÉTE de Construction des Batignolles: es Travaux de Construction du Port de Gdynia. Gdynia: Urząd Morski, 1938. – 32 s., [4] s. tabl. rozkł., il.; 29 s., il.; 17 s., [2] s. tabl. rozkł.; 28 s., pl. rozkł., il.; 23 s., tabl. rozkł., il.; 20 s., pl. rozkł., il.; 13 s., il., 22,5 cm, brosz. w tece pł. wyd. Zjazd Inżynierów Portowych Państw Bałtyckich i Skandynawskich, Gdynia 3-6 maj 1938 r. Siedem opracowań w osobnych broszurach poświęconych w przeważającej większości rozwojowi portu w Gdyni (jedna dotycząca Libawy), bogato ilustrowane na papierze kredowanym, w oryginalnej teczce wiązanej z wytłocz. na licu napisem.   100. –
 1. [GDYNIA] PORT Gdynia. Toruń: Instytut Baltycki, 1931. – 32 s., il., tab., pl., 24,5 cm, brosz. wyd. Treść: Dlaczego zbudowano Gdynię? Opis portu i urządzeń dźwigowych. Korzystne położenie Gdyni. Rozwój handlowy Gdyni. Papier kredowy.   45. – 
 1. [GENERALNA Gubernia] AMTLICHES Fernsprechbuch für das Generalgouvernement… URZĘDOWA Książka Telefoniczna dla Generalnego Gubernatorstwa wyd. przez Niemiecką Pocztę Wschodu w maju 1941 r., wg stanu z dnia 1. marca 1941 r. [B.m.]: Deutsche Post Osten, 1941. – 360, 28 (inseraty) s., 30 cm, brosz. wyd. Oficjalna książka telefoniczna Generalnej Guberni zawierająca spis instytucji niemieckich, samorządowych, abonentów polskich i niemieckich. Choć jest to rok 1941 nazwiska żydowskie jeszcze występują. Źródło informacji regionalnej, gospodarczej, a także genealogicznej. Druk trzyszpaltowy. Zagniecenia okł. Wewnątrz czysty egz.   350. – 
 1. GOTTLIEB Albert: Polen. Wanderungen eines Europaers. Wien u. Leipzig: M. Perles, 1935. – 402, [2] s., [19] k. tabl., 21 cm, opr. pl. Zdezaktualizowane stemple własnościowe z okresu okupacji niemieckiej. Polska – z cyklu wędrówek po Europie. z przedmową Stanisława Łempickiego. Opis kraju, jego historii, charakteru narodowego Polaków i ich kultury z uwzględnieniem mniejszości narodowych (Żydzi).   70. –
 1. HŁASKO Florian (1865-1921): Morzami ku Polsce. Z pamiętnika marynarza. z przedmową Wice-Admirała K. Porębskiego i dopisem A. Władyki. Warszawa: Wydawnictwo S.A. „Nasza Księgarnia”, 1922. – [7], 207 s., 35 il., 21 cm, opr. pł., brosz. oryg. zachowana. Nieaktualne pieczątki własnościowe.   75. –
 1. HOESICK Ferdynand (1867-1941): Legendowe postacie zakopiańskie: Chałubiński. Ks. Stolarczyk. Sabała. Warszawa: Księgarnia F.Hoesicka, 1922. – [4], 281 s., 21 cm, opr. artystyczna niesygn. Skóra ciemnozielona, grzbiet gładki z tytułem złotem tłoczonym, na licu linią obramowane cztery rzędy ręcznie ślepo tłoczonych, sprowadzonych do schematu drzewek, na odwrocie centralnie jedno. Zachowana okładka broszury. Legendowe postacie … stanową część trzecią tarzańskiego cyklu autora.   450. –
 1. HOESICK Ferdynand: Tatry i Zakopane. Przeszłość i teraźniejszość. Cz. 1-2. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, [1921-23]. – [4], 317 s., [14] k.tabl.; [4], 271 s., [10] k.tabl., 15 cm, opr. artystyczna niesygn. Półskórki ciemnozielone, pięciopolowe ze zwięzami, w polach powtórzony schematyczny kwiat, tytuł tłoczony złotem, narożniki skórzane, okładzina z ręcznie barwionego papieru. Przednie okładki brosz. zachowane. Cz.1: Do Goszczyńskiego i Pola. Cz. 2: Od Zejsznera do Nowickiego. Zdjęcia Tatr zdobiące książkę wykonał artysta-fotografik i taternik Jan Jaroszyński. Stan bardzo dobry.   300. –
 1. [HUCULSZCZYZNA] Powiat Kosów. Huculszczyzna. Kosów: Rada Powiatowa, 1932. – 30, [2] s., il., fot., mapki, 17 × 24,5 cm brosz. wyd. Broszura popularyzująca powiat kosowski Huculszczyzny pod względem etnograficznym, gospodarczym, historycznym i turystycznym. Okł. z motywami huculskimi projektu Fryderyka Pautscha z krakowskiej ASP, treść wg materiałów Apolinarego Tarnawskiego podała Michalina Grekowicz, fot. M. Seńkowskiego. Grzbiet podklejony pap., ubytek dolnego narożnika na przednim licu.   50. –
 1. IWONICZ ZDRÓJ. Prospekt produktów mineralnych. [B.m.: Komisja Uzdrowiskowa w Iwoniczu, ok. 1930]. – [6] s., il., leporello, 23,5 cm, brosz. wyd. Trójkolorowa reklama wód naturalnych i przetworów mineralnych uzdrowiska. Tyt. nagł.   35. –
 1. IWONICZ ZDRÓJ. Kraków: Komisja Uzdrowiskowa w Iwoniczu, [po 1930]. – [12] s., il., leporello, 21 cm, brosz. wyd. Reklama Iwonicza jako uzdrowiska. Tyt. nagł.   40. –
 1. IWONICZ. Źródło „Józefa”, „Karola” i „Amelii”. [B.m.: Komisja Uzdrowiskowa w Iwoniczu, ok. 1930]. – [8] s., il., mapka, leporello, 23 cm, brosz. wyd. Trójkolorowa reklama źródeł naturalnych uzdrowiska. Tyt. nagł. Miejscami zabrudzenia.   30. –
 1. [JAPONIA] NAJŻYWOTNIEJSZE zagadnienia Japonii. Warszawa: Administracja P.A.P., 1938. – 31, [1], il., mapki, 18 cm, brosz. wyd. (Problemy Dalekiego Wschodu). Popularna broszura poruszająca problemy życia Japonii ilustrowana wieloma przykładami.   30. – 
 1. KILARSKI Jan (1882-1951): Przewodnik po Wielkopolsce. Podręcznik dla turysty-krajoznawcy. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1938. – LXI, [3], 338 s., 91 il., 6 pl., 3 mapy (luzem), 17 cm, brosz. wyd. Związek Popierania Turystyki w Poznaniu. Historia regionu, wiadomości turystyczne oraz setki tras wycieczkowych z opisem krajobrazu i zabytków. Grzbiet i tylna okł. po reperacji.   90. –
 1. KLIMEK Karol: Powązki. Przewodnik po cmentarzu. Warszawa: Inst. Wyd. „Nasza Księgarnia”, 1948. – 142, [2] s., pl. rozkł., 17 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa. Jeden z najciekawszych przewodników powojennych po Powązkach omawiający groby później już nie opisywane, m.in. z Powstania Warszawskiego. Groby uporządkowane w działach tematycznych w dwudziestu kilku działach. Egz. nieco używany (dopiski, wklejone nekrologi) przez poprzedniego właściciela, członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Grzbiet lekko uszkodzony.   45. –
 1. KŁOS Juljusz (1881-1933): Wilno. Przewodnik krajoznawczy. Wilno: Oddział Wileńskiego Tow. Krajoznawczego, 1923. – XVI, 261, IX, XII s., liczne il., pl. kol. rozkł. (40,5 × 36 cm), 17 cm, brosz. oryg. wyd. z kolor. herbem Wilna na okł. Wyd. 1 słynnego przewodnika po Wilnie z okł. projektu F. Ruszczyca. Podklejenia przedniej okł.   120. –
 1. KOBENDZA Jadwiga (1895-1989) i Roman (1886-1955): Cztery wycieczki do Puszczy Kampinoskiej. Szlakami wyznaczonemi przez Oddział Warszawski P.T.K. Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 1929. – 39, [1] s., il., 15 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Wycieczkowa nr 8. Opis Puszczy Kampinoskiej. Wycieczka na Łuże, do mogiły poległych w 1863 r., z Warszawy przez Leoncin i Górki do Zamczyska i Kampinosu oraz do Krzywej Góry i Leszna.   35. –

Koło miasto i powiat

 1. PROTOKUŁ posiedzenia Sejmiku Powiatowego, powiatu Kolskiego [10 VIII] 1920 r. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1920. – 6 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego. Ślady zawilgocenia.   50. – 
 1. PROTOKUŁ posiedzenia Sejmiku Powiatowego, powiatu Kolskiego [25 VI] 1921 r. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1920. – 9 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego. Ślady zbutwienia.   30. – 
 1. PROTOKÓŁ posiedzenia Sejmiku Powiatowego Powiatu Kolskiego, odbytego w dniu 8 lipca 1921 r. w Sali Tetaru Miejskiego. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1920. – 8 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego Aleksandra Henisza. Tyt. nagł.   50. – 
 1. PROTOKUŁ XVI / 2 posiedzenia Kolskiego Sejmiku Powiatowego w dniu 14 XI 1922 r. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1922. – 6 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego.   60. – 
 1. PROTOKUŁ XVII / II Obrad Kolskiego Sejmiku Powiatowego, odbytych w dniu 27 i i 6 II 1923 r. w Sali Jaźwińskiego w Kole. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1923. – 14 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego.   60. – 
 1. PROTOKUŁ XVIII / 3 Obrad Kolskiego Sejmiku Powiatowego, odbytego w dniu 28 VII 1923 r. w sali Jaźwińskiego w Kole. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1923. – 7 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego.   60. – 
 1. PROTOKUŁ XIX / 4 nadzwyczajnego posiedzenia Kolskiego Sejmiku Powiatowego, odbytego w dniu 6 XI 1923 r. w sali Jaźwińskiego w Kole. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1923. – 8 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego.   60. – 
 1. PROTOKUŁ XX / 1 nadzwyczajnego posiedzenia Kolskiego Sejmiku Powiatowego, odbytego w dniu 4 III 1924 r. w sali Magistratu m. Koła. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1924. – [3] s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego.   60. – 
 1. PROTOKUŁ XXI / II posiedzenia Kolskiego Sejmiku Powiatowego, odbytego w dn. 16 i 23 V 1924 r. w sali hotelu p. Jaźwińskiej w Kole. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1924. – 10 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego.   60. – 
 1. PROTOKUŁ XXII / 3 posiedzenia Kolskiego Sejmiku Powiatowego, odbytego w dn. 9, 13 i 16 XII 1924 r. w Sali gimnazjum Towarszystwa Przyjaciół Oświaty w Kole. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1925. – 20 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego.   60. – 
 1. PROTOKUŁ posiedzenia Kolskiego Sejmiku Powiatowego, odbytego w dn. 6 IV 1925 r. w sali gimnazjum Towarszystwa Przyjaciół Oświaty w Kole. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1925. – 5 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego.   60. – 
 1. PROTOKUŁ XXV / i obrad Kolskiego Sejmiku Powiatowego, odbytych w dniach 15 i 18 i 1926 r. w sali gimnazjum Towarszystwa Przyjaciół Oświaty w Kole. Koło: Tłocznia Polska S. Grabowskiego, 1925. – 17 s., 34 cm, brosz. wyd. Zbiór uchwał podpisanych przez przewodniczącego F. Wilskiego.   60. – 

 1. KORCZYŃSKI L.[udomił] (1867-1936): 1. W przededniu ankiety balneologicznej, 2. Balneologia ongi a dziś, 3. Kilka uwag o wodach szczawnickich, 4. Kilka uwag ogólnych o urządzeniu Szczawnicy. Kraków: „Przewodnik kąpielowy”, 1906. – [2], 55 s., 19 cm, brosz. wyd. Os. odb. z „Przewodnika kąpielowego” z 1906. Rozprawa znanego naukowca balneologa ze szczególnym uwzględnieniem Szczawnicy.   50. –
 1. KOTARSKI Stefan (1902-1975): Opatów w latach 1861-1864. z 30 ilustracjami, mapkami i planami. Opatów: Oddział Pol. Tow. Krajoznawczego, 1935. – XV, 218 s., il., pl., 21 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Zdezaktualizowane stemple własnościowe. Dzieje miasta w XIX w. z uwzględnieniem okresu powstania, w którym miasto było zdobywane przez powstańców dwukrotnie. Liczne plany i ilustracje (brak rozkł. planu miasta). Opr. uszkodzona w górnej części (odbarwienia), kilka kart zaplamionych.   60. –
 1. KRESY. Zestaw 6. zeszytów propagujących turystykę: Podole [1 i 2]; Wilno; Lwów; Gorgany; Krzemieniec. [b.m]: Ministerstwo Komunikacji, Liga Popierania Turystyki i Polskie Koleje Państwowe, [lata 1930-te]. – każdy zeszyt po 16 s., il., mapka, 16 cm, brosz. wyd. Interesujący zestaw ze względu na przystępne potraktowanie tematu. Stan dobry.   120. –
 1. [KUDOWA Zdrój] BAD Kudowa. Saison: Vom. 1 Mai bis Oktober ev. Kurverlaengerung vorbehalten. Glatz [Kłodzko]: Druck. Von L. Schirmer, [ok. 1905]. – 31, [1] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Prospekt zdrojowiska w Kudowie Zdroju zawierający informacje dla kuracjuszy planujących swój pobyt. Dołączono luzem wydrukowany 4 stronicowy spis pensjonatów i kwater z wyżywieniem lub bez oraz nazwiskami właścicieli obiektów. Rzadkie.   60. –
 1. KUJOT Stanisław (1845-1914): Opactwo pelplińskie. Napisał … Pelplin: Nakł. autora, 1875. – [2], XI, [1], 496 s., 5 k. tabl. (drzeworyty), 19 cm, opr. płsk. z epoki. Monografia słynnego opactwa cysterskiego 1276-1823, a następnie katedry stolicy biskupstwa pelplińskiego. Historia działalności konwentu pelplińskiego do XVII w. z opisem zachowanych do dziś zabytków oraz historią wsi wchodzących w skład opactwa. Trzy karty tablic uzupełnione współcześnie o rysunku bardziej wyrazistszym od oryginału, a także s. XI i 481/82. Opr. podniszczona (wytarta). Zabrązowienia na pierwszych i ostatnich kartach. Poza tym egz. czysty.   150. –
 1. [LOKOMOTYW FABRYKA – CHRZANÓW] WYDAWNICTWO pamiątkowe pierwszej fabryki lokomotyw w Polsce Sp. Akc. z okazji wykonania 500-ej lokomotywy. Warszawa: Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce, 1932. – 109, [1] s., [3] tabl. rozkł. na [6] k., [1] k. pl. (rozkł.), 65 fot., liczne rys. w tekście, 31 cm, brosz. wyd. Monografia Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie z lat (1919) 1920-1932, wybudowanej od nowa w oparciu o wielonawowe konstrukcje żelbetowe. Firma współpracowała z produkującymi kotły Zakładami Sp. Akc. W. Fitzner i K. Gamper w Sosnowcu, z fabryką lokomotyw Staats-Eisenbahn-Gesellschaft w Wiedniu oraz szwedzką fabryką maszyn Svenska Verktygsmaskinfabrikers Export Aktiebolag. Wyprodukowała w IV 1924 r. pierwszą lokomotywę, a w lutym następnego roku kolejną bez jakichkolwiek części zagranicznych. w 1929 r. otrzymała wielki medal złoty na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Produkowała na rynek wewnętrzny i zagraniczny do Bułgarii, Łotwy, Maroka i ZSRR. Do lutego 1932 r. Fabryka Lokomotyw wykonała 500 lokomotyw różnych typów. Istnieje do dziś jako Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw „Bumar-Fablok”. Monografia składa się z 15 artykułów dotyczących fabryki i jej produkcji,każdy z własną numeracją fotografii i rysunków. Dołączono wykaz imienny kilkuset wykwalifikowanych pracowników z datą rozpoczęcia pracy. Grzbiet pęknięty, luźne składki. Czysty egz.   180. – 
 1. LEPECKI B. Mieczysław (1897-1969): Podróż do Egiptu. Wrażenia z podróży, odbytej w roku 1932 z Marszałkiem Piłsudskim. Warszawa: G.K.W., [1932]. – 198 s., 23,5 cm, opr. pł. Barwny opis podróży i sześciotygodniowego pobytu z Marszałkiem Piłsudskim w Heluan niedaleko Gizeh w Egipcie z opisami licznych wycieczek oraz wspomnienia z odwiedzin Aten, Pireusu i Stambułu podczas powrotu drogą morską do Rumunii. Wyklejka z jedwabnej mory ręcznie barwionej.   90. –
 1. LEPECKI B. Mieczysław (1897-1969): Sowiecki Kaukaz. Podróż do Gruzji, Armenji i Azerbejdżanu. Warszawa: Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”, [1935]. – 197, [2] s., [20] tabl. s., 22,5 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy ołówkiem. Relacja z podróży statkiem z Odessy przez Sewastopol, Suchumi do Batumi, a stamtąd pociągiem do Tbilisi, a dalej samochodem przez zakątki Gruzji i Armeni oraz lot do Baku. Obraz sowieckiej rzeczywistości i życia mieszkańców, którym autor mógł nierzadko zadać pytanie i otrzymać zadziwiającą odpowiedź. Reportaż, który nie stracił do dziś na aktualności. Okł. T. Piotrowskiego z wykorzystaniem fotomontażu. Drobne otarcia grzbietu broszury.   60. –
 1. LITWIN Józef: Civitas Tusinensis. Karty z przeszłości miasta Tuszyna. Na podstawie materjałów w archiwum miejskiem oprac. … Tuszyn: Magistrat, 1930. – 78 s., 23 cm, brosz. wyd. Monografje i materjały do dziejów miast powiatu łódzkiego pod red. A. Rżewskiego. I. Monografia podłódzkiego miasteczka.   45. –
 1. LOSTALOT-BACHOUE, [Charles] E[dmond] de: Le Monde. Histoire de tous les peuples depuis les temps les plus recules jusqu’a nos jours. T.1-10. Paris: Lebigre-Duquesne Freres, 1859. – ca. 500 s. w każdym tomie, portret, 340 k.tabl. stalorytów, 24 cm, opr. wyd. zielone płótno ze złotem tłoczonymi tytułami na grzbietach. T. I: Terre-Sainte; T. II i III: France; T. IV: Angleterre; T. V: Allemagne, Autriche, Prusse et Suisse; T. VI: Russie, Pologne et Suède; T. VII: Espagne, Portugal, Pays-Bas, Belgique et Hollande; T. VIII: Grèce et Italie; T. XI: Chine, Perse, Arabie, Turquie, Inde et Egypte; T. X: Amérique, Etats-Unis, Antilles, Mexique, Pérou, etc, et Océanie. Bogato ilustrowana historia świata, zaczynająca się w Ziemi Świętej, poprzez Stary Kontynent, Azję i Afrykę, po Nowy Świat. w tomie 6. obszerny rozdział dotyczący Polski. Ilustracje kostiumów, osobliwości regionalnych i zabytków. Sporadyczne zbrązowienia na marginesach. Ładny komplet.   1 950. –
 1. [LUBLIN] Führer durch die Stadt Lublin. Die geschichtliche Entwicklung mit zahlreichen Abbildungen ; Verzeichnis der deutschen Behörden, öffentlichen Einrichtungen. Herausgegeben von der Abteilung Propaganda im Amt des Gouverneurs Lublin. Bearbeiter: Fritz Scholler und Max Oto Vandrey. Krakau: Buchverlag Deutscher Osten G.m.b.h., 1942. – 26 s., [24] s. tabl. il., 17,5 cm, brosz. wyd. Przewodnik po Lublinie uwzględniający jego niemieckość podług selektywnie dobranych dokumentów z Archiwum Miejskiego i pamiątek historycznych. Stan bardzo dobry.   60. –
 1. LUDWIG Franz: Die Grafschaft Glatz in Wort und Bild von … Enthaltend 26 Vollbilder, 105 Textillustrationen und eine Uebersichtskarte der Grafschaft Glatz. Glatz: C. Schirmer, 1896/97. – 225, [1] s., [1] k. mapa, [26] k. tabl., 23 × 31,5 cm opr. pł. wyd. Dedykacja z epoki. Bogato ilustrowana monografia Kłodzka i okolic (m.in. Masyw Śnieżnika, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój, Wambierzyce, Lewin i inne). Oprawa oryginalna z widokiem Kłodzka i scenką rodzajową na licu w stylu epoki. Niewielkie otarcia opr. Wewnątrz czysty egz.   450. –
 1. [LWÓW – „POGOŃ”] Księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu działalności Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń” 1904-1939. Księga zawiera 548 stron druku, 578 ilustracyj, 51 karykatur, 119 tablic i wykresów. Lwów: Lwowski Klub Sportowy „Pogoń”, 1939. – 421, [37] s., 92 s.il., il., tabele, wykresy, inseraty, 31 cm, opr. wyd. pł. brązowe za złotem tłoczonym tytułem na przedzie i herbem klubu na tyle. Okładkę projektował Czesław Sadowski. Czasy przedwojenne (od 1900-1914) oprac. T.Dręgiewicz, St.Polakiewicz, R.Wacek. Czasy wojenne (1914-21) R.Wacek. Czasy powojenne (1921-39) M.Kobiak. Fotografii dostarczyli członkowie i sympatycy „Pogoni”. Spisy członków chronologicznie i działami od założenia klubu do 1939. Sport polski i „Pogoń” w karykaturze Zdzisława Czermańskiego w latach 1922-1925. Grzbiet zdublowany. Ładny i czysty egzemplarz – wielka rzadkość.   450. –
 1. LWÓW. Przewodnik orjentacyjny. z planem i 8 ilustracjami. Lwów: Gmina Król. Stoł. Miasta Lwowa, 1930. – 51, [1] s., il., plan rokład. 49 × 31 cm, 17 cm, brosz. wyd. Popularny przewodnik po Lwowie uwzględniający jego historię i wszystkie aspekty życia (m.in. gospodarcze, polityczne i kulturalne).   50. – 
 1. ŁAPCZYŃSKI Kazimierz (1823-1892): Flora Litwy w Panu Tadeuszu. Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1894. – 85, [1] s., 20 cm, opr. imitacja pł. ze złotym napisem na grzbiecie, przednia okł. brosz. zach. Obraz flory litewskiej poprzez 87 roślin występujących w „Panu Tadeuszu”. Studium literacko-przyrodnicze ukazujące piękno litewskiej przyrody w połączeniu z mistrzowską poezją narodowego wieszcza.   60. –
 1. ŁAŻEWSKI B.: Świder i jego okolice. z planem Świdra i mapką okolic. Warszawa: Stow. Właścicieli Nieruchomości Let. Świder i Stowarzyszenie Przyjaciół Świdra, 1934. – 34, [16], il., pl., [mapka uzupełniona], 19,5 cm, brosz. wyd. Przewodnik po Świdrze i okolicach z uwzględnieniem pamiątek po Michale Andriolli. Spis właścicieli nieruchomości w Świdrze. Liczne reklamy miejscowych willi z fotografiami.   60. –
 1. [MALANOWSKI Wacław]: Pamiątka z Wilna. Ułożył Ogończyk. Wilno: Biuro Reklamowe S. Grabowskiego, [1927]. – 39 s., il., 17 cm, brosz. wyd. Tytuł okładka.   35. –
 1. MALCZEWSKI Rafał: Tatry i Podhale. Poznań: Wyd. Polskie R. Wegnera, [1935]. – 204, [11] s., liczne il., mapka, 21 cm, opr. introligatorska, pełna skóra, zwięzy wypukłe, tłoczenia na licach. Delikatne otarcia oprawy, nieznaczne zagniecenie przedniego lica.   250. –
 1. MALCZEWSKI Rafał: Od cepra do wariata. Warszawa: Rój, 1939. – 250, [4] s., 19,5 cm, opr. pł. Opowiadania tatrzańskie.   75. –
 1. MARZYŃSKI Stanisław: Kościoły warszawskie w ruinie i w odbudowie 1939 – 1945. Widoki rysował Zygmunt Stępiński. Warszawa: Polski Związek Inżynierów Budowlanych, 1946. – 35 s., il., plany, 30 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla kolegi z Powstania Warszawskiego. Ekslibris małż. J. i T.Puget. Stan znakomity.   45. –
 1. MATEJKO Jan: Zamek w Podhorcach. Sygn na desce J.M. 1871. – drzeworyt sztorcowy 25 × 32 cm, arkusz 45 × 64 cm. Zamek z XVII w. na Ukrainie do dziś zachowany. Kolejno własność Koniecpolskich, Sobieskich, Rzewuskich i Sanguszko, którego zbiory sztuki w dużym stopniu ocalały, choć uległy rozproszeniu. Rdzawe przebarwienia na marginesach. Dobra odbitka.   350. – 
 1. MATERYAŁY Antropologiczno-Archeologiczna i Etnograficzne, wydane staraniem Komisyi Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. T. XI. (Z 35 tablicami ilustracyjnemi i 75 rycinami w tekście). Kraków: Akademia Umiejętności, 1910. – XIII, [1], 75, [1] s., XXIX k. tabl., 121, [1] s., [5] k. tab. i wykresów (rozkł.), VI k. tabl., 323 s., nuty w tekście, współopr. ppł. Adnotacja z epoki na k. tyt. Zawiera m.in.: Szembek Zofia, Opis cmentarzyska żarowego z epoki bronzu w Lipiu (pow. Kępno); Kuźniar W. i Demetrykiewicz W., Ślady siedziby człowieka przedhistorycznego z okresu paleolitu na górze Bronisławy koło kopca Kościuszki pod Krakowem; Czapkiewicz B., Materyały archeologiczne z Galicyi zachodniej; Szukiewicz W., Cmentarzysko szkieletowe w Sałapaciszkach i kurhan całopalny przy wsi Wersoce (gub. Wilno); Wawrzeniecki M., Materyały do mapy archeologicznej Polski (Drozdowo, Mieroszów, Nałęczów, Biskupice, Cieszęcin, Dąbrowo, Dzierążnia, Górka Kościejowska, Kalinów, Kaczowice, Kościejów, Moniakowice, Radziemice, Smoniowice, Sudół. Pyszków, Bronocice, Chociw, Jakubowice, Gorzkowice, Pieczonogi, Piwniczyska, Proszowice, Stradów, Janowiczki, Dziemierzyce, Jarnice-Grodzisk, Nieciecza, Wyszków i Węgrów); Loth E., Przyczynek do kraniologii polskiej; Rutkowski L., Charakterystyka antropologiczna ludności żydowskiej Płońska; Klich E., Materyały etnograficzne z południowo zachodniej części powiatu limanowskiego. Teksty gwarowe; Gawełek Fr., Przesądy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radłowie w pow. brzeskim; Kosiński St., Parodye i żarty w rzeczach religijnych; Kolberg O., Tarnów – Rzeszów : materyały etnograficzne, uporządkował i wyd. Seweryn Udziela. Grzbiet pęknięty, blok książki zwarty. Wewnątrz egz. czysty.   200. – 
 1. McBRIDE MEDILL Robert: Towns and people of modern Poland. Illustrations and maps. New York: McBride and Company, 1938. – 302 s., [37] s. tabl., mapki w tekście, 22,5 cm, opr. pł. wyd. Relacja z podróży do Polski – kraj, ludzie, jego historia i kultura, bogato ilustrowana interesującymi fotografiami w tonacji sepii oraz mapami.   120. –
 1. MIDOWICZ Władysław (1907-1993), AUGUSTYNOWICZ M.: Przewodnik narciarski po Beskidzie Zachodnim. Kraków: Koło Narciarzy przy Oddziele Polsk. Tow. Tatrz. w Żywcu, 1928. – [8], 92 s., [11] k. tabl., 13 cm, opr. pł. wyd. Obejmuje następujące tereny: Babia Góra, Pasmo Jałowieckie, Beskid Żywieckie, Beskid Mały z Baranią Górą oraz Gorce z Turbaczem. Stan bardzo dobry.   90. –
 1. [MORZE BAŁTYCKIE] CO każdy Polak o morzu swem wiedzieć powinien? Warszawa: Liga Morska i Rzeczna, 1925. – 24 s., 19 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy na k. tyt. Popularna broszura propagandowa o Morzu Bałtyckim, Gdańsku, Gdyni oraz naszej flocie morskiej.   25. –
 1. MRÓZ Kazimierz (1891-1987): Szkoły w Kozienicach (1602-1939). Kozienice: Ognisko Z.N.P., 1939. – 127, [1] s., il., 23 cm, brosz. wyd. z dedykacją autora. Dzieje miasta Kozienic ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tamtejszego szkolnictwa.   50. –
 1. NA WODNYM szlaku. Jednodniówka. Katowice: Klub Kajakowy Wspólnoty Interesów, 1938. – 64, [12] s., il. (drzeworyty) i fot., 24 cm, brosz. wyd. Zbiór wspomnień z małych i dużych szlaków wodnych (m.in. Biała Przemsza od m. Sławków po Mysłowice; Polesie; Wisła – Bałtyk – Dania) z uwzględnieniem kajakarstwa, wioślarstwa, yachtingu i rejsów pod żaglami. Wśród autorów m.in. Gustaw Morcinek, Maria Podhorska-Okołów i Julian Przyboś. Ukł. graf. i linoryt na okł. Karol Franek; drzeworyty Jan Pielar. Niewielkie zagięcie prawego narożnika.   80. –
 1. OKOŁOWICZ Józef (1876-1923): Wychodźtwo i osadnictwo polskie przed wojną światową. Warszawa: Urząd Emigracyjny, 1920. – 412 s., 23 cm, brosz. wyd. Praca dyrektora Urzędu Emigracyjnego, wykładowcy w Szkole Nauk Politycznych i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Kolonialnego. Obejmuje zarys dziejów emigracji polskiej do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Argentyny, Niemiec, Danii, Szwecji, Francji, Belgii, Szwajcarii, Czech, Austrii, Węgier, Bośni, Turcji i Rosji. Tabele, zestawienia i liczby. Zagniecenia okł.   75. –
 1. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959): Ce qu’il faut voir en Pologne. Indications pour les Touristes par… Varsovie: Polskie Tow. Krajoznawcze, 1925. – 48 s., il., 21,5 cm, brosz. wyd. Broszura reklamująca uroki turystyczne Polski dla turystów francuskich z ilustracjami podkreślającymi piękno jej krajobrazu, przyrody i zabytków. Okł. barwna.   30. –
 1. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959): Ilustrowany przewodnik po województwie śląskiem. Ze 130 ilustracjami, planami Katowic i Królewskiej Huty i mapką województwa. Lwów: Książnica Polska, 1924. – 191, [1] s., 130 il., 2 plany, mapa, 17 cm, brosz. wyd. Przewodnik składający się z części ogólnej (historia Śląska, charakterystyka kraju m.in. pod względem przemysłowym i artystycznym wraz ze wskazówkami praktycznymi dla turystów) oraz części szczegółowej (opisy turystycznych regionów: Zagłębie Węglowe, Bytom – Tarnowskie Góry – Lubliniec, Pszczyna, Bieroń, Żory, Mikołów, Rybnik, Wodzisław, Śląsk Cieszyński i Beskid Śląski).   80. –
 1. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959): Krótki ilustrowany przewodnik po Warszawie. z 96 ilustracjami w tekście, planem miasta i mapą okolicy. Warszawa: Pol. Tow. Krajoznawcze, 1922. – 215, [1], mapa (rozkł. kolor.), plan (rozkł. kolor.), liczne il. w tekście, 17,5 cm, brosz. wyd. Szczegółowy opis stolicy kraju wraz z jej zabytkami. Obejmuje również okolice Warszawy.   100. –
 1. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959): Ziemia Sanocka. Opracował … Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji, ok. 1930. – 24 s., il., 16 cm, brosz. wyd. Popularna broszura krajoznawcza po ziemi sanockiej. Zawiera interesujące informacje historyczno-turystyczne o następujących miejscowościach: Sanok, Mrzygłód, Międzybrodzie, Zagórz, Sobień, Załuż, Tyrawa Włoska, Lesko, Bezmichowa, Żukowa, Ustianowa, Wielopole, Czaszy, Kulaszne, Szczawne, Rzepedź, Komańcza, Łupków, Radoszyce, Brzozów, Stara Wieś, Blizne, Rymanów, Haczów, Jaśliska, Odrzykoń, Iwonicz, Pryszczata, Cergowa i Duszatyn.   35. –
 1. PAJZDERSKI Nikodem (1882-1940): Ratusz poznański. Napisał … Poznań – Warszawa: M. Niemierkiewicz – E. Wende, 1913. – 84 s., [12] k. tabl., : il., 19 cm, brosz. wyd. Biblioteka Wielkopolska (Poznań); 1. Monografia poznańskiego ratusza. Ilustracje przekładane bibułkami.   70. –
 1. PAPIERKOWSKI Julian: Iwonicz Zdrój. Szczawy słono-alkaliczne jodowo-bromowe w świetle badań naukowych. Wyd. II uzupełnione. Iwonicz: Zakład Zdrojowo-Kąpielowy, 1933. – 19 s., 22,5 cm, brosz. wyd. Rozprawa popularno naukowa propagująca zalety uzdrowiska.   45. –
 1. PIETRASZEWSKI Józef: Sandomierz. Przewodnik po mieście. Sandomierz: Sandomierski Oddział PTK, 1938. – 63 s., il., 17 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Sandomierska nr 6. Popularny przewodnik sławiący piękno sandomierskiego grodu, jego przeszłość i zabytki.   40. –
 1. PIOTROWSKI [KORWIN] Ludwik (1904-1988): Historja rzym.-kat. kościółka w Żegiestowie-Zdroju. Dochód na budowę Polskiej Szkoły Powszechnej im. Św. Teresy w Żegiestowie-Zdroju. N.Sącz: Druk. A.Mólki, [ok. 1936]. – 14, [1] s., [3] k.tabl. w ramach paginacji. 17 cm, brosz. wyd.   45. –
 1. PISZCZANY. [B.m.: B.w., 1912]. – 56 s., liczne il., mapka, 22 cm, brosz. wyd. Praca o charakterze monograficznym reklamująca słynne słowackie uzdrowisko (podówczas na Węgrzech), które licznie odwiedzali Polacy, stąd wydawca (zapewne miejscowe zdrojowisko) zdecydował się na osobne polskie wydanie.   80. –
 1. POLACY w Niemczech, ich życie i potrzeby. Poznań: Polski Związek Zachodni, 1935. – 23, [1] s., nuty, 23 cm, brosz. wyd. Zawiera: Włodzimierz Bielski, Polacy w Niemczech – ich życie i potrzeby; Gustaw Morcinek, w Raciborzu…; Pieśń Rodła; Legenda Gietrzwałdzka; wśród dalszych autorów – Michał Kajka, Wanda Rygnawelska i Edmund Osmańczyk.   35. –
 1. POLEN von Polen gesehen. Mit einem Beitrag von Reichsminister H. Schacht. Berlin: K. Siegismund, 1939. – 153 s., [30] s. tabl., [1] k. portr., 24,5 cm, opr. pł. wyd. Książka propagandowa sławiąca Polskę w różnych dziedzinach z rozdziałem poświęconym krajoznawstwu z przedmową ministrów Polski i III Rzeszy. Wśród współautorów m.in. Stanisław Arnold i Mieczysław Orłowicz. Oprawa stanowi interesujący wizualnie projekt.   100. –
 1. POMNIKI bojowników o niepodległość. 1794-1863. Tekst opracował Henryk Mościcki. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Robót Publicznych, 1929. – 325 s., liczne il., 31,5 cm, opr. pł. w tekście 335 fotografii mogił i pomników powstańców oraz 66 planów orientacyjnych położenia mogił i pomników wraz z dokładnym ich opisem oraz indeksami z różnych stron Rzeczypospolitej. Książka stanowi pierwszą próbę opisania i zinwentaryzowania zachowanych pamiątek z powstań narodowych (powstanie kościuszkowskie 1794 r., powstanie listopadowe 1830-1831, powstania 1846 i 1848 i powstanie styczniowe 1863 r.). Dotyczy miejsc związanych z następującymi osobami: Adamkiewicz, Albertyński, Ancypa Ildefons, Andraszek Józef, Andrusikiewicz, Andrykowicz Antoni, Andrzejowski Konrad, Anikowski Wojciech, Antoszewski, Arcichiewicz, Artwiński Oswald, Aruszewski, Asnyk Adam, Bachowicki, Banach Stanisław, Barancewicz Antoni, Bartłomiejczyk Franciszek, Baumach Edward, Bąkowski, Becchi Stanisław, Bem Józef, Bernawski Wiktor, Bertrand de Izajasz, Bezdzieda, Bezkiszkin Mateusz , Białobłocki, Białoskórski, Białaszewski Franciszek, Biechoński Jan Ogończyk, Bieńczycki Aleksander, Bieńkowski Jan, Biernacki, Bierzyński Józef, Biesiadowski Józef, Biliński Jan, Bilis Adam, Birnbaum Jozna, Birtus Jan, Bitis, Blummer (Blumer) Ignacy Aleksander, Błaszczyk, Błeszyński-Malczewski, Błendowski (Błędowski ?) Aleksander, Błeszyński-Bończa Kazimierz, Bobowski Franciszek, Bobrowski Stefan, Boduszyński Feliks, Bogdański Antoni, Bogusławski Jakub Ferdynand, Bolba, Bolewski Ksawery, Borejsza Paweł, Borelowski Lelewel Marcin, Bóbr Aleksander, Borkowski Józef, Brandt Władysław, Braun, Brendel Karol, Broniewski, Bronikowski, Bruliński Ignacy, Brzozowski Aleksader i Cyprian, Brzózka Antoni, Brzózka Stanisław, Buffet, Bugielski Polikarp, Bukowski Roman, Burzyński, Butkiewicz, Bykowski, Callier Edmund, Chachulski Wincenty, Chądzyński Feliks, Chełmicki Rudolf, Chłapowski, Chłopicki Józef, Chmieleński Zygmunt, Chmielewski, Chmielewiec Teofil, Chranicki, Chrzanowski, Chylewski Jastrzębiec Ignacy, Cichocki, Ciechinowicz (Czechan) Józef, Ciechoński, Ciesielski Łukasz i Władysław, Cieszkowski Teodor, Ciuchna Mateusz Michał, Ciundziewicki Michał, Czachowski Dionizy, Czachowski Władysław, Czajkowski Piotr, Czapiński Leopold, Czapliński Edward, Czarkowski Bończa Aleksander, Czarkowski Władysław, Czechowicz Ostoja Gustaw, Czołowski Józef, Czyżewski Antoni, Dalbor Walenty, Dalewski Tytus, Danicz Julian, Daniłowicz (Dawidowicz), Dąbczański Józef, Dąbrowski Florian, Dąbrowski Henryk, Dąbrowski Jarosław, Dembiński Henryk, Denisiewicz Andrzej, Deskur Andrzej i Bronisław, Dobrokonówna Zofia, Dobrzycki Mikołaj, Dobrzyński Leon, Domagalski, Dorczyński Józef, Dormanowski Mieczysław, Downarowski, Drewnowski Stefan, Drohomirecki Jerzy, Drużbacki Maurycy, Duński Józef, Dwernicki Józef, Dworzaczek, Dyaczyński, Dymel Adolf, Działek Ignacy, Działyński Ignacy i Jan, Dzierżanowski, Dzierzgowski Antoni, Dziewanowski Jan i Kazimierz, Dziewoński Józef, Eminowicz Władysław, Englert Władysław, Esterhazy Otto, Falkowski Adam, Fergusson Julian, Fikier Paweł, Filippi Paweł, Fiszer Stanisław, Frankenberg Karol, Frankowski Jan, Leon, Otton i Stanisław, Frącewicz, Frejtag Antoni, Freytag Lucjan, Gadomski, Ganier Paweł, Garczyński Antoni i Józef, Gastowski, Gaszyński Aleksy i Józef, Giedroyć Romuald, Giller Agaton, Giżycki Stanisław, Głowacki Bartosz, Gniazdowski Stefan, Godebski Cyprian, Godlewski Franciszek, Goszczyński Seweryn, Górski, Grabiński, Grekowicz Junosza Józef Adam, Grochowski, Gromejko, Grotowski Feliks, Grudziński, Grzesiak Ignacy, Hann Jakub, Hauke Aleksander, Józef i Maurycy, Haumann, Helcel Antoni Zygmunt, Heydenreich Kruk Michał, Hłasko Wiktor, Horoch Kalikst, Horodyński Franciszek, Hrehorowicz Ignacy, Hryciuk Jan, Hulewicz Jan, Iszora Stanisław, Izbicki, Jabłoński Władysław, Jabłonowski Władysław i Stanisław, Jackowski Mieczysław, Jagielski, Jakubowski, Januszczyk Cyprian, Janicki Tomasz, Janikowski Kazimierz, Jankowski Józef , Władysław i Narcyz, Jarosik (Jarosek) Andrzej, Jasiński Teodor, Jaskłowski Radwan Karol, Jaszowski Stanisław, Jaworski Stanisław, Jelski Jan, Jerzmanowski, Jewreinow Sylwester, Jeziorański Antoni i Jan, Joselewicz Berek, Jugowias Wojciech, Juriewicz Antoni, Jurkiewicz Franciszek, Kalinowski Konstanty i Wincenty Konstanty, Kalita, Kamieniecki, Kamieński Henryk, Kamiński, Kaniewski, Kapuściński Józef, Karczewski Jan i Marceli, Karliński Mieczysław (Kołodziejczyk), Karpiński Teodor, Kasprzykowski Ignacy, Kąsełka Andrzej, Kicki Ludwik, Kielkiewicz Mikołaj, Kierski Józef, Kiliński Jan, Kindler Stanisław, Klejpada Grzegorz, Kmietowicz, Kolacki Wojciech vel Truszkiewicz, Kołaczkowski Edward, Kołb Michał i Przemysław, Kołyszko Benedykt i Bolesław, Komorowski, Konarski Agrypin, Kononowicz Władysław, Konopka Fabian, Konrad Karol i Jan, Kopeć Franciszek, Kordolewicz Mateusz, Korsak Włodzimierz, Koryciński, Korytkowski Wojciech, Korzelski, Kosiński Amilkar, Kosko Jan, Koskowski Władysław, Kostencki Wincenty, Koszucki, Kościuszko Tadeusz i Antoni, Koszczyc Wołodźko Wacław Walery, Koziankiewicz Jan, Kozietulski, Kozigrodzki Nowina, Kozłowski Władysław i Józef, Kożuchowski Ignacy, Krajewski Unichowski, Krajewski Ludwik, Krajewski Władysław i Rafał, Kraków Kazimierz, Krassowski Rajmund, Kressler Zygmunt, Kręcki Augustyn, Kropidło, Krukowiecki Aleksander, Kruszewski, Krypski, Krysiński, Kryszka Andrzej, Krzemiński Stanisław, Krzewski Józef Konstanty, Krzewski Mikołaj, Krzyński, Krzywicki, Kubanowicz Stanisław, Kubiak Franciszek, Kuchliński Adam, Kuczborski Onufry, Kuhn Ferdynand, Kujawski Tomasz, Kulakiewicz Walery, Kulesza Konstanty i Stanisław, Kurowski Marian, Kurzański Wieńczysław, Kwaskowski Bogoria Erazm, Kwiatkowski Zdzisław, Lanci Franciszek, Langkamer Robert, Laskowicz Albert, Lenartowicz Teofil, Lenkiewicz Aleksander, Lepige Jan Jerzy, Leśniewski Julian, Leśniowolski Jan Julian, Libelt Karol, Lichocki Karol, Lipski Leon, Lisiecki Bronisław, Lubomirski Marceli, Lutyński, Łabanowski, Łada, Łakowski Erazm, Łączkowski, Łebuć Onufry, Łempiński Ludwik, Łubiański Tomasz, Łukasiński Walerian, Łukaszewicz Jodko, Mackiewicz Antoni, Maczewski Władysław, Majewski Antoni, Makulski Franciszek, Malczewski Antoni, Małecki Dominik i Teofil, Mancewicz Teofila, Michał i Jan, Mańkowski Benwenuto, Marcinkowski Piotr, Marczyński, Masiuk Leopold, Maśniewski, Matliński Józef, Mazur Wincenty, Meciszewski Filip, Mendrzykowski Jacenty, Micewicz Konstanty, Michalski Józef i Kazimierz, Michalewski Korczak Jan, Michałowski Jan, Mielęcki Kazimierz, Mielżyński, Mieszkowski Seweryn, Mikosiński Geniusz Jan, Milewski Celestyn, Milewski Franciszek, Miniewski Józef, Mizerski Antoni, Mizerski Stefan, Moraczewski Cholewa Maciej, Morawski Adam i Franciszek, Moritz Mikołaj, Mosiński Ignacy, Moszyński Emanuel i Ludwik, Mrozowski, Nałęcz, Narbutt Ludwik, Niegolewski Andrzej, Niegolewski Władysław, Nieszkowski Wilhelm, Niewiarowski, Nikiel Antoni, Nikietty, Nowakowski Kazimierz, Nowicki Józef i Walenty, Nowosielski Feliks, Nullo Franciszek, Obniński Feliks, Oborski, Ohryzko Józefat, Około Kułak, Oksiński, Okulicz Józef, Olszewski Aleksander i Antoni, Olszewski Konstanty, Omienicki Tomasz, Ordon Konstanty, Orłowski, Orzechowski, Osiecimski Wincenty, Osiński Ludwik, Oskierko Michał, Otto Jan, Padlewski Władysław i Zygmunt, Pajewski, Pałgan Jan, Parzelski Ignacy, Pawłowski Szczepan, Peliksza Kornel, Peretiatkowicz Adolf, Peszyński Bolesław, Pikulski Tadeusz, Piotrowicz Maria, Piórecki Antoni, Pisanecki, Plagowski Ludwik, Plater Leon, Pleskaczewski, Plewiński Edward, Płachecki, Pokempinowicz Józef, Pojałowski Jan, Poklewski Koziełł Wincenty, Pokutyńska Józefa, Pol Wincenty, Polewski Aleksander, Polkowski Franciszek, Poniatowski Książę Józef, Poniński Józef, Popławski Włodzimierz, Potocka Anna i Klaudia, Potocki Pantaleon, Prauss Franciszek, Pronaszko, Prószkowski Jan, Przedpełski Gottfried, Przedrzemirski, Przepierski Mateusz, Przybyłowicz Jan, Przyjemski Stanisław, Psarski Tadeusz, Pujdak, Pyrkosz, Raczkowski, Radowicki Adam, Rakowski, Rakowiecki Henryk, Rawicz Władysław, Redel Jakub, Reicher, Rembowski Nepomucen, Resler Ferdynand, Rewkowski Aleksander i Józef, Riedl Jan, Ring Antoni, Romanowski Mieczysław, Romernacki Feliks, Romotowski Konstanty, Rossman Edward, Różycki Karol, Rudnicki Józef, Rudnicki Teodor, Rudowski Władysław, Rudzki Wężyk Bronisław, Rutkowski Leon i Zdzisław, Rychter Władysław, Rząśniak, Rzepecki Walenty, Sadowski Ostroróg Tadeusz, Sarnecki, Sawicki, Sawiński Antoni, Sczaniecka Emilia, Semnodi, Sędek, Siemieński Lucjan, Sienkiewicz, Sierakowski Zygmunt, Siewierski Julian, Sipowicz Karol, Siudajewski Antoni, Siwik Zygmunt, Skazulis Kazimierz, Skotnicki Antoni, Skowroński, Skrzynecki Jan, Skrzyński Józef, Smolewski Jan, Snarski Adrian, Sobecki Hipolit, Sobolewski Wojciech, Sokolnicki Antoni, Sokolnicki Michał i Piotr, Sokołowski Franciszek, Sołtan Władysław, Sowiński Józef, Stacherski, Stachurski Piotr, Stanowski, Staniszewski, Starzeński Hr. Leopold, Stawecki Edward, Stawiski Stefan, Stodula Franciszek, Stokowski Hipolit, Strelczenko Aleksander, Strojnowski Władysław, Strzelecki Anastazy, Strzyżowski Piotr, Suchodolski Samuel, Suligowski Adolf, Sułkowski Ignacy i Józef, Suski, Suzin Paweł, Sygietyński Karol, Szachner Jan, Szaramowicz Władysław, Szreder Szandor, Szumlański, Szwarc Aleksander, Szwarce Bronisław, Szydłowski Szymon Wizunas, Szymanowski, Szymura Stanisław, Szystowski Wojciech, Śliwicki Jakub, Śliwiński Junosza Dezyderiusz, Śmiechowski Józef, Świerczewski Piotr, Świszczowski Władysław, Taczanowski Edmund, Taniewski, Tarnowski Juliusz, Terakowski Marcin, Tiliż Teofil, Toczyski Józef, Toporek Franciszek, Traugutt Romuald, Trąbczyński Kajetan, Trąmpczyński Władysław, Kazimierz i Edmund, Trębicki Stanisław, Trzciański Dominik, Turno Witold, Udymowski Antoni, Ulaniecki Edmund, Ulatowski Witold, Vacqueret Aleksander, Wagner, Walewski Colonna Józef, Walisz, Wałęsy Antoni, Wasilewski Aleksander, Aleksy, Gustaw i Wincenty, Wendt Antoni, Wenert, Weronicki Leon, Werpachowski, Węgłowski Jędrzej, Węsierski Władysław, Wieczorkiewicz Józef, Wieczorkowski Napoleon, Wilczyński Franciszek, Wisłocki, Wiśniewski Leszek, Włodek, Wodzicki Józef, Wojciechowski Franciszek, Wolski Miecz Antoni, Wolski Sarjusz Walerian, Wolski Franciszek i Kazimierz, Wołoncewicz Lucjan, Wołowski Ksawery, Wronowski Napoleon, Wróblewski Walery, Wybicki Józef, Wynowski Stefan, Wysocki Michał, Wyszomirski, Young de Blanckenheim, Zaborowski, Zachert Witold, Zagrodzki August, Zajączek Józef, Zakrzewski Wyssogota Hiacynt, Zaleski Władysław, Zaremba Florian, Zaremba Franciszek, Zarzycki, Zawrycz, Zbyszewski Brunon, Zdanowicz Ignacy, Zduńczyk Adam, Zduńczyk Józef, Zegadło Ignacy, Ziemacki Rajmund, Zieliński Julian, Zielonka Ludwik, Zimnoch Franciszek, Złobczyński Jan, Zwierzdowski Topór, Zygadlewicz Stanisław, Żelechowski Ignacy, Żenisławski, Żmijewski, Żółkowski Gonzaga Alojzy, Żółtowski Edward, Żółtowski Michał, Żuliński Roman. Bogate przypisy przynoszą cytowane dokładnie tablice inskrypcyjne zawierające szczegóły biograficzne na temat większości postaci. Fotografie cmentarzy, grobów, epitafiów, płyt nagrobnych i pomników z następujących miast, miejscowości i miejsc: Andrzejanki (Andrzyjanki), Bardo, Batorz, Bąblin, Biała, Białołęka, Bodzanów, Bodzentyn, Bogucice, Bolimów, Brdów, Brzeg – Brzeźno, Brzeziny, Brzeżany (Tarnopol), Budziewizna, Buk, Busk, Chełmce, Chęciny, Chorostków (Kopyczyńce), Chroberz, Cierno, Czerna, Częstochowa, Ćmińsk, Dalików, Dąbrowa Wrzawska, Dobra, Dobre, Dobrosołów, Domaczew, Dziemierzyce, Fajsławice, Gałków, Gidle, Gostyń, Gowarczów, Góry, Grochowiska, Grochów, Grodziec, Gruszki, Helenów –Korotki (Wilejka), Iganie, Ignacew, Igołomia, Imbramowice, Jeziorsk, Jędrzejów, Jękleryszki (Wilno), Józefów, Kadysz (Grodno), Kalisz, Kamieńczyk, Kampinos, Karasy (Mołodeczno), Kielce, Kielce, Kleczew, Kłobuck, Kock, Końskie, Koźmin, Kraków, Krasnobród, Kruki, Krupczyce (Polesie), Kruszyna, Krzeszowice, Krzykawka, Książ, Książ Mały, Kurowice (Tarnopol), Kurzeniec (Wilno), Kuzie, Lądek, Licheń, Ligów, Lubartów, Lublin, Luborzyca, Lwów, Łabiszyn, Łomża, Łopatyn (Tarnopol), Łososin (Polesie), Łódź, Macele (Wilno), Maciejowice, Małogoszcz, Mamowo (Wilno), Meszluki (Wilno), Męka, Michorzew, Michów, Miechów, Mieczownica, Mień (Mienia), Miłosław, Miłowidy (Nowogródek), Minkowicze (Polesie), Mołodeczno, Monkina (Monkinie), Mosty (Grodno), Nagoszew (Grodno), Nałęczów, Niegolewo, Niewiesz, Nowa Wieś, Nowa Wieś, Olkusz, Olkusz, Opatów, Opatówek, Ossa, Ostrołęka, Ostrowiec, Ostrów Mazowiecka, Ostrów Siedlecki, Oszmiana, Pałusznica, Pieskowa Skała, Piotrków, Poddębice, Polski Grunt (Grodno), Ponary (Wilno), Poświętne, Poznań, Praszka, Proszewice, Pstroszyce, Pyszków, Pyzdry, Racławice, Radczysk (Polesie), Radomsko, Radziwiłłów (Wołyń), Radzyń, Raszyn, Rożnów, Ruszyszki (Wilno), Rygol, Sancygniów, Sandomierz, Sędziejowice, Siedlce, Sieradz, Skała, Skrwilno, Smolarnia, Sobole (Polesie), Sokołowo, Sokołów, Sokółdy, Somo-Sierra (Somosierra), Sosnówka, Stanisławów, Stary Poryck (Wołyń, Starygród, Stoczek, Strzelce Wielkie, Szadek, Szkucin, Ślesin, Śrem, Świedziebno, Święciany, Tarnopol, Tarnów, Trzemeszno, Tur, Uroczysko Płaskie (Grodno), Wałków, Warszawa, Wąsosz, Wąsosza, Węgrów, Widawa, Wielki Las (Polesie), Wilno, Winnogóra, Wizna, Włocławek, Włostowice, Woronie (Polesie), Września, Września – Gniezno, Zamość i Złotniki. Część fotografii zwłaszcza z województw białostockiego, wileńskiego, poleskiego czy wołyńskiego zawiera unikalne nieistniejące już miejsca. Papier kredowy. Stan bardzo dobry.300. –    
 1. [POZNAŃ] Międzynarodowe Targi Poznańskie : 26.IV. – 4.V.1947. Katalog oficjalny. Poznań: Wyd. i Admin. Oficjalnych Wydawnictw Międzynarodowych Targów „Merkuriusz”, 1947. – 356, 32 s., il., rys., 24,5 cm, brosz. wyd. Katalog pierwszej powojennej Międzynarodowej Wystawy w Poznaniu po zniszczeniach wojennych terenów wystawowych, gdzie obok nielicznych przedstawicieli zagranicznych dominują tysiące krajowych firm zdecydowanie jeszcze prywatnych. Obraz polskich firm przemysłowych i handlowych dźwigających się po wojnie z upadku tuż przed zniszczeniem prywatnej przedsiębiorczości w ramach nacjonalizacji i „bitwy o handel”. Liczne inseraty, dodatkowo na grubszym papierze. Teksty wprowadzające również w jęz. angielskich i rosyjskim. Ozdobne zakładki. Stan bardzo dobry.   250. – 
 1. PRZEWODNIK po Warszawie. Warszawa: Wyd. Mieczysław Majcher, 1920. – [2], 168, [4] s., pl. (44 × 50 cm), 16 cm, brosz. wyd. Jeden z pierwszych po odzyskaniu niepodległości przewodników po Warszawie z rozkł. „Planem St. M. Warszawy z przyłączonemi przedmieściami”.   80. –
 1. PRZEWODNIK turystyczny po Polsce. z 16 mapami województw wg nowego podziału administracyjnego. Pod red. Michała Babińskiego. Warszawa: Polski Touring Klub, 1938. – 415, [1] s., 16 map, [16] s. tabl., [12] s. reklam, 19 cm, brosz. wyd. Przewodnik napisany pod kątem automobilisty z podstawowymi informacjami turystycznymi oraz poradnikiem dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.   150. –
 1. RADZIKOWSKI ELJASZ Stanisław (1869-1935): Powstanie chochołowskie. Napisał… Kraków: Tow. Szkoły Ludowej, 1911. – 47 s., il., portr., 20 cm, brosz. wyd. Wyd. Tow. Szkoły Ludowej. Historia powstania chochołowskiego w gminie Czarny Dunajec w powiecie Nowy Targ, kiedy górale z Chochołowa i Czarnego Dunajca wystąpili zbrojnie przeciwko władzom austriackim. Wśród uczestników powstania byli Jan Kanty Andrusikiewicz, Leopold Kmietowicz, Michał Świętopełk Głowacki, Julian Goslar (poeta) i Jan Krzeptowski, zwany „Sabałą”. Ładny egz.   60. –
 1. [RADZIKOWSKI] ELJASZ Walery (1814-1904): Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic. Pisał i illustrował … Poznań: J.K. Żupański, 1870. – IV, 264 s., 21 il. (drzeworyty), [1] mapa (33 × 54,5 cm), kolor. (litografia), 17,5 cm, opr. płsk. z epoki ze złoc. Pierwsza edycja przewodnika z ilustracjami, inicjałami i winietami ryt. J. Dudraka oraz kolorowaną mapą w litografii J. Brydaka. Niewielkie otarcia grzbietu opr. Uwagi w ołówku na marginesach i wycinek portretu autora z 1909 luzem. Rzadkość.   450. –
 1. ROSPOND Stanisław (1906-1982): Jugosławja (Z teki podróżnika i obserwatora). z ilustracjami i mapką. Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1935. – XV, [1], 362 s., [20] k. tabl., mapka rozkł., 24 cm, brosz. wyd. Almanach kulturalno-historyczny, przewodnik turystyczny i silva rerum jugosłowiańskie. Efekt dwuletniego pobytu na stypendium rządu Jugosławiańskiego młodego dr filologii słowiańskiej i wędrówek po Serbii, Bośni, Hercegowinie, Chorwacji, Dalmacji, Słowenii, Slawonii, Czarnogórze i Kosowie. Barwny opis ziem, obyczajów, spotkania z wieloma kulturami i religiami. Itinerarium po egzotycznym wówczas kraju, które nie straciło na aktualności.   100. –
 1. [SIENKIEWICZ Henryk (1846-1916)]: XXV. Przedstawienie jubileuszowe na uczczenie Henryka Sienkiewicza [Warszawa]: 1900. – [8] s., 18 cm, brosz. wyd. w programie m.in. koncerty, przedstawienie „Zagłoba Swatem” i żywe obrazy na temat utworów Jubilata. Liczne reklamy warszawskich firm. Tytuł równoległy w języku rosyjskim.   50. –
 1. [SKAWINA]. Henryka Francka Synowie. Fabryka Środków Kawowych S.A. Skawina k. Krakowa. [B.m.: b.w., [ok. 1930]. – [2] s., il., mapa kolor., 23,5 × 30 cm. Druk reklamowy słynnej fabryki w Skawinie z reklamą i widokiem fabryki oraz mapą kolorową Rzeczpospolitej Polskiej na odwrocie.   60. –
 1. SKIERKOWSKI Władysław (1886-1941): Puszcza kurpiowska w pieśni. Cz.2, z.1-3. Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, 1929-1934. – 160; [2], 161-272; [2], 273-384 s.; nuty, 24 i 26 cm, brosz. wyd. w tej części „Pieśni zalotne i miłosne”, ponad 650 tekstów i nut pieśni zebranych przez znanego folklorystę, członka Tow. Nauk. Płockiego. Zeszyt I. wydany w Roczniku II. TNP.   90. –
 1. SKONIECZNY Mieczysław: Przewodnik po Gnieźnie. Skreślił … Wyd. 2. Gniezno: J.B. Lange, 1920. – VIII, 86, [2] s., [3] k. tabl. (inseraty), 13 il., 15 cm, brosz. wyd. Dzieje Gniezna i jego zabytki.   40. –
 1. SOLEC. Zakład wód mineralnych siarczano-słonych. Kraków: Druk. Narodowa, [1927]. – 15, [1] s., 10 il., 11 × 15 cm, brosz. wyd. Reklama uzdrowiska z cennikiem i użytecznymi informacjami dla kuracjuszy.   60. –
 1. [SOPOT] OSTSEEBAD Zoppot. [Nuernberg: Ritter & Kloeden, ok. 1905]. – 38, [12] (inseraty) s., [1] k. mapka, pl., 19 cm, brosz. wyd. Broszura reklamowa sławiąca uroki niemieckiej Riviery nadbałtyckiej za którą uchodził na początku XX w. Sopot. Liczne informacje dla turystów z planem i mapką oraz adresami. Tyt. okł., którą stanowi barwna okł. (minimalnie uszczerbiona na marginesie). Wewnątrz niewielkie zagniecenia.   50. –
 1. STAŚKO Józef: Przewodnik po polskiem wybrzeżu. [Wyd. 2 popr. i rozszerz.]. Warszawa: Polskie Tow. Księgarni Kolejowych, 1926. – 221, [2] s., il., mapa rozkład kolor. (32 × 36 cm), 18,5 cm, brosz. wyd. z rysem historycznym poszczególnych miejscowości. Fotografie Jana Bułhaka.   60. –
 1. STĘCZYŃSKI Bogusz Zygmunt (1814-1890): Pieniny i Tatry. Zbiór 80 malowniczych widoków. Przez… wolną ręką z natury, a na kamieniu pierwszy raz igłą rytowanych, z treściwym onych przez autora opisem. Kraków: Księg. i Wydawnictwo Dzieł Katolickich, Naukowych i Rolniczych, 1860. – 16 s., 80 k.tablic litografowanych, 24 cm, opr. ppł. Stęczyński jako pierwszy w polskim piśmiennictwie opisał doliny położone we wnętrzu Tatr Wysokich: Wielicką, Mięguszowiecką, Koprową z odnogami Doliną Niewcyrki i Ciemnosmreczyńską. Zestaw 80 litografii do dziś ceniony ze względu na swe wielkie walory dokumentacyjne. Pierwsze karty oraz końcowe z drobnymi przerdzawieniami. Egzemplarz kompletny.   800. –
 1. STOPKA Andrzej (1904-1973): Rycerze śpiący w Tatrach. Fantazye na tle podań ludowych. Pierwszy tysiąc. Kraków: Drukarnia Narodowa, 1898. – [5], 179 s., inicjały, ozdobniki, 13 cm, opr. płsk., sztuczne zwięzy, tytulatura złocona. Zawiera spis alfabetyczny wyrazów gwarowych. Piękny egzemplarz w doskonałym stanie zachowania.   150. –
 1. [SZCZAWNICA] CURORT…Krakau: Cur-Anstalt, [ok. 1877]. – [8] s., tab., mapka, leporello, 17,5 cm, brosz. wyd. Niemieckojęzyczna reklama uzdrowiska. Tyt. nagł.   50. –
 1. SZCZAWNICA. Sezony: letni: od 1 maja do 30 września; zimowy: od 29 grudnia do 1 marca. [B.m.: B.w., [po 1930]. – [16] s., il., mapka, leporello, 21,5 cm, brosz. wyd. Reklama Szczawnicy i okolic pod względem turystyczno-zdrojowym bogato ilustrowana. Tyt. nagłówek.   40. –
 1. SZCZAWNICA. Zakład Zdrojowo-Kąpielowy klimatyczny, żentyczny i kumysowy. Kraków: Druk. „Czasu”, 1884. – [8] s., tab., leporello, 17,5 cm, brosz. wyd. Reklama uzdrowiska z podstawowymi informacjami, również naukowymi. Tyt. nagł.   50. –
 1. SZTOLCMAN Jan (1854-1928): Nad Nilem niebieskim. Wyprawa myśliwska Józefa hr. Potockiegpo do Sudanu. z ilustracjami Józefa Rapackiego. Wyd. II. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1928. – 151, [3] s., liczne il. w tekście, 25 cm, opr. pł. Wspomnienia polskiego podróżnika, myśliwego i dyrektora Muzeum Zoologicznego Branickich w Warszawie zaproszonego przez słynnego myśliwego Józefa hr. Potockiego (1862-1922) na wyprawę do Sudanu. Barwny opis podróży, sudańskiego kraju, jego mieszkańców i przyrody oraz polowania na słonie, hipopotamy, lwy i bawoły.   150. –
 1. SZYDŁOWSKI Tadeusz (1883-1942): Powiat nowotarski. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1938. – VI, 180, [1], mapa (rozkł.), liczne il. i pl. w tekście, 28,5 cm, brosz. wyd. Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny. Cz. 3: Województwo krakowskie. T. 1. z. 1. Szczegółowy, ilustrowany, opis zabytków Podhala i Pienin (m.in. Białka, Chabówka, Chochołów, Czorsztyn, Dębno, Harklowa, Kościelisko, Krościenko, Ludźmierz, Maniowy, Niedzica, Orawka, Poronin, Rabka, Szczawnica, Waksmund, Zakopane, Zubrzyca Dolna i Górna).   90. – 
 1. [ŚWIERADÓW ZDRÓJ] Bad Flinsberg. Flinsberg: Graefl. Bade- und Brunnen-Verwaltung, 1906. – [32] s., 21 ilustr. (w tym 14 kolor.), mapka, 13,5 × 20,5 brosz. wyd. Broszura reklamująca uroki uzdrowiska Świeradów Zdrój z kolorowymi ilustracjami i praktycznymi wiadomościami. Na przednim licu efektownie wytłocz. srebrem nazwa uzdrowiska i jego pięciopolowy herb. Drobne zaplamienia pierwszej i ostatniej karty. Rzadkie.   60. –
 1. TETMAJER Kazimierz Przerwa (1865-1940): Janosik Nędza Litmanowski. „Legendy Tatr” część druga. Warszawa: PIW, 1949. – 259, [2] s., [9] k.tabl. drzeworytów w ramach paginacji, 25 cm, opr. płsk. złoc. Drzeworyty Władysława Skoczylasa. Zach. okładka broszury. Stan bdb.   180. –
 1. TETMAJER Kazimierz Przerwa: Maryna z Hrubego. „Legendy Tatr” część pierwsza. Warszawa: PIW, 1949. – 267 s., [9] k.tabl.drzeworytów w ramach paginacji, 24 cm, opr. płsk. złoc. Drzeworyty Władysława Skoczylasa. Zach. okładka broszury. Stan bdb.   180. –
 1. TRĄMPCZYŃSKI Włodzimierz (1859-1915): Albania i Macedonia. Kraj i ludzie. Podług najnowszych źródeł oprac. … Warszawa: Druk. A.T.Jezierskiego, 1903. – 157, [2] s., il., 18 cm, opr. introligatorska, wiśniowe pł. zdobione złotym tłoczeniem, na licu kwitnący mak, na grzbiecie autor i monogram W.P. Wykazy miejscowości, obrazki etnograficzne. Ładny egz.   60. –
 1. TYNC Stanisław (1889-1964) i GOŁĄBEK Józef (1889-1939: Beskid Zachodni i Podhale. (Górale polscy). Pierwszy zeszyt regjonalny czytanek polskich. Lwów – Warszawa: Książnica Atlas, 1928. – [4], 115 s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Obejmuje wybór 34 utworów literackich najprzedniejszych twórców piszących o góralach i ich życiu pogrupowanych wg następujących działów: Ziemia i lud; Legendy, podania, pieśni; z przeszłości; z życia górali.   50. –
 1. UBIORY ludu polskiego. Zeszyt III. Górale Beskidowi. Tekst opracował Seweryn Udziela. Tabl. kol. malowała Marja Kirchnerowa. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1932. – 39 s., XIV tabl. barwnych, 31 il. w tekscie. 32 cm, brosz. wyd. Okładka broszurowa projektu Jana Bukowskiego. Pieczątki na k. przedtytułowej i na tylnym licu okładki.   60. –
 1. [WARSZAWA] SZKOŁA Jadwigi Sikorskiej w Warszawie. Wydano w celu uczczenia 50-lecia pracy jej przełożonej. Warszawa: Sgł. „Książnica-Atlas”, 1927. – 226 s., portr., 23,5 cm, opr. ppł. Monografia słynnej prywatnej szkoły warszawskiej oparta na wspomnieniach uczestników, ośrodka patriotyzmu podczas „nocy Apuchtinowskiej” po upadku powstania styczniowego 1864. Drobny ślad zalania na kilku kartach.   80. –
 1. WARSZAWA. Warszawa: Magistrat m. stoł., 1929. – [8], 386 s., [25] k. tabl., 26,5 cm, opr. półzamszowa z epoki. Monografia Warszawy poświęcona historii miasta, dziejom jego samorządu oraz działalności współczesnej, poszczególnym dzielnicom i jej ludności. Poszczególne rozdziały omawiają sprawy zdrowia publicznego, życia kulturalno-artystycznego i naukowego stolicy, przemysł i handel, transport i komunikację, urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i elektryczne w Wielkiej Warszawie. Brak planu występującego luzem. Otarcia grzbietu i narożników opr. Czysty egz.   180. –
 1. WARSZAWA. Jej uśmiech i piosenki. Warszawa: Druk. B. Prochenko, [ok. 1945]. – [4] s., 21 × 15 cm. Druk ulotny. Zbiór piosenek (A. Harris, Piosenka o mojej Warszawie; Odpowiedź Warszawy; K. Chruścielska, i powróciłem do Ciebie Warszawo; L. Pasternak, Przybyli Powstańcy …”).   30. –
 1. [WARSZAWA] WYKAZ czynnych telefonów warszawskiej sieci. Wyd. 1. Warszawa: Biuro Nowoczesnej Rekalmy, 1940. – [8], VIII, 172, [4], 26,5 cm, brosz. wyd. Pierwsza książka telefoniczna okupowanej Warszawy wydana w dużym stopniu przez firmę polską. Obejmuje: spis urzędów i abonentów niemieckich; urzędów i instytucji polskich; wykaz telefonów prywatnych wg stanu na 15 III 1940; skorowidz branżowy firm w jęz. niemieckim i skorowidz branżowy firm w jęz. polskim. Źródło informacji regionalnej, gospodarczej, a także genealogicznej. Druk dwuszpaltowy. Uszkodzenia i minimalne ubytki okł. Wewnątrz czysty egz.   250. – 
 1. WIERCHY. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie. Organ Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, wydawany przez Zarząd Główny łącznie z Oddziałem Lwowskim Towarzystwa pod red. Jana Gwalberta Pawlikowskiego (red.nacz.) i Walerego Goetela. Rok ósmy. Kraków: Nakładem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 1930. – [10], 248, LXXVIII s., il., [6] k.tabl., facs., 24,5 cm, opr. introligatorska, niebieskie pł. ze złoconym tytułem na licu i grzbiecie, motywy podhalańskie z przodu tłocz. złotem, z tyłu ślepo, oraz sygnatura R.Jahoda, Kraków. W numerze m.in. Wspomnienie o Walerym Eljaszu Radzikowskim, o istocie alpinizmu M.Zaruskiego, Sprawozdanie Z.G. P.T.T. Ładny egzemplarz.   150. –
 1. WIŚNIEWSKI Jan (1876-1943): Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowem 1863 r. Radom: Druk. S. Nowakowski, 1926. – 106 s., [1] k. portr., il., 21 cm, opr. pl. Historia udziału księży w powstaniu styczniowym na tle poszczególnych parafii. Szczególny wycinek dotyczy księdza Kacpra Kotkowskiego z parafii Ćmielów.   50. –
 1. WITANOWSKI RAWITA Michał (1859-1943): Przewodnik po Piotrkowie Trybunalskim. (Z planem miasta). Piotrków: Oddz. Piotrkowski P.T.K., 1923. – [12], 97, [21] s., plan, reklamy, 16 cm, brosz. wyd. Przewodnik po królewskim mieście wraz z jego historią i działem informacyjnym.   40. –
 1. WITOS Wincenty (1874-1945): Jedna wieś. Chicago: Polskie Stronnictwo Ludowe i Związek Przyjaciół Wsi Polskiej w Ameryce, 1955. – IX, [1], 105, [1] s., [3] k. tabl., portr., 21 cm, brosz. wyd. Fragment pamiętników Wincentego Witosa poświęcony rodzinnym Wierzchosławicom. Z przedmową Stanisława Mikołajczyka.   50. –
 1. WRÓBLEWSKI Konrad: Żubr Puszczy Białowieskiej. Monografja. Poznań: Wyd. Polskie – Ogród Zoologiczny, 1927. – XV, 232, [8] k. tabl. il., tab. rozkł., 24 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. Interesująca dedykacja z 1944. Monografia żubra polskiego w ładnej opr. wyd. z tłocz. złotem sylwetką zwierzęcia na licu.   100. – 
 1. [WYSTAWA drogowa] Pod wysokim protektoratem pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Dr Ignacego Mościckiego odbędzie się… organizowana przez Ligę Drogową w okresie od 7-22 września 1935 roku na terenie Politechniki Warszawskiej. Warszawa: Biuro Wystawy, 1935. – 12, [3], [1] k. pl. (rozkł.), [1] tabl., 24 cm, karton wyd. Prospekt wystawy z działami: drogowym, motoryzacyjnym, wojskowym, pracy, turystycznym, historycznym szlakiem Marszałka Piłsudskiego Kraków – Kielce – Warszawa – Wilno (ilustrowanym tablicą) i działem atrakcyjnym (sic! – winno być trakcyjnym). Elegancki druk Szkoły Przemysłu Graficznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie. Stan bardzo dobry.   60. – 
 1. ŻEGIESTÓW ZDRÓJ. Przemyśl: Druk. Józefa Styfiego, 1910. – 16 s., 9 il., mapka, 15 × 22,5 cm brosz. wyd. Podpis: Helena Kaplińska. Broszura Zarządu Zdrojowego reklamująca uroki uzdrowiska z podstawowymi informacjami o nim. Zabrązowienia okł. i drobne zabrudzenia. Pap. kredowany. Tyt. okł.   60. –
 1. ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ. Przemyśl: Komisja Zdrojowa, [ok. 1930]. – 8 s., il., leporello, 16 cm, brosz. wyd. Reklama uzdrowiska. Tyt. nagł.   35. –

KARTOGRAFIA

 1. [BAŁTYK i GDAŃSK]. Karpowicza specjalna mapa wybrzeża Bałtyku i Gdańska. Warszawa: Wytwórnia Map Fr.[anciszka] Karpowicza, [ok. 1930]. Podziałka 1:125.000. Mapa kolor., rozkład. 83 × 68,5 cm, po złożeniu 21 cm, w kartonowej wyd. okładce. Dokładna mapa polskiego wybrzeża z uwzględnieniem m.in. kościołów, bożnic, kaplic, cmentarzy chrześcijańskich i niechrześcijańskich, figur religijnych, krzyży, młynów, wiatraków etc.etc. Stan idealny.   150.–
 1. [BYDGOSZCZ] Mapa okolicy Bydgoszczy. Podziałka 1 : 75 000. Poznań: P.T.K.K. „Ruch”, [lata 1920-te]. – mapa kolorowa, składana 61 × 45,5 cm, po złożeniu 20 cm, w wyd. kartonowej okładce. Okładka podniszczona, mapa w stanie idealnym.   120. – 
 1. DOLNY Śląsk. Wykaz powiatów. 1 : 500 000. Wyk. Faliński Andrzej. Wrocław: Wojew. Urz: Inf. i Prop., [przed X.1949]. – mapa kolor. 74 × 67 cm. Zaznaczono m.in. autostradę (magistralę), strefę okupacyjną Zw. Radzieckiego; Nazewnictwo polskie, niektóre miejscowości jeszcze z pisownią sprzed Uchwały Komisji Nazw Miejscowości, np.: Lignica, Kładzko. Mapa na tle godła PRL-u, bardzo dekoracyjna. Ślady złożenia. Stan dobry.   200. – 
 1. [DZIERZKOWICE] Plan pomiaru gruntów majątku donacyjnego Dzierzkowice folwark Terpentyna w powiecie Janowskim [obecnie kraśnickim] gminie Dzierzkowice położonego. Pomiaru obwodnicy i szczegółów dokonał w roku 1920 na zasadzie decyzji O.U.Z. w Lublinie z dn. 14 kwietnia 1920 r. geometra O.U.Z. Marjan Spisacki; podziału na gruncie dokonali i pierworys sporządzili podług południka magnesowego: w r. 1921-22 na zasadzie decyzji O.U.Z. w Lublinie z dn. 1921 r. geometra O.U.Z. Jan Popkowski i w r. 1922 na zasadzie umowy, zawartej z O.U.Z. w Lublinie w dn. 14 lipca 1922 r., geometra upoważniony Mikołaj Pataj; plan niniejszy sporządził w r. 1923 na zasadzie pierworysu geometra M.Pataj. Odrys. Podziałka 1 : 5000. Plan formatu 77 × 77 cm, wykonany na jedwabiu, kolorowy. Zawiera opis gruntów przyległych, zestawienie ogólnej powierzchni, wykaz miar, wykaz znaków, podziałkę miary metrycznej. Ślady złożenia, zaplamienia na krawędziach.   150. – 
 1. KATOWICE. Plan miasta Katowic i okolic. Podziałka 1 : 14 000. Katowice-Łódź: Sgł. Księg. Ludwika Fiszera. [lata 1920-te]. – mapa lit. kolorowa, składana 38 × 47 cm, po złożeniu 20 cm, w wyd. kartonowej okładce. Okładka podniszczona, mapa w stanie idealnym.   90. – 
 1. [KŁODZKO] Comitatus Glatz. Mapa z atlasu „Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus in quo Tabulæ et Descriptiones Omnium Regionum”, Amsterdam: Editæ a Guiljel et Ioanne Blaeu, 1645. – miedzioryt ręcznie kolorowany, rytowany przez J. Scuteltusa z Glogowa, wym. arkusza 49 × 56 cm, odbitki 41,5 × 50 cm, verso opis hrabstwa Kłodzkiego. Ilustracja – III s. okładki.   1 200. – 
 1. [KŁODZKO Twierdza] Plan der Vestung Glaz nebst umliegender Situation, wie solche von einen Kayserl. Königl. Corps d’Armee unter Befehl des General Feld Zeugmeister Grafen von Harsch belagert, u: den 26 Iuly Aº 1760. mit Sturm eingenomen worden. Maasstab einer halben Meil. Nürnberg: in der Raspischen Buchhandlung, [b.r.]. – mapa, miedzioryt ręcznie kolorowany 24 × 38 cm. Przedstawiona sytuacja z oblężenia Kłodzka w czasie wojny siedmioletniej. Dokładna legenda opisująca ustawienia wojsk. Stan nienanganny.   800. – 
 1. [LWÓW] Postleitkarte 4. Lemberg. Maßstab 1 : 450.000. Übersichtsblatt der Postleitkarte 1 bis 6. Krakau: Ausgegeben von der Deutschen Post Osten, August 1942 – mapa dwubarwna, składana 80 × 48 cm, po złożeniu 20 cm, z wyd. przodem okładki. Mapa pocztowa z zaznaczeniem urzędów okręgowych, poczt, punktów, biur i agentur oraz odległości. Stan bdb.   120. –
 1. [ŁÓDŹ] Plan wojewódzkiego miasta Łodzi. Warszawa: Polska Agencja Telegraficzna, 1935. – plan kolorowy 44 × 39 cm, składany, 15 cm, opr. wyd. karton. Spis ulic, rozkład jazdy pociągów K.E.Ł., ręcznie zaznaczony podział administracyjny.   45. – 
 1. KRÓLESTWO POLSKIE. Mappa Królestwa Polskiego ułożona przez M. Nipaniczyna. Skala 1 : 504.000. Wydanie 5. Warszawa: Nakład i własność Maurycego Orgelbranda, 1880. – Kolorowa mapa, dużego formatu 105 × 131 cm, podklejona na płótno, składana, z podziałem administracyjnym, przedstawia ważniejsze miasta, miasteczka i osady z podziałem na rządowe, duchowne, prywatne, etc. oraz wszystkie ważniejsze trakty pocztowe i drogi kołowe. Drobne zaplamienia i zagniecenia na złożeniu, stan zachowania dobry. Bardzo efektowna mapa.350. –    

[MAZOWSZE-PODLASIE]: Reymann’s Topographische Special-Karte. Skala 1: 200.000. Glogau: C. Flemming, – 1844-1874. – mapy dwubarwne, litografowane, 4 arkusze formatu 27,5 × 37 cm w dwóch parach: 1.) 65,A. Pultusk i 2), oraz 3) i 4) 81.C. Siedlce. Niezmiernie dokładne, mocne i wyraźne odbitki na grubym papierze, naklejone na płótno, zagięcia na krańcowych marginesach arkuszy w celu bezpośredniego stykania się map przy zestawianiu. Mapy te wchodziły w skład dużego atlasu Prus składającego się z kilkudziesięciu arkuszy wydanych w latach 1844-1874, które obejmowały również tereny Polski. Dwa pierwsze arkusze po złączeniu obejmują swym zasięgiem Stare Mazowsze, szczegółowo przedstawione są takie miasta jak: Ciechanów, Czerwińsk, Maków, Modlin wraz z fortyfikacjami twierdzy Nowo Georgijewsk, Nasielsk, Nowe Miasto, Płońsk, Przasnysz, Radzymin, Sochocin, Warszawa, Zakroczym. Natomiast dwa pozostałe środkowe Podlasie i takie miasta jak: Bielsk, Boćki, Brańsk, Ciechanowiec, Drohiczyn, Kleszczele, Mielnik, Niemirów, Milejczyce, Nur, Siemiatycze. Bardzo dokładne mapy powyższych terenów. Stan nienaganny.

 1. Pultusk. 65,A.   90. – 
 1. Warschau 81.A.   90. – 
 1. Ciechanowiec 65,C.   90. – 
 1. Siedlce 81.C.   90. – 

 1. [MOSKWA – Plan miasta i okolic] Illjustrirowannyj plan g. Moskwy s’ okrestnostjami. Massztab 1 : 21 000 w anglijskim djuime 250 saż. Sostawljał i czertił S. Zachlystow. Isprawlennoje i dopolnenno izdanie. Sobstwennost izdanija N.A.Lonomarewa i N.P.Dubowa. Bywszeje izdanie W.I.Iwanowa [1907 g.]. Moskwa: Tipo-Litogr. Torg. Doma W.Iwanow i W.Karjakin, 1910. – plan, kolorowa litografia 111 × 80 cm, składany. Imponujących rozmiarów plan, z kolorowym herbem miasta, barwnym podziałem na dzielnice i komisarjaty, nazewnictwem ulic i zabytków, które są w miniaturowej formie narysowane. Zaznaczono linie tramwajowe i pociągów konnych, kolejowe, oraz rejsy rzeczne. Dodatkowo plan i panoramiczny widok Kremla. Całość w ozdobnej secesyjnej bordiurze. Ślady składania, w kilku miejscach podklejone nadpęknięcia, drobne ubytki w dolnej części na skrzyżowaniu złożenia. Bardzo dekoracyjny plan. Ilustracja – III s. okładki.   600. – 
 1. [POLSKA] Semkowicz Władysław: Rzeczpospolita Polska w dobie królów obieralnych. Stan polityczny z czasów króla Stefana Batorego (1582) z uwzględnieniem późniejszych zmian terytorjalnych do r. 1770. Podziałka 1 : 3,000.000. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas, 1933. – mapa kolorowa, składana 57 × 64 cm, po złożeniu 20 cm, w wyd. kartonowej okładce. Podklejenia kilku nadpęknięć na linii złożenia, stan dobry, bardzo dekoracyjna.   120. – 
 1. POLSKA oraz okolice Warszawy, Warszawa: Wyd, „Świt”, 1939, mapa kolorowa składana, 42 × 31 cm. Skala 1:2 500 000. Oficjalna mapa okupacji ziem polskich przez Rzeszę Niemiecką z zaznaczeniem ziem nowoutworzonego Generalnego Gubernatorstwa oraz terenów wcielonych do ZSRR po 17 września 1939 r. Zawiera również mapkę Warszawskiego Węzła Kolejowego. Częściowo ręcznie kolorowana z zaznaczeniem dodatkowym granic GG i terenów województwa wileńskiego odstąpionych Litwie przez ZSRR. Występują niewielkie różnice w kolorystyce mapy w zestawieniu z opisem co potwierdza informacja o tej rzadkiej mapie reprodukowanej w „Imago Poloniae” T. Niewodniczańskiego”, t. I, s. 196-197. Charakter tej mapy (kolorowanie i ręczne zaznaczanie granic) wynika prawdopodobnie z faktu, iż wydano ją tuż przed wrześniem 1939 r. względnie zaraz po zakończeniu działań wojennych kiedy granice nie były jeszcze ustalone. Wydawca pragnąc rozpowszechnić ją dokonał poprawek w formie nałożenia kolorów na obszary okupowane i zaznaczenia granic oraz nadrukowania informacji. Ślady złożenia. Jasne plamy w lewym dolnym narożniku.   200. – 
 1. [POLSKA południowa – mapa kolejowa] Eisenbahnkarte von Südpolen bis Warschau. – Mit Stationsverzeichnis. Österreichisch-ungarisches Militär-Verwaltungsgebiet in Polen. Wien: Artaria, 1917. – mapa składana 22 × 53 cm, podziałka 1 : 1,400,000, zachowana przednia okładka. Stan dobry.   90. – 
 1. PORT Gdynia. P.P. „Żegluga Polska” [Podziałka] 1 : 7500. Sprawdzony przez Urząd Morski. Gdynia: Polska Agencja Telegraficzna, 1931-1932. – plan kolorowy składany 85 × 67 cm, z zaznaczonymi obiektami. Spis ważniejszych budowli w językach: polskim, angielskim, szweckim i niemieckim. Ślady składania oraz dziurki po pineskach na marginesach, urwany niewielki fragment narożnika.   120. – 
 1. [RESZEL] Neue Spezialkarte des Kreises Rössel. Maßstab 1 : 100 000. 3. Auflage. Stolp [Słupsk]: Oskar Eulitz, 1923. – mapa kolorowa, składana 44 × 50 cm, po złożeniu 19 cm, w wyd. kartonowej okładce. Eulitz Kreiskarten der Provinz Ostpreußen. Podklejona w dolnej części.   50. – 
 1. RZECZPOSPOLITA Polska. Atlas statystyczny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny RP, 1930. – XV s., 42 k.tabl. (w tym 2 podwójnej wielkości), 44 × 28 cm, opr. wyd. ppł. Podstawowe źródło wiadomości o Państwie Polskim, niezbędne dla studiów nad stanem i rozwojem naszego kraju. Duża mapa w skali 1 : 2.000.000 z podziałem administracyjnym, stanem dróg i kolei.Ślad zacieku na marginesie tylnej okładki. Ładny, czysty egzemplarz.   250. – 
 1. [SZCZYTNO] Neue Spezialkarte des Kreises Ortelsburg. Maßstab 1 : 100 000. 4. Auflage. Stolp [Słupsk]: Oskar Eulitz, 1922. – mapa kolorowa, składana 68 × 55 cm, po złożeniu 19 cm, w wyd. kartonowej okładce. Eulitz Kreiskarten der Provinz Ostpreußen. Tył okładki z ubytkiem w dolnym marginesie, mapa w stanie idealnym.   90. – 
 1. [ŚLĄSK – mapa geologiczna] Geognostische Karte von Oberschlesien und den angrenzenden Gebieten, im Auftrage des Königl. Preussischen Handelsministeriums unter Mitwirkung des Königlichen Oberbergamts zu Breslau und unter besonderer Beihülfe des O. Degenhardt, A. Halfar, H. Eck, A. Dondorff und J. Janik bearbeitet von Ferd. Roemer. In 12 Blättern im Maßstab 1:100,000. Berlin: J.H.Neuman, [1867]. – mapa kolorowa litografowana w 12 sekcjach, każdy arkusz podklejony na płótnie 53 × 65 cm. Ferdinand Roemer (1818-1891) znakomity geolog, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. w latach 1862−70 kierowany przez niego zespół opracował na zamówienie Ministerstwa Handlu mapę geologiczną Górnego Śląska w skali 1:100 000. Mapa zachodząca po Kraków, Olkusz i Częstochowę, do i wojny światowej stanowiła fundament wiedzy o budowie geologicznej Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Stan dobry. Ilustracja – III s. okładki.   2 000. – 
 1. TATRY Polskie. (Zachodnia część „Tatr Wysokich” wraz ze wschodnią częścią „Tatr Zachodnich”.) – Rysował Tadeusz Zwoliński. Podziałka 1 : 37.500. Zakopane: L.Zwoliński, z zakładu kartogr. G.Freytaga & Berndta we Wiedniu, [przed 1920]. – mapa kolorowa litografia podzielona i naklejona na płótno, składana 60 × 86 cm, futerał oklejony płótnem. Stan bdb.   200. –
 1. [WARSZAWA, RADOM] Postleitkarte 1. Warschau, Radom. Maßstab 1 : 450.000. Übersichtsblatt der Postleitkarte 1 bis 6. Krakau: Ausgegeben von der Deutschen Post Osten, August 1942 – mapa dwubarwna, składana 80 × 48 cm, po złożeniu 20 cm, z wyd. przodem okładki. Mapa pocztowa z zaznaczeniem urzędów okręgowych, poczt, punktów, biur i agentur oraz odległości. Stan bdb.   120. – 
 1. [WARSZAWSKIE województwo] Mapa dróg państwowych i samorządowych w Województwie Warszawskim. Skala 1:300.000. Opracowano w Oddziale Drogowym Wydziału Komunikacyjno-Drogowego Urzędu Województwa Warszawskiego. Wykonał A. Karnicki. Warszawa: Zakład Graf. B. Wierzbicki i S-ka, [lata 1930-te]. – kolorowa mapa formatu 80,5cm × 85,5cm, podklejona na płótno. Granice powiatów i gmin. Ślady po składaniu. Stan dobry.   250. – 
 1. WOJEWÓDZTWO Poznańskie. Podziałka 1 : 300 000. Rys. Marjan Tomczak. Poznań: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1922. – mapa składana kolorowa 97 × 69 cm, zaznaczono granice powiatów, gościńce, gospodarstwa, majątki, folwarki, kościoły. Ślady złożenia. Stan dobry.   200. – 
 1. [WROCŁAW – plan miasta i okolic] Monumentalplan der Königl.Haupt-u.Residenzstadt Breslau. Breslau: Druck und Verlag von Eugen Bornow, [ok.1915]. – mapa kolorowa składana 76 × 90 cm. Wielki plan Wrocławia z umieszczonymi zabytkowymi obiektami w formie miniatur, w narożnikach widok ratusza i wyspy. Niewielkie nadtarcia w miejscu złożenia. Stan dobry. Ilustracja – II s. okładki.   250. – 
 1. [WROCŁAW – plan miasta w rzucie panoramicznym] Ichnographica URBIS WRATISLAVIENSIS Delineatio, praeter alia exactisime etiam representans singula Templa & Monasteria ibidem existentia cum Iurisdictione cujusvis Curatiae Romano-catholicae ad complementum Tabulae Geographicae Dioecesim Silesiae exhibentis adornata … Norimb[erga]: Homannis Heredibus, 1752. – miedzioryt ręcznie kolorowany, 49 × 58,5 cm w wycisku płyty, 54 × 64 cm arkusz. Odrębnym kolorem zaznaczone parafie, pod planem opisane ponumerowane ważniejsze obiekty. Drobne zacieki w narożnikach marginesów – poza wyciskiem płyty, rycina w stanie znakomitym. Interesujący plan ze względu na widok murów obronnych, które zostały zburzone w 1807 r. na polecenie Napoleona. Ilustracja – II s. okładki.   2 000. – 
 1. ZASADNICZE wiadomości z topografii. Sekcja Wojskowego Instytutu Geograficznego. Edinburgh: M. I. Kolin, 1941. – 61 s., 35 il., 1 tabl. rozkład., 13,5 cm, opr. wyd pł. miękka z tłoczonym napisem i złotymi literami. Objaśnienia znaków i skrótów map Wielkiej Brytanii w skali 1:63.360 wydanych przez Ordnance Survey. Na stronie wpis własnościowy Kazimierz Dziewoński oraz poniżej Jan Kosiedowski Liverpool, 18 czerwca 1945 r.   50. – 
 1. ZNAKI konwencjonalne. Austriackie, pruskie, rosyjskie. Radom: Biblioteka Wojskowa, 1917. – 34 s., il., 15 cm, brosz. wyd. Omówienie i porównanie oznaczeń i znaków wojskowych map topograficznych: austriackich w skali 1:75.000, pruskich w skali 1:100.000 oraz rosyjskich w skali 1:126.000. Stan zachowania bdb.   50. – 

HISTORIA i PAMIĘTNIKI

 1. BALTIJSKIJ (BAŁTYJSKI) Nikolaj: Polska nasz sąsiad. Moskwa: Wyd. Literatury w Językach Obcych, 1944. – 30, [2] s., 19 cm, brosz. wyd. Propagandowa broszura sowiecka wyrażająca oczekiwania wobec Polski oraz zawierająca rozliczenie dotychczasowej Rzeczypospolitej (ucisk mniejszości narodowych, proniemiecka polityka, szowinizm i zaborczość, niezdolność do walki z niemieckim faszyzmem).   25. –
 1. BARTOSZEWICZ Kazimierz (1852-1930): Utworzenie Królestwa Kongresowego. Kraków: Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N., 1916. – XI, [1], 302, [1] s., 20,5 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Obejmuje: Aleksander I i sprawa polska. – Rządy rosyjskie w Księstwie warszawskiem. – Kongres wiedeński. – Utworzenie Królestwa Polskiego. – Nadanie Konstytucji. – Aleksander I. w Warszawie. – Organizacya Rządu Królestwa. – Pierwsze miesiące „wskrzeszonej” Polski. Pierwszych kilkanaście i ostatnich kart ze śladami zażółceń, zwłaszcza na szerokich marginesach.   100. – 
 1. BARYCZ Henryk (1901-1994): Polacy na studiach w Rzymie w epoce odrodzenia (1440-1600). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1938. – IV, 274 s., 25 cm, brosz. wyd. Nieaktualne pieczątki biblioteczne. Archiwum Komisji do Dziejów Oświaty i Szkolnictwa w Polsce ; nr 4. Polacy na naukach w Rzymie w okresie humanizmu i wczesnego baroku. Sławni uczeni, naukowcy i ich życie nad Tybrem. Egz. nierozcięty. Niewielki ślad zalania na ostatnich kartach.   
 1. BĄCZKOWSKI Włodzimierz (1905-2000): U źródeł polskiej idei federacyjnej. Jerozolima: Sekcja Wydawnicza Jednostek Wojska na Śr. Wsch., 1945. – 32 s., 18 cm, brosz. wyd. Wydział Kultury i Prasy Dtwa Jednostek Wojska na Śr. Wsch.   30. – 
 1. BIELAŃSKA FIRLEJ K.[arolina] (1872-?): Nullo i jego towarzysze. z przedmową Stefana Żeromskiego. Warszawa: Księgarnia Robotnicza, 1923. – [8], V, [1], 191, [3] s., [16] k. tabl., 24,5 cm, brosz. wyd. Historia płk. Francesco Nullo i włoskich żołnierzy uczestników powstania styczniowego w ziemi olkuskiej. Zagięcia okładki i gdzieniegdzie drobne zażółcenia kart.   80. – 
 1. BLOS Wilhelm (1849-1927): Rewolucya Francuska, t. 1-2. Kraków: Spółka nakładowa „Książka”, [1905]. – [8], 383, [1] s., 1 tabl., [6], 344 s., 1 tabl., 20 cm, opr. płsk. zdob., okł. brosz. zach. Niesygnowana oprawa artystyczna Jana Recmanika (1874-1938), wybitnego warszawskiego artysty-introligatora: grzbiet z jasnej skóry, oszczędnie zdobiony i złocony, szyldziki z zielonej skóry. Okleina okładki i wyklejki z papieru marmurkowego. Górne obcięcie złocone, pozostałe brzegi kart nieobcięte. Zachowana oryginalna okładka broszurowa Anny Gramatyki-Ostrowskiej.   450. – 
 1. BOCHEŃSKI Adolf (1909-1944): Między Niemcami a Rosją. Warszawa: Wyd. „Polityka”, 1937. – 185 s., 20 cm, brosz. wyd. Słynna rozprawa polityczna okresu międzywojennego z kręgu młodych neokonserwatystów wskazująca na istotne kierunki polityki polskiej uwarunkowane położeniem geopolitycznym. Zagięcia na marginesach ostatnich kart, tytuł na grzbiecie uszkodzony, blok książki zwarty, a egzemplarz czysty.   50. – 
 1. [BOLSZEWICY] Inc.: „Co Polsce dadzą bolszewicy jeśli przyjdą? (…) Co wezmą? (…) Co zostawią? (…)”. Expl.: „Do broni!”. [B.m.: B.w., 1920]. – [1] k., 24 × 15,5 cm. Ulotka antybolszewicka z okresu wojny. Drobne uszczerbki marginesów.   150. – 
 1. [BOLSZEWICY] Inc.: „Czego chcą bolszewicy? Bolszewicy mówią, że źle jest na świecie i że dobrze będzie wtedy dopiero, gdy oni po swojemu świat urządzą”. !”. [B.m.: B.w., 1920]. – [3] s., 24 × 15,5 cm. Ulotka antybolszewicka z okresu wojny.   150. – 
 1. [BOLSZEWICY] Dokumenty i akty prawodawcze bolszewickie. Nr. 1. Militaryzacja pracy w Rosji bolszewickiej. [Warszawa: Polska Partia Socjalistyczna], sierpień 1920. – 16 s., 23 cm. Charakterystyka „komunizmu wojennego” w Rosji sowieckiej.   50. – 
 1. [BOLSZEWICY] Inc.: „Jak bolszewicy gospodarzą na polskiej ziemi?”. Expl.: „Tylko do wojska stawać, a dziarsko prać tych, którzy nasz kraj niszczą”. [B.m.: B.w., 1920]. – [4] s., 23,5 cm. Druk antybolszewicki z okresu wojny.   150. – 
 1. [BOLSZEWICY] Inc.: „Jak uniknąć bolszewizmu?”. Warszawa: Armja Wyzwolenia, 14 XI 1918 r. – [1] k., 15 × 11,5 cm. Dzesięć praktycznych rad uniknięcia rewolucji bolszewickiej w Polsce w obliczu odzyskania niepodległości.   80. – 
 1. [BOLSZEWICY] Listovki Moskovskoj Organizacii Bolszewikov 1914-1920 gg. [Moskva]: OGIZ, 1940. – 310, [2] s., [4] k. tabl. kolor., 22,5 cm, opr. pł. wyd. Materiały historyczne do dziejów moskiewskiej organizacji bolszewików. Zawiera cztery kolorowe reprodukcje plakatów bolszewickich z lat 1918-1920 z okresu walki z kontrrewolucją.   200. –
 1. [BOLSZEWICY] Inc.: „Przeczytaj Koledze! Sztab Czerwonej Armji czyni niesłychane wysiłki, by zachwiać zaufaniem naszych żołnierzy do wodzów.” Warszawa: Druk. „Żołnierza Polskiego”, [1920]. – [1] k., 28,5 × 22 cm. Ulotka antybolszewicka z okresu wojny.   200. –
 1. [BOLSZEWICY] Inc.: „Rozkaz bolszewicki”. [B.m.]: Żołnierze Armji Ochotniczej, [sierpień 1920]. – [1] k., 22 × 15 cm. Ulotka antybolszewicka z okresu wojny.   120. –
 1. BORELOWSKI „LELEWEL” Marcin * 1829, † 7/9 1863 pod Batorzem. Rzeszów: Komitet Powiat. Związku Stowarz. Przemysłowych, 1913. – [1] k., 23,5 × 29 cm. Ulotka rocznicowa 1863-1913 na cześć jednego z bohaterów powstania styczniowego. Zagięcia na złożeniu.   50. – 
 1. BREITER Ernest T.[eodor] (1865-1935): Władysław książę opolski, pan na Wieluniu, Dobrzyniu i Kujawach, palatyn węgierski i wielkorządca Polski i Rusi. Zarys biograficzny przez … Lwów: nakł. autora, 1889. – VIII, 239 s., 22,5 cm, opr. ppł. Dzieje awanturniczego księcia śląskiego, przedstawiciele Andegawenów w Polsce, stronnika Krzyżaków i przeciwnika Władysława Jagiełły oraz darczyńcy ikony Matki Boskiej Częstochowskiej dla klasztoru jasnogórskiego.   80. – 
 1. BRÜCKNER Aleksander (1856-1939): Dzieje kultury polskiej. T. 4.: W dobie porozbiorowej 1795 – 1914. Do druku przygotowali Stanisław Kot i Jan Hulewicz. 8-1920 [1] Warszawa: F. Pieczątkowski i Ska, 1946. – 639 s., 23 cm, opr. wyd. pł. zdob. Ostatni tom zamykający dzieło, z powodu wybuchu wojny wydany dopiero po jej zakończeniu. Stan idealny.   150. – 
 1. BRUNATNA księga. Podpalenie Reichstagu i teror[!] hitlerowski. Przedm. Lorda [Amana Leigha Dudley] Marley’a. Warszawa: Wyd. M. Fruchtmana, 1934. – 345, [4] s., [48] s. fot., 24 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy na k. tyt. Dokumenty terroru hitlerowskiego w Niemczech wobec niemieckich socjalistów, komunistów i Żydów oraz głośna sprawa podpalenia Reichstagu. Wstrząsające fotografie i dokumenty. Blok książki poluzowany. Karta 147 niezadrukowana.   120. – 
 1. BUDZYŃSKI Michał (1811-1864): Wspomnienia z mojego życia napisał … w 1860 r. T. 1-2. Poznań: J. K. Żupański, 1880. – [1], 453, [2] s., [1] k. tabl.; [4], 356 s., 22 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Pamiętniki uczestnika powstania listopadowego i działacza emigracyjnego wydane przez J.I. Kraszewskiego obejmujące lata 1831-1850. Zawierają sporo szczegółów dotyczących wyższych sfer towarzyskich w Galicji oraz konspiracji, zwłaszcza popowstaniowej. Opis walk oddziału Karola Różyckiego od Wołynia po Galicję 1830-1831 oraz cenne informacje z życia emigracji polskiej w Paryżu, Londynie, Turcji i Włoszech. Miejscami zażółcenia kart. Brak k. tyt. w II t (dorobiona), minimalne uszkodzenie s. 93 i 147 w T. 1 (podklejenia) oraz 17-18 w t. 2 (dorobiona). Rzadkie.   150. – 
 1. CHODŹKO Ignacy (1794-1861): Pamiętniki kwestarza. z dwunastoma rycinami E.M. Andriollego. Wyd. 2. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1923. – [4], 262, [2] s., 12 k. tabl., 23 cm, opr. wydawnicza sygn. Karol Wójcik, introligator, Kraków. Płótno brązowe, o bogatym złoc. na grzbiecie oraz na licu, obcięcia złocone. Cykl humorystycznych nowel, ukazujących galerię oryginałów po dworach i dworkach kresowych. Wydanie ilustrowane z 12 ilustracjami Andriollego. Bardzo ładny egzemplarz.   250. – 
 1. CIOŁKOSZ Adam (1901-1978): Wanda Wasilewska. Dwa szkice biograficzne. 46. – 639 Londyn: Polonia Book Fund Ltd., 1977. – 62 s., 21 cm, brosz. wyd. Krytyczny obraz życia działaczki socjalistycznej, córki najbliższego współpracownika Józefa Piłsudskiego, dla której po 1939 ZSRR stał się ojczyzna i którego interesy reprezentowała w sprawie polskiej podczas II wojny światowej.   40. – 
 1. CIOŁKOSZOWA Lidia (1902-2002): Generał Walery Wróblewski. [Paryż]: Tow. Wyd. „Światło”, 1952. – 32 s., 20 cm, brosz. wyd. Sylwetka słynnego dowódcy w powstaniu styczniowym 1863-64 i podczas Komuny Paryskiej. Propagandowa broszura nestorki polskiego socjalizmu emigracyjnego. Drobne zagniecenia.   30. – 
 1. CZERNIK Wandalin: Pamiętniki weterana 1864 r. Wilno: Druk. J. Zawadzkiego w Wilnie, 1914. – 87, [1] s., portr., 20,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z powstania styczniowego na Nowogródczyźnie oraz opis zesłania. Pamiętniki rzadko spotykane w naszej literaturze martyrologicznej. Autor kreśli obraz nie tylko bohaterów i męczenników sprawy narodowej, ale również przedstawia rodaków, którzy ulegli najniższym instynktom, z licznymi imiennymi przykładami. Na uwagę zasługuję krytyczny obraz duchowieństwa. Zabrązowienia na ilustracjach. Okł. tylna uzupełniona.   60. – 
 1. DANGEL Stanisław (1873-1938): Rok 1831 w Mińszczyźnie. Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 1925 [4], 189, [3] s., 24 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. T. II Wydawnictw Instytutu Badania Ziem Wschodnich R.P. Zawiera m.in. Spis pochodzących z Mińszczyzny uczestników rewolucji (według materiałów pozostałych po M.[ińskiej] K.[omisji] Ś.[ledczej]) oraz spis osób, którym skonfiskowano majątki. Drobne uszkodzenia grzbietu.   60. – 
 1. DEMBOWSKI Leon (1789-1878): Moje wspomnienia. T.1-2. Petersburg: K. Grendyszyński, 1898. – [2], 384; [2], 441 s., 21 cm, współopr, ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Jeden z bardziej poczytnych pamiętników polskich z XVIII/XIX w., pełen znakomitych anegdot i oryginalnie nakreślonych sylwetek, tym bardziej interesujących, że autor spędził młodość w kręgu rodziny Czartoryskich, a później zajmował wysokie stanowiska urzędowe. Tom pierwszy obejmuje młodość, czasy napoleońskie oraz okres Królestwa Kongresowego, tom drugi powstanie listopadowe.   120. – 
 1. DENIKIN A.[nton] I.[wanowicz] (1872-1947): Sprostowanie historji. Odpowiedź Polakom. Paryż: Nakł. pisma „Dobrowolec”, 1937. – 15, [1] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Polemika byłego Dowódcy Głównego Sił Zbrojnych Południowo-Rosyjskich z książką Tadeusza Kutrzeby „Wyprawa kijowska”. Odwieczny spór w sprawie pasywnej postawy Józefa Piłsudskiego w obliczu walk bolszewików z białymi formacjami rosyjskimi. w istocie dzięki zatrzymaniu ofensywy polskiej w 1919 (i tajnemu porozumieniu z Sowietami) wojska białych poniosły klęskę. Denikin polemizuje z polską tezą głoszącą, że u podstaw takiej polityki stanął stosunek „białej” Rosji do niepodległości i granic wskrzeszonego państwa polskiego.   90. – 
 1. [DMOWSKI Roman] PAMIĘCI Romana Dmowskiego 9.VIII.1864 – 2.I.1939. Warszawa: Warszawski Dziennik Narodowy, 1939. – 142, [2] s., liczne il., 34 cm, brosz. wyd. Życiorys, rodowód i ostatnie dni życia oraz obszerne sprawozdanie z pogrzebu Romana Dmowskiego 2 – 7 i 1939. Druk dwuszpaltowy. Niewielkie uszkodzenia grzbietu opr.   150. – 
 1. DOMEJKO Ignacy (1802-1889): Pamiętniki (1831-1838). z autografów wydał Józef Tretiak. Kraków: Akademia Umiejętności, 1908. – VII, [1] (facs. autografu), 226, [3] s., 23 cm, opr. pł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Pamiętniki z czasów młodości późniejszego słynnego mineraloga i geologa, który zrobił zawrotną karierę w Chile. Obejmują głównie jego wspomnienia żołnierskie z powstania 1831 na Litwie, a następnie pobyt w Dreźnie i Paryżu, gdzie poświęcił się studiom naukowym.   90. – 
 1. [DRUCKI-LUBECKI – BISPING] Kurjer Warszawski. Dodatek nadzwyczajny z 13 VI 1914. Warszawa: Wyd. Hortensja Lewental i Zygmunt Olchowicz, 1915. – [1] k., 4 × 29 cm. Wyrok w sprawie o zabójstwo [Władysława] ks. Druckiego-Lubeckiego (1864-1913) z Teresina pod Warszawą, skazujący ordynata Jana Bispinga. Ślad złożenia.   50. – 
 1. DUBIECKI Marjan (1838-1926): Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864. Wyd. 3 powiększone (z 3-ma rycinami). Kijów: Księg. L. Idzikowskiego, 1917. – 256 s., [3] k. tabl., 19,5 cm, opr. pł. Monografia dyktatury Romualda Traugutta napisana w Krakowie w 1893 przez uczestnika tamtych wydarzeń.   60. – 
 1. DUBIECKI Maryan (1838-1926): Z przeszłości (1861-1862). Kijów: Księg. L. Idzikowskiego, 1910. – 236 s., 24,5 cm, opr. kart. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Zdezaktualizowane stemple własnościowe. Niezwykle rzetelna autobiografia późniejszego sekretarza Rusi w Rządzie Narodowym 1863 z okresu przygotowań do powstania na Kijowszczyźnie i Wołyniu. Miejscami niewielkie naddarcia marginesów kart (poza tekstem).   80. – 
 1. ELWIN: Dzieci w szponach religji. Przetłumaczył i posłowiem opatrzył Hubert Walecki. Moskwa: Państwowe Wydawnictwo Antyreligijne, 1933. – 71, [1], il., 19,5 cm, brosz. wyd. Sowiecka broszura antyklerykalna atakująca nauczanie religii w szkołach na świecie z rozdziałami dotyczącymi faszystowskiej i pańskiej Polski.   50. – 
 1. FILIPOWICZ Tytus (1873-1953): W przededniu trzeciej Polski napisał … Londyn: Księgarnia Towarzystwa Polskiego, 1941. – 46 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy z epoki. Biblioteka Wolnej Polski. Wizja III Rzeczypospolitej pióra działacza socjalistycznego z kręgu Józefa Piłsudskiego i dyplomaty przebywającego podczas wojny w Londynie.   35. – 
 1. FIRICH Karol (1884-1936): Polskość Górnego Śląska według urzędowych źródeł pruskich, a wyniki plebiscytu. Warszawa: Centralny Komitet Plebiscytowy, 1921. – 36 s., [38] s., [19] k., 15 k. map (w tym kolor.), 17 k. tabl., tab., 23 cm, brosz. wyd. Zestawienia statystyczne w postaci rozkł. map, tabel i wykresów obrazujące stosunki narodowościowe na Górnym Śląsku. Wydawnictwo z okresu plebiscytowego.   150. – 
 1. GAŁECKI-JUNOSZA Aleksander: Polish patriots made in Moscow by… London: The Library of Fighting Poland, 1945. – 32 s., 21 cm, brosz. wyd. Angielskojęzyczna wersja publicystyki jednego z emigracyjnych dziennikarzy z marca 1945 r. usiłująca przemówić do opinii angielskiej w sprawie rzeczywistości sowieckiej w „wyzwolonej” Polsce i Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.   30. – 
 1. GAULLE Charles, de (1890-1970): Polska w pamiętnikach … 1944-1946. Wybór tekstów z przedmową Kajetana Morawskiego. Paryż: Księgarnia Polska, [1960]. – 38, [1] s., 22,5 cm, brosz. wyd. Zawiera najistotniejsze wyjątki z pamiętników gen. de Gaulle’a o Polsce z okresu kiedy ważyły się sprawy cofnięcia uznania rządowi emigracyjnemu i akceptacji rządu utworzonego pod dyktando Moskwy.   30. – 
 1. GAWROŃSKI-RAWITA Fr.[anciszek] (1846-1930): Moje przygody w roku 1863-1864 w Kijowie. z portretem autora. Warszawa: „Księg. Polska” Tow. Pol. Macierzy Szkolnej, 1922. – 118 s., portr., 19,5 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Obraz Kijowa w okresie powstania styczniowego w świetle wspomnień komisarza Rządu Narodowego.   60. – 
 1. GAWROŃSKI-RAWITA Fr.[anciszek] (1846-1930): Rok 1863 na Rusi. [T.1]: Ruś Czerwona i Wschód. [T. 2]: Ukraina, Wołyń, Podole. Lwów: H. Altenberg, 1902-1903. – XVI, 352, XLIX s., 36 il. w tekście; XVI, 356, LXXI s., 26 il. w tekście, 21 cm, opr. ppł., zach. okł. oryg. brosz. w t. 1. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Zdezaktualizowana pieczątka własnościowa w t 2. Dzieje powstania styczniowego i ruchu niepodległościowego na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej autorstwa uczestnika tegoż. Praca źródłowa ze spisami aresztowanych i skazanych wg archiwalnych materiałów. Ze spisami osób represjonowanych na Ukrainie, Wołyniu i Podolu. Egz. nieco przycięty.   160. – 
 1. GAWROŃSKI-RAWITA Fr.[anciszek] (1846-1930): Stefan Bobrowski i dyktatura Langiewicza w roku 1863. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1914. – 55 s., 21 cm, opr. pl., przednia okł. brosz. zach. (naklejona). Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Historia nietuzinkowej postaci w dziejach powstania styczniowego, który zginął z ręki rodaka.   45. – 
 1. GILLER Agaton (1831-1887): Ogólna charakterystyka powstania w 1863 r. przez … Wydanie pośmiertne w 25-tą rocznicę powstania. Lwów: Nakł. Mieczysław Darowski, 1888. – VI, 28 s., 24 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Zdezaktualizowany znak własnościowy. Rocznicowa broszura autorstwa członka Rządu Narodowego. Miejscami zażółcenia, zwłaszcza na okł. Grzbiet nadpęknięty.   40. – 
 1. GILLER Agaton (1831-1887): Wspomnienie Jana Działyńskiego. Lwów: nakł. autora, 1880. – 57 s., 19 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Jan Kanty hr. Działyński (1829-1880), zasłużony dla polskiej kultury i sprawy narodowej ziemianin wielkopolski i ostatni z rodu Działyńskich. Grzbiet broszury nadpęknięty.   40. – 
 1. GLATMAN Ludwik (1859-1915): Szkice historyczne. Kraków: Sp. Wyd. Polska, 1906. – 303, [2] s., 21 cm, opr. pł. Zawiera m.in. szkice: Jak Żydzi zrywali Sejmy; przyczynek do dziejów miasta Zamość oraz materiały do dziejów fortuny rodów Czartoryskich i Potockich z tablicą genealogiczną.   90. – 
 1. GŁADYSZ Antoni (1907-1991): Piekło na ziemi. Wspomnienia z lat 1939-1945. T.1 [więcej nie wydano]. Doylestown: Promyk, 1972. – 368 s., il., portret, 23 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora. Wspomnienia z niemieckich obozów koncentracyjnych. Okładkę proj. Józef Wilczyk. Rysunki wykonał Mieczysław Kościelniak.   90. – 
 1. GODLEWSKI M.[arceli] (1865-1945): Do Głównej Komisji Wyborczej. [Warszawa: b.w., 1919]. – [1] k., 18 × 12,5 cm. List w sprawie skreślenia z listy wyborczej księdza, patrona głównego Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, Służących i Stróżów Domowych, społecznika walczącego czynnie z dominacją Żydów na polu ekonomicznym i człowieka ratującego ludność żydowską z warszawskiego getta podczas zagłady 1939-1944. Zaokrąglenia na marginesach (obcięcia).   35. – 
 1. GOŁĘBIOWSKI Łukasz (1773-1849): Dzieje Polski za Władysława Jagiełły i Władysława IIIgo. T.1: Panowanie Władysława Jagiełły. T.2: Panowanie Władysława III z uwagami nad stanem kraju i rządem jego za Jagiellonów do 1506 r. T. 3: Dzieje Polski za panowania Kaźmirza, Jana Olbrachta i Alexandra przez … Warszawa: S. Orgelbrand; Ig. Klukowski, 1846-1848. – [4], XXV, 573, [1]; [4], 478, [1] s., tabela rozkład.; 544, [2] s., 22 cm, opr. płsk. z epoki ze złoc. i tłocz. Praca stanowiąca w zamyśle autora kontynuację dziejów Polski Adama Naruszewicza. Obejmuje chronologicznie historię polityczną, a także omawia stan kraju pod względem obyczajowym, etnograficznym itp. Miejscami zbrązowienia kart. Niewielkie otarcia opr. Rzadkie w komplecie. Ładny egz.   600. – 
 1. GONIEC Częstochowski. Dziennik Polityczny, Społeczny, Ekonomiczny Literacki. Dodatek nadzwyczajny nr 2: 13 V 1926. – [2], 47 × 32 cm. Na papierze bibułkowym. Druk dwustronny. Dodatek z okresu przewrotu majowego 1926 r.   150. – 
 1. [GRABSKI Władysław] KURJER POLSKI, nr 343: 18 XII 1923. Dodatek nadzwyczajny. Red. Ignacy Rosner. Warszawa: Tow. Wyd. „Prasa”, 1923. – [1] k., 44 × 28,5 cm. Dodatek z ukonstytuowanym rządem premiera Władysława Grabskiego przedstawionym do zatwierdzenia prezydentowi RP. Ślady naddarcia i składania. Notatki z epoki w ołówku na odwrocie.   100. – 
 1. GRZEGORZEWSKI Jan (1849-1922): Grób Warneńczyka. Badania autentyczności grobu przy 4-tym kilometrze pobojowiska warneńskiego z d. 10-go listopada 1444 r. Kraków: Akademia Umiejętności, 1911. – [4], 90 s., il., mapy, 26 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Osobne odb. T. XXXV Rozpraw Wydziału filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie. Sprawa domniemanego grobu Władysława Jagiellończyka poległego w bitwie pod Warną wraz z opisami źródłowymi śmierci króla.   60. – 
 1. HANDELSMAN Marceli (1882-1945): Pomiędzy Prusami a Rosją. Studja historyczne. Serja trzecia. Warszawa: E. Wende, 1922. – VIII, 248 s., [3] k. tabl. portr., 23 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Obejmuje: Nastroje społeczeństwa w r. 1807. – Dyrektorjum generalne Komisji Rządzącej. – Rokowania delimitacyjne polsko-pruskie. – z papierów ks. Adama Czartoryskiego. – W. Ks. Poznańskie w początkach wojny krymskiej. – w rocznicę 63-go roku. Ostatnia karta (indeks) ze śladem czerwonej kredki.   90. – 
 1. HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw: Inny świat. Zapiski sowieckie. Przedmowę napisał Bertrand Russell. Londyn: Gryf, 1953. – 234, [5] s., 21 cm, brosz. wyd. Wydanie pierwsze znakomitej analizy i opisu Gułagu, tłumaczonej na wiele języków, w tym chiński. Stan idealny.   90. – 
 1. HOŁÓWKO Tadeusz (1889-1931): Przez kraj czerwonego caratu. (Przez dwa fronty – cz. II). z przedmową W. Stpiczyńskiego. [adl.] Przez dwa fronty. Ze wspomnień emisarjusza politycznego z 1918 roku. z Warszawy do Kijowa. Warszawa: Dom Książki Polskiej 1931. – XV, 156, [1] s., [1] k. tabl. portr.; VIII, 274, [2] s. 20 cm, współopr. ppł. Dwa tomy pasjonujących wspomnień bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej z podróży w charakterze emisariusza z Warszawy do Kijowa i z Kijowa do Moskwy pośród frontu niemieckiego, ukraińskiego i bolszewickiego. Kolejność tomów w oprawie przestawiona. w tomie i wycięty znak własnościowy na k. tyt.   80. – 
 1. HORODYŃSKI Bolesław (1843-1932): Wspomnienia z dalekiej przeszłości. Spisał w roku … Warszawa: Pol. Biuro Wyd. „Kresy”, [po 1922]. – [2], 71, [1] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia syna ziemianina z Galicji, jego uwięzienia, a następnie pracy w Królestwie Polskim na stanowisku konsula honorowego Stanów Zjednoczonych.   60. – 
 1. IWIEŃSKI-MICHALSKI St.[anisław] Fr.[anciszek]: Walka o Polskę. IV: Stan obecny kraju. Polityka zagraniczna. Warszawa: Wyd. Ultima Thule, 1921. – 80 s., 23,5 cm, brosz. wyd. Uwagi polityczne (czwarta seria) odnoszące się do polityki polskiej tuż po zakończeniu wojny z Rosją sowiecką z uwzględnieniem Kresów wschodnich i tamtejszej sytuacji. Odbarwienia okł. i drobne nadpęknięcie.   40. – 
 1. [JAN III Sobieski] Jana Trzeciego Sobieskiego życie i czyny oraz jego obrona Chrześciaństwa pod Wiedniem przeciw Muzułmanom 1683 r. Kraków: Wyd. Czytelni Ludowej, 1883. – [4], 48 s., il., portret, [1] k. tabl. rozkład., 19 cm, brosz. wyd. Krawędź okładki podklejona. Interesujący druczek na dwusetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej nieznanego autorstwa.   60. – 
 1. JANOWSKI Józef Kajetan (1832-1914): Pamiętniki o Powstaniu Styczniowem. T. 1-3. Lwów – Warszawa: Staraniem Komitetu Jubileuszowego – Nakł. Funduszu Kultury Narodowej, 1923-1931. – XVII, 492 s., [1] k. portr.; IV, 312, [3]; XIII, 468 s., 24 cm, opr. pl. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Wspomnienia byłego członka i sekretarza Rządu Narodowego w Powstaniu 1863-64, jednego z najbliższych współpracowników Romualda Traugutta. Według znawcy powstania styczniowego Stefana Kieniewicza „Rzecz pomyślana jako polemika z dziełem Walerego Przyborowskiego przerodziła się w próbę samodzielnej historii powstania. Własne wspomnienia przeplatał Janowski informacjami zaczerpniętymi z książek, a po części także z akt Rządu Narodowego w Rapperswilu. Tak powstałe kompilacyjne dzieło pozostaje pierwszorzędnym źródłem do dziejów powstania…”. w t. 2 miejscami zbrązowienia pap. na marginesach. Rzadkie w komplecie.   400. – 
 1. JUNOSZA Władysław (1843-1901): Pamiętnik … oficera polskich żandarmów w powstaniu styczniowym. Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna, 1960. – 102, [1] s., 16,5 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Wspomnienia oficera żandarmerii z powiatów Miechów i Stopnica.   45. – 
 1. KARBOWSKI Władysław (1899-1988): Ludwik Narbutt. Grodno: Wyd. 76 Lidzkiego PP, im. L. Narbutta, 1935. – [12], 250, [2] s., [2] k. tabl., mapa rozkł., około 100 il. w tekście (również na osobnych tabl. w ramach paginacji), 24 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Na okł. tyt.: Ludwik Narbutt. Życiorys wodza w powstaniu styczniowem na Litwie. Zawiera tabl. genealogiczne rodu Narbuttów, listy uczestników i straconych w powstaniu oraz spisy skonfiskowanych majątków wraz z wykazem właścicieli w powiecie lidzkim.   80. – 
 1. KARPOWICZ Józef (1842-po 1929): Imć Pana Rotmistrza … powstańca z r. 1863 wspomnienia spisał Jan Obst. Wilno: „Dziennik Wileński”, 1929. – 231 s., [1] k. portr., 16 cm, opr. pl., oryg. okł. brosz. zach. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Wspomnienia z powstania styczniowego w Augustowskim i na Podlasiu oraz zsyłki. Mnóstwo danych osobowych dotyczących powstańców i towarzyszy niewoli.   80. – 
 1. KATOLICKI Blok Ludowy (Chrześcijańska Demokracja – Chrześcijańskie Zw. Zawodowe – Stow. Robotników Chrześcijańskich). Inc.: „Do Ludności Katolickiej Warszawy!”. Warszawa: Druk. P. Laskauera, [1930]. – [1] k., 23,5 × 15 cm. Ulotka wyborcza chadecji. Ślady składania i zagięcia na marginesach.   30. – 
 1. KAWTARADZE Jan: Gruzja w zarysie historycznym. z przedmową Marcelego Handelsmana. w tekście 36 ilustracyj. Mapa Kaukazu. Wykres statystyczny. Warszawa: Wyd. Instytutu Wschodniego, 1929. – [12], 191, [3], 23, [1], 4, 5, [1], 7, [9] s., [25] k. tabl., 25,5 cm, brosz. wyd. z dedykacją autora z 1929 dla gen. Juliana Stachiewicza, późniejszego Szefa Sztabu Głównego. Historia Gruzji od czasów zamierzchłych aż po zduszenie jej niepodległego młodego bytu w 1924 przez Związek Sowiecki.   120. – 
 1. KLACZKO Julian [LEJB Jehuda] (1825-1906): Studya dyplomatyczne. Sprawa polska – sprawa duńska (1853-1863). Tłumaczył za zezwoleniem autora Karol Scipio. Przedmowa Stanisława Tarnowskiego. Cz. 1-2. Kraków: Sp. Wyd. Polska, 1903. – XXI, [1], 150; 166 s., 20,5 cm, opr. pł. wyd. ozdob. ze złoc. na grzbiecie. Karol Wójcik – introligator w Krakowie. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Nowa Biblioteka Uniwersalna. Głośna w swojej epoce książka demaskująca stosunek dyplomacji brytyjskiej do sprawy polskiej, jak i wskazująca na przewrotność polityki Bismarcka. Przyniosła autorowi rozgłos i uznanie za jednego z najwybitniejszych publicystów europejskich, a rząd duński przyznał mu wysokie odznaczenie. Ładna opr. w secesyjnym stylu epoki.   120. – 
 1. KOŁŁĄTAJ Hugo (1750-1812): Listy … pisane z emigracyi w r. 1792, 1793 i 1794. Dwa tomy w jednym zebrał Lucjan Siemieński. Poznań: J.K. Żupański, 1872. – [6], 183; [2], 193, 21,5 cm, współopr. ppł. Podpis własnościowy na k. tyt. Zbiór 114 listów (m.in. do Adama Naruszewicza, Tomasza Ostrowskiego, Joachima Chreptowicza, Stanisława Potockiego, Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego, króla Stanisława Augusta, Franciszka Smuglewicz). Ważne źródło do dziejów Rzeczypospolitej. Miejscami zabrązowienia papieru.   120. – 
 1. KOMOROWSKI Ignacy A. (1788-1873): Wspomnienia podchorążego … z czasów W. Ks. Konstantego. Warszawa: B.D.W., 1900. – 124 s., [8] k. tabl., 18 cm, opr. pł. wyd. Biblioteka Dzieł Wyborczych, nr 135. Wspomnienia Kawalera Virtuti Militari i syna generała Wojsk Polskich.   50. – 
 1. [KONFEDERACJA Polska]. Inc.: „Polacy! Ostatni dzień panowania moskiewskiego na ziemiach polskich dogasa w łunach pożarów.” Konfederacja Polska – Unja Lewicy Stronnictw Niepodległościowych. Warszawa VII 1915. – [1] k., 23,5 × 14,5 cm. Ulotka niepodległościowa, antyrosyjska.   45. – 
 1. KONFEDERACJA Polska. Inc.: „Polacy! Przeżywamy chwile, pełne niepokojącego wyczekiwania…”. Komitet Centralny Konfederacji Polskiej. Warszawa, 1 lipca 1915. Ulotka niepodległościowa, antyrosyjska stronnictwa aktywistycznego. – [2] s., 14,5 × 22,5 cm.   45. – 
 1. KONOPCZYŃSKI Władysław (1880-1952): Materjały do dziejów wojny konfederackiej 1768 – 1774 r. Kraków: PAU, 1931. – IV, 181 s., 25 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Archiwum Komisji Historji Wojskowej Nr 1. Jedna z ważniejszych publikacji źródłowych do dziejów konfederacji barskiej. Grzbiet minimalnie uszkodzony.   60. – 
 1. KOPERNICKI Franciszek (1824-1892): Pamiętnik z powstania styczniowego. Notatki z powstania w województwie kaliskim 1863 i 1864 r. Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1959. – 109, [1] s., mapa rozkł., 17 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Wspomnienia byłego oficera carskiego, naczelnika powiatu Sieradz, Piotrków, Wieluń i Kalisz od V do × 1863 r. Pierwodruk z rękopisu. Rzadkie.   60. – 
 1. KORMANOWA Żanna (1900-1988): Bracia Polscy 1560 – 1570. Warszawa: Towarzystwo Naukowe, 1929. – 109, [2] s., 24 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Rozprawy Historyczne, T. VII, z. 8. Geneza i pierwsze 10 lat ruchu chrystian w Polsce zwanych też niesłusznie arianami. Egz. nierozcięty.   40. – 
 1. KORZON Tadeusz (1839-1918): Zamknięcie dziejów wewętrznych Polski za Stanisława Augusta. Lwów: Tow. Wydawnicze, 1899. – [2], 48 s., 21,5 cm, opr. ppł. Dopełnienie dzieła z cytatami zastosowanymi do wyd. 2 sześciotomowego z lat 1897-1899. Wymazana adnotacja z epoki na k. tyt.   75. – 
 1. KOSZCZYC Wacław: Zygmunt Sierakowski – naczelny wódz Żmudzi w r. 1863. Skreślił … Lwów: Tow. im. St. Staszica, 1891. – 132 s., portr., il., 17,5 cm, opr, ppł., obcięcia barwione. R. II, tomik 27 i 28. Biografia przywódcy powstania styczniowego na Litwie straconego w czerwcu 1863 r. Miejscami zażółcenia.   40. – 
 1. KOŚCIAŁKOWSKI Wacław Zyndram (1905-1979): Poloneza czas skończyć. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1978. – 208 s., 18 cm, brosz. wyd. Wspomnienia litewskie i emigracyjne pracownika MSZ.   50. – 
 1. KOT Stanisław (1885-1975): Listy z Rosji do Gen. Sikorskiego. Londyn: Sgł. „Jutro Polski”, 1955. – 576 s., il., mapa, 21,5 cm, brosz. wyd. z dedykacją autora dla Stanisława Lama z 10 XI 1955. Wspomnienia ambasadora RP w Moskwie z lat 1941-1942 opatrzone dokumentami. Ostatnie karty ze śladami lekkiego zalania.   100. – 
 1. [KOZŁOWSKI Władysław Mieczysław (1858-1935)] LAMBRO [krypt.]: Proroctwo rzezi galicyjskiej wobec historyi. Kraków: Druk. Narodowa, 1902. – 24 s., 20,5 cm, brosz. wyd. „Polska i Postęp” – hasła XX. Wieku. Próba podważenia proroctw Zygmunta Krasińskiego zawartych w „Psalmach Przyszłości” w związku z wykorzystywaniem ich przez prof. UJ Stanisława Tarnowskiego do ataków na Towarzystwo Demokratyczne Polskie jako inspiratora pośredniego rzezi galicyjskiej.   25. – 
 1. [KOŹMIAN Stanisław (1811-1883)] STRONNICTWO krakowskie o styczniowem powstaniu 1863 r. Rozprawa w Kole literackiem we Lwowie o książce Stanisława Koźmiana p.t. „Rzecz o 1863 r.”. Lwów: Druk. i Nakł. „Druk. Ludowej”, 1895. – [8], 265 s., 22,5 cm, brosz. wyd. Ex libris Leopolda Siwca. Recenzja, dyskusja i krytyka słynnego dzieła i powstaniu styczniowym (autorzy: A. Skotnicki, J. Stella-Sawicki, L. Syroczyński, T. Romanowicz, J. Starkl i W. Dzieduszycki). Tylna część krawędzi grzbietu ze śladami po owadach. Zażółcenia papieru.   120. – 
 1. KOŹMIŃSKI Karol (1888-1967): Józef Sułkowski. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. – [4], 329, [2] s., [7] k. tabl., 20,5 cm, brosz. wyd. Biografia Józefa Sułkowskiego (1773-1798), polskiego oficera, adiutanta Napoleona Bonapartego, poległego w Kairze, którego imię przyszły cesarz kazał wyryć na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Grzbiet reperowany.   50. – 
 1. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya do historii ducha i obyczaju. Przedmowa prof. Szymona Askenazego. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1902-1903. – [4], XVI, 424, [2] s., 106 il., mapa kolor. rozkł.; [4], 414, [2] s., 97 il.; [4], 563, [2] s., 89 il., 24 cm, opr. płsk. brązowy z epoki ze złoc. Rozległa i barwna panorama czasów stanisławowskich, obejmująca historię, kulturę i obyczaje epoki, bogata w ikonografię (300 ilustracji) i źródła. Oprawa mogąca stanowić ozdobę biblioteki.   600. – 
 1. KRAUSHAR Aleksander (1843-1931): Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768) przez Alkara. T.1-2. Kraków: G. Gebethner i Sp., 1898. – [6], 407, [1], × s., [1] k. portr.; [4], 348 s., 21 cm, opr. płsk. brązowy sześciopolowy z epoki ze śladami złoc. i szyldzikami. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Monografia pierwszych lat panowania Stanisława Augusta, ukazująca mechanizmy ingerencji Rosji poprzez swego ambasadora w wewnętrzne sprawy Polski, co doprowadziło do zawiązania Konfederacji Barskiej. Drobne zaplamienia na licu opr. i otarcia krawędzi grzbietu. Wewnątrz czysty, ładny egz.   300. – 
 1. KSIĘGA tęczowa Polaków. Zbiór dokumentów niedyplomatycznych od d. 8 sierpnia 1914 r., do d. 4 kwietnia 1915 r. Warszawa: Wyd. Edward Chwalewik i Stanisława Waroczewska, 1915. – 115 s., 24 cm, opr. pł., przednia okł. oryg. brosz. zach. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Zbiór 40 dokumentów urzędowych – deklaracji politycznych i aktów prawnych wydanych przez władze rosyjskie w czasie pierwszych lat wojny przed ustąpieniem z Królestwa Polskiego oraz odezw obywateli i organizacji polskich. Świadectwo polityki Rosji w Polsce i przyczynek do prorosyjskiej orientacji w narodzie polskim. Interesujący materiał związany z krótką okupacją Lwowa przez armię rosyjską. Miejscami zbrązowienia papieru. Niewielki ślad zalania okł.   80. – 
 1. KUCHARZEWSKI Jan (1880-1952): Polska wobec świata. Warszawa: [B.w.], 1921. – 48 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Rozważania o polityce polskiej na arenie międzynarodowej autorstwa profesora i byłego premiera za Rady Regencyjnej z rozdziałem dotyczącym antypolskiej propagandy uprawianej przez koła prorosyjskiej emigracji i polityki żydowskiej. Zasadniczą ideą pracy jest jednak postulat stworzenia wielkiej i silnej federacji środkowo-wschodnio-europejskiej oraz dostrzeganie niebezpieczeństwa z istnienia Rosji sowieckiej.   35. – 
 1. KUKIEL Marian (1885-1973): Szymon Askenazy (24 grudnia 1867 R. – 22 czerwca 1935 R.). Warszawa: Dom Książki Polskiej, 1935. – 24 s., 23,5 cm, brosz. wyd. Odb. z Nr. 161 (wrzesień 1935 r.) „Przeglądu Współczesnego”. Szkic biograficzny wybitnego historyka żydowskiego pochodzenia i wielkiego Polaka.   35. –
 1. KURJER Poranny. Dodatek nadzwyczajny, nr 206: Warszawa 27 VII 1914. Wyd. F. I. Fryga. Druk jednostronny 27 × 38 cm. Ślad złożenia.   45. – 
 1. KWIATKOWSKI Michał (1883-1966): Rząd i rada Narodowa R.P. w świetle dokumentów od września 1939 do lutego 1942 r. Londyn: nakł. Autora, 1942. – 163 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy na k. tyt. Historia pierwszych lat rządu emigracyjnego w Paryżu i Londynie w relacji działacza emigracji we Francji ze stanowiska narodowego.   60. – 
 1. LAM Jan (1838-1886): Kroniki lwowskie umieszczane w „Gazecie Narodowej” w r. 1868 i 1869 jako przyczynek do historji Galicji. Lwów: A.J.O. Rogosz, 1874. – 318 s., 23,5 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. z epoki. Arcydzieło prozy ironicznej słynnego galicyjskiego dziennikarza. Felietony autora stanowią zjawisko oryginalne i nowatorskie w literaturze polskiej dzięki odważnemu spojrzeniu na stosunki ówczesne i polską tradycję narodową, choć czasami z zaściankowej galicyjskiej pozycji. Specyficzny styl ironiczno-groteskowy obnażający rzeczywistość rodzimą ze swobodnym przejściem do stosunków międzynarodowych. Miejscami podkreślenia w tekście w ołówku. Obtarcia opr. i nadpęknięta tylna krawędź grzbietu.   120. – 
 1. LANDOWSKI P.[aweł], GASZTOWTT W.[acław] (1844-1920): Mowy … wygłoszone na obchodzie 23-ej Rocznicy Powstania Narodowego 1863-64 roku w Paryżu. Paryż: Druk. Polska A. Reiffa, 1886. – 15 s., 21 cm, brosz. wyd. (w kart.). Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Okolicznościowe mowy na cześć powstania styczniowego autorstwa dwóch działaczy emigracyjnych.   35. – 
 1. LECZYCKI Kazimierz (1894-1941): Trzecia Polska. (Program polityki harmonji narodowej). Wilno: [B.w.], 1924. – 47 s., 23 cm, brosz. wyd. Broszura polityczno-społeczna współpracownika wileńskiego „Słowa”. Grzbiet nadpęknięty w górnej części.   35. – 
 1. LELEWEL Joachim (1786-1861): Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke „Historia drukarń krakowskich”, tudzież „Historia Biblioteki Uniw. Jagiell. w Krakowie”, a przydany katalog inkunabułów polskich. T. 1-2. Warszawa: H. Wilder, 1927. – 280, [2] s., 5 k. tabl. rozkład.; 435, [2] s., 12 k. tabl. rozkład., 23 cm, opr. skóra brązowa. Przerys fotochemigraficzny, dokonany przez H. Wildera, z wydania pierwszego, które ukazało się w Wilnie w latach 1823-1826. Dzieło stanowi kopalnię wiadomości o rękopisach, drukach i bibliotekach. Stan bardzo dobry.   450. – 
 1. LEWAK Adam (1891-1963): Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878). Warszawa: Instytut Wschodni, 1935. – [2], 280 s., 24 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Pieczątka własnościowa. Praca źródłowa o emigracji polskiej w Turcji od powstania listopadowego po czasy po powstaniu styczniowym z szerokim ujęciem prób formowania polskich sił zbrojnych w Imperium Ottomańskim.   90. – 
 1. LISTA posłów do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej dn. 12 kwietnia 1919 r. [Warszawa]: Sejm Ustawodawczy, 1919. – 27, [3], 6 s., 30,5 cm, brosz. wyd. Druk sejmowy zawierający spis 348 posłów do Sejmu Ustawodawczego (bez wakatów) z wyszczególnieniem zawodów, stałego miejsca zamieszkania i adresu w Warszawie, oraz zestawieniem posłów według przynależności partyjnej.   150. – 
 1. [LWÓW] Inc.: „Obywatele! Lwów odebrany!”. Unia Stronnictw Niepodległościowych. Warszawa, VI 1915. – [1] k., 21 × 11 cm. Ulotka po odzyskaniu Lwowa zajętego przez wojska rosyjskie na początku wojny, podsumowująca prawie roczne rządy hr. Bobrinskiego w mieście.   50. – 
 1. [ŁÓDŹ] Dla Polski. Łódź w Legjonach. Łódź: Związek Legjonistów Polskich, Oddział w Łodzi, 1931. – 83, [1] s., il., portr., 24 cm, brosz. wyd. Zawiera 16 artykułów dotyczących wkładu łodzian w walce o niepodległość 1863-1918 m.in. autorstwa Wł., Bandurskiego, St. Więckowskiego, A. Rżewskiego, W. Lipińskiego i A. Narbut-Łuczyńskiego. Słownik biograficzny łodzian-legionistów poległych na polu chwały wraz z ich portretami.   90. – 
 1. MALISZEWSKI Edward (1875-1928): Organizacja powstania styczniowego. Warszawa: Polska Składnica Pomocy Szkolnych, [1920]. – 120, [1] s. Biblioteka Składnicy, nr 9. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. [adl.:] tenże: Rok 1863. Wybór aktów i dokumentów. Oprac. … Warszawa: TW „Ignis”, [1924]. – 141, [1] s., 17 cm, współopr. pl. Materiały i źródła do historii powstania styczniowego 1863-1864.   60. – 
 1. MATKOWSKI Karol, BIEGAŃSKI Stanisław (1894-1994): Sprawa polska na konferencji międzynarodowej w Spa. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1932. – 49, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. z dedykacją współautora K.M. Odb. z dwumies. „Bellona”, t. XXXIX: luty 1932. Sprawa granic Polski, zwłaszcza na wschodzie w obliczu ofensywy sowieckiej w lipcu 1920. Obraz polityki anglo-francuskiej wobec Polski. Autorami byli dwaj oficerowie dyplomowani, z których ostatni był znany później jako wybitny historyk emigracyjny.   40. – 
 1. MATUSIAK Klemens: Walki o ziemię cieszyńską w latach 1914-1920. Pamiętniki. [Cieszyn]: nakł. własnym, 1930. – 264, [3] s., il., 22 cm, brosz. wyd. Pamiętniki miejscowego działacza niepodległościowego z okresu wojny światowej w Cieszynie, przewrotu cieszyńskiego po upadku państwa austriackiego, walk z Czechami i plebiscytu. Obraz stosunków polsko-czeskich, zwłaszcza w okresie najazdu bolszewickiego na Polskę. Drobne ubytki grzbietu i zabrudzenia okładki.   80. – 
 1. MATUSZEWSKI Bolesław: Polska jako czynnik zasadniczy równowagi europejskiej. Piotrogród: Druk. Polska „Sztandar”, 1917. – [2], 17 s., 22 cm, brosz. wyd. Dotyczy m.in. roli cywilizacyjnej Polski w Europie Wschodniej.   35. – 
 1. MIEROSŁAWSKI Ludwik (1814-1878): Pamiętnik … (1861 – 1863). Wydał Józef Frejlich. Warszawa: Inst., Wyd. Bibljoteka Polska, 1924. – [4], V, 214, [1] s., [1] k. portr., 23 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. i tłocz. Pamiętniki kontrowersyjnego dyktatora powstania styczniowego „kreślone piórem, maczanem w żółci”. Dwa drobne zagięcia narożników kart i w kilku miejscach podkreślenia kredką w tekście.   80. – 
 1. MIKOŁAJ II (1868-1918): Pamiętnik … Od roku 1890 do 31 grudnia 1917. z przedmową Sergjusza Melgunowa. Polskie wyd. przygotował do druku, opatrzył wstępem i przedmową Leon Kozłowski. Warszawa: Wyd. M. Arcta, 1924. – XXX, [2], 514 s., 21 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. Pieczęć własnościowa. Dokument historyczny i psychologiczny epoki będący dziennikiem ostatniego cara Wszechrusi. Wydanie pierwsze z odpisu dokonanego tajnie pod panowanie bolszewickim.   60. – 
 1. MIKOŁAJCZYK Stanisław (1901-1966): Polska zgwałcona. Chicago: Wyd. „Wici”, 1981. – 291 s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia polskiego polityka ludowego, premiera rządu emigracyjnego i Rządu Jedności Narodowej 1946-1947 z lat 1939-1947. Pierwsze wydanie polskie.   60. – 
 1. MIŁKOWSKI Zygmunt – Teodor Tomasz Jeż (1824-1915): List ś.p. pułkownika … do Strzelców, 11 lipca 1914. BANDURSKI Władysław (1865-1932). Ks. Biskup … do Legjonistów, 1 II 1915. Warszawa: Kasa Wojenna Polskiej Organizacji Wojennej, 1915. – [2] s., 23 × 13,5 cm. Od. z: „Wiadomości Polskich”, nr 12-13 z 1 II 1915. Ulotka propagandowa Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Zagięcia i niewielkie naddarcie.   45. – 
 1. MITKIEWICZ Leon (1896-1971): W najwyższym sztabie zachodnich aliantów 1943-1945 (Combined Chiefs of Staff). Londyn: Katolicki Ośrodek Wydaw. „Veritas”, 1971. – 294, [2] s., 19 cm, opr. pł. z obwol. T. 74 serii czerwonej „Biblioteki Polskiej”. Wspomnienia przedstawiciela Najwyższego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Waszyngtonie. Ważne źródło do historii stosunków polsko-alianckich zwłaszcza w okresie powstania warszawskiego.   80. – 
 1. MORAWSKI Kazimierz Marian (1884-1944): Źródło rozbioru Polski. Studia i szkice z ery Sasów i Stanisławów. Poznań: Księg. Św. Wojciecha, 1935. – 369, [1], k. [14] tabl. (w tym 1 rozkł.), il. w tekście, 23,5 cm, brosz. wyd. Słynna praca w formie eseju historycznego, pełna pikantnych szczegółów w dobrym stylu, dotycząca czasów saskich i okresu stanisławowskiego, w której autor stara się udowodnić decydujący udział masonerii w rozbiorach Polski. Dzieło entuzjastycznie przyjęte w okresie międzywojennym przez środowiska narodowo demokratyczne. Miejscami drobne zaplamienia na marginesach.   150. – 
 1. MORAWSKI Teodor (1797-1879): Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane przez … [T. III]. Poznań: Jan Konstanty Żupański, 1871. – 608; [4] s., 21,5 cm, opr. płsk. pięciopolowy z epoki złoc. Pieczątka własnościowa. Superexlibris na grzbiecie. Praca z tezą historyczną zakładającą, że wielkość Polski tworzyli jej władcy. Obejmuje królów obieralnych (elekcyjnych) w okresie 1572-1668. Otarcia grzbietu i zażółcenia.   100. – 
 1. MORAWSKI Teodor (1797-1879): Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane dla matek i niższych nauczycieli. T. V. Poznań: Jan Konstanty Żupański, 1872. – 492, [2] s., [1] k. tabl. rozkł., 21,5 cm, opr. płsk. pięciopolowy z epoki złoc. Pieczątka własnościowa. Superexlibris na grzbiecie. Obejmuje okres panowania Stanisława Augusta. Otarcia grzbietu i zażółcenia.   100. – 
 1. MORAWSKI Teodor (1797-1879): Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane dla matek i niższych nauczycieli. T. VI. Poznań: Jan Konstanty Żupański, 1872. – [6], 480 s., 21,5 cm, opr. płsk. pięciopolowy z epoki złoc. Pieczątka własnościowa. Superexlibris na grzbiecie. Obejmuje czasy zaborów. Najciekawszy tom dzieła, ponieważ autor sam był ostatnim ministrem spraw zagranicznych w czasie rewolucji listopadowej 1830-31. Otarcia grzbietu i zażółcenia.   100. – 
 1. MŌSŠEG Ignati: Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno-wschodniej Europy ; [tł. z niewydanego rękopisu rosyjskiego ; od wydaw. St. Siedlecki]. Warszawa: Wyd. Instytutu Wschodniego, 1931. – VII, [1], 172, [2] s., [7] k. tabl., err. , 22 cm, brosz. wyd. Wiadomości historyczne o narodach wschodu Europy. Położenie narodów podbitych za carów. Okres bolszewicki. Polityka państwa carskiego i bolszewickiego wobec mniejszości narodowych.   100. – 
 1. MOŚCICKI Henryk (1881-1952): Generał Jasiński i powstanie kościuszkowskie. Ze 101 ilustr. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1917]. – [4], 435, [1] s., [2] k. portr., [2] k. facs., mapa rozkład., il., 25 cm, opr. wyd. ppł. z epoki z tłocz. na grzbiecie i szyldzikiem oraz ozdobnym pap. na obu licach. Monografia wybitnego historyka polskiego przyniosła mu szczególny rozgłos. Generał Jasiński przywódca powstania w Wilnie został ukazany jako niepodległościowiec, a nie stereotypowy jakobin, na szerokim tle insurekcji. Bardzo ładny egz.   200. – 
 1. MOŚCICKI Henryk (1881-1952): O dyplomacji polskiej. Warszawa: Księg. F. Hoesicka, 1919. – 20 s., 18,5 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa imienna. Uwagi o polskiej polityce zagranicznej XVI-XVIII w.   30. –
 1. NARODOWY Związek Robotniczy. Inc.: „Protest! Władze okupacyjne nie zaprzestają nadal rekwizycji.”. Radom: Zjednoczenie Ludowe – NZR, × [1918]. – [1] k., 21 × 14,5 cm. Powielacz. Ulotka antyokupacyjna (antyniemiecka). Ślady składania.   60. – 
 1. NARODOWY Związek Robotniczy. Inc.: „Rodacy! Po stu pięćdziesięciu latach niewoli…”. Radom: N.Z.R., × [1918]. – [1] k., 21 × 15,5 cm. Ulotka niepodległościowa. Powielacz. Ślady składania.   60. – 
 1. NARODOWY Związek Robotniczy. Inc.: „Żądania N Z.R. uchwalone na wiecu robotniczym 17 Listopada 1918 r….”. Radom: Zarząd Okręgowy NZR, XI 1918. – [1] k., 23 × 15,5 cm. Ulotka polityczno-socjalna. Druk. Ślady składania.   60. – 
 1. NARUSZEWICZ Adam (1733-1796): Historia narodu polskiego. Wydanie nowe Jana Nepomucena Bobrowicza. z popiersiem autora. T. 1-10. Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1836-1837. – XXXII, 216, [1] k. portret (staloryt); 212 s., [4] k. map. rozkł. (litografie); 207 s.; XXXII, 272 s., [1] k. mapa rozkł. (litografia); 304 s.; XXIV, 240 s.; XXXII, 248 s.; XII, 251, [1] s.; XXVI, 278 s.; XVI, 232 s., 20 cm, opr. z epoki płsk. pięciopolowy ze sztucznymi zwięzami bogato zdobiony radełkiem, w 5 vol. w dolnej części wszystkich vol. złoty superekslibris z monogramem. Okł. oryg. brosz. zach., obcięcia kart barwione ręcznie. Pierwsze pełne wydanie dzieł Naruszewicza po edycji XVIII w. i wydaniu Mostowskiego. Historia Polski doprowadzona do roku 1386 stanowiąca pierwsze naukowe przedstawienie dziejów ojczystych, oparte na szerokim, krytycznie opracowanym materiale źródłowym, stanowiąca równocześnie polemikę z tradycyjnymi poglądami na polską przeszłość. Inicjatorem powstania dzieła był król Stanisław August Poniatowski, co było związane z dążeniem do reform ustrojowych Rzeczypospolitej. w t. 1. portret autora podług Ludwika Courtin (zm. 1810), malarza francuskiego i rysownika, zmarłego młodo w Płocku, wykonawcy rysunków portretowych wielu sławnych Polaków wzorowanych na portretach lub rzeźbach z Zamku Królewskiego. Brak 2 map. Większe zbrązowienia pap. jedynie w tomie końcowym. w kilku tomach ślady po podpisach. w vol. 1 grzbiet w dolnej części nadpęknięty i sklejony taśmą bezbarwną; vol. 5 z nadpękniętym grzbietem w części górnej. Niewielkie otarcia krawędzi opr., poza tym stan bardzo dobry.   1 500. – 
 1. NARUSZEWICZ Adam (1733-1796): Historya narodu polskiego od początku chrzescianstwa. Panowanie Piastów. T. IV. Warszawa: w Druk. No 646 przy Nowolipiu, 1803. – [6], 466 s., 20,5 cm, opr. płsk. brązowy sześciopolowy z epoki z czerwonym szyldzikiem, złoc. i ozdob. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Podpis własnościowy z epoki. Wybór Pisarzów Polskich. Historya; edycya Tadeusza Mostowskiego. Pierwsza naukowa historia Polski oparta o materiał źródłowy. Brak portretu miedziorytniczego. Minimalne ślady zabrudzenia na marginesach. Ładna opr.   250. – 
 1. NARUSZEWICZ Adam (1733-1796): Historya narodu polskiego od początku chrzescianstwa. Panowanie Piastów. T. VI. Warszawa: w Druk. No 646 przy Nowolipiu, 1803. – [2], 255, [1], 224 s., 20,5 cm, opr. płsk. brązowy sześciopolowy z epoki z czerwonym szyldzikiem, złoc. i ozdob. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Podpis własnościowy z epoki. Wybór Pisarzów Polskich. Historya; edycya Tadeusza Mostowskiego. Pierwsza naukowa historia Polski oparta o materiał źródłowy. Brak portretu miedziorytniczego. Niewielkie ślady zalania na marginesach oraz uszczerbek rejestru. Ładna opr.   250. – 
 1. NIEĆ Juljan (1908-1939): Młodość ostatniego elekta. St. A. Poniatowski 1732-1764. Kraków: Sgł. Księg. Gebethner i Wolff, 1935. – [2], 305 s., 23 cm, brosz. wyd. Prace Krakowskiego Oddziału Pol. Tow. Historycznego nr 11. Biografia Stanisława Augusta Poniatowskiego – dzieciństwo, początki służby publicznej, pierwsze wyróżnienia i godności, wykształcenie w kulturze zachodniej, misja w St. Petersburgu, elekcja i koronacja.   100. – 
 1. NIEMOJEWSKI Jerzy: Leon Frankowski : komisarz cywilny i organizator wojskowy woj. lubelskiego w latach 1862-1863. Organizacja studencka Instytutu Politechnicznego w Puławach i partia powstańcza Zdanowicza. Warszawa: [B.w.], 1937. – S. 126-153, il. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Odb. ze Sprawozdań z Posiedzeń Tow. Naukowego Warszawskiego XXX. 1937. Wydz. II. Pośmiertna praca historyczna przygotowana do druku przez M. Handelsmana zawierająca tragiczną biografię powstańczą [adl.] EHRENKREUTZÓWNA Emilia (1908-1988): Ignacy Zdanowicz. Kasjer i naczelnik powstańczy Wilna (Rok 1863). Wilno: [B.w.], 1933. – 24 s., 24 cm, współopr. pl. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. z dedykacją autorki. Przyczynek źródłowy do historii powstania w WIlnie.   50. – 
 1. [NIEZBRZYCKI Jerzy] WRAGA Ryszard [pseud.] (1902-1968): Sowiety grożą Europie. Warszawa: „Bunt Młodych”, 1935. – [2], 29 s., il., mapy, 24 cm, brosz. wyd. Broszura autorstwa szefa wywiadu polskiego na odcinku wschodnim ukazująca realne zagrożenie zbrojeń sowieckich ilustrowana mapami i tabelami oraz propagandowymi materiałami sowieckimi podkreślającymi wielkość Armii Czerwonej. Druk dwuszpaltowy.   50. – 
 1. NILSON Anna: ABC ruchu na rzecz pokoju. Daty i fakty. Słowo wstępne Tadeusza Kotarbińskiego i Zofii Nałkowskiej. Warszawa: Księg. F. Hoesick, 1937. – 145, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Polska Liga Kobiet, Pokoju i Wolności. Jest to w dużym stopniu historia ruchu pacyfistycznego i jego organizacji z uwzględnieniem spraw europejskich i polskich. Dolna część grzbietu nadpęknięta.   45. – 
 1. NITTMAN T.[adeusz] M.[ichał] (1896-1942): Mały Piłsudczyk. Warszawa: G.K.W., 1939. – 458, [1] s., [5] k. tabl. kolor., [5] k. tabl. cz.-b., liczne il. w tekście, mapki. 20,5 cm, opr. ppł. wyd. Przystępny podręcznik wiedzy o Polsce dla młodzieży z okresu międzywojennego omawiający nie tylko dzieje najnowsze ze szczególnym uwzględnieniem Józefa Piłsudskiego i jego następców (Ignacy Mościcki i Edward Śmigły-Rydz), ale również prezentujący dorobek gospodarczy odrodzonej ojczyzny i jej osiągnięcia gospodarcze (Gdynia, Mościce, Centralny Okręg Przemysłowy). Efektowna szata graficzna w oprac. Atelier Girs-Barcz. Piękny egzemplarz.   150. – 
 1. [NOWINY] Gazetka Ścienna Nowiny dla Polskiej Wsi. Listopad 1942/I, nr 50. Kraków: Wyd. „Telepress”, 1942. Plakat ilustrowany 63 × 95 cm. Hitlerowska gazeta propagandowa. Zawiera m.in. sprawozdanie ze spotkania Generalnego Gubernatora Hansa Franka z polskimi rolnikami i sołtysami w Brzesku koło Tarnowa. Druk jednostronny 10 szpaltowy. Niewielkie przetarcia na złożeniach.   300. – 
 1. NOWODWORSKI Witold (1861-1923): Istota i zadanie dziejów powszechnych. Wilno: Księg. Stow. Nauczycielstwa Pol., 1924. – 42, [1] s., [1] k. portr., 22,5 cm, brosz. wyd. Wykład inauguracyjny historyka, b. docenta uniwersytetu petersburskiego i profesora Uniwersytetu Wileńskiego, znanego krytyka doktryny Marksa i Engelsa. Grzbiet nadpęknięty.   35. – 
 1. NOWY Zew. W Polsce Podziemnej [Koniuchy, pow. Hrubieszów]. Nr 39: 25 XII 1945. – 10 s., 16 × 11,5 cm. Red. Bolesław Kłębukowski „Berent”. Pismo druk. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość rozprowadzane również na terenie Polski Centralnej. Niniejszy numer zawiera m.in.: artykuł „Droga do Polski Pepeerowskiej” (na marginesie referatu tow. Gomułki – Wiesława) oraz satyryczną „Rotę” Pepeerów. Adnotacje (numery) czerwoną kredką.   40. – 
 1. OFFMAŃSKI Mieczysław (1866-1945): Pamiątki po Piastach i Jagiellonach pozostałe w wierzeniach, tradycji i zabytkach. Warszawa: M. Arct, 1905. – 218 s., 13 cm, brosz. wyd. Książki dla Wszystkich. Charakterystyka monarchii piastowskiej i jagiellońskiej. Opis grobowców oraz wizerunków Piastów i Jagiellonów, a także zachowanych po nich pamiątek historycznych.   45. – 
 1. OLSZEWICZ Bolesław: Lista strat kultury polskiej (1.IX.1939 – 1.III.1946). Warszawa: S.Arct, 1947. – XVI, 336 s., 17 cm, brosz. wyd., obwoluta. 4400 nazwisk osób zmarłych, poległych, zamordowanych, zamęczonych w latach 1939-1946. Krótkie informacje encyklopedyczne oraz data i miejsce śmierci.   60. – 
 1. PAJEWSKI Janusz (1907-2003): Stosunki polsko-węgierskie i niebezpieczeństwo tureckie w latach 1516-1526. Warszawa: Tow. Naukowe, 1930. – 57, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Rozprawy Historyczne Tow. Nauk. Warsz., t. IX, z. 3. Sytuacja w państwach rządzonych przez Jagiellonów na odcinku tureckim w obliczu niebezpieczeństwa tureckiego. Egz. nierozcięty.   35. – 
 1. PAMIĄTKI wojenne (Monety drobne). Zeszyt I. Warszawa: Wyd. Pamiątek Wojennych, 1918. – [4], 44, [4] s., [24] wklejone reprodukcje z podanymi wymiarami oryginałów, 14 × 18 cm, brosz. wyd. Okładka podniszczona, k. tyt. podklejona taśmą.   75. – 
 1. PAMIĄTKI wojenne (Afisze). Zeszyt II. Warszawa: Wyd. Pamiątek Wojennych, 1918. – [4], 44, [4] s., [31] wklejonych reprodukcji z podanymi wymiarami oryginałów, 13 × 16 cm, brosz. wyd. Okładka podniszczona, k. tyt. podklejona taśmą.   75. – 
 1. PAMIĘTNIKI polskie. Wyd. przez Xawerego Bronikowskiego (1796-1852). T. 1. Paryż: Druk. Lacour i Cie, 1844. – 288, [1] s., 19,5 cm, opr. ppł. Wspomnienia uczestników ostatnich walk o niepodległość. Zawiera pierwodruki pamiętników Narcyza Olizara, Andrzeja Przyałgowskiego, Michała Jackowskiego, Michała Jackowskiego, Józefa Zienkowicza (całość dotycząca pow. Oszmiana), Józefa Mausa, Niektóre szczegóły z życia Płk. Władysława Podczaskiego i Józefa Reitzenheima. Część z nich była kontynuowana w kolejnym II t. Całość tegoż wydawnictwa dotyczącego okresu powstania listopadowego liczyła 4 tomy wydane do roku następnego.   75. – 
 1. PAWIŃSKI Adolf (1840-1896): Ostatnia księżna mazowiecka : obrazek z dziejów XVI wieku przez … Warszawa: Gebethner i Wolff, 1892. – 175, [1], III s., 17 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Dzieje ostatniej księżnej mazowieckiej z Warszawy Anny Mazowieckiej (1498-1557), braci Janusza i Stanisława zmarłych młodo w tajemniczych okolicznościach i pochowanych w obecnej katedrze warszawskiej.   50. – 
 1. PERZANOWSKI Lucjan K., KUCZMIERCZYK Antoni: Nie ma chleba bez wolności : reportaż dokumentalny z wydarzeń marcowych w Polsce. Londyn: Polonia Book Fund, 1971. – 222, [1] s., [2] s. tabl., 21,5 cm, brosz. wyd. Kronika wydarzeń w Polsce z marca 1968.   50. – 
 1. PIASECKI Adam (1898-1938): Zmiana ustroju a mocarstwowe stanowisko Polski. Kraków: „Myśl Mocarstwowa”; Akademicka Młodzież Zachowawcza, 1928. – 43 s., 17 cm, brosz. wyd. Odb. z nadzwyczajny dod. do „Czasu”. Uwagi na temat szkodliwości ustroju parlamentarno-demokratycznego w obliczu sejmokractwa, które do dziś nie straciły na aktualności. Grzbiet nadpęknięty.   30. – 
 1. PISZCZKOWSKI Tadeusz (1904-1990): Między Lizboną a Londynem. Z sekretów dyplomacji polskiej w czasie drugiej wojny światowej oprac. … ; z przedm.: Edwarda Raczyńskiego. Londyn: Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, 1979. – 218 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Nieznane kulisy dyplomatycznych kontaktów polskich z sojusznikami niemieckimi na terenie Lizbony podczas II wojny światowej na podstawie tajnych raportów.60. –    
 1. PODOSKI Juljan: Barbaryzacja ziem wschodnich. Odczyt urządzony staraniem korporacji akademickiej „Laudania”, wygłoszony w dniu 30 stycznia 1930 r. w auli Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Opieki nad Kresami, 1930. – 19, [1] s., 23 cm, opr. pl. Podpis własnościowy na k. tyt. Sprawa polskiego stanu posiadania na kresach wschodnich, sprzeciw wobec polityki proukraińskiej na Wołyniu i apel o polską jednolitą politykę kresową – fakty i cyfry. Gdzieniegdzie drobne podkreślenia w ołówku.   35. – 
 1. POLACY jesteśmy, czy spolszczeni Litwini? Odpowiedź uczonych polskich. Wilno: Druk. Ruch, 1930. – 16 s., 17 cm, opr. ppł. Zach. okładka brosz.   35. – 
 1. POLSKA działalność dyplomatyczna w 1863-1864 r. Zbiór dokumentów pod red. Adama Lewaka. T. 1: Instrukcje, odezwy i traktaty Rządu Narodowego oraz korespondencja Wydziału Spraw Zagranicznych z ks. Władysławem Czartoryskim głównym agentem dyplomatycznym w Paryżu. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 1937. – LV, [1], 487, [2] s., [6] k. tabl., [4] s. tabl. faks., 25,5 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego (acc.) POLSKA działalność dyplomatyczna w 1863-1864 r. Zbiór dokumentów pod red. Adama Lewaka. T. 2: Korespondencje agentów dyplomatycznych Rządu Narodowego. w Anglii i Austrii oprac. H. Wereszycki, w Watykanie oprac. A. Lewak, w Niemczech oprac. S. Kieniewicz. Warszawa: PWN, 1963. – XXXVI, 462, [2] s., err., 25 cm, opr. pł. z obwol. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Dokumentacja działalności zagranicznej Rządu Narodowego i agend Hotelu Lambert z krótką historią dyplomacji tego okresu i zbiorem dokumentów.   150. – 
 1. POLSKA niepodległa i druga wojna światowa 1918-1945. Skrót części VI wydawnictwa Polska i jej dorobek dziejowy opracowanego pod redakcją H.(enryka) Paszkiewicza przez 56 uczonych i specjalistów przebywających w wolnym świecie. [W. Czerwiński, T. Grodyński, K. Morawski, Z. Nagórski, T. Pełczyński, E. Raczyński, W. Rudzka, A. Sawczyński, T. Wasilewski]. Londyn: Księg. Polska Orbis Polonia, 1959. – 88 s., 25 cm, brosz. wyd. Polska i jej dorobek dziejowy w ciągu tysiąca lat istnienia. Zarys i encyklopedia spraw polskich. Zbiór 11 artykułów monograficznych z zakresu historii Polski 1918-1945 obejmujących aspekty polityczne, gospodarcze, kulturalno-społeczne i militarne autorstwa historyków, polityków i wojskowych. Druk dwuszpaltowy.   75. – 
 1. POLSKA Partia Socjalistyczna. Inc,: „Do wszystkich robotników i robotnic wiejskich! Centralny Komitet Robotniczy Polskiej Partji Socjalisycznej. Warszawa, 31 marca 1906. – [2] s., 31,5 × 23,5 cm. Odezwa prostrajkowa i antyklerykalna. Zagniecenia i ślady składania.   40. – 
 1. [POLSKA Partia Socjalistyczna] PROGRAM Polski Ludowej. Wyd. II. Warszawa: WRN, 1943. – 7, [1], 17,5 × 12,5 cm, brosz. wyd. Program polityczny Polskiej Partii Socjalistycznej (konspiracyjna Wolność – Równość – Niepodległość).   30. – 
 1. POLSKA Partya Socjalistyczna. Inc.: „Towarzysze! Dotychczasowym wynikiem wojny jest cofanie się na calej linii wojsk rosyjskich.” Komitet Wykonawczy PPS. Warszawa VI 1915. – [2] s., 23,5 × 13 cm. Ulotka niepodległościowa i antyrosyjska.   50. – 
 1. POLSKA Partia Socjalistyczna. Inc.: „Towarzysze! Robotnicy! Radom: Lokalny Radomski Komitet Robotniczy Polskiej Partji Socjalistycznej, 25/II-[19]18. Odezwa 46 × 15 cm. Odezwa antyenedecka. Ślady złożenia. Stan bardzo dobry.   80. – 
 1. POLSKA wczoraj i dziś. Praca zbiorowa [Komitet Red.: Maria Bieniasz, Janina Gładuń, Michalina Wolnik]. Toronto: Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1989. – [10], 653 s., il., 24,5 cm, opr. pł. wyd. Podręcznik historii Polski dla emigracji. Obejmuje: Zarys geograficzny Polski. Historia. Literatura. Kultura. Polacy w świecie.   120. – 
 1. [POŁCZYŃSKI] JANTA Aleksander (1908-1974): Wracam z Polski. Paryż: Soc. Nouvelle, 1949. – 151, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla J. Frankowskiego. Zbiór reportaży pisarza emigracyjnego z przeszło dwumiesięcznego pobytu w Polsce (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Szczecin). Życie codzienne, sprawy polityczno-gospodarcze, sztuka, ludzie i zagadnienia (m.in. z wizytą u prymasa Hlonda, sytuacja Kościoła, pielgrzymka do Oświęcimia, zagadnienie Ziem Odzyskanych, stosunek do Rosjan etc.). Podróż, która wywołała burzę w środowiskach emigracyjnych.   90. – 
 1. [POWSTANIE Styczniowe 1863] A.K.: z lasu, pola i kwatery czyli urywki z pamiętników powstańca z roku 1863 przez … Gródek: Nakł. Autora, 1896. – 187, [3] s., 21 cm, brosz. wyd. Osobiste wspomnienia opisujące codzienne życie partyzantów (tułaczka po lasach, gościnność polskich dworów, stosunek chłopów i Żydów do powstańców). Luźne składki, grzbiet sklejony taśmą. Rzadkie.   100. – 
 1. [POWSTANIE styczniowe 1863-1864] w czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903. Lwów: Komitet Wyd., 1903. – [8], 558 s., [1] k. tabl., facs., 23 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Zawiera 23 dokumenty urzędowe oraz kilkadziesiąt listów i wspomnień uczestników powstania (wśród autorów m.in. Roman Bocheński, Józef Hauke-Bosak, Władysław Brandt, Karol Brzozowski, Bronisław Deskur, Władysław Bończa Dygulski, Agaton Giller, Hipolit Glisczyński, Józef Jankowski, Stanisław Jarmund, Władysław Karwowski, Bolesław Limanowski, Jan Mazaraki, L. Nałęcz Przetocki, Karol Kalita Rębajło, Bolesław Rozwadowski, Bronisław Szwarce, Aleksander Zdanowicz). Miejscami zbrązowienia pap. i podklejenia.   120. – 
 1. [POWSTANIE Śląskie] La troisième insurrection polonaise en Haute-Silésie Mai-Juin 1921. [B.m.: B.w., 1921]. – 56 s., liczne fot. i facs. w ramach paginacji, 33 cm, brosz. wyd. Niemiecka tzw. „biała księga” udokumentowana licznymi fotografiami i dokumentami ukazującymi okrucieństwo powstańców śląskich działających w sojuszu z francuskimi wojskami wchodzącymi w skład alianckich sił rozgraniczających (zmasakrowani Niemcy, zniszczone bądź zdewastowane niemieckie szkoły, szpitale, kościoły, sklepy czy pałace lub zamki). Brak okładek. Rzadkość.   150. – 
 1. PRO Fide, Rege et Lege. Wydawnictwa z Zakresu Ideologji, Konserwatywnej i Monarchistycznej (Warszawa 1926-1928). Z. 2: maj – czerwiec 1927. – 136, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. Zawiera artykuły i rozprawy czołowych polskich konserwatystów – Kazimierza Mariana Morawskiego (1884-1944), Hieronima hr. Tarnowskiego (1884-1945), Szymona Dzierzgowskiego (1866-1928) czy Konstantego Broel-Platera (1872-1927).   60. – 
 1. PROCES 11 więźniów brzeskich przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Cieszyn: Paweł Kaleta, 1932. – 240 s., il., 24,5 cm, brosz. wyd. Relacja z 55 dni procesu brzeskiego byłych posłów na sejm ze środowisk lewicy i centrum oskarżonych o przygotowanie zamachu stanu. Wśród skazanych był m.in. Wincenty Witos.   90. – 
 1. PRZECŁAWSKI Wiktor: O polskich pamiątkach i zbiorach w Rosji. Warszawa-Poznań: Bibljoteka Dzieł Wyborowych i Księg. Św. Wojciecha, [1920]. – 34 s., 23 cm, brosz. wyd. Co to jest Polska? [nr] 9. Tytuł okładka.   35. – 
 1. PRZEDŚWIT. Tygodnik społeczny i polityczny. Seryja II, T.1-2. Nr.1-40. London: S. Mendelson, 1891-1892. – różna paginacja (zwykle po 8 s. w numerze), il., winiety, ozdobniki, 24,5 cm, brosz. Pismo Socyalistów Polskich, początkowo wydawany w Genewie, Lipsku, Londynie, Paryżu, od 1901 w Krakowie itd. Założone jako kontynuacja „Równości” przez S. Mendelsona, od 1888 r. organ II Proletariatu, reprezentował tendencje separatystyczne wobec rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. Red. nacz. S. Mendelson, współpraca Sz. Dicksteina i W. Piekarskiego. Egzemplarz oferowany (40 numerów) stanowi całkę wydawniczą z okresu londyńskiego. Niezwykła rzadkość. Okładka podniszczona, kartki czyste.   1 200. –
 1. [PRZYBOROWSKI Walery Zygmunt Lucjan] (1845-1913): Historya dwóch lat 1861-1862 przez Z.L.S. [akronim]. T. 1-5. Kraków: Nakł. i Druk W.L. Anczyca i Ski, 1892-1896. – [4], 365, [2]; [4], 521, [2]; [4], 508; [4], 414, [1]; [4], 501, [2] s., 22 cm, opr. ppł. jednolita ozdob. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Dzieło poświęcone okresowi przedpowstańczemu w Królestwie Polskim składające się z tomu wstępnego obejmującego lata 1856-1860 oraz kolejnych tomów podzielonych na cykle półroczne dotyczące lat 1861-1862. Monumentalna praca oparta na różnych źródłach, której edycja była znacznym wydarzeniem w historiografii polskiej. Niewielkie otarcia na krawędziach. Rzadkie w komplecie.   500. – 
 1. PRZYCZYNY upadku Polski. Odczyty. F. Papée: Zapatrywania dotychczasowe. E. Romer: Warunki geograficzne. O. Halecki: Ekspansya i tolerancya. F. Bujak: Siły gospodarcze. S. Kutrzeba: Siły państwowe. J. Kallenbach: Siły moralne i umysłowe. W. Konopczyński: Polityka zagraniczna. Tenże: Pierwszy rozbiór. W. Tokarz: Dwa ostatnie rozbiory. I. Chrzanowski: Zakończenie. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1918]. – 293, [2] s., 18,5 cm, brosz. wyd. Zbiór odczytów wygłoszonych w IV 1917 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przedstawiają one poglądy najwybitniejszych polskich humanistów wobec upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, nierzadko różniące się w ocenie.   50. – 
 1. [RADOM STAROSTWO] Obwieszczenie! Inc.: „Wobec zdarzających się ubolewenia godnych napadów na poszczególnych funkcjonariuszów policji państwowej…”. P.o. starosty Fr. Brzóskiewicz, R. Szczawiński. Radom 16 V 1926. Zakł. Graf. Sejmiku Radomskiego. Plakat 46,5 × 31 cm. Plakat z okresu przewrotu majowego. Ślady składania.   250. – 
 1. [RADOM – wybory] Inc.: „Do prawyborców miasta Radomia. Polacy!”. Radom: Druk. J. Grodzicki i S-ka, 1912. Plakat 34,5 × 25,5 cm. Odezwa komitetu wyborczego narodowców przeciwko socjalistycznej konkurencji. Ślady składania, przetarć i podklejenie.   100. – 
 1. [RADOM – wybory] Inc.: „Obywatele Wyborcy! w łunach pożaru światowej wojny wstaje do nowego życia Niepodległa Polska.” Narodowy Wyborczy Komitet Demokratyczny, Radom, 17 XI 1916. Radom: Red. i wyd. Szczęsny Jastrzębowski, 1916. Ulotka prawyborcza. – [2] s., 35 × 24 cm. Dod. nadzwyczajny do nr 257 „Gazety Radomskiej”. Ślady składania i zabrudzenia.   80. – 
 1. [RADOM – wybory] ODEZWA do prawyborców m. Radomia. Inc.: „Obywatele Polacy!”. Radom: Druk. J. Grodzicki i S-ka, 1912. Plakat 34,5 × 25,5 cm. Odezwa zjednoczonych obywateli – prawyborcow miasta Radomia w związku z wyborami doIV Dumy 12 × 1912. Ślady składania i naddarcia.   150. – 
 1. [RADOM – wybory] Inc.: „Rodacy! Po raz drugi stajemy do wyborów.”. Radom: Red. i Wyd. Leon Fuksiewicz, 1907. Plakat 34,5 × 25,5 cm. Odezwa Zjednoczonego Polskiego Komitetu Wyborczego w związku z wyborami do II Dumy. Dod. nadzwyczajny do nr 15 „Głosu Radomskiego”. Ślady składania i przetarć.   120. – 
 1. REICHSTAGUNG in Nürnberg. Der Parteitag der Ehre. Herausgegeben v. Hans Kerrl. Bearbeitet v. Kurt Maßmann. Berlin: Vaterländischer Verlag, 1937. – [8], 375 s., [3] k. tabl., pozostałe tabl. w ramach paginacji, liczne il., pl. rozkł., 30 cm, opr. pł. wyd. Album z dorocznego dnia partyjnego odbywających się zebrań Narodowej Partii Niemieckich Socjalistów w latach 1920-1938. Hitlerowskie „Parteitagi” były okazją do mobilizacji całego społeczeństwa w duchu narodowego socjalizmu, pokazem siły brunatnej ideologii i mistrzostwem propagandowym, budząc do dziś zainteresowanie ogromnym rozmachem i technicznymi możliwościami. Miejscami zabrązowienia kart. Odbarwienia okł. na licu przednim.   300. – 
 1. ROBESPIERRE Maximilien de (1758-1794): Mémoires authentiques de …, ornés de son portrait. Paris: Moreau-Rosier, Éd., 1830. – 427 s., [2] k. tabl., facs.; [4], 534 s., 20 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem i szyldzikami. Podana na k. tyt. informacja o portrecie autora nie odpowiada rzeczywistości (nigdy nie dołączono go do wydania!). Pamiętniki przypisywane słynnemu rewolucjoniście francuskiemu. Jednakże poważna część badaczy (n.p. J.M. Quérand) uważa je za apokryf, choć bardzo wartościowy (również siostra Robespierra Charlotte uważała go za podrobiony). Jako autor kompilacji wymieniany jest Charles Reybaud. Całość jest zręcznie napisana i oparta na autentycznym materiale biograficznym. Publikacja składa się z 2 części: rzekomych pamiętników oraz mów Robespierra wraz z komentarzami. Dzieło miało być wydane w 4 tomach, ale plany zniweczyła rewolucja 1830 r. Doprowadzone do września 1791. Biały kruk! Ładny egz.   750. – 
 1. [ROGIŃSKI Roman] (1840-1915): Z pamiętnika … 1839-1863. Wydał [KRAUSHAR Aleksander] A. Kraków: L. Anczyc i Sp., 1898. – [4], 97, [2] s., [1] k. portr., 19 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. I. Szkoła wojskowa w Genui i Cuneo. II. Zaczątki powstania 1863 r. na Podlasiu i na Litwie. Pamiętniki powstańca styczniowego z Podlasia napisane z inspiracji i przy pomocy Aleksandra Kraushara. Wspomnienia barwne, acz mocno subiektywne, człowieka, którego zachowanie w śledztwie obciążyło znaczną ilość osób dzięki czemu ocalił życie.   40. – 
 1. ROKOSZ Zebrzydowskiego. Materyały historyczne poprzedzone przedmową i rozprawą pod tytułem Konfederacya i rokosz w dawnem prawie polskiem. Wydał Alexander Rembowski. Warszawa: Świdzińscy, 1892. – [4], XXX, [2], 314, [1], 535 s., 29 cm, płsk. pięciopolowy z epoki ze złoc. Historia rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego (1553-1620), marszałka wielkiego koronnego, zakończonego bitwą pod Guzowem w 1607 na tle którego autor omawia prawne i historyczne aspekty konfederacji w Polsce. Dołączono materiały źródłowe do zjazdu szlacheckiego stężyckiego w 1606 (Liber generationis Stężyce). Niewielkie otarcia krawędzi opr.   360. – 
 1. RUCH Narodowej Spólnoty. Inc.: „Rodacy! Dnia 3 maja 1938 r. w Poznaniu z połączenia się Partii Narodowych Socjalistów…”. Naczelny Komitet Wykonawczy Ruchu Narodowej Spólnoty [!]. Warszawa V 1938. – [1] k., 23 × 15 cm. Ulotka partyjna narodowych socjalistów polskich.   60. – 
 1. [RUDNIAŃSKI Stefan (1887-1941)] RUNICZ Seweryn [pseud.]: Jak upadła polska szlachecka. Warszawa: Spółdzielnia Księgarska Książka, 1927. – 121 s., 17 cm, opr. pł., okł. oryg. brosz. zach. Historia upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej w pytaniach i odpowiedziach. Stan bardzo dobry.   40. – 
 1. RUDNICKI Kazimierz (1879-1959): Biskup Kajetan Sołtyk : 1715-1788. Przez … Kraków – Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1906. – [2], IX, [1], 297, [1] s., [1] k. tabl., err., 22,5 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Pieczątka własnościowa. Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych. Wyd. Szymon Askenazy, t. 5 Monografia krakowskiego biskupa-męczennika, którego opór wobec ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy Polski zakończył się uwięzieniem i wywiezieniem do Kaługi (1767-1773), co dało asumpt do zawiązania konfederacji barskiej. Zbrązowienia na okł.   90. – 
 1. RUDZKA Walentyna: Karol Majewski w latach 1859-1864. Warszawa: Tow. Naukowe, 1937. – [4], 168, [1] s., 24,5 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Rozprawy Historyczne Tow. Naukowego Warszawskiego. Biografia jednego z czołowych inicjatorów powstania, członka Rządu Narodowego, przejściowo prezesa i autora dekretów uwłaszczeniowych, postaci kontrowersyjnej i tragicznej.   50. – 
 1. RUPRECHT Karol (1821-1875) GROMADA Stanisław-Kazimierz [pseud.]: Zadanie obecnej chwili. Napisał… Paryż: [B.w.], 1862. – 64 s., 22 cm, brosz. wyd. Broszura polityczna, Sybiraka, członka Rządu Narodowego z 1863 r., działacza obozu „białych” i zaufanego bankiera Leopolda Kronenberga, propagująca akcję niepodległościową z odsunięciem idei powstania w czasie na rzecz pracy organicznej zwłaszcza oświatowej. Brak grzbietu, zaplamienia górnych części marginesu oraz zagniecenie. Egz. nierozcięty.   50. – 
 1. [RZEWUSKI Henryk] (1791-1866): Pamiątki starego szlachcica litewskiego. Wilno: T. Glücksberg, 1844-1845. – LVI, 253, [3]; [4], 231, [1] s., 22,5 cm, płsk. złoc. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Pierwsze krajowe wydanie słynnych 24 gawęd z życia szlachty litewskiej (m.in. Pan Ogiński, Pan Rewieński, Wołodkowicz, Xiąże Radziwiłł Panie Kochanku). Nieznaczne zbrązowienia papieru. Rzadkie wydanie.   150. – 
 1. SANGUSZKO Eustachy (1767-1844): Pamiętnik 1786-1815. Wyd. Józef Szujski. Kraków: Nakł. wydawcy, 1876. – [4], L, 176 s., 22,5 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Pamiętnik generała Wojsk Polskich 1794 i wielkiego właściciela ziemskiego na Wołyniu. Zawiera m.in. opis kampanii 1812, którą odbył przy boku cesarza Napoleona i jako jego tytularny adiutant, w tym relację ze spalonej Moskwy.   120. – 
 1. SAWICKI STELLA Jan (1831-1911): Szkice z powstania 1863 roku. Nakreślone przez Pułkownika Strusia. Kraków: Wyd. „Nowej Reformy”, 1889. – XI, [1], 323, [2] s., 18 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Wspomnienia pułkownika wojska rosyjskiego, który latem 1863 r. przeszedł na stronę powstania styczniowego, a następnie był organizatorem wojskowym w Galicji Wschodniej, a po upadku powstania przebywał na emigracji we Francji.   70. – 
 1. SKŁAD osobowy Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej dn. 20 stycznia 1920 r. [Warszawa: Sejm Ustawodawczy, 1920]. – 52, [1] s., pl. kolor., 30 cm, brosz. wyd. Druk sejmowy zawierający spis 395 posłów do Sejmu Ustawodawczego z wyszczególnieniem zawodów, przynależnością partyjną, stałym miejscem zamieszkania i miejscem w Warszawie oraz zestawieniem posłów według przynależności partyjnej oraz kolorowym planem sali sejmu z podziałem miejsc według stronnictw.   150. – 
 1. SMOLEŃSKI Władysław (1851-1926): Ostatni rok Sejmu Wielkiego Kraków: Nakł. Autora, 1896. – 481, [2] s., 22 cm, opr. płsk. z epoki ze złoc. Pieczątka własnościowa. Monografia będąca w założeniu kontynuacją niedokończonego dzieła Waleriana Kalinki „Sejm czteroletni”. Obejmuje okres od 9 maja 1791 r. 22 maja 1792 r. Drobne otarcia opr. i niewielkie zaplamienia na pierwszych i ostatnich kartach. Otarcia grzbietu.   150. – 
 1. SPRAWA brzeska. Londyn: [B.w.], 1941. – 247 s., 24 cm, opr. pł. wyd. Kronika procesu brzeskiego przywódców „Centrolewu” z 1931 r. Przedruk z wydania przedwojennego uzupełniony o listę funkcjonariuszy MSW i MSWojsk. oraz Ministerstwa Sprawiedliwości biorących czynny udział w stosowaniu represji wobec więźniów twierdzy brzeskiej. Przetarcia pł. na krawędziach opr. i niewielkie zabrudzenia na przednim licu okł.   80. – 
 1. SPRAWA polska – pytania i odpowiedzi. Praca zbiorowa pod red. Jana Świętosławskiego. Londyn: Druk. Polska, 1942. – 148 s., 18,5 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in.: Wrzesień 1939 i okupacja Polski; Zabezpieczenie Europy i Polski przed niebezpieczeństwem niemieckim w przyszłości; Polska a Niemcy; Polska a Rosja; Organizacja Europy po wojnie – Polska w Europie środkowej; Sprawy wewnętrzne Polski; Sprawy gospodarcze polskie i międzynarodowe – odbudowa i odszkodowania; Mniejszości narodowe w Polsce; Stosunki polsko-brytyjskie w przeszłości. Na prawach rękopisu. Papier bibułkowy.   35. – 
 1. SPRAWA Robotnicza. Pismo poświęcone sprawom narodowego ruchu robotniczego. Dodatek nadzwyczajny. Warszawa 16 grudnia 1918. Przed upadkiem partyjnej dyktatury Moraczewskiego! Wyd. i red. Józef Proch. Druk jednostronny 43,5 × 31,5 cm. Ślady składania.   45. – 
 1. STAHL Zdzisław (1901-1987): Najazd od wschodu. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1971. – 256 s., 19 cm, brosz. wyd. Zbiór publicystyki emigracyjnego sowietologa widzącego bolszewizmie kontynuację rosyjskiego imperializmu i despotyzmu oraz twór ideologiczny wyrosły na specyficznej glebie rosyjskiej tradycji, obcej cywilizacji europejskiej oraz przeciwnika ewolucjonizmu w stosunku do sowieckiego komunizmu.   50. – 
 1. [STALIN Józef (1878-1953)]. PRZESTAŁO bić serce wodza ludzkości wielkiego Stalina. Warszawa: Komitet Warszawski PZPR Wydział Propagandy, 1953. – 30, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Zawiera oficjalny komunikat śmierci J. Stalina od KC KPZR, takiż komunikat KC PZPR i organów władzy ludowej PRL, kondolencje władz partyjno-państwowych PRL do władz partyjno-państwowych ZSRR oraz oficjalny życiorys zmarłego. Tyt. okł. Zażółcenia okł.   35. – 
 1. STAROWOLSKI Szymon (1588-1656): Reformacya obyczajów polskich. Wszystkim stanom ojczyzny naszej […] (adl.) Lament utrapionej matki Korony Polskiej, już konającej, na syny wyrodne, złośliwe i niedbające na rodzicielkę swoję (adl.) Wielkiego korabiu wielki sternik : kazanie o pobożności żywota i śmierci […] ks. Jakóba Zadzika. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków: Wyd. Biblioteki Polskiej, 1859. – 183, [1], 21, [1], 22 s., 19,5 cm, płsk. z epoki pięciopolowy ze złoc. i tłocz. Zbiór pism znanego reformatora praw i obyczajów polskich.   120. – 
 1. STRYSZOWSKI Bronisław: Zarys dziejów narodu i państwa polskiego w latach 1914-1939 (z 7 mapkami w tekście). Londyn: F. Mildner & Sons, 1947. – 116 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Dzieje Polski międzywojennej, które stanowiły najpopularniejszy podręcznik na emigracji.   40. – 
 1. STUDNICKI Władysław (1867-1953): Ludzie – idee i czyny. Warszawa: Sgł. u Autora, [1937]. – 230 s., 25,5 cm, brosz. wyd. Barwne szkice biograficzne polityka orientacji proniemieckiej, którego działalność publicystyczna budziła niepokój samego W. Mołotowa. Obejmuje postacie: Marszałek Józef Piłsudski. Ministrowie spraw zagranicznych: Stanisław Patek, Eustachy Sapieha, August Zaleski, Józef Beck. Generałowie Piłsudskiego: Kazimierz Sosnkowski, Edward Rydz-Śmigły. Generałowie współzawodnicy: Tadeusz Rozwadowski, Władysław Sikorski, Józef Dowbor-Muśnicki. Politycy: Roman Dmowski, Ignacy Daszyński. Wincenty Witos. Ignacy Paderewski. Aleksander Lednicki. Marjan Zdziechowski. Szymon Askenazy. Bogdan Hutten-Czapski. Jan Kucharzewski. Podpis na k. tyt.   70. – 
 1. STUDNICKI Władysław (1867-1953): Rządy Rosji Sowieckiej we wschodniej Polsce. Warszawa: Nakł. autora, 1943. – 48 s., 21 cm, brosz. wyd. Praca wydana legalnie w Generalnej Guberni opisująca działalność Armii Czerwonej i NKWD w Polsce po 17 września 1939. Jej treść nie odbiega od dzisiejszych ustaleń historycznych. Opracowanie które nie straciło na aktualności pod względem analizy polityki ZSRR. Okł. przednia uszkodzona w środku. Wewnątrz czysty egz.   50. – 
 1. STUDNICKI Władysław (1867-1953): System polityczny Europy a Polska. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, [1934]. – 323, [1] s., 25 cm, brosz. wyd. Obejmuje: Niebezpieczne położenie Polski (granice z Rosją i Niemcami!) i poszukiwanie sprzymierzeńców; Liga Narodów i pakty międzynarodowe; Stosunki polsko-francuskie; Stosunki polsko-angielskie; Stosunki polsko-rosyjskie; Stosunki polsko-niemieckie; Polska a środkowa Europa. Okł. przednia zagięta.   100. –
 1. SZCZEPANOWSKI Stanisław (1846-1900): I. Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych. II. Aforyzmy o wychowaniu. Lwów: Nakł. Rodziny, 1901. – [4], 200, VII s., 19,5 cm, opr. ppł. Zbiór prac wybitnego działacza narodowo-społecznego i ekonomicznego, pioniera przemysłu polskiego, pełne rozumnej i obywatelskiej troski o czystość i siły życia oraz charakteru narodowego. Zagadnienia z etnopsychologii polskiej z krytyką jezuityzmu i kosmopolityzmu. Rozdział Niemcy a my, który do dziś nie stracił na aktualności, choć autor pisał go w okresie zaborów. Strony 97-98 uszkodzone (bez problemów dla czytającego).   60. – 
 1. SZLACHTOWSKI Jan (1817-1871): Dziesięć lat panowania Stefana Batorego, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego. Skreślił … Lwów: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1850. – 64 s., 21 cm, opr. pł. Zdezaktualizowana pieczątka własnościowa. Odb. z „Pamiętnika Literackiego” R. I: 1850. Do schyłku panowania króla. Tekst niedokończony i więcej niewydany. Zapewne w związku z likwidacją pisma. Dołączono próbę wyjaśnienia historii druku z Biblioteki Jagiellońskiej. Ślady zalania i zabrązowień papieru (bez uszczerbku dla tekstu).   50. – 
 1. SZOKALSKI Wiktor Feliks (1811-1891): Wspomnienia z przeszłości. z rękopismu wydał i przedmową opatrzył Adam Wrzosek. T. i (1819-1837). T. II (1830-1837). Wilno: Księg. Stow. Nauczycielstwa Pol., 1921. – 192 s., [1] k. tabl., portr., il.; 167, [2] s., 20,5 cm, opr. pł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Biblioteka Wileńska. Pamiętniki obejmujące czasy Królestwa Polskiego, powstania listopadowego, w którym autor wziął udział jako medyk (odznaczony Virtuti Militari), tułaczki i pobytu na obczyźnie. Barwny styl i opis wydarzeń historycznych i podróżniczych (m.in. relacja z wyprawy do doliny Prądnika i opis zamku w Pieskowej Skale). Miejscami zbrązowienia papieru. Podpisy własnościowe.   90. – 
 1. ŚLIWIŃSKI Artur (1877-1953): Hetman Żółkiewski. z 9 rys. Warszawa: M. Arct, 1920. – [4], 261, [1] s., [9] k. tabl., 20 cm, opr. pł. z tłocz. i śladami złoc. Biografia jednego z najdzielniejszych wodzów polskich. Tylna okł. ze śladami odbarwień.   50. – 
 1. THERIVE André (1891-1967): Blason de la Pologne. Frontispice [lithographié] de KISLING. Paris: Emile-Paule Freres, 1929. – [4], 93, [4] s., frontispis w litografii, 21 cm, brosz. wyd. Tom z serii „Ceinture du Monde”, opisujący Polskę po odzyskaniu niepodległości.   75. – 
 1. TOKARZ Wacław (1873-1937): Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794 roku. Kraków: Akad. Umiejętności, 1911. – VII, 328 s., 23 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Sytuacja polityczna, gospodarczo-społeczna i militarna w Warszawie pod protektoratem rosyjskim przed wybuchem insurekcji kościuszkowskiej. Monografia historyczna. Zbrązowienia na okł. zewnętrznych.   100. – 
 1. [UKRAINA] BARWIN’SKIJ Oleksander (1847-1927): Istorija Ukraini-Rusi (s obrazkami). Napisaw… (adl.) Jak wojuwali Zaporożcy? (Ilustrowana zbyrka) (adl.) DRAGOMANIW M.: Pro ukrains’kich kozakiw, Tatar ta Turkiw złożiw… (adl.) KOSZUROW-LIUBICZ I.: W turiec’kij niewoili. Wilnij pieriekład rosijs’kogo (adl.) Woskresla Ukraina! Zbyrka. L’wiw: Widawnictwo Towaristwa „Pros’wita”, 1904-1913. – 39 s., il.; 40 s., il.; 56 s., il.; 24 s.; 48 s., il., 17,5 cm, współopr. ppł. Zbiór opowiadań różnych autorów poświęcony historii i tradycji ukraińskiej. Cykliczne zeszyty ludowego towarzystwa ukraińskiego. Przy większości zach. przednie okł. oryg. zeszytów.60. –    
 1. [UKRAINA] O.T.: Wizwol’na borot’ba ukrains’kogo narodu 1917-1921. Drogoje poprawlienie widannja. London: Objednija Buwsich Wojakiw Ukrainciw, 1950. – 51 s., il., 21 cm, brosz. wyd. Krótka historia niepodległościowych dążeń ukraińskich po rewolucji 1917 (Ukraińska Republika Ludowa, Dyrektoriat) i walk o własną państwowość z Rosją i Polską. Lekki uszczerbek narożnika okł.   60. – 
 1. [UZIEMBŁO Adam (1885-1971)] DOWMUNT M. [pseud.]: Litwa z Polską. [B.m.: B.w.], 1916. – 27 s., 23 cm, brosz. wyd. Tradycja unii polsko-litewskiej a rzeczywistość ówczesna. Broszura polityczna akcentująca konieczność współpracy polsko-litewskiej na Litwie. Okł. oryg. brosz. reperowane.   45. – 
 1. W 15lecie niepodległości. Warszawa: G.K.W., 1933. – 160, [1] s., portrety w tekście, 19 cm, opr. karton wyd. z tłoczoną srebrem rzymską cyfrą XV i suchym wytłokiem orła państwowego. Pamiątkowe wydawnictwo złożone z przemówień wygłoszonych w Polskim Radio w listopadzie 1933 roku przez prezydenta, premiera i ministrów II Rzeczypospolitej. Okł., portr. w tekście oprac. fotograf. oraz ukł. graf. Atelier Graficzne Girs-Barcz. Grzbiet w dolnej części minimalnie nadpęknięty.   90. – 
 1. WASIUTYŃSKI Wojciech (1910-1994): Tysiąc lat polityki polskiej. Monachium: Wyd. „Słowo Polskie”, 1946. – 162 s., 21 cm, opr. karton wyd. Historia polskiej polityki w ujęciu jednego wybitniejszych publicystów i polityków ruchu narodowego.   60. – 
 1. WEGNER Leon: Sejm grodzieński ostatni. Ustęp od 26 sierpnia do 23 września 1793. Zestawił … Poznań: Nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1866. – 352, [1] s., 25 cm, opr. pl. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Źródłowa praca o ostatnim sejmie Rzeczypospolitej szlacheckiej, który zatwierdził trzeci rozbiór Polski. Miejscami naturalne zbrązowienia papieru.   100. – 
 1. WERESZYCKI Henryk (1898-1990): Anglia a Polska w latach 1860-1865. Napisał … Lwów: Nakł. Tow. Naukowego, 1934. – [2], 207 s., 24,5 cm, opr. ppl. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Praca źródłowa dotycząca sprawy polskiej w Anglii w przededniu i czasie powstania styczniowego, poruszająca interwencję dyplomatyczną Anglii na rzecz Polski, propagandę polską w Anglii, napięcia angielsko-rosyjskie i upadek sprawy polskiej w Anglii.   90. – 
 1. WERESZYCKI Henryk (1898-1990): Austrja a powstanie styczniowe. Lwów: Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1930. – 314 s., 23 cm, opr. pł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Praca źródłowa dotycząca sprawy polskiej w Austrii w przededniu i czasie powstania styczniowego z uwzględnieniem roli Galicji, działalności dyplomatycznej i walki rządu z organizacją powstańczą w Galicji.   90. – 
 1. WODZIŃSKI Pankracy (1829-?): Wspomnienia żołnierza-tułacza (1848-1863). Oprac. Stanisław Krynicki. Lwów: Macierz Polski, 1912. – [4], II, 99 s., portr., 18 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Wspomnienia członka lwowskiej akademickiej gwardii narodowej z 1848, szeregowca 2 Pułku Ułanów Polskich na Węgrzech 1848-49, porucznika kozaków Ottomańskich Michała Czajkowskiego (1853-1858) i kapitana w Powstaniu Styczniowym 1863-64. Otarcia tylnej krawędzi opr.   45. – 
 1. WOYNIŁŁOWICZ Edward (1847-1928): Wspomnienia 1847-1928. Część pierwsza. Wydał, wstępem i przypisami opatrzył Janusz Iwaszkiewicz. Wilno: Komitet Uczczenia ś.p. E. Woyniłłowicza, 1931. – XXIV, 365, [3] s., [8] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Wspomnienia mińskiego ziemianina, działacza gospodarczo-społecznego, zaangażowanego w rozwój białoruskiego ruchu narodowego, jak i w miejscową działalność patriotyczną na Mińszczyźnie od powstania styczniowego po traktat ryski. Pierwszy rozdział dotyczy w dużym stopniu genealogii rodu Woyniłłowiczów. Więcej nie wydano.   300. – 
 1. Z ROKU wojny 1914-15. [B.m]: Tow. Szkoły Mazowieckiej, [1915]. – k. tyt., [11] kartonów z obrazami wojny i fragmentami wierszy różnych poetów. M.in. Konopnicka, Słoński, Ujejski. 14 × 18 cm, opr. wyd. karton. Prywatne stemple. Bardzo ładny egzemplarz.   120. – 
 1. ZADANIA emigracji. Londyn: Polski Ruch Wolnościowy Niepodległość i Demokracja NiD, Londyn październik 1945. – 8 s., 17,5 × 11,5 cm. Broszura polityczna neo-piłsudczyków pod przywództwem Rowmunda Piłsudskiego. Egz. nierozcięty.   30. – 
 1. ZIELONKA Kornel: Wspomnienia z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu w Syberyi spisał … Lwów: „Macierz Polska”, 1913. – 190 s., [1] k. tabl. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Biblioteka Macierzy Polskiej, nr 80 [adl.:] SAMBORSKI (Ostoja) Henryk: Wspomnienia z powstania 1863 r. i pobytu na Syberji skreślił … Warszawa: Księg. W. Jakowicki, 1916. – 126, [1] s., 22 cm, współopr. ppł. Dwa wspomnienia z powstania w Kieleckim. Sporą część zajmuje opis zesłania syberyjskiego. Zwłaszcza pierwszy pamiętnik przynosi sporo informacji o życiu zesłańców i tamtejszych mieszkańców. Drugi zawiera sporo informacji o licznych towarzyszach niedoli.   100. – 
 1. ZIEMIE Wschodnie. Londyn: Wyd. Związku Ziem Północno-Wschodnich, sierpień 1943. – 27 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Zawiera: Władysław Wielhorski, Anioł Pański; Julian Łukasiewicz, z doświadczeń przeszłości; Jan Kucharzewski, Analogje sprzed 100 lat; Władysław Wielhorski, Eugenjusz Romer.   35. – 
 1. [ZJEDNOCZENI [!] Organizacyi Niepodległościowych] Inc.: „Rodacy! Stajemy przed Wami w obliczu wielkiej zawieruchy dziejowej w momencie historycznym…”. Warszawa 15 VIII 1914. – [1] k., 22,5 × 14,5 cm. Ulotka niepodległościowa antyrosyjska i antypruska. Ślad składania.   45. – 
 1. ZJEDNOCZONA Młodzież Polska. Inc.: „Polacy! z chwilą, gdy na zegarze dziejowym wybiła wielka godzina…”. ZMP. Warszawa, 1 X 1915. – [2] s., 25 × 15,5 cm. Ulotka niepodległościowa antyrosyjska. Zaplamienia i ślady składania.   40. – 
 1. [ZJEDNOCZONE Stronnictwa Niepodległościowe]. Inc.: „Polacy! w przeświadczeniu o konieczności ujednostajnienia i skoordynowania wszelkich prac…”. Komitet Naczelny Zjednoczonych Stronnictw Niepodległościowych. Warszawa, 25 sierpnia 1915 r. – [2] s., 29,5 × 22,5 cm. Ulotka niepodległościowa i antyrosyjska popierająca Józefa Piłsudskiego i Legiony Polskie.   45. – 
 1. ZYGMUNTOWICZ Z.[ygmunt] (1881-1942): Agaton Giller w świetle akt państw zaborczych. W 50 rocznicę śmierci. Lwów: Księgarnia T.S.L., 1937. – 45, [3] s., 21 cm, brosz. wyd. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Opracowanie źródłowe na podstawie akt archiwalnych.   35. – 
 1. ŻYCKI J.[erzy] M.[aciej]: Być albo nie być. Warszawa: Księg. F. Hoesicka, [ok. 1930]. – 46 s., 17 cm, brosz. wyd. Broszura polityczna odwołująca się do przeszłości Rzeczypospolitej i warcholstwa szlachty wobec króla, postulująca wzmocnienie władzy wykonawczej.   35. – 
 1. ŻYCKI Jerzy [Maciej]: Propaganda polityczna w Polsce w świetle postulatów chwili. Warszawa: Sgł. Biblioteka Polska, 1937. – 37, [2] s., 19,5 cm, brosz. wyd. Zagadnienie propagandy politycznej w Polsce – postulaty i zadania. Analiza propagandy hitlerowskiej i sowieckiej. Okł. projektował A. Wajwód.   35. – 
 1. ŻYCKI J.[erzy] M.[aciej]: Wczoraj i dziś. O sejmowładztwie w dawnej Polsce. Warszawa: [B.w.], 1930. – 54 s., 15 cm, brosz. wyd. Broszura o warcholstwie sejmowym w dawnych wiekach wydana w okresie walki obozu sanacyjnego z opozycją parlamentarną. Egz. częściowo nierozcięty. Projekt okł. Stefan Norblin.35. –    

GENEALOGIA i HERALDYKA

 1. AKTA unji Polski z Litwą 1385-1791. Wydali Stanisław Kutrzeba (1876-1946) i Władysław Semkowicz (1878-1949). Kraków: Polska Akademia Umiejętności i Tow. Naukowe Warszawskie, 1932. – LVI, 570, [1] s., 25 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Wydawnictwo źródłowe blisko 100 pierwszorzędnych dokumentów dotyczących unii polsko-litewskiej . Obok dużej wartości historycznej dla dziejów obu państw przynosi spisy szlachty litewskiej, w tym z Podlasia. Wzorowo oprac. przez Mariana Friedberga wykaz nazwisk i miejscowości ułatwia poruszanie się w tym ważnym dla genealogii materiale historycznym. Język polski i łaciński.   150. –
 1. BIRKENMAJER Aleksander (1890-1967): Nobilitacja Szarffenbergów. s. 24, herb w tekście, 18 cm, brosz. wyd. Kraków: Nakład i druk Drukarni U.J., 1926. – 24 s., herb w tekście, 18 cm, brosz. wyd. Odbito w nakładzie 360 egz. numerowanych z okazji II Zjazdu Bibliofilów Polskich. Oferowany egz. ma nr 218. Historia pierwszych pokoleń rodu drukarzy krakowskich Szarffenbergów i ich nobilitacja.   60. –
 1. [DŁUGOSZ Jan (1415-1480)] BOBRZYŃSKI M.[ichał] (1849-1935) i SMOLKA St.[anisław] (1854-1924): Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie przez… Wyd. Konstantego Przeździeckiego. Kraków : Spółka Wydaw., 1893. – VII, [1], 336 s., 29 cm. Biografia wielkiego kronikarza i jego ocena, pióra wybitnych historyków polskich wraz z materiałami do genealogii rodziny Długoszów. Egz. częściowo nierozcięty.   120. – 
 1. DŁUGOSZ Jan (1415-1480): Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, nunc primum e codice autographo editus. T. 1: Ecclesia cathedralis cracoviensis; Ecclesiae collegiatarum. T. 2: Ecclesiae parochiales. T. 3: Monasteria. Cracoviae: [b.w.], 1863-1864. – [4], X, [8], 652, [2], LVI, [6] (err.) s., [1] k. tabl., facs.; [20], 576, [2], LXXXIV s., [1] k. tabl., facs.; [10], 480, [2], LXXII, [4] s., [1] k. tabl., facs., [2] (err.) s., 28 cm, opr. płsk. z epoki. Opis beneficjów Kościoła katolickiego w Małopolsce zawierający spis wartości majątków i przychodów z poszczególnych dóbr kościelnych, który pozwalał na nakładanie podatków przez biskupa krakowskiego. Wartość tego statystycznego dzieła tkwi nie tylko w dokładnym opisie od budynków aż po chłopów czynszowych, ale w licznych wzmiankach z zakresu genealogii i od budynków aż po chłopów czynszowych, ale w licznych wzmiankach z zakresu genealogii i heraldyki XV w. odnoszących się do rycerskich. Dzieło stanowi jednocześnie słownik historyczno-geograficzny diecezji krakowskiej. Zawiera indeks osobowy i miejscowości. (Joannis Długosz senioris canonici cracoviensis opera omnia cura Alexandri Przezdziecki edita ; t. 7-9). Miejscami zbrązowienia, otarcia opr. i ślady po usuniętych pieczątkach.   1 200. –
 1. GODŁO i barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst Stanisław Łoza (tyt. także w jęz. francuskim). Warszawa: Zakłady Graficzne Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1921. – VII, 13 k. tabl. kolor., 30,5 cm, opr. karton wyd. z tłocz., Wzory obowiązującego prawnie godła państwowego i flagi narodowej z uwzględnieniem najważniejszych organów. Godło Rzeczypospolitej przed zmianami z 1927 kiedy zmieniono orła m.in. poprzez dodanie gwiazd na skrzydłach. Odbito w nakładzie 1000 egz. numerowanych. Oferowany egz. ma nr 77.   120. –
 1. GOTHAISCHES Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser. Drei und fünfzigster Jahrgang. Gotha: Justus Perthes, 1880. – XVIII, 1109, [1], portret (staloryt), 15 × 10 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. na licu. Niewielkie odbarwienia na górnych krawędziach płótna. Blok książki przyklejony do grzbietu. Rocznik słynnego almanachu gotajskiego hrabiowskiego zawierający zaktualizowane na rok 1880 genealogie kilkuset rodzin o tytułach hrabiowskich pochodzenia niemieckiego (cesarstwa świętego imperium rzymskiego narodu niemieckiego, cesarstwa austriackiego i innych królestw niemieckich). Obejmuje między innymi genealogie tak wybitnych rodów, jak (dodatkowo wytłuszczonym drukiem podano również wszystkie rodziny polskie występujące w almanachu): Alexandrowicz, Alvensleben, Andrassy, Apponyi, Badeni, Bąkowski, Batthyany, Baworowski, Bismarck, Bobrowski, Bohlen, Borkowski-Dunin, Borkowski, Brühl, Bubna v. Litić, Bülow, Chorinsky, Chotek, Csaky, Czapski-Hutten, Czarnecki, Cziraky, Dąbski, Dębiński, Dohna, Dönhof, Dohna, Działyński, Esterhazy, Finck v. Finkenstein, Fredro, Geldern-Egmond, Gersdorff, von der Goltz, Gołuchowski, Gőtzen, von Hagen, Hardegg, Hardenberg, Haugwitz, Henckel von Donnersmarck, Holstein, Hompesch, Houwalt, Hunyady, Husarzewski, Kalckreuth, Karnicki, Karolyi, Keyserlingk, Kinsky, Kolowrat, Komorowski, Konarski, Königsmarck, Kossakowski, Koziebrodzki, Krasicki, Kręski, Krockow, Kuczkowski, Kwilecki, Lamezan-Salins, Lanckoroński, Larisch, Ledóchowski, Lehndorff, Lichtenberg, Limburg, Lüttichau, Lützow, Łoś, Łubieński, Mailath, Manteuffel, Matuschka, Męciński, Medem, Metternich, Mielżyński, Mier, Mieroszowski, Mittrowsky, Mniszech, Mniszek, Moltke, Nesselrode, Nimptsch, Nostitz, O’Donell, Oppersdorf, Ostrowski, Palffy, Pallavicini, Plessen, Poniński, Posadowsky, Potulicki, Potworowski, Raczyński, Radolin-Radolińsky, Rehbinder, Richthofen, Romer, Russocki, Rzyszczewski, Schaffgotsch, Schenk von Stauffenberg, Schliessen, Schulenburg, Schweinitz, Schwerin, Siemieński, Sierakowski, Skórzewski, Stackelberg, Stauffenberg, Sternberg, Strachwitz, Sumiński, Szapary, Szechenyi, Szeptycki, Teleki, Tenczin-Paczinsky, Thun von Hohenstein, Tiesenhausen, Tyszkiewicz, Uruski, Vizthum, Waldeck, Waldstein, Wallis, Wartensleben, Wedel, Wengersky, Wilczek, Węsierski-Kwilecki, Wiśniewski, Wodzicki, Wołłowicz, Wrangel, Wrschowetz, Yorck von Wartenburg, Załuski, Zamoyski, Zedlitz, Żółtowski. Nekrologi: Borkowski-Dunin, Dąbski, Dębiński, Drohojowski, Komorowski, Ledóchowski, Poniński, Radoliński, Wodzicki. Almanach genealogiczny stanowił do 1939 niezbędną książkę w każdej szanowanej bibliotece domowej i znajdował się na honorowym miejscu, świadcząc o zainteresowaniach i horyzontach światowych jej właściciela.   150. – 
 1. MEYSZTOWICZ Aleksander (1864-1943): Karpiowie herbu własnego. Notatki … Wilno: [Nakł. Autora], 1906. – 115, [1] s., [1] k. tabl. kolor., [1] tabl. genealog. 23 cm, brosz. wyd. Zarys monografii litewskiego rodu na podstawie archiwum rodzinnego. Bardzo rzadkie.   180. –
 1. ODZNACZENIA. Ordery i Medale Rzeczypospolitej Polskiej. Lwów: Druk. „Ruch”, 1935. – 32 s., 23 cm, brosz. wyd. Wyjątki z ustaw Rzeczypospolite Polskiej, rozporządzeń oraz rozkazów M.S.Wojsk., zawierające wiadomości i szczegóły z dziedziny orderów i odznaczeń państwowych.   45. –
 1. [OŚWIĘCIM – ZATOR] Soudní knihy osvětimské a zátorské z r. 1440-1 Vydal, úvodem, poznámkami a rejstříkem opatřil Rudolf Rauscher. Praha: Nákl. Učené Společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, 1931. – 345, [3], tabl. k. 5, 25 cm, brosz. wyd. Prameny Učené Společnosti Šafaříkovy v Bratislavě Svazek 3. Wydawnictwo źródeł historycznych zawierające blisko 1000 wypisów z ksiąg sądowych oświęcimsko-zatorskich stanowiących pierwszorzędny materiał genealogiczny do dziejów szlachty polskiej tych ziem. Do czasu inkorporacji księstw oświęcimsko-zatorskich do Korony językiem urzędowym w nich był język czeski. Brak tylnej tymczasowej okł., a przednia uszkodzona. Wewnątrz czysty egz.   150. –
 1. [PIOTROWSKI] KORWIN Ludwik: Korwinowie. Kraków: Sgł. Księgarnia St. Lisowski, 1935. – 136, VI, [1] s., VIII k. tabl. kol., 17,5 cm, opr. wyd. pł. Na licu tłocz. złotem tytuł i herb Korwin. Autorska pieczątka własnościowa: „dr med. Ludwik Piotrowski”. Książka obejmuje 113 rodów pieczętujących się herbem Korwin o nazwiskach: Bachowski, Benkowski,Bieńkowski, Bierzyński, Boćkowski, Botowic, Bronicki, Bujalski, Buynowski, Cetnarski, Chromecki, Chrzanowski, Chyczewski, Dąbkowicz, Dmochowski, Dobkiewicz, Droziński, Dunaj, Dworakowski, Dzbański, Gacki, Gąsiorowski, Gęsicki, Gosiewski, Gronostajski, Grozmani, Grudzina, Gutowski, Haraziński, Hrudzin, Jachimowicz, Jagodyński, Jagodziński, Jahołkowski, Jakimowicz, Jastrzębski, Jawdyński, Kalinowski, Kamionowski, Kirbut, Kłosiński, Kochanowski, Korotkiewicz, Korwin, Kossakowski, Kossenda, Koyrowicz, Kręczow, Kropiwnicki, Kruczay, Kruczkowski, Kruk, Krukowicz, Krukowski, Krupicki, Kunachowicz, Kurkowski, Lipczyński, Lissowski, Lutostański, Łośniewski, Małacieski, Małaczeński, Małaczewski, Małęczyński, Materna, Metelski, Michalski, Mikucki, Młodnicki, Moczulski, Morzkowski, Mroczkowski, Myczkowski, Nass, Niecikowski, Odolski, Olszewski, Padlewski, Pawłowski, Pczycki, Piotrowski, Pluta, Podrjez, Prendowski, Proniewicz, Proniewski, Raab, Roszkowski, Różycki, Sakowicz, Sarnecki, Seredyński, Sobierajski, Sołkowski, Sozański, Starzyński, Suykowski, Szawrowski, Szwaroński, Terajewicz, Topczewski, Truskolaski, Wasiłowski, Wolmer, Wróblewski, Wzderski, Żarnowiecki, Zawistowski, Żorawski i Żyliński. Osiem tablic kolorowych herbów (herb Korwin – podstawowy, Korwin odmienny Bieńkowskich, Chrzanowskich, Gosiewskich, Lisowskich, Matrnów, Sakowiczów i Terajewiczów). Odb. 200 egz. numer. (niniejszy nr 6). Bardzo ładny egz.   250. –
 1. [PIOTROWSKI] KORWIN Ludwik: Ormiańskie rody szlacheckie. Kraków: Sgł. Księgarnia Gebethner i Wolff, 1934. – 188, [2], V, [1] s., X k. tabl. kolor. (chromolitografie), 17,5 cm, opr. wyd. pł. tytuł złocony, obcięcia barwione. Autorska pieczątka własnościowa: „dr med. Ludwik Piotrowski”. Pod drukowaną dedykacją dla Rodziców ręczny wpis: Kraków 1.III.1934 r. Książka obejmuje 146 rodów ormiańskich z opisaniem ich herbów oraz zarysem historii Ormian w Polsce. Obejmuje następujące rody ormiańskie: Abgarowicz h. własnego, Abrahamowicz h. własnego, Abramowicz h. Strzała odm., Agopsowicz h. Wiermk, Amarowicz h. Kołodacz, Antoniewicz h. Bołoz, Antonowicz h. własnego, Arakiełowicz, Arsimowski h. własnego, Asłan h. własnego, Asłanowicz h. Sas, Assakiewicz h. własnego, Atabiowicz, Augustynowicz h. Odrowąż odm., Awakowicz, Awedyk h. Pomian, Axentowicz h. Gryf, Aywas – Norses h. własnego, Babonaubek h. Łodzia, Bachdazarowicz, Bajdułowicz, Balewicz-Balicki h. Gozdawa, Ballog h. własnego, Bedrosowicz, Bernacki h. Pniejnia, Bernatowicz h. własnego, Bobrykowicz, Bochdanowicz h. własnego, Bogdanowicz h. własnego (2), Bohdanowicz h. własnego, Butachowicz, Chadzi, Chodykiewicz h. Trzy Kotwice, Chodzienko, Daszkiewiez-Stircza h. własnego, Dawidowicz, Donowakowicz, Dziantymirski h. własnego, Eminowicz, Faruchowicz h. Poraj, Głuszkiewicz, Grzegorzowicz h. własnego, Hadziewicz h. Wieniawa, Hankiewicz h. Pomian, Hołubej, Hołubowicz h. Janina, Issakowicz, Iwaszkowicz, Jakubowicz-Paschalis h. własnego, Jaszkiewicz, Jaśkiewicz h. Sulima, Jędrzejowicz h. własnego, Jędrzejowski h. własnego, Józefowicz h. własnego, Jurgjowski, Jurkowicz, Kajetanowicz, Kalenik, Kapri von Merecey h. własnego, Kasparowicz h. Pomian, Kasprowicz, Kieremowicz, Kierkorowicz, Kilian, Kopczyk, Krzeczunowicz h. własnego, Krzysztofowicz h. własnego, Kutłubej h. Kot, Latynowicz, Lorencowicz, Łazarowicz h. Kościesza, Łukasiewicz h. Łuk, Łyszkiewicz h. Szeliga odm., Madżarski h. Dar, Malewicz h. własnego, Mańczukowski h. Odrowąż, Manowarda h. własnego, Manugiewicz de Hasso h. Wiernik, Maramarosz h. własnego, Maitjaszewicz, Michalewicz, Mikołajewicz h. Murdelio, Mikuli h. własnego, Minasiewicz h. Przyjaciel odm., Minasowicz h. Przyjaciel, Minaszewicz h. Przyjaciel odm., Moszoro h. własnego, Moysa de Rossochacki h. Moysa, Muratowicz, Negroszo, Nerserowicz, Nikorowicz h. Nikorowicz I, Nikorowicz h. Nikorowicz II, Nikorowicz h. własnego, Nurkiewicz, Ohanowicz h. własnego, de Owak-Minas h. własnego, Owaniszewicz, Passakas-Szigeth h. własnego, Pers, Petrowicz h. własnego, Petuł h. własnego, Piramowicz h. Odrowąż, Pleszkowski h. Pogonia IV, Potoczki h. własnego, Romaszkan h. własnego, Roszko, Ryczkiewicz, Sahagiewicz, Seferowicz h. własnego, Serebkowicz h. własnego, Sienkowicz, Simonowicz h. własnego, Steckowic h. własnego, Steczkiewicz h. Stara Strzała, Stefanides, Stefanowicz h. Pogonia IV, Stetkiewicz h. Kościesza odm., Sułtan h. Korczak, Symonowicz h. własnego, hr. de Syri h. własnego, Szadbey h. własnego, Szeferowicz-Spendowski h. Lubicz, Szymonowicz-Będoński h. własnego, Theodorowicz (Teodorowicz) h. Serce, Torosiewicz h. własnego, Torosowicz h. własnego, Torosowicz-Wieniawski h. Wieniawa, Tumanowicz, Ureki-Nestor h. własnego, Wakowski-Awak h. własnego, Wartan-Hunanian h. własnego, Wartanowicz h. Abgarowicz, Warteresiewicz h. własnego, Warteresiewicz (Warterysiewicz), Warteresowicz h. własnego,Wartereszowicz-Słoniewski h. Słoń, Wasilowicz, Zacharjasiewicz h. Abgarowicz, Zacharyasiewicz h. własnego, Zacharyasiewicz-Aniołek h. własnego, Zachnowicz h. Pomian, Zadurowicz h. Snop I, Zadykiewicz h. Lubicz, Zerygiewicz h. własnego. Wyd. 500 egz, numer (niniejszy nr 465). Bardzo ładny egz.   450. –
 1. [PIOTROWSKI] KORWIN Ludwik: Szlachta mojżeszowa. T. 1. Kraków: nakł. autora, 1938. – 178, [2], XII, [1] s., [4] k. tabl., [2] k. tabl. genealog. rozkł., 17 cm, opr. pł. wyd. Na licu tłocz. złotem tyt. i srebrem gwiazda Syjonu. Zawiera rys historii narodu żydowskiego oraz usystematyzowane krajami informacje o 335 rodach żydowskich nobilitowanych w Europie (w tym dwóch polskich, Ezofowiczów i Miesesów). Wyd. 500 egz, numer. (niniejszy nr 102). Egz. w stanie idealnym.   450. –
 1. [WARSZAWA – książka telefoniczna]. Spis abonentów sieci telefonicznej M.St. Warszawy P.A.S.T. i warszawskiej sieci okręg. P.P.T.T. Rok 1939/1940. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, 1939. – [4], XXIV, [4], 8, 608, [2], 26,5 cm, brosz. wyd. Ostatnia książka warszawska II Rzeczypospolitej zawierająca spis abonentów prywatnych, instytucji rządowych, komunalnych i wojskowych z adresami abonentów wg branż i zawodów. Nieocenione źródło informacji osobowej i genealogicznej, a także politycznej i regionalnej. Druk dwuszpaltowy. Brak stron 609-610. z oryginalną zawieszką w kształcie sznurka do umieszczenia w rozmównicy publicznej.   400. –

MILITARIA

 1. ALBUM zjednoczenia. Pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości. Warszawa: Sgł. T.W. „Rubikon”, 1934. – 200 s., liczne il. w ramach paginacji, 17x25 cm, opr. pł. wyd. ozdob. Zawiera około 200 fotografii z dziejów walk o niepodległość i scalenie ziem polskich (1919-1922) z różnych frontów i części ziem polskich. Fotografie dokładnie opisane i nierzadko zaskakujące w doborze (np. rozmowy frontowe polsko-bolszewickie w Połocku, pierwsza polska marynarka wojenna nad Ptyczą 1919 czy uroczystości sowieckie w Mińsku Litewskim po zajęciu Wilna). Znakomity materiał ilustracyjny. Przedmowa: Maciej Wieliczko. Okł. przednia zdobiona, stylizowana ze złoc. Minimalne zabrudzenia.   250. –
 1. [ANTYKOMUNIZM] Jeszcze Polska Nie Zginęła… Inc.:”ale grozi Jej zagłada ze strony bolszewizmu”. B.m.w. [ok. 1944]. – [1] k., 7,5 × 10,5 cm. Propagandowa ulotka antykomunistyczna z hasłem „Zwalczaj Bolszewizm”. Lewy margines uszkodzony bez uszczerbku dla tekstu. Poza tym stan dobry.   80. – 
 1. [ARMIA CZERWONA]. Inc.: „Krasnoarmiejcy! Wy proliwajetie krow swoju na polie brani, a czekisty priaczutsia za waszymi swinami i prodołżajut tworit swoje kainowo dieło”. [B.m.: b.w., ok. 1941/1942]. – [2] s., 20,5 × 15 cm. Przepustka dla zołnierzy sowieckich pragnących zdezerterować z armii i przejść na stronę niemiecką. Ślady składania i niewielkie zabrudzenia.   40. – 
 1. [ARMIA Krajowa] Obywatele Stolicy! Inc.: „Zbliża się chwila, w której Warszawa, jako Stolica Polski, pomna swej historii i tradycji, bohaterska w dniach wrześniowych 1939 r…”. Warszawa, dn. 21 lipca 1944 r. Kierownictwo Walki Podziemnej na m.st. Warszawę. – [2] s., 18,3 × 12,5 cm. Odezwa Dowództwa Armii Krajowej wzywająca m.in. do mobilizacji sił i wzmożenia dyscypliny wydana na 11 dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Stan bardzo dobry.   150. – 
 1. AUGUSTYNIAK Romuald („Upiór”), DUCHOWSKI Tymoteusz („Motek”): Żoliborski pluton Szarych Szeregów [adl.:] NOWAK Halina („Ama”), ZDRODOWSKI Jerzy („Kwarciany”): Zgrupowanie „Żubr” [adl.:] ROCKI Jan (Bratek) (1925-1998): Żniwiarze od Żywiciela. Kronika 9 kompanii Dywersji Bojowej „Żniwiarz” (17 Kedyw). Zeszyty Historyczne Nr 1. [adl.:] SŁUŻBA sanitarna Żoliborza. Zeszyt nr 4. Materiały zebrali i oprac.: Jerzy Szulc i Alicja Zaturska. Warszawa: ZBOWiD, ZO Warszawa-Żoliborz, [po 1970]. – 83, [1], 4; 64; 58; 92 s., 30 cm, opr. pl., okł. oryg. brosz. zach. Materiały do historii Powstania Warszawskiego na Żoliborzu opracowane przez Komisję Historyczną złożoną z uczestników wydarzeń. Zawierają spisy powstańców omawianych zgrupowań. Maszynopisy powielane.   150. –
 1. [BACH-ZELEWSKI (Żelewski) Erich, von dem (1899-1972), generał Waffen-SS i Dowódca Korpsgruppe von dem Bach]: Do ludności cywilnej i polskich żołnierzy w Warszawie! Inc.: „Gdy ja niżej podpisany dowodzący generał Warszawy w dniu dzisiejszym, 5 września 1944”. [Warszawa] 8 września 1944. Gen. dowodzący obszaru Warszawskiego von dem Bach, SS-Obergruppenführer i Generał Policji. – [1] k., 15 × 10,5 cm. Propagandowa odezwa dowództwa niemieckiego tłumiącego powstanie w Warszawie wzywająca do zaprzestania walki będąca jednocześnie przepustką dla wybierających kapitulację. Stan bardzo dobry.   80. – 
 1. BACH-ZELEWSKI (Żelewski) Erich: Ultimatum do ludności miasta Warszawy! Inc.: „Niemieckie naczelne dowództwo pragnie uniknąć niepotrzebnego przelewu krwi…”. Głównodowodzący. [Warszawa: wrzesień? 1944]. – [1] k., 23 × 16 cm. Ulotka propagandowa niemieckiego dowództwa z okresu Powstania Warszawskiego skierowana do ludności cywilnej i wzywająca do kapitulacji. Ślady po złożeniach. Stan dobry.   80. – 
 1. BAŁABAN Adam (1902-?): Kosynierzy w świetle prawdy 1939. Nowy Jork: nakł. autora, 1979. – 366 s., fot., facs., 21,5 cm, brosz. wyd. Dzieje formacji Kosynierów Gdyńskich utworzonych podczas obrony Gdyni, Rumi i Kępy Oksywskiej we wrześniu 1939 oraz mechanizm zawłaszczenia prawdy historycznej przez propagandę komunistyczną. Udokumentowana książka autorstwa uczestnika wydarzeń.   90. –
 1. BARANOWSKI Władysław (1885-1939): Rozmowy z Piłsudskim 1916-1931. Warszawa: Instytut Wyd. Biblioteka Polska, 1938. – 237 s., 19 cm, brosz. wyd. Rozmowy dyplomaty z Józefem Piłsudskim z lat 1916-1930 na tematy polityczne i wojskowe. Jedne z najciekawszych, jakie opublikowano, stanowiące klucz do psychologii męża stanu i wodza. Okładka minimalnie zabrudzona.   50. –
 1. BERBECKI Leon (1875-1963), gen. broni Wojska Polskiego i prezes Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Inc.: „Obywatele! Silni duchem, Zwarci wokół ukochanej Armii i Wodza Naczelnego, Gotowi do wszelkiej akcji, maszerujemy ku wielkiej, potężnej Polsce”. Warszawa: Druk „Dom Prasy” S.A., 1939. – [1] k., 27,5 × 19 cm. Odezwa komisarza generalnego Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej z końca marca 1939 r. wzywająca obywateli do zakupu obligacji z hasłem propagandowym wyróżnionym tu na kolorowo” „Silni – zwarci – gotowi” (niesłusznie niekiedy przypisywanym Marszałkowi Edwardowi Rydz-Śmigłemu). Minimalne uszczerbki i zabrudzenia.   100. – 
 1. [BREAŃSKI Feliks (1794-1884)] Autobiografia Feliksa Breańskiego. Wydał słowem wstępnem poprzedził, przypisami opatrzył Józef Frejlich (1884-1976). Kraków: G. Gebethner i Sp., 1914. – [2], IV, 100 s., 23 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Biografia generała polskiego w powstaniu styczniowym, pułkownika armii królestwa Sardynii oraz generała w służbie tureckiej (Szahin-pasza).   50. –
 1. CHRZANOWSKI Wojciech (1793-1863): Wyciągi z celniejszych dzieł o wyższej części sztuki wojskowej przez … Berlin: w Księg. B. Behr, 1844. – [4], 514, [5] s., 22,5 cm, brosz. wyd. Pieczątka okupacyjna urzędu niemieckiego w Gdańsku. Praca autorstwa szefa sztabu Wojsk Polskich w Powstaniu Listopadowym 1830-31, poświęcona taktyce i strategii prowadzenia wojen, zawierająca wyciągi z dzieł najwybitniejszych teoretyków wojskowości (Chambray, Clausewitz, Fryderyk Wielki, książę de Ligne, Napoleon czy Saint-Cyr). Egz. nierozcięty.   120. –
 1. CZERMAŃSKI Zdzisław (1901-1970): Mars w karykaturze. Album pamiątkowe D.O.K. Nr VI. Lwów: Tow. Wyd. „Ateneum”, 1925. – VII, 244 k., 24 cm, opr. ppł. Podpis własnościowy. Zbiór karykatur słynnego rysownika przedstawiających 250 oficerów ze wszystkich pułków Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie. Wśród wizerunków słynni oficerowie Wojska Polskiego i generalicja.   500. –
 1. [CZUMA Walerian (1890-1962), gen. bryg. Wojska Polskiego i Dowódca obrony Warszawy we wrześniu 1939 r.]: Grupa gen. bryg. Czumy. Rozkaz dzienny Nr 1. Inc.: Żołnierze załogi Warszawy! Wódz Naczelny powierzył nam obronę stolicy.”. M.p. dn. 8 września 1939 r. Plakat 49 × 37,5 cm. Odezwa z pierwszym rozkazem Dowódcy Obrony Warszawy gen. bryg. Waleriana Czumy w związku z powierzeniem mu obrony Warszawy przez Naczelnego Wodza Marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego. Podklejony. Zagięcia na złożeniach i drobne przerwania papieru. Poza tym stan dobry.   300. – 
 1. DĄBROWSKI Marjan: z cyklu: Żołnierz 1 Brygady. Kampanja na Wołyniu (2/IX 1915 r. – 8/X 1916 r.). Warszawa: Wyd. Księgarni Wojskowej, 1919. – 192, VII, [1] s., [14] s. tabl. ( 1 rozkł.), il., mapki, 19,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z walk i Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego.   90. –
 1. DEMBIŃSKI Henryk (1791-1864): Pamiętniki o powstaniu w Polsce. R. 1830-31. Wyd. 2. T. 1-2. Kraków: nakł. Redakcyi „Czasu”, 1877. – [4], 355; [4], 480 s., 19,5 cm, opr. pl. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Pieczątka: „Biblioteka Seweryna Borkiewicza w Piołunce” (heraldyczna). Pamiętniki generała z powstania listopadowego wsławionego marszem na Litwę i brawurowym stamtąd odwrotem, powitanego entuzjastycznie przez lud warszawski. Wizja powstania napisana przez niedoszłego Naczelnego Wodza. Gdzieniegdzie zażółcenia.   120. –
 1. DEUTSCHLAND Hungert! Soldaten der 72 I.D.! Kameraden! Nationalkomitee Freies Deutschland. 28 × [19]44. – [2] s., 18 × 12 cm. Ulotka Narodowego Komietetu „Wolne Niemcy” do żołnierzy 72 niemieckiej dywizji piechoty, wykorzystująca relację wziętego do niewoli podoficera Ślązaka z jego katastrofalnym opisem stanu życia na śląskim Bytomiu.   40. – 
 1. DIETRICH Otto: Auf den Straßen des Sieges. Erlebnisse mit dem Führer in Polen. München: Zentralverlag der NSDAP, 1940. – 207 s., [32] s. il., mapki na wyklejkach, 22,5 cm, opr. wyd. czerwone pł. z białym tytułem. Kronika podróży Führera po podbitej Polsce. Interesujący materiał ikonograficzny. Stan nienaganny.   75. –
 1. DUPONT Marcel (1879-?): Szable w garść! Dziesięć bojów kawaleryjskich. z przedmową generała Weyganda. Przełożył Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Warszawa: Wojsk. Inst. Naukowo-Oświatowy, 1935. – VII, [1], 168 s., [3] k. tabl. szkiców (1 rozkł.), 25 cm, brosz. wyd. Opis 10 słynnych szarż kawaleryjskich z i wojny światowej. Niewielkie zagięcia na kilku marginesach kart oraz zażółcenia.   75. –
 1. DZIESIĘCIOLECIE przewrotu majowego 1926 – 12 – maj – 16 – 1936 Wydawnictwo wspomnieniowe w pierwszą rocznicę zgonu Wodza Narodu [Katowice: Merkur], 1936. – 128 s., [4] k. tabl. portr., 24 s. tabl., 24 cm, brosz. wyd. Wydawnictwo pamiątkowe poświęcone Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu zawierające jego teksty poświęcone wydarzeniu majowemu oraz wspomnienia i utwory o nim   75. –
 1. DZIESIĘCIOLECIE wojsk VI. Okręgu Korpusu. Lwów: Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VI, 1928. – 79, [67] (inseraty) s., [1] k. tabl., portr., liczne il. w tekście, 31 cm, brosz. wyd. Monografia lwowskiego okręgu wojskowego oraz związanych z nim jednostek bojowych (5, 11 i 12 Dywizja Piechoty, 19, 48, 49 i 53 Pułk Piechoty „Odsieczy Lwowa”, 26 i 40 Pułk Piechoty, 5 Lwowski, 11 i 12 Pułk Artylerii Polowej, 51, 52 i 54 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, 4 Dywizja Kawalerii, 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, 6 i 10 Pułk Strzelców Konnych, 10 i 13 Dywizjon Artylerii Konnej, 6, 10 i 13 Dywizjon Artylerii Konnej, 20 Pułk Ułanów im. króla Jana III, 2, 6, 22 i 24 Pułk Ułanów, 6 Samodzielna Brygada Kawalerii, 9 Pułk Ułanów Małopolskich, 6 Pułk Lotniczy, 6 Pułk Artylerii Ciężkiej, 1 Pułk Artylerii Górskiej, 6 Dyon Samochodowy oraz inne jednostki korpusu, służby, szkoły etc.). Dołączono inseraty firm lwowskich różnych branży sponsorujących wydawnictwo (obraz życia gospodarczego Lwowa w okresie międzywojennym). Uszkodzenia grzbietu i okł. Wewnątrz karty czyste. Blok książki zwarty.   180. –
 1. DZIEWANOWSKI Władysław (1882-1951): Zarys uzbrojenia w Polsce. z rysunkami St. Gepnera (31 tablic), E. Dziewanowskiej (7 tablic), K. Jodzewicz (6 tablic). Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. – 224 s., 44 tabl. w tekście, 25 cm, brosz. wyd. Kompendium wiedzy od zarania państwowości po wiek XIX włącznie. Drobne ukruszenia górnej krawędzi grzbietu.   150. – 
 1. ELSENBERG Eugenjusz (1881-1920): Pierwszy patrol wywiadowczy. Oprac. … Kraków: Departament Wojskowy N.K.N., 1914. – 47 s., 14,5 cm, brosz. wyd. Regulamin patrolu w myśl zasad którego działała pierwsza szpica tzw. „siódemka” Władysława Prażmowskiego „Beliny”, który w nocy z 1 na 2 sierpnia 1914, jako pierwszy oddział Wojska Polskiego przekroczył granicę zaboru austriackiego z zaborem rosyjskim w Kocmyrzowie i 3 sierpnia wieczorem powrócił do Krakowa. Stan bardzo dobry.   45. –
 1. ELSENBERG Eugenjusz (1881-1920): Piesza placówka. Oprac. … Wyd. IV. Warszawa: G.K.W., 1920. – 29 s., 14,5 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Podoficera, tomik VIII. Opracowanie instruktora Szkoły Podchorążych b. Legionów Polskich o wartości bojowej placówki.   30. –
 1. ERDMAN Jan (1906-1986): Droga do Ostrej Bramy. Londyn: Odnowa, 1984. – 441 s., 16 s. il., 2 mapki, 22 cm, opr. wyd. karton. Historia ppłk. Macieja Kalenkiewicza oficera dyplomowanego Wojska Polskiego, cichociemnego, żołnierza Armii Krajowej, dowódcy partyzanckiego w Okręgu Nowogródek.   75. –
 1. ERNST Edwin, JASIŃSKI Jerzy S.: Przepisy o służbie wojskowej dla mężczyzn od lat 17 do 60-ciu. z uwzględnieniem ulg specjalnych dla członków przysposobienia wojskowego. Warszawa: [B.w.], 1930. – 72, [2], IV s., 16,5 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa, Służba wojskowa i jej prawa oraz obowiązki w odniesieniu do ochotników i rezerwistów oraz pospolitego ruszenia. o podatku wojskowym. Opr. nieco poluzowana.   30. –
 1. [FALKOWSKI Juljusz (1815-1892)]: Upadek powstania polskiego w 1831 roku. Rys historyczno-pamiętnikowy z mapą teatru wojny i planem szańców Warszawy. Przez autora „Wspomnień z 1848 i 1849 roku”. w małej części z odbitek z „Dziennika Poznańskiego”. Poznań: Józef Konstanty Żupański, 1881. – 375, [1] k. mapa (litografia rozkł. kolor.), [1] k. pl. (litografia rozkł.), 22,5 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Autor w czasie powstania był jednym z najmłodszych oficerów, wsławiony obroną Królikarni, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Książka jest zbiorem najważniejszych przekazów pamiętnikarskich z końcowych dni powstania, uzupełnionych własnymi obserwacjami i wspomnieniami. Miejscami zbrązowienia papieru. Kolorowana liniowo litografia przecięta przez introligatora z minimalnym ubytkiem.   150. –
 1. FITZGIBBON Louis (1925-): Katyn Memorial by … Foreword Prince Eugene Lubomirski. London: SPK-Gryf Publications Ltd., 1977. – 48 s., [16] s. tabl., 21,5 cm, brosz. wyd. Pamiątkowe opracowanie poświęcone pierwszemu na świecie pomnikowi katyńskiemu odsłoniętemu w Londynie dzięki staraniom emigracji polskiej i wydatnej pomocy angielskich przyjaciół z partii konserwatywnej w atmosferze protestów rządu sowieckiego i niechętnej postawie labourzystowskiego rządu Wielkiej Brytanii. Ilustrowana kronika budowy pomnika i samej uroczystości.45. –    
 1. GĄSECKI Zygmunt (1838-?): Pamiętniki … powstańca z r. 1863/4. Spisał podług jego opowiadania Zygmunt Słupski. Poznań: Nakł. i czcionkami W. Simona, 1895. – 55 s., [5] k. tabl. (ozalidy), 20,5 cm, brosz. wyd. (tylnia okł. uzup.). Wspomnienia syna ziemianina z powstania styczniowego na terenie Płockiego i Kujaw, pod rozkazami Zygmunta Padlewskiego i Edmunda Calliera.   60. –
 1. GĄSIEWICZ Stefan (1895-?): Podręcznik terenoznawstwa dla podoficerów opracował … Wyd. VI popr. Warszawa: G.K.W., 1936. – [8], 216 s., 1 tabl., il., rys. 185, rys. dod. (wkładka), 21 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Podoficera ; t. 1. Najsłynniejszy polski podręcznik terenoznawstwa z zestawieniem znaków topograficznych map polskich 1:100.000. Egzemplarz nierozcięty.   60. –
 1. GĄSIOROWSKI J.[anusz] (1889-1949): Co każdy żołnierz o artylerji wiedzieć powinien. Wyd. III, przejrzane i popr. Warszawa: G.K.W., 1920. – 60, [1] s., 15 cm, brosz. wyd. Podręcznik artylerii naziemnej autorstwa późniejszego generała i szefa sztabu Wojska Polskiego.   30. –
 1. [GENERALNE Gubernatorstwo]. Inc.: „W Generalnym Gubernatorstwie utworzyły się ze zbrodniczych elementów bandy…”. [B.m. i w., 1942]. – [2] s., 21 × 15,5 cm. Ulotka podpisana przez „Głównodowodzącego” w związku z występowaniem band (oddziałów partyzanckich). Z hitlerowskim orzełkiem w nagł. Tekst obustronny w jęz. polskim i niemieckim. Ślady zagnieceń i zażółceń.   45. – 
 1. GIERCZANIWS’KIJ Dmitro: Wignati okupanta. Miunchen: Wid. Krajowoj Uprawi Bratstwa Wojakiw 1-oj Ukrainskoj Diwizji UNA w Nimeczczini, 1963. – 142, [1] s., il., 21 cm, brosz. wyd. Książka oparta na wspomnieniach kombatantów 1 Ukraińskiej Dywizji z lat 1919-1920 w okresie istnienia Ukraińskiej Republiki Ludowej (UNA) z walk z bolszewikami, Polakami i w sojuszu z Polską przeciw bolszewikom.   50. –
 1. GOLICZEWSKI Władysław: Walecznych tysiąc. Pamiętniki sierżanta … z wojny polsko-bolszewickiej. Do druku przygotował R. Umiastowski. Warszawa: G.K.W., 1934. – 240 s., 18 cm opr. pł. z dedykacją autora z 1934 r. na odwrociu k. tyt. Bibljoteka Pamiętników. Wspomnienia z walk z bolszewikami na Białorusi, niewoli sowieckiej i ucieczki z niej. Podklejona s. 231-232.   60. –
 1. GRZEGORZEWSKI Stanisław (1842-1903): Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku. Skreślił … Lwów: Tow. Wyd., 1903. – [2], 261, [2] s., 18,5 cm, opr. pł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Pamiętniki uczestnika powstania w szeregach elitarnego oddziału „żuawów śmierci”, opisy z bojów pod dyktatorem Marianem Langiewiczem i sprawozdanie z wyprawy wołyńskiej. Zawiera plany bojów pod Chrobrzem i Grochowiskami oraz ogólną mapkę bojów. Grzbiet opr. minimalnie uszkodzony.   70. –
 1. HALICKI Kazimierz, ROSTAFIŃSKI Mieczysław: Służba kawalerzysty w polu. Warszawa: Druk. MSWojsk., 1927. – XXII, [2], 291, [1] s., 17 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. Pieczątka Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” Okr. Warszawskiego. Podręcznik służby polowej kawalerii polskiej.   120. –
 1. [HAUKE Maurycy (1775-1830)]: Spadek piśmienniczy po generale … z rękopisu wydał Aleksander Rembowski. Z 6 rycinami. Warszawa: Księg. E. Wende i S-ka, 1905. – [2], LXI, 420 s., [6] k. tabl. il. (w tym 1 kolor.), 21 cm, opr. pł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Zdezaktualizowana pieczątka własnościowa. Zbiór dokumentów po gen. broni, wiceministrze wojny i kwatermistrzu Wojsk Polskich Królestwa Polskiego. Obejmuje rozkazy, korespondencje, rozporządzenia i ogłoszenia oraz dziennik oblężenia twierdzy Zamość z 1813 z wizerunkami monet bitych z jego rozkazu. Miejscami zażółcenia kart i zabrudzenia na ostatnich stronach.   100. –
 1. HITLERS neue Wunderwaffe. Inc.: „Nich horchen, nich lesen, nich bemerken…”. [B.m.: b.w.], 2.12.[19]42. – [2] s., rys., 21 × 14 cm. Ulotka antyhitlerowska pochodzenia sowieckiego z karykaturą żołnierza niemieckiego rozpowszechniana na ziemiach polskich. Ślady składania i zażółcenia.   35. – 
 1. HUZARZY. 6s Husaren Regiment. Kolorowa litografia formatu 37,5 × 27 cm, wydana w Berlinie przez Verlag u. Druck v. L. Sachse & Co. w XIX wieku. Stan bdb.   300. – 
 1. INFANTERIA. 14tes Infanterie Regiment. Kolorowa litografia formatu 35 × 26 cm, wydana w Berlinie przez Lith. Inst. v. L. Sachse & Co. w XIX wieku. Stan bdb.   300. – 
 1. INSTRUKCJA walki na bagnety. Warszawa: G.K.W., 1921. – 37 s., tabl. 2, zał. (rozkł.), 14 il., dodatkowe il. na tabl., 17 cm, brosz. wyd. Pieczątka 15 Pułku Piechoty i inne. Ministerstwo Spraw Wojskowych. P.I.C. 1921. Publikacja ilustrowana przykładami walki. Odbarwienia kart.   25. –
 1. J.T. [krypt.]: Epizod z roku 1863, na dochód miejscowego weterana z r. 1831 pułkownika b[yłych] w.[ojsk] p.[olskich]. Jarosław: [B.w.], 1887. – 16 s., 21 cm, brosz. wyd. (okł. ochronne). Wspomnienia z powstania styczniowego z okolic Makowa Mazowieckiego i Różana. Egz. nieco przycięty. Rzadkie.   80. –
 1. [JANKOWSKI Stanisław (1882-1953), wicepremier Rządu RP i Delegat na Kraj] w Obliczu Zbrodni Niemieckich. Inc.: „Polacy! Od 13 października miasto Warszawa i niektóre miasta Polski są widownią masowych ulicznych obław na polską ludność…”. Warszawa, dn. 22 października 1943 r. Pełnomocnik na Kraj Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. – [1] k., 22,2 × 13,4 cm. Odezwa Delegata Rządu RP w sprawie nasilającego się terroru niemieckiego połączona z analizą jego form w tym również komunistycznych prowokacji. Zacieki i zaplamienia na ulotce niepowodujące większych utrudnień w odczytaniu tekstu. Ślady po przechowywaniu ulotki w segregatorze z niedużym usczerbkiem liternictwa.   100. – 
 1. JARNUSZKIEWICZ Czesław (1888-1988): Szabla wschodnia i jej typy narodowe. Londyn: Antykwariat R. Wernika, 1973. – 102, [2], [108] s. tabl., 26 cm, opr. wyd. pł. z obwol. Bogato ilustrowana historia szabli wschodniej z uwzględnieniem jej odmian (pałasz, szabla husarska) i typów narodowych (szabla perska, turecka, polska, węgierska, kaukaska, rosyjska i inne). Autor – generał Wojsk Polskich był wybitnym znawcą broni. Pozycja nieczęsto spotykana.   250. –
 1. JEZIORAŃSKI Antoni (1821-1882): Pamiętniki … Powstanie 1863 r. Cz. 1-2. Wyd. 2 wznowione. Lwów: Księg. Gubrynowicz i Syna, 1913. – [2], 267, [2]; 314, [1] s., 18,5 cm, współopr. ppł., przednia okł. brosz. zach. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Pamiętniki kontrowersyjnego generała wojsk powstańczych, oponenta Mariana Langiewicza. Zawierają opisy bitew (m.in. pod Małogoszczą), a w dalszej części wojny prusko-francuskiej i Komuny Paryskiej. Podzielone na działy. Kompletne (śródtytuły m.in. w spisach treści typu t. II i III są niekonsekwencją wydawcy w tej edycji, bowiem pierwsze wydanie ukazało się z tomem obejmującym okres przedpowstaniowy). Egz. nieco przycięty.   100. –
 1. KALENDARZ Wojskowy na rok 1929 (Rok trzeci). Oprac. przez grono oficerów dyplomowanych pod red. Jana Jastrzębskiego. Warszawa: nakł. własnym, 1928. – XV, [1], 560 s., mapka rozkł., liczne tab. w tekście, 14,5 cm, opr. pł. wyd. Wydawnictwo składa się z działu ogólnego (informacje podstawowe oraz o wszelkich władzach państwowych) oraz działu wojskowego (władze i organy wojskowe różnych szczebli, bronie, służby, prawo wojskowe, wyszkolenie wojskowe, skład osobowy sił zbrojnych, przepisy dyscyplinarne, sądy, ordery i odznaczenia, umundurowanie, uposażenie, zaopatrzenie, administracja, konie wojskowe, instytucje naukowe i różne). Otarcia opr.   120. –
 1. [KALITA Karol (1830-1919)] Pułkownik Rębajło: Ze wspomnień krwawych walk. z rękopisu wydał i wstępem opatrzył Aleksander Medyński. Lwów: Słowo Polskie, 1913. – 168 s., 22 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Wspomnienia jednego z bardziej znanych partyzantów z Sandomierskiego podczas powstania styczniowego 1863-1864. Miejscami zaplamienia.   60. –
 1. KARA Stanisław (1893-?): Komendy i rozkazy (wydanie dla oficerów). Opracował i zestawił … Warszawa: Księgarnia Wojskowa, 1919. – 257, IX, [2] s., 48 rys., 15 cm, brosz. wyd., Ministerstwo Spr. Wojsk. Departament Naukowo-Szkolny, Sekcja 4. Podręcznik szkoleniowy z zakresu strategii i taktyki wojskowej autorstwa wykładowcy w Szkole Podchorążych. Ostatnie karty spisu treści lekko zaplamione.   50. –
 1. [KARPACKA Dywizja Piechoty] A short history of the Third Polish Carpathian Infantry Division. B.m. [Great Britain]: [B.w.], 1946. – 16 s., mapa rozkł., 18,5 cm, brosz. wyd. Popularna historia 3 Dywizji Strzelców Karpackich, wsławionej w bojach pod Ankoną i Monte Cassino podczas kampanii włoskiej 1944-1945.   25. –
 1. KNOT Antoni (1904-1982): Dzieje szkolnictwa wojskowego w Polsce. Lwów: PWKS, 1938. – 122, [1] s., 48 il., 21 cm, brosz. wyd. Kultura Polska i Obca, T. V. Drobne ubytki grzbietu. Ładny egzemplarz.   50. –
 1. KONARSKI Kazimierz (1886-1972): O uczniu żołnierzu. Oprac. … Warszawa: Ministerstwo W.R.I O.P., 1922. – VIII, 205, [3] s., [8] k. tabl., 23,5 cm, opr. ppł. z zachowanymi okł. oryg. brosz. Znaczki X Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu (naklejone). Udział młodzieży polskiej w wojnie z bolszewikami w 1919-1920. Drobne otarcia okł.   100. –
 1. KORPUS Kadetów Nr. 1. w dziesiątą rocznicę II-go Powstania Śląskiego. Lwów: Korpus Kadetów Nr.1, 1931. – 150, [2] s., [35] k. tabl., 31 cm, brosz. wyd. Monografia I Korpusu Kadetów we Lwowie i jego udział w III Powstaniu Śląskim. Grzbiet opr. nadpęknięty i zabrudzenia okł. K. 147-150 minimalnie zagięte na marginesach.   200. –
 1. KOZŁOWSKI Karol (1833-1917): Wojsko polskie z roku 1830/31 przedstawione w 16 obrazach z dodaniem krótkiej historyi wojskowości polskiej. Wyd. 2. Poznań: Nakładem wydawcy, 1908. – 44, [2],16 k. tabl. (chromolitografie), il. w tekście, 26 cm, opr. wyd. pł. Rys historyczny Wojska Polskiego oraz opis działań wojennych powstania listopadowego z 16 tabl. kolorowymi w chromolitografii przedstawiającymi wizerunki żołnierzy i oficerów powstania listopadowego. w kilku miejscach drobne podklejenia tablic. Czysty egz.   450. –
 1. [LEGION PUŁAWSKI] Inc.: „Do członków polskich drużyn ochotniczych w służbie rosyjskiej. Bracia Rodacy!”. Uczestnicy Powstania Styczniowego 1863 r. Warszawa II 1815 [1915]. – [2] s., 27 × 21,5 cm. Ulotka antyrosyjska i niepodległościowa, atakująca dowódcę drużyn (chodzi w istocie o tzw. Legion Puławski) Witolda Ostoja-Gorczyńskiego. Ślady zagięć i zabrudzeń.   50. – 
 1. [LEGIONY Polskie Józefa Piłsudskiego] IV Marsz Szlakiem Kadrówki 6.VIII.1927. Praca zbiorowa przy współudziale ob. ob. T. Czackiego, J. Drzewieckiego, Freyda, M. Fularskiego, Z. Glinickiego, M. Kierzkowskiego, M. Kurleto, M. Wittekówny i J. Wójcika ; pod red. Henryka Krolikówskiego-Muszkieta. Warszawa: Związek Strzelecki, 1927. – 132, [3], VIII, [7] s., 35 k. tabl., mapa rozkł. (75 × 16 cm), [2] k., 17 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. (naklejone). z dedykacją z epoki. Historia „Marszu Szlakiem Kadrówki”. Regulaminy i Instrukcje. Higjena Marszu. Porównania i Rekordy. SPR.   60. –
 1. LEGIONY Polskie rozpoczęły werbunek! Inc.: „Warunki wstąpienia do Legionów: […]. Stanowisko prawne Legjonów… Ustrój Legjonów.” Warszawa: [B.w.], 1915. – [1] k., 30 × 22 cm. Ulotka werbunkowa do Legionów Polskich w Warszawie.   120. – 
 1. [LEGIONY Polskie]. Tarcza Legionowa. Inc.: „Gdy na tle wiekopomnych wydarzeń bieżącej wojny…”. [Warszawa: Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, 1916]. – [1] k., 21,5 × 17 cm. Ofiarowanie tarczy Legionom przez organizacje LKPW z Komitetem Organizacyjnym Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego w dn. 3 V 1916.   100. – 
 1. [LOTNICTWO polskie] DESTINY can wait. The Polish Air Force in the Second World War. Foreword by Marshal of the R.A.F. Viscount Portal of Hungerford. London: W. Heinemann Ltd., 1949. – XVI, 402 s., [60] s. tabl., [6] k. tabl. kolor., 24 cm, opr. pł. Pierwsza monografia Polskich Sił Powietrznych w II wojnie światowej. Wśród komitetu wydawniczego byli m.in. słynni polscy dowódcy piloci (m.in. Stanisław Karpiński, Jerzy Bajan, Roman Czerniawski).   150. –
 1. [LWÓW] BAILLY Rosa (1890-1976): A city fights for freedom. The rising of Lwów in 1918-1919 by … ; translated from French by Samuel S.B. Taylor. An episode in the history of Poland. London: Publishing Committee Leopolis, 1956. – 396 s., [111] il., 19 mapek i pl., 22 cm, opr. pł. wyd. z obwol. Miasto walczące o wolność” – bogato ilustrowana historia walk o polski Lwów w latach 1918-1919 autorstwa słynnej propagatorki kultury i literatury polskiej we Francji. Książkę poprzedza szkic historyczno-geograficzny z podkreśleniem roli i znaczenia miasta dla Polski wraz z charakterystyka jego mieszkańców. Wydana w okresie zimnowojennym książka stanowiła świadectwo dla wolnego świata, jak bardzo Lwów jest polski i Polsce potrzebny, a jego okupacja sowiecka po 600 latach promieniowania w nim polskiej kultury skurczyła obszar cywilizacji europejskiej. Obwoluta uszkodzona.   100. –
 1. MACZEK Stanisław (1892-1994): Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918-1945. Edinburgh: Tomar Publ., 1961. – 304 s., portret, 71 il. (część na oddzielnych kredowych wkładkach), 4 szkice, 24 cm, opr. wyd. pł. obwoluta Wyd. 1. Przedmowa gen. M. Kukiela. Porywająco napisane wspomnienia gen. Stanisława Maczka, legendy Polskiego Wojska, dowódcy Pierwszej Dywizji Pancernej.   100. –
 1. MALINOWSKI-POBÓG Władysław (1899-1962): Akcja bojowa pod Bezdanami 26. IX. 1908. Warszawa: G.K.W., 1933. – [4], 214 s., [13] k. tabl. il., facs., portr., [3] k. map złoż. (3), 20,5 cm, brosz. wyd. w kol. czarno-srebrnym. Pieczątka własnościowa. Dzieje akcji bojowej przeprowadzonej przez Organizację Bojową PPS niedaleko Wilna (wśród uczestników byli m.in. przyszli polscy premierzy Walery Sławek, Aleksander Prystor, Tomasz Arciszewski) dowodzoną przez Józefa Piłsudskiego napad na rosyjski pociąg pocztowy, przewożący pieniądze z Kongresówki do St. Petersburga. Była to jedna z najbardziej zuchwałych i efektownych akcji ekspropriacyjnych podczas której zdobyto przeszło 200 tys. rubli i zabito kilku żołnierzy oraz urzędników carskich. Efektowna okł. projektu Atelier Graficznego Girs-Barcz. Drobne zagięcia i odbarwienia (na odwrociu).   150. –
 1. MATANKIN Aleksander: [Słownik wojskowy. Część IV: Polsko/Niemiecka; Niemiecko/Polska. Wyd. Bruno Głodkowski. Stuttgart: Franckh’sche Verlagshandlung, 1938. – [14], 112, 42, [4] (inseraty) s., rys., 15,5 cm, opr. pł. Wyd. Franckha Słowniki Wojskowe dla użytku wojskowych i techników wojskowych. Niemiecki słownik militarny z uwzględnieniem specyfiki armii polskiej. Układ dwuszpaltowy.   100. –
 1. MIRSKI-JAREM Józef: Na szańcach ojczyzny. Warszawa: Wojskowy Inst. Naukowo-Wyd., 1939. – 108, [3] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Powieść o bojach z lat 1916-1920 na frontach rosyjskim i bolszewickim m.in. w szeregach I/5 PPLeg. Rys. i okł. wykonał Andrzej Trzeszczkowski.   45. –
 1. [MILIAN Stanisław (1899-1967)], ppłk. Wojska Polskiego, zastępca dowódcy 36. Pułku Piechoty „Legii Akademickiej” i dowódca 1. Pułku Piechoty „Obrony Pragi”]: 1 Pułk Piechoty Obrony Pragi. Inc.: „Ze względu na ogólne położenie, niemożliwość prowadzenia dalszej dłuższej walki oraz opłakany stan miasta…”. [Warszawa 28 września 1939]. – [2] s., 29,5 × 20,5 cm. Tajny rozkaz dowódcy pułku odbity na powielaczu i skierowany do żołnierzy w związku z kapitulacją Warszawy. Wyjaśnia przyczyny kapitulacji i zawiera porządek postępowania w dniach następnych tj. 29-30 września 1939 r. Zagięcia na złożeniach z minimalnym uszczerbkiem w środku. Tekst czytelny. Egz. czysty.   200. – 
 1. [MUŚNICKI DOWBÓR Józef (1867-1937)]: Instrukcja do obrony i atakowania umocnionych pozycji. Warszawa: Tow. Pol. Wiedzy Wojskowej, 1917. – 15 s., [1] k. tabl. rozkł., 16 cm, brosz. wyd. Biblioteka Wiadomości Wojskowych, nr 13. Zawiera instrukcję do atakowania i obrony ufortyfikowanych terenów stosowana przez i Korpus Polski w Rosji. Druk sekretny.   50. –
 1. NIEDZIELSKI Kazimierz (1860-1917): Walka ludów (Lipsk 1813). Z 10 rysunkami w tekście. Warszawa: Sgł. Księg. E. Wende i S-ka, 1913. – 175 s., il., 24 cm, opr. ppł. Opis bitwy trzydniowej narodów pod Lipskiem, gdzie zginął ks. Jozef Poniatowski. Z planem Lipska i okolic oraz scenami z walk.   90. –
 1. ODZNAKA strzelecka. Warszawa: Komenda Główna Związku Strzeleckiego, 1932. – 43, [5] s., tab., 15 cm, brosz. wyd. Regulamin odznaki strzeleckiej oraz precyzyjne wymogi jej zdobycia z określeniem wyników w strzelaniu z karabinu wojskowego, karabinu dowolnego, pistoletu lub rewolweru wojskowego, pistoletu dowolnego, karabinów małokalibrowych (różne typy).   35. –
 1. ORLĘTA. Czasopismo Korpusu Kadetów Nr. 1 we Lwowie (Lwów 1928-1933). R. VI, nr. 2: 22 i 1933. – 47, [1] s., 30,5 cm, brosz. wyd. Numer specjalny ku czci powstania 1863 r. Numer w całości poświęcony został obchodom 70 rocznicy powstania styczniowego we Lwowie z wizerunkami i biogramami nielicznych uczestników-weteranów z lat 1863-1864, fragmentami wspomnień, programem obchodów etc. Na k. przedtyt. oryginalny stempel: „Komitet Obyw. Obch. 70. Roczn. Powstania Styczn. we Lwowie” z numeratorem „57”. Druk dwuszpaltowy. Grzbiet pęknięty. Ostatnie 2 karty naddarte. Egz. wewnątrz czysty.   90. – 
 1. OŻEGALSKI KOŚCIESZA Józef (1848-1922): Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863 przez … Kraków: nakł. Autora, 1893. – IV, 332, III s., 18 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Wspomnienia ze służby w oddziałach Antoniego Jeziorańskiego i Dionizego Czachowskiego.   60. –
 1. [PAULUS Friedrich i inni]. An Volk und Wehrmacht. Moskau, 8.12.1944. Moskwa: [B.w.], 1944. – [2] s., fot., 25,5 × 20 cm. Druk dwuszpaltowy. Ulotka podpisana przez 50 generałów niemieckich z feldmarszałkiem Paulusem na czele, znajdujących się w niewoli sowieckiej, z apelem do narodu niemieckiego w obliczu klęski Hitlera. Fotografia Paulusa i jego najbliższych współpracowników. Rozpowszechniana na ziemiach polskich. Ślady zabrudzeń, zagnieceń i zażółceń oraz ubytek marginesu.   35. – 
 1. PAULUS (Friedrich) (1890-1957). Inc.: „Aufruf des Generalfeldmarschalls …”. Moskau: [b.w.], 8. August 1944. – [2] s., portr., facs., 15,5 × 11 cm. Ulotka antyhitlerowska wykorzystująca niemieckiego felmarszałka Paulusa, który w niewoli po zamachu na Hitlera przystąpił do Związku Oficerów Niemieckich, z przemówieniem tegoż do niemieckich jeńców wojennych w Związku Sowieckim i narodu niemieckiego. Ulotka była również rozrzucana na froncie sowiecko-niemieckim na ziemiach polskich. z podobizną feldmarszałka i facsile jego podpisu. Niewielkie odbarwienia.   50. – 
 1. PAWLIKOWSKI Józef: Lotnicze przyrządy pokładowe. Warszawa: ZG LOPP, 1936. – VIII, 317, [1] s., 212 rys., 22 cm, brosz. wyd. Instytut Techniczny Lotnictwa. Biblioteka Podręczników Technicznych. Obejmuje m.in.: Przyrządy silnikowe, pilotażowo-nawigacyjne, bezpieczeństwa i specjalne. Niewielkie zaplamienia okładki.   70. –
 1. PAWŁOWSKI Bronisław (1883-1962): Historja wojny polsko-austrjackiej 1809 roku. Warszawa: G.K.W., 1935. – XVIII, 551 s., [15] k. tabl. il. (w tym 4 rozkł.), [2] tab. (rozkł.), 25 cm, opr. ppł. Monografia wojny polsko-austriackiej pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego, której preludium stanowiła bitwa o Raszyn. Zawiera plany twierdz i umocnień m. Warszawa-Praga, Toruń, Łęczyca, Sandomierz, Zamość i Modlin oraz Częstochowa (Jasna Góra). Niewielkie zaznaczenia i uwagi w ołówku na marginesach kart.   200. –
 1. [PIERWSZA Dywizja Grenadierów]. Dobrowolna Ofiara na budowę pomnika ku czci żołnierzy 1szej Dywizji Grenadierów, poległych w czerwcu 1940 r. na polach Lotaryngii w walce o wolną Polskę i Francję Paryż, 11 listopada 1949 r. Francusko-Polski Komitet Budowy Pomnika. – [2] s., 15 × 10,5 cm. Cegiełka na Budowę Pomnika Chwały 1 D[ywizji] G[renadierów] 1940 – 1950 ze stylizowanym orłem siedzącym na krzyżu o podwójnych ramionach. Rys. J. Nomarska. Na kwotę 100 franków. Tekst równoległy w jęz. pol. i franc. Stan dobry.   60. – 
 1. PIŁSUDSKI Józef (1867-1935). Inc.:”Kochany Pułkowniku. Po raz pierwszy w tej wojnie światowej…”. Kraków 5 XI 1916. – [1] k., 35,5 × 22 cm. List do płk. Edwarda Rydza-Śmigłego. Odbitka hektograficzna rękopisu. Ślady składania.   80. – 
 1. [PIŁSUDSKI Józef] MARSZ Pierwszej Brygady. Oprac. i instrumentacja: Stefan Lidzki-Śledziński. Na orkiestrę dętą, zespół. Warszawa: Księg. Muzyczna F. Grąbczewskiego, [1933]. – [18] k. luzem w okł., nuty, 13,5 × 17 cm brosz. wyd. Repertuar Kapelmistrza Polskiego. Serja A, nr 2. Słynny marsz i Brygady Józefa Piłsudskiego.   45. –
 1. PIŁSUDSKI Józef. Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz: Inc.: „Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie otaczający nas zewsząd skupili wszystkie siły…”. Warszawa: [Rada Obrony Państwa], 3 lipca 1920. – [1] k., 24 × 16 cm. Odezwa w imieniu Rady Obrony Państwa.   120. – 
 1. PŁOSKI Stanisław (1899-1966): O taktyce oddziałów powstańczych 1863-1864. Warszawa: Druk. Ekonomiczna, 1938. – [1], 493-503 s., 23 cm, brosz. wyd. z dedykacją autora. Odb. z t. XXXIV „Przeglądu Historycznego”. Studium walki powstańców z wojskami rosyjskimi.   40. –
 1. [POWSTANIE Warszawskie – Powiśle – Stare Miasto] Zarządzenie. Inc.: „Powtarzające się często wypadki strzelania z dachów i okien domów są jednym ze źródeł niepokoju i zamętu wśród luności naszego Rejonu.” Warszawa, dn. 9.VIII.1944. Druk. Stronnictwa Ludowego Dowódca Rejonu i AK [mjr Stanisława Błaszczak – „Róg]. – [1] k., 24,4 × 17,9 cm. Zarządzenie Dowódcy Starego Miasta [tytulatura nieco „na wyrost”, gdyż Dowódcą Starego Miasta” był ppłk. Karol Ziemski – „Wachnowski”], zaś podpisany tu w ulotce był w istocie dowódcą tylko Zgrupowania na Starym Mieście (a w rzeczywistości nadal dowodził Powiślem). w samym zaś zarządzeniu bardziej chodziło o Powisle niż Starówkę.   150. – 
 1. [POWSTANIE Warszawskie] SIGNAL Extra [październik 1944]. Sonderausgabe der Berliner Illustrirten Zeitung. Berlin: Deutscher Verlag, 1944. – 10 s., il., 34 cm. Numer specjalny jednego z najsłynniejszych magazynów II wojny światowej stanowiących mistrzowski popis niemieckiej propagandy wojennej i obrazu siły niemieckiego Wehrmachtu. Numer poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Jęz. niemiecki. Na okł.: Maria hr. Tarnowska, prezes PCK , udająca się na rozmowy w sprawie kapitulacji. Wewnątrz niemiecka kronika walk od 1 VIII – 4 IX 1944, fotografie z walk, cierpień ludności, Dowódcy AK gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego i sceny z kapitulacji. Podklejenia kart w górnych częściach czasopisma oraz naddarcia.   100. – 
 1. POWSTANIE Warszawskie. Inc.: „Zbliża się sierpniowa rocznica, której nikt przemilczeć nie potrafi”. B.m.w., lipiec 1945. – [2] s., 21,5 × 15 cm. Rocznicowa ulotka podziemia antykomunistycznego w pierwszą rocznicę Powstania Warszawskiego przypominające istotne fakty z jego przebiegu. Stan bardzo dobry.   120. – 

prasa wojskowa

 1. AGENCJA PRASOWA. ZWZ-AK (Warszawa 1940-1944). Tygodnik. Agencja prasowo-artykułowa dla pism prowincjonalnych. R. V: 16 (209): 20 IV 1944 – 24 (217): 13 VI 1944, 27 (220): 6 VII 1944 – 29 (222): 20 VII 1944. Dwanaście numerów z 4 dodatkami do n-rów 20, 21, 23 i 29. Maszynopisy powielane i maszynopisy na papierze bibułkowym (n-ry 16, 24 i 28).   240. – 
 1. DZIEŃ. Gazeta Bezpartyjna. Nr 207: Warszawa 27 VIII 1914. Dodatek nadzwyczajny. Inc.:”Ucieczka Niemców w Prusach Wschodnich”. Wyd. Stefan Górski. – [2] s., 55 × 39 cm.45. –    

GAZETKA Wojenna. Kraków: Sekcja II K.[omitetu] O.[brony] P.[aństwa], 1920. Pismo informacyjno-propagandowe z okresu wojny polsko-sowieckiej o niewielkiej standardowej objętości.

 1. – Nr. 1. Zawiera m.in.: Bitwa o Warszawę; o księdzu Skorupce jak w bitwie zginął; Jak Trocki jechał na zdobycie Warszawy (karykatura).   80. – 
 1. – Nr. 2. Zawiera m.in.: Jak ludzie mrą w Rosji?; Bolszewicy w Otwocku i Garwolinie; Raj bolszewicki; Najazd bolszewicki na polską wieś (karykatura).   80. – 
 1. – Nr 3. Zawiera m.in.: Wiadomości z okolic, gdzie byli bolszewicy (Sierpc, Płońsk, Pułtusk). Jak bolszewicy o pokój traktują. (Bartek i bolszewicy…).   80. – 
 1. – Nr 4. Zawiera m.in.: Czerwony Krzyż; Co Józef Stopa (Łagów) mówi o bolszewikach? Jak Bartek Mazur bolszewików wziął do niewoli (karykatura Kamila Mackiewicza).   80. – 
 1. – Nr 5. Zawiera cykl karykatur antybolszewickich autorstwa Karola Homolacsa z wierszami.   80. – 
 1. – Nr 6. Zawiera m.in.: Buty i bielizna dla żołnierza polskiego (kalkulacja kosztów i ofiar); Jak Trocki trąbił pod Warszawą? (karykatury i wiersze Karola Homolacs).   80. – 
 1. – Nr 8. Zawiera m.in.: Robotnicy angielscy o bolszewikach; Bolszewicy w Białymstoku; Zbrodnie bolszewickie (Ostrołęka, Suraż, Nasielsk).   80. – 

 1. KOMUNIKAT, nr 2/[19]36. Koło Czwartaków [4 Pułk Piechoty Legionów Polskich]. Warszawa, kwiecień 1936. – 5, [1] s., 30 cm, brosz. wyd. Pismo środowiska kombatanckiego. Sporą część numeru zajmuje sprawa gen. Bolesława Roji, byłego dowódcy pułku, którego zachowanie na zjazdach i zebraniach koleżeńskich („wprowadzanie polityki lub nienawiści społecznej”) zmusiło „czwartaków” do zajęcia stanowiska. Tyt. nagł. Druk. częściowo dwuszpaltowy. Ślady składania.   35. – 
 1. KOMUNIKAT 2/[19]36. Koło Żołnierzy B. 2 P.[ułku] P.[iechoty] Leg.[ionów] Pol.[skich]. Warszawa maj 1936. – 8, [2] s., 30 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in.: Michał Wierzbicki, Wspomnienia z 15 lutego 1918 r. Tyt. nagł. Druk. częściowo dwuszpaltowy. Część tytułu zaklejona kartką z adresem wysyłki pocztowej. Ślady składania i niewielki ślad zalania.   35. – 
 1. KOMUNIKAT 3/[19]36. Koło Żołnierzy B. 2 P.[ułku] P.[iechoty] Leg.[ionów] Pol.[skich]. Warszawa lipiec 1936. – 17, [1] s., 30 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in.: Przemówienie Edwarda Rydza-Śmigłego 24 maja 1936 na Zjeździe Delegatów Związku Legjonistów Polski; Tadeusz Król, Gruziatyn (Opowiadanie dowódcy plutonu w 20 rocznicę bitwy). Tyt. nagł. Druk. częściowo dwuszpaltowy. Ślady składania i niewielki slad zalania.   40. – 
 1. KOMUNIKATY WOJENNE. B.w., nr 250-253: 28 VIII 1944 – 2 IX. 1944. Maszynopis powielany.   100. – 
 1. KOMUNIKATY WOJENNE. W.R.N. i S.L., nr 1697: 5 IX 1944. Pismo podziemne socjalistów i ludowców. Maszynopis powielany.   35. – 

MYŚL i CZYN. SL (Kraków 1944-1945). Pismo dekadowe. Pismo ludowe. Maszynopis powielany.

 1. – nr 5: 12 VIII 1944.   30. – 
 1. – nr 7: 19 VIII 1944.   30. – 
 1. – nr 8: 22 VII 1944.   30. – 
 1. – nr 9: 26 VIII 1944.   30. – 
 1. – nr 10: 29 VIII 1944.   30. – 
 1. – nr 14-15: 17 IX 1944.   35. – 
 1. – nr 16-17: 24 IX 1944.   35. – 
 1. – nr 18-19: 1 X 1944.   35. – 
 1. – nr 20-21: 7 X 1944.   35. – 
 1. – nr 22-23: 15 X 1944.   35 – 

 1. NOWA Gazeta, nr 371a. Warszawa 14 VIII 1914. 1-szy Dodatek Nadzwyczajny. Wojna europejska. Za red. St. Pyrowicz. Druk jednostronny 47 × 30,5 cm. Ślady składania.   50. – 

OCHOTNIK. Pismo poświęcone sprawie obrony narodowej. Wychodzi dwa razy na tydzień … Warszawa 1920. Folio.

 1. – Nr 5: 5 VIII 1920. Zawiera m.in.: Samodzielna Litwa – w jarzmie bolszewików; Armje rezerwowe; „Pokojowe” dążenia bolszewików; „Dzikie hordy spieszą po zboże do Polski” i „Nasi tępiciele bolszewików” (rys. de Rosset).   100. – 
 1. – Nr 10: 22 VIII 1920. Zawiera m.in.: „Sowiet komisarów bolszewickich”, czyli: Jak Lejba Trockij, Nachamkes i Kradek [Karol Radek] o niebezpieczeństwie Armji Ochotniczej radzą. Z ziemi Łomżyńskiej: Rekwizycja bolszewicka (rys. J. Wołyński); Co Trockij powiedział swoim żołnierzom i jak sobie kroił.   100. – 
 1. – Nr 12: 29 VIII 1920. Zawiera m.in.: „Zawrzemy pokój jak na zwycięzców przystoi; Mary prześladujące cara-Lenina; Ciekawy rozkaz Trockiego czyli co się miało z ziemi polskiej i jej mieszkańców pozostać.   100. – 

 1. PRAWDA POLSKA. ZWZ-AK. Końskie – Kielce 1940-1945. Tygodnik. Maszynopis powielany. Nr 3 [?]: 13 i 1945.   50. – 

SZANIEC. Tygodnik Poświęcony Sprawom Polski w Niewoli. ONR – Szaniec (Warszawa 1939-1945). Dwutygodnik; tygodnik. Druk.

 1. – nr 6: 6 XI 1944.   50. – 
 1. – nr 7: 14 XI 1944.   50. – 

WIADOMOŚCI CODZIENNE. W.R.N. i S.L. Pismo podziemne socjalistów i ludowców, Prawdopodobnie jest to tytuł wydawany wcześniej jako Komunikaty Wojenne (zob. poz. 658). Maszynopis powielany

 1. – nr 1716: 21 IX 1944.   35. – 
 1. – nr 1733: 9 X 1944.   35. – 
 1. – nr 1922: 26 IX 1944. Adnotacje czerwone w tekście z epoki.   35. – 
 1. – nr 1923: 28 IX 1944.   35. – 

 1. ŻOŁNIERZ OBYWATEL. PAL. R. II: 1945, nr 2/11 i 1945. Pismo Polskiej Armii Ludowej. Mszp. Powiel.   30. – 
 1. PROGRAM VI. Narodowych Zawodów Strzeleckich Myśliwskich i Łucznych 1931 r. Warszawa: Komenda Główna Związku Strzeleckiego, 1933. – 93, [1] s., [1] k. err., il., 15 cm, brosz. wyd. Program i regulamin zawodów strzeleckich z broni długiej i krótkiej (karabiny i pistolety różnych typów i kalibrów) oraz łuku.   40. –
 1. PRZEWALSKI Stefan (1901-1987): Generał Maciej Rybiński. Ostatni Wódz Naczelny Powstania Listopadowego (1784-1874). Wrocław: Tow. Naukowe, 1949. – 271, [1] s., [2] k. tabl., portr., 25 cm, opr. ppl. Biografia ostatniego wodza powstańczego pochodzącego z ziem wschodnich z uwzględnieniem jego działalności w Prusach i Francji po upadku rewolucji listopadowej.   80. –
 1. [PRZYBOROWSKI Walery (1845-1913)]: Polacy w Hiszpanii (1808-1812) przez Zygmunta Lucyana Sulimę [pseud.]. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1888. – [4], 351, [1] s., 18,5 cm, płsk. z epoki, Introligator E. Strzałkowski w Kijowie. Ex libris Jerzego Grobickiego (późniejszego generała) z herbem Trąby (pieczątka). Dzieje polskich formacji wojskowych, wchodzących w skład wojsk napoleońskich walczących w Hiszpanii (m. in. oblężenie Saragossy, Legia Nadwiślańska i pułki szwoleżerów, szarża o wąwóz Somosierra).   100. –
 1. PUDEŁEK Jan: W drużynie Komendanta. Ze wspomnień żołnierza i Brygady i oficera Adiutantury Generalnej Naczelnika Państwa (1914-1921); rys. Zygmunta Grabowskiego. Warszawa: Komenda Koła Żołnierzy VI Baonu i Brygady Legionów Polskich, 1938. – 209 s., [10] s. tabl., il., portr., 21 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z walk w Legionach Józefa Piłsudskiego, w szeregach armii austriackiej i w adiutanturze Naczelnika Państwa w Belwederze. Drobny ubytek dolnej części grzbietu.   90. –
 1. REGULAMIN Koła Żołnierzy b. 2 p.[ułku] p.[iechoty] Legjonów Polskich, uchwalony na Walnem Zebraniu Koła w dniu 3 listopada 1934 roku. [Warszawa: Koło Żołnierzy B. 2 P.P. Leg. Pol., 1934]. – 4] s., 30 cm, brosz. Tyt. nagł. Druk. dwuszpaltowy. Ślad składania.   35. – 
 1. REGULAMIN służby polowej. (R.S.P.). Cz. II. Kraków: Polski Skarb Wojskowy, 1914. – VII, [1], 149 s., 15 cm, brosz. wyd. Podręcznik wojskowy Legionów Polskich uwzględniający zagadnienia bojowe.   40. –

ROCZNIK WOYSKOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO (Warszawa 1817-1830). Wydawnictwo urzędowe podające skład osobowy korpusu oficerskiego armii Królestwa Polskiego na dany rok. Każdy rocznik oficerski zawiera wykaz skrótów, informacje o Naczelnym Wodzu, korpusie generalskim i oficerskim podług starszeństwa, oficerów pozasłużbowych, adiutantach polowych, składzie Sztabu Głównego, kwatermistrzostwa generalnego, głównego nadzoru, komendantach twierdz i miast oraz adiutantach placów i pocztach wymiany dezerterów. Podano skład oficerski poszczególnych pułków piechoty, kawalerii, strzelców pieszych, gwardii, korpusów inżynierii inwalidów i weteranów oraz żandarmerii, brygad artylerii, kompanii rzemieślniczych, płatników, audytorów, lekarzy, kapelanów, farmaceutów, urzędników wojskowych. Do każdego tomu dołączono skorowidz i erratę. Prezentowany tu rocznik 1824 stanowi rzadko spotykane wydanie ozdobne zaopatrzone w 63 tablice (w tym dwie uzupelnione) w litografii ręcznie kolorowane akwarelką lub gwaszem w oryginalnej skórzanej oprawie z epoki. Takie luksusowe wydanie było przeznaczone dla wyższych rangą oficerów. z kolei rocznik 1825 stanowi rzadziej spotykane tzw. wydanie „półozdobne” z 14 ręcznie kolorowanymi litografiami i gustowną wydawniczą oprawą. Obydwie edycje zaopatrzono w złote orły Królestwa Polskiego, litografowane karty tytułowe oraz złocone obcięcia kart. Niezależnie od wartości artystycznej obu wydań stanowią one źródło informacyjne do historii wojskowości, biografii i genealogii rodzin.

 1. ROCZNIK Woyskowy Królestwa Polskiego na rok 1824. Warszawa: w Druk. Woyskowey. [6], 281 s., [63] k. tabl. kolor. (litografie), 18 cm, opr. skóra koźla z epoki z bordiurą z motywami roślinnymi po obu okł., z centralnie umieszczonym złotym orłem Królestwa Polskiego na przednim licu. Obcięcia kart złoc., nieco wyblakłe. Wyd. ozdobne z kolor. tablicami. Dwie tabl. uzup. współcześnie w kolorze. Stan dobry.   1 500. – 
 1. ROCZNIK Woyskowy Królestwa Polskiego na rok 1825. Warszawa: w Druk. Woyskowey. [6], 282 s., [14] k. tabl. kolor. (litografie), 18 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. i centralnie umieszczonym na przednim licu złotym orłem Królestwa Polskiego. Obcięcia kart złoc. Wyd. półozdobne z tablicami. Grzbiet lekko nadpęknięty, niewielkie obtarcia.   600. –

 1. [ROSTWOROWSKI Stanisław (1888-1944)] ORDON Stanisław [krypt.]: Łuna nad Warszawą. Bukareszt: Polska Y.M.C.A., 1940. – 76 s., [5] k. tabl., 18,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. wyższego oficera kawalerii, późniejszego generała AK.   60. –
 1. ROUGERON C.[amille]: Lotnictwo bombowe. Cz. 1: Sprzęt lotnictwa i obrony przeciwlotniczej. Przełoż. z franc. z upoważnienia autora [i poprzedził przedmową] Robert Hirszbandt, major pilot. Warszawa: Inst. techniczny Lotnictwa, 1939. – IX, [1], 209 s., tab. w tekście, 22 cm, brosz. wyd. Obejmuje m.in.: Walka myśliwca z samolotem bombowym. Metody strzelania (w artylerii przeciwlotniczej). Manewry obronne samolotów wobec artylerii przeciwlotniczej w różnych fazach walki. Samoloty bombowe. Praca miała ukazać się w III częściach. Więcej tłumaczenia polskiego nie wydano. Niewielkie zaplamienia okładki.   70. –
 1. [ROWECKI „GROT” Stefan (1895-1944), Dowódca Armii Krajowej ]. Żołnierze Sił Zbrojnych w Kraju. Inc.: „Trzy lata temu, napadnięci przez wroga podjęlismy z nim nierówną walkę…”. [Warszawa] wrzesień 1942. Komendant Sił Zbrojnych w Kraju „Grot”, nr 64. – [2] s., 23,8 × 15,8 cm. Bilans trzechlecia walki z okupacją niemiecką dokonany przez płk. Stefana „Grot” Roweckiego, Dowódcy Armii Krajowej, również w oparciu o cytaty z rozkazów Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. Niewielkie załamania i drobne zabrudzenia. Tekst czytelny.   180. – 
 1. ROZMOWA z Komunistą. Inc.: „Zobaczyłem go w perspektywie pustej ulicy.” B.m.w. [ok. 1944]. – [1] k., 23,5 × 16 cm. Antykomunistyczny druk progandowy z kręgu Armii Krajowej. Drobne zacieki na odwrocie poza tekstem. Stan dobry.   100. – 
 1. RYDZ-ŚMIGŁY Edward (1886-1941). Inc.: „Głos Wodza Naczelnego głosem calego narodu. Co powiedział Marszałek Śmigły-Rydz o Gdańsku, pokoju i wojnie”. Expl.: „Jeśli chodzi o naszą armię, to nie będąc tak wielka, jak niemiecka, jest to jednak dobra armia. w wypadku wojny każdy mężczyzna bez względu na wiek i każda kobieta będą żołnierzami”. Warszawa: Druk. „Bluszcz”, [1939]. Afisz 57 × 40 cm, ilustrowany czarno-czerwony. z elementami militarnymi, patriotycznymi, nawiązującymi do historii polsko-niemieckich zmagań na tle wieków i portretami polskich wodzów. Dodatek do nru 15 „Pobudki”. Zagięcia na złożeniach.   200. – 
 1. [RZEWUSKI] Zygmunt Napoleon Krzywda (1843-1897): Wspomnienia obozowe z r. 1863 i 1864 napisał … Lwów: nakł. Autora, 1883. – [2], 192 s., 20 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Pamiętniki rotmistrza kawalerii z powstania styczniowego z Sandomierskiego.   60. –
 1. [SALOMON] Berthold Jacob (1898-1944): Nowa armia niemiecka i jej wodzowie. Łącznie z listą starszeństwa i obsadą personalną (według stanu z połowy sierpnia 1936 r.). Autoryzowany przekład z niemieckiego i przypisy K.M.B. Warszawa: Wyd. „Godziemba”, 1937. – 174 s., 23 cm, brosz. wyd. Głośna w okresie międzywojennym praca dziennikarza niemieckiego, który ujawnił tajemne dążenia zbrojeniowe Reichswery, ograniczone warunkami traktatu wersalskiego. „Był on prawdziwym Sherlock Holmesem dziennikarstwa i pracował nieprzerwanie nad tabelami (zestawieniami) i mapami, których udoskonalanie odkrywało przed nim wszystkie tajemnice jego wrogów. Przy pomocy cyrkla obliczał kryjówki kapturowo-morderczego spisku i zaznaczał chorągiewkami na swych mapach lokalizację „czarnej Reichswery”. Ulubioną jego lekturą do poduszki były roczniki wojskowe , a najpiękniejszym źródłem informacji były ogłoszenia rodzinne z miast garnizonowych”. Ubytek dolnego narożnika na przednim licu, okł. egz. podklejone. Wewnątrz czysty egz.   90. –
 1. SKRZYDLATY obrońca L. 1. Jednodniówka poświęcona najaktualniejszym zadaniom obrony państwa. Suwałki: Liga Obrony Powietrznej Państwa, Oddział Suwalski, 1924. – 27, [5] s., [1] k. tabl. fot. (naklejana), 29 cm, brosz. wyd. Lokalna jednodniówka LOPP poświęcona sprawom obronności i propagująca rozwój lotnictwa (m.in. balony sportowe, lotnictwo sportowe). Omówienie działalności Suwalskiego Koła Powiatowego LOPP. Liczne inseraty lokalnych przedsiębiorstw. Fotografia przedstawiająca Wilno z lotu ptaka. Dwubarwna okł. z dwupłatowcem i sterowcem. Druk dwuszpaltowy. Drobne zagięcia i uszkodzenia krawędzi okł. Rzadkość.   300. –
 1. [STALIN]. Marschall Stalin über Deutschland und die Deutschen. Inc.: „Deutsche Offiziere und Soldaten! Der Krieg nähert sich seinem Ende.”. [B.m.: B.w.], 10 XII 1944. – [1] k., 21,5 × 13 cm. Antyhitlerowska ulotka sowiecka do żołnierzy niemieckich rozpowszechniana na ziemiach polskich. Zagięcia na złożeniach i naturalne zażółcenia papieru.   40. – 
 1. STALIN über die Deutschen und über Deutschland. Inc.: „Deutsche Offiziere und Soldaten! Hitler hat den Krieg verloren.”. [Bm.: b.w.], 15 × 1911. – [2] s., 19,5 × 13 cm. Ulotka antyhitlerowska skierowana do żołnierzy niemieckich i nawołująca do dezercji w związku z przegraną wojną, rozpowszechniana na terenie Polski. Drobne naddarcia marginesów i zażółcenia.   40. – 
 1. STEBLIK Władysław (1898-1971): Zarys działań wojennych armii „Kraków”. Londyn: Polski Instytut Historyczny, 1949. – 454 s., [1], [36] k. szkiców [nr 0-23 B] w kieszonce, 24,5 cm, brosz. wyd. Pierwsze emigracyjne wydanie monografii armii „Kraków”.   120. –
 1. [STRZELECTWO] VIII Narodowe Zawody Strzeleckie, Myśliwskie. VI Narodowe Zawody Łucznicze. II Narodowe Kobiece Zawody Strzeleckie. Warszawa: Komenda Główna Zw. Strzeleckiego, 1933. – 180, [4] s., 14,5 cm, brosz. wyd. Programy i regulaminy zawodów strzeleckich z rozdziałem dotyczącym dotychczasowych rekordów strzeleckich Polski.   50. –
 1. SUŁKOWSKI SULIMA Leon: Ze wspomnień starego weterana : 1863. Z. 1. Warszawa: Sgł. w „Księgarni Mazowieckiej”, 1917. – 11, [1] s., il., 20 cm, brosz. wyd. (okł. ochronne). Wspomnienia z powstania styczniowego na Podlasiu m.in. w okolicach Łosic i Siemiatycz. Więcej nie wydano. Rzadkie.   60. –
 1. SZCZERBOWSKI Henryk: Boje o Polskę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Opowiedziane dla młodzieży. z 6 ilustracjami Wł. Roguskiego i 40 fotografjami. Lwów: PWKS, 1933. – 190 s., liczne il., 21 cm, brosz. wyd. Biografia Marszałka Józefa Piłsudskiego dla młodego pokolenia. Niewielkie uszkodzenia dolnej części wierzchniej okł.   50. –
 1. [SZYMAŃSKI Antoni Tadeusz (1894-1973)] MARS [pseud.]: Siły zbrojne Niemiec. Warszawa: Wojsk. Inst. Naukowo-Wyd., 1931. – 127 s., mapa i 7 mapek na 3 k. rozkł., tabl. XX kolor. na 3 k. rozkł., zał. 3 rozkł., tab. i 17 il. w tekście, 17 cm, brosz. wyd. Autor, oficer polskiego wywiadu i późniejszy attache militaire w Niemczech, był w latach 1929-1931 kierownikiem referatu wywiadu „Niemcy”. Praca opublikowana pod pseudonimem omawia strukturę armii niemieckiej, zagrożenie jakie stanowiła ona dla Polski oraz kwestię współpracy Niemiec i ZSRR. Zawiera liczne tablice kolorowe z umundurowaniem wojsk niemieckich wszystkich rodzajów broni, mapy z dyslokacją wojska niemieckiego podziałem politycznym Niemiec na wschodzie (z uwzględnieniem żywiołu polskiego) i załączniki z podziałem ludności Niemiec podług krajów, mniejszości narodowych i wyznań oraz z niemiecką geografią polityczną. Ładny egz.   150. –
 1. TYSZKIEWICZ Joseph (1850-1905). Histoire du 17me Régt de Cavalerie polonaise (Lanciers du Cte Michel Tyszkiewicz) 1812-1815. Cracovie 1904. Imprim. W.L. Anczyc, s, 99, [1], tabl. ryc. 9 (w tym 5 kolor.), mapa (rozkł.), tab., 30 cm, opr. współcz. ppł. Monografia 17 Pułku Ułanów Wojsk Księstwa Warszawskiego wykorzystująca oryginalne rozkazy, listy i korespondencje. Obejmuje spisy osobowe oficerów i żołnierzy pułku, barwne ilustracje mundurów, portrety dowódców i oficerów. Ewenement w polskiej literaturze wojskowej dotyczącej okresu napoleońskiego. Grzbiet ze śladami reperacji i drobne zaplamienia okł. Wewnątrz czysty egz.   450. – 
 1. UWAGA! Uwaga!… podajemy komunikat wojenny. Komunikaty wojenne krajowe i zagraniczne oraz głosy prasy i radia Paryż – Londyn – Berlin. Warszawa: „Wydawnictwo Nowoczesne Sp. z o.o.” (Druk. NKW – Nowy Kurier Warszawski), 1940. – 63 s., fot. w tekście, 20 cm, brosz. wyd., okł. kolor. Seria Warszawska, T. I. Niemieckie wydawnictwo propagandowe będące kroniką kampanii wrześniowej 1939 r. Na końcu publikacji mapa Polski obrazująca państwo polskie w granicach zachodnich z czasów Bolesława Chrobrego. Oryg. nalepka „Ruch” A.G. Krakau.   45. –
 1. [WAŃKOWICZ Melchior (1892-1974)] ŁUŻYC Jerzy [krypt.]: Te pierwsze walki (Według opowiadania por. Jerzego Lewandowicza). Bukareszt: Nakł. Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom, 1940. – 24 s., 18,5 cm, brosz. wyd. z walk oddziałów 6 Dywizji Piechoty na Śląsku i w Małopolsce.   60. –
 1. WEYGAND [Maxime] (1867-1965): Bitwa o Warszawę. Odczyt wygłoszony w Brukseli. Warszawa: Mazowiecka Sp. Wyd., 1930. – 30, [2] s., portr., szkic, 24 cm, brosz. wyd. Poglądy francuskiego doradcy wojskowego na bitwę warszawską.   45. –
 1. WIERSZE żołnierskie. Warszawa: Wojsk. Inst. Naukowo-Oświatowy, 1938. – [4], 171 s., liczne il., 24,5 cm, brosz. wyd. Zbiór wierszy żołnierskich drukowanych w „Żołnierzu Polskim” w latach 1928-1937 z ilustracjami związanymi z Wojskiem Polskim. Górny grzbiet okł. minimalnie nadpęknięty.   75. –

Wojna Polsko-Sowiecka 1920

 1. [WARSZAWA] Inc.: „Warszawo! Na ziemie nasze wdarł się najeźdzca.” Obrońcy Warszawy. [Warszawa: B.w., sierpień 1920]. – [1] k., 19,5 × 17,5 cm. Ulotka antybolszewicka z pierwszych dni sierpnia 1920 r.   150. – 
 1. [WOJNA polsko-sowiecka 1920]. Inc.: „Do Poborowych! Koledzy! Na rozkaz Naczelnego Wodza zostajecie pod broń powołani.” Towarzysze Broni. [Warszawa: B.w., 1920]. – [1] k., 15 × 11,5 cm. Ulotka z VII-VIII 1920.   120. – 
 1. [WOJNA polsko-sowiecka 1920]. Inc.: „Kto poszedł na front – a kto w domu siedzi? Na ochotnika poszedł robotnik, rzemieślnik, student, inteligent pracujący”. Żołnierze Ochotnicy. [Warszawa: B.w., 1920]. – [1] k., 16 × 12 cm. Ulotka z VII-VIII 1920.   120. – 
 1. [WOJNA polsko-sowiecka 1920]. Inc.: „Odezwa. Żołnierze, jesteśmy przez naród i Naczelnego Wodza powołani do obrony przed dzikiemi hordami wschodu…”. Towarzysze broni. [Warszawa: B.w., sierpień 1920]. – [1] k., 23 × 15 cm. Ulotka z VIII 1920.   120. – 
 1. [WOJNA polsko-sowiecka 1920]. Inc.: „Polacy! Cała Polska zbroi się do walki z nadciągającym wrogiem.” Expl.: „Baczność przed szpiegai. Żołnierze”. [Warszawa: B.w., sierpień 1920]. – [1] k., 16,5 × 12 cm. Ulotka z VIII 1920.   120. – 
 1. [WOJNA polsko-sowiecka 1920]. Inc.: „Żołnierze! Przeciw hordom wroga zbroi się cała Polska”. Towarzysze broni. [Warszawa: B.w., sierpień 1920]. – [1] k., 15,5 × 12 cm. Ulotka z VIII 1920.   120. – 
 1. [WOJNA polsko-sowiecka 1920]. Inc.: „Żołnierze! Towarzysze Broni! Cały kraj powstał jak jeden mąż do śmiertelnej walki z bolszewickim najazdem”. Żołnierze ochotnicy. [Warszawa: B.w., sierpień 1920]. – [1] k., 24 × 16,5 cm. Ulotka z VIII 1920.   120. – 

 1. WROTNOWSKI Feliks (1803-1871): Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831. Układany przez … Paryż: Księgarnia i Drukarnia Polska, 1835. – XII, 368 s., 20,5 cm, opr. pł. z epoki. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Obejmuje dzieje powstania 1831 r. na Litwie. Obok dziejów powstania zawiera m. in. wspomnienia: Wincentego Bortkiewicza, Onufrego Jacewicza, M. Prozora, J. Krakowskiego, K. Rutkowskiego. Dotyczy powiatów Dzisna, Kowno, Oszmiana, Upita i Wilejka. Zbrązowienia papieru, zwłaszcza na marginesach i otarcia opr.   100. –
 1. WYGARD Ignacy: Uwagi o lotnictwie komunikacyjnem. Warszawa: F. Hoesick, 1926. – 49 s., schemat, tabele, 24 cm, brosz. wyd. Szczegółowa statystyka polskich kompanji lotniczych.   60. –
 1. ZA KRATAMI więzień i drutami obozów (wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914-1921). Zebrał i oprac. Komitet red.: Wacław Lipiński, Roman Śliwa i Bolesław Kusiński pod przewodnictwem Juljana Stachiewicza. Warszawa: Nakładem Komitetu Organizacyjnego Zjazdu b. więźniów ideowych z lat 1914-1921, 1927. – 315, [5] s., [4] k. tabl. il.; XL, 504, [8] s., [9] k. tabl. il., liczne il. w tekście, 24,5 cm, opr. pł. wyd. z tłocz., okł. oryg. brosz. zach. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Obejmuje 60 kilka wspomnień ze Szczypiorny, Łomży, Marmarosz-Sziget, Magdeburga, Havelbergu, oraz więzień bolszewickich, a także działalności P.O.W. na Kresach Wschodnich. Wśród autorów występują sztandarowe postacie z kręgu Józefa Piłsudskiego. Dedykacja na okł. t. 1. Ładny egz. Nieczęste w komplecie.   240. –
 1. ZADANIA taktyczne dla plutonu. Piotrków: Departament Wojskowy N.K.N., 1916. – 94 s., liczne rys. w tekście, 12 × 10 cm, brosz. wyd. Podręcznik wojskowy dla plutonu Legionów Polskich.   45. –
 1. [ZASŁAW] BÓJ pod Zasławiem 23 września 1920. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1925. – [4], 67, [2] s., 9 zał. map (luzem), 30 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Leon Mancz Zawistowski” z herbem Łada. Studja Taktyczne z Historji Wojen Polskich 1918-21 – Biuro Historyczne Sztabu Generalnego; t. 6. Zwycięski bój 1 Brygady Jazdy Wojska Polskiego z 14 armią sowiecką. Brak zał. nr 1, zał. 2-6 uzup. na kalkach.   100. –
 1. ZBIERZCHOWSKI Henryk (Nemo) (1881-1942): Nowe piosnki żołnierskie. Lwów: Uniwersytet Żołnierski Dztwa 6-tej Armji, 1920. – 28, [4] s., 15 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora. Okładka tytułowa artysty malarza Harlanda.   45. –
 1. ŻMIGRODZKI Stanisław: Minerstwo podziemne. Podręcznik dla saperów ze 170 rysunkami w tekście i spisem polsko-niemiecko-francusko-rosyjskim wyrazów technicznych. Warszawa: G.K.W., 1921. – VIII, 145 s., 19,5 cm, brosz. wyd. Jeden z pierwszych praktycznych podręczników saperskich (m.in. budowa szybów i chodników, technika wiertnicza, technika wybuchowa i taktyka wojny minowej). Niewielki uszkodzenie górnej krawędzi grzbietu.   50. –
 1. ŻYCHLIŃSKI Ludwik (1837-1891): Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich i byłego naczelnika sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego. Poznań: W. Simon, 1885. – [2], 200 s., 23 cm, opr. ppł. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Wspomnienia słynnego dowódcy z powstania styczniowego 1863-64, Garibaldczyka i syberyjskiego zesłańca. Miejscami zbrązowienia papieru.   100. – 

HARCERSTWO

 1. BOUFFAŁŁ Bronisław: Boy Scouts. Indyanizm w wychowaniu. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1912. – VI, [2], 70 s., il., 21 cm, brosz. wyd. Rozważania na temat skautingu. Okładka podniszczona luzem, blok czysty.   50. –
 1. KSIĄŻECZKA obozowa Jubileuszowego Zlotu Harcerek – Jubileuszowego Zlotu Harcerzy Okręgu Wileńskiego Wilno – Pilikonie. Wilno – Giełwadziszki. 24.VI. – 8.VII.1937. Wilno: Komenda Zlotu Harcerzy, 1937. – 63, [1] s., 14 cm, brosz. wyd. Podpis harcerza na okł. Program zlotu. Obejmuje również szczegółowe informacje na temat Chorągwi Wileńskiej. Informacje i regulaminy. Dołączono rotę ślubowania harcerek i harcerzy wileńskich w Ostrej Bramie z 7 VII 1937. Grzbiet nadpęknięty, rota ze śladami składania.   50. –
 1. OGRODZIŃSKI Wincenty (1884-1945): Dzieje dzielnicy śląskiej „Sokoła”. Katowice: Związek Tow. Gimnast. „Sokół” w Polsce, 1937. – 264 s., 23 cm, brosz. wyd. Dzieje polskiego ruchu sokolskiego na Śląsku Cieszyńskim i Śląsku Górnym oraz Opolszczyźnie od zarania powstania w pocz. XX w. Przednia okł. w niewielkim stopniu uszczerbiona.   120. –
 1. ORGANIZACJA Harcerskich Drużyn Żeglarskich. Cz. I. Warszawa: G.K.W., 1933. – 74, [1] s., [1] k. tabl. kolor., il., tab. 16,5 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Harcerskich Drużyn Żeglarskich pod red. Witolda Bublewskiego. Wyd. oficjalne Kierownictwa Drużyn Żeglarskich Głównej Kwatery Harcerzy. Zawiera regulaminy i zasady dotyczące jednostek żeglarskich, wyszkolenia (z poszczególnymi stopniami żeglarz – sternik – kapitan), umundurowania i oflagowania. Grzbiet brosz. nadpęknięty, drobne zagniecenia.   45. –
 1. [PISZ Stanisław]: Pod sokolim znakiem. Obrazek sceniczny w dwóch odsłonach ze śpiewami. Napisał St.P. Tarnów: P.T.G. „Sokół” w Wieliczce, 1907. – 48 s., 18 cm, brosz. wyd. Pieczątka i podpis własnościowy. Dramat patriotyczny. Okł. lekko uszkodzona i przybrudzona. Wewnątrz czysty egz.   25. –
 1. SOPOĆKO T. i GRZYMAŁOWSKI O.: Na tropach ludzi i zwierząt. Podręcznik dla harcerzy. Wyd. 2. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, [1925]. – [8], 177 s., il., 18 cm, opr. wyd. ppł. Okładka podniszczona.   50. –
 1. ZBIÓR regulaminów sokolich. Warszawa: Związek Tow. Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, 1933. – 60, [1] s., 15 cm, brosz. wyd. Pieczątka Tow. Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku. Zawiera 4 regulaminy organizacji sokolskich w Polsce na różnych szczeblach. Drobne zabrudzenia okł. i podkreślenia w tekście.   40. –

PRAWO

 1. ALLERHAND Maurycy (1868-1942): Kodeks handlowy. Komentarz. Lwów: Kodeks, 1935. – VIII, 1228 s., 24 cm, opr. pł. Rozporządzenie i komentarz członka Komisji Kodyfikacyjnej RP, Trybunału Stanu, prof. uniw. we Lwowie.   200. –
 1. BALZER Oswald Marian (1858-1933). Tradycya dziejowa unii polsko-litewskiej. Lwów – Warszawa: Księgarnia Gubrynowicz, 1919. – 24 s., 20 cm, opr. ppł. Znaki własnościowe Instytutu Prawa Polskiego Uniw. J.K. we Lwowie. Dar dziekana P. Dąbkowskiego. Szkic historyczny jednego z najwybitniejszych historyków polskich z okresu formowania się państwowości polskiej i litewskiej. Interesująca historia książki podług znaków własnościowych.   30. –
 1. BOZIEWICZ Władysław: Polski kodeks honorowy. Cz. I. Zasady pokojowego postępowania honorowego. Cz. II. Pojedynek. Wyd. 6. Warszawa-Kraków: J. Czernecki, 1936. – 129, [1] s., 18 cm, brosz. wyd. Przedruk bez zmian z wydania z 1919 r.   90. –
 1. CHMURSKI Antoni (1877-1963): Nowa konstytucja. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1935. – XI, 318 s., 24 cm, brosz. wyd. o konstytucji kwietniowej 1935 r. pióra znanego adwokata i konstytucjonalisty.   80. –
 1. CINCIAŁA Andrzej (1825-1898): Podręcznik prawniczy. Książka dla ludu, przykłady próśb, podań i skarg w sprawach niespornych, spornych i karnych; dalej wzory dokumentów prawnych: świadectw, rewersów, kwitów, poświadczeń, deklaracyj testamentów, pełnomocnictw, kontraktów, zapisów dłużnych, ugód, cesyj itp. z odpowiednimi objaśnieniami ; nareszcie dodatek obejmujący: listy, spis wiosek w Księstwie Cieszyńskiem podług powiatów sądowych i starostw, słowniczek wyrazów prawniczych i administracyjnych. Napisał … notaryusz w Cieszynie. Cieszyn: Nakł. autora, 1883. – [4], 304 s., 19 cm, opr. ppł. z epoki, obcięcia kart barwione. Vademecum prawnicze ze słownikiem miejscowości Śląska Cieszyńskiego i słownikiem terminów prawniczych. Ładny egz.   120. –
 1. DBAŁOWSKI Włodzimierz i PRZEWORSKI Jan: Ustawy o prawie międzynarodowem i międzydzielnicowem. z dodaniem materjałów sejmowych, orzecznictwa sądowego i traktatów międzynarodowych o obrocie prawnym, wreszcie przepisów prawa i procesu karnego. w oprac. … Warszawa: F.Hoesick, 1928. – XIII, 264 s., 21 cm, opr. pł.   75. –
 1. [DZIEMBOWSKI] POMIAN Zygmunt A. (1857-1918): Kodeks honorowy i reguły pojedynku. Oprac… Lwów: Sgł. Księg. Polska, [przed 1918]. – 94 s., 17,5 cm, brosz. wyd. Jeden z bardziej znanych polskich kodeksów honorowych sprzed 1918 r., w 370 paragrafach z preferencją na rzecz broni palnej. Niewielki ślad zalania na marginesach.   75. – 
 1. HEYLMAN August (1796-1872): Rozbiór wykazu hypotycznego. Warszawa: Druk Banku Polskiego, 1858. – [4], 164 s., 22 cm, opr. płsk. Otarcia krawędzi oprawy. Ładny egzemplarz.   150. –
 1. HUBE Karol (1817-1894): Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego. Zebrał … Warszawa: [Gebethner i Sennewald]. – 1877. – [4], IV, [4], VI, 673, 276, XVII s., 23 cm, opr. introligatorska płsk. złoc. sygn. O. Michałowski Introligator Krak. Przed. N° 77 w Warszawie. Materiał ujęty w dziele zaczyna się kodeksem Napoleona, poprzez Król. Polskie, z uzupełnieniami postanowień nastąpiony podczas druku niniejszego wydania. Bardzo ładny egzemplarz.   350. –
 1. HUBERT Stanisław: Rozbiory i odrodzenie Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawa międzynarodowego. Lwów: Zakład Prawa Politycznego i Prawa Narodów U.J.K., 1937. – XVIII, [2], 284 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane stemple własnościowe. Biblioteka Prawa Politycznego i Prawa Narodów, t. X. Rozbiory Polski, próby powstańcze, ucisk mocarstw zaborczych i ustanowienie niepodległości jako zjawiska prawne. Ubytek dolny grzbietu opr.   90. –
 1. JEZIORAŃSKI Feliks: Projekt instrukcyi dodatkowej dla zwierzchności hypotecznych Królestwa Polskiego wypracował, szczegółowo usprawiedliwił i uzupełnił rozprawką: o upadku praw ujawnionych przez zastrzeżenia hypoteczne. Warszawa: Bibl. Umiejętności Prawnych, 1888. – [4], 217 s., 22 cm, opr. płsk. złoc. Znakomity egzemplarz.   150. –
 1. JUSSERAND J.J. (1855-1932): Szkoła ambasadorów. Tłum. Marjan Henzel. Warszawa: Sprawy Obce, 1930. – 59 s., 24 cm, brosz. wyd. Krótki poradnik Ambasadora Francji. Okładka podniszczona, grzbiet podklejony.   45. –
 1. KODEKS cywilny R.S.F.S.R. wraz z kodeksem ustaw o małżeństwie, rodzinie i opiece. Przeł. i wstępem poprzedził Stanisław Tylbor. Warszawa: F.Hoesick, 1930. – 319 s., 24 cm, brosz. wyd. Ciekawy przyczynek do poznania „prawa” w Sowietach. Okładka podniszczona, część kart nierozcięta, ostatnie z śladem zawilgocenia.   90. –
 1. KODEKS handlowy. Komentarz. Ks. 1. Oprac. Tadeusz Dziurzyński (1879-1962), Zygmunt Fenichel (1896-1964), Mieczysław Honzatko. Kraków: Księgarnia Powszechna, 1936. – XI, [1], 1371 s., 20 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złocą. Komentarz do kodeksu regulującego całość polskiego prawa handlowego, wprowadzonego rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej w 1934. Stanowił on efekt działań Komisji Kodyfikacyjnej. Zawierał rozwiązania przejęte głównie z ustawodawstwa niemieckiego, choć wyróżniał się także nowatorskimi instytucjami. Kodeks składa się z dwóch ksiąg. Pierwsza – „Kupiec” – zawiera część ustrojową prawa handlowego. Druga – „Czynności handlowe” – regulację poszczególnych typów czynności prawnych dokonywanych w stosunkach kupieckich. Stan bardzo dobry.   250. –
 1. KONFISKATY popowstaniowe w Sądzie Najwyższym. Sprawa dr. Szumkowskiego przeciwko sukcesorom Rubcowa (acc.) Konfiskaty… Motywy wyroku Sądu Najwyższego. Warszawa: Polski Związek Prawników Kresowców, 1928. – 142, [1], 12 s. ; 21 cm. Wydawnictwa Polskiego Związku Prawników Kresowców, 7 i 7a. Ex libris Witolda Dąbkowskiego. Głośna sprawa odpowiedzialności osób trzecich, które nabyły dobra skonfiskowane przez carskiego zaborcę zakończona zwycięstwem potomków poszkodowanego decyzją Sądu Najwyższego, mimo oporu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Historyczny wyrok, który ustanowił przełom w uchwaleniu ustawy reprywatyzacyjnej po 14 latach od odzyskania niepodległości. Przykład niezależnego od państwa sądownictwa polskiego, które stanęło na wysokości zadania nie tylko pod względem prawnym, ale i etycznym. Broszura uzupełniająca luzem.   80. – 
 1. NIEDZIAŁKOWSKI Mieczysław (1893-1940): Demokracja parlamentarna w Polsce. Jak powstała Konstytucja z dn. 17 marca 1921 r. Kryzys Konstytucji z dn. 17 marca 1921 r. Krytyka i projekty „naprawy” Konstytucji z dn. 17 marca 1921. Obrona demokracji parlamentarnej. Warszawa: Księg. Robotnicza, 1930. – 120 s., 17 cm, opr. ppł. Stemple: Biblioteka T.U.R. w Krakowie.   50. –
 1. ORDYNACJE wyborcze wraz z przepisami wykonawczemi. Warszawa: Min. Spraw. Wewnętrznych, 1935. – 143, [1] s., 15 cm, brosz. wyd. Dziennik Urzędowy, Załącznik do Nr. 23 z dn. 20 lipca 1935 r.   45. – 
 1. POSTANOWIENIA prawno-karne. [B.m.: B.w., VI 1941]. – 29 s., 14,5 cm, brosz. wyd. Wyciąg z rozporządzenia celem zwalczania czynów gwałtu w Generalnym Gubernatorstwie z dn. 31 × 1939, a także inne prawa okupacyjne z lat 1940-41 oraz wyciąg z kodeksu karnego Rzeszy. Fragmenty restrykcyjnych praw okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie. Teksty w jęz. pol. i niem. Teksty niem. czcionką gocką. Broszura zaplamiona.   50. –
 1. PRZEPISY konsultacyi adwokatów przysięgłych przy Sądzie Okręgowym Warszawskim. Warszawa: [Sąd Okręgowy Warszawski], 1905. – 15, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. Tyt. nagł. Tekst i tyt. równolegle w jęz. pol. i ros.   50. –
 1. REGULAMIN Towarzystwa Prawniczego w Warszawie. [Warszawa: B.w., po 1905]. – 8 s., 22 cm, brosz. wyd. Tyt. okł. Regulamin w jęz. pol. po ukazie tolerancyjnym.   50. –
 1. SKARBOWOŚĆ samorządu terytorjalnego w Polsce. Zbiór obowiązujących przepisów. I. Dochody. Warszawa: Związek Pracowników Administracji Gminnej RP, 1927. – 534, XXI, [3] s., 25 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. Ustawa, artykuły, dodatki. Stan b. dobry.   95. –
 1. STRASBURGER Henryk (1887-1951): Sprawa Gdańska. Warszawa: Klub Społ.-Polityczny, 1937. – 112, [3] s., 23 cm, brosz. wyd. Rozprawa o charakterze prawno-politycznym. I. Powstanie sprawy gdańskiej. II Prawa i interesy polskie w Gdańsku. III. Gdańsk a polska polityka morska. IV. Statut Wolnego Miasta a gwarancje międzynarodowe polskiego dostępu do morza. V. Spory i porozumienia polsko-gdańskie. VI. Porozumienie polsko-niemieckie (Anschluss polityczny. Likwidowanie gwarancji Ligi Narodów). Niewielkie zaplamienia na marginesach pierwszych kart. Zaznaczenia w ołówku na marginesach.   40. –
 1. SURMACKA Irena: Czynniki prostytucji oraz charakterystyka prostytutek. Ankieta zebrana wśród prostytutek warszawskich. Warszawa: Opiekun Społeczny, 1939. – 126 s., tabele, wykresy, 23 cm, brosz. wyd. Bibl. Wydz. Opieki Społecznej i Zdrowia Publ. Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie, 10.   50. –
 1. ŚWIDA Witold (1899-1989): Przestępca zawodowy. Wilno: F.Hoesick w Warszawie,, 1932. – 148 s., tabele, 21 cm, brosz. wyd. M.in. Stosunek do kary i rola jej w życiu przestępców zawodowych; Technika wykonania przestępstwa; Duma i honor przestępców zawodowych. Okładka zaplamiona, wnętrze czyste.   90. –

PORADNIKI

 1. BARAŃSKI Franciszek: Rozrywki i gry umysłowe. Zebrał … Lwów: Sp. Nakład. „Odrodzenie”, 1931. – 166, [2] s., il.; [acc.:] [LONDYŃSKI Bolesław] Rościszewski Mieczysław: Gry i zabawy towarzyskie. Wskazówki do przyjemnego i użytecznego spędzenia czasu w domu i po za domem. Podręcznik praktyczny dla wszystkich. Oprac. i przerobił według najnowszych wzorów Jan Walicki. Z wieloma rys. w tekście. Wyd. 2. Warszawa: Bibl. Dzieł Naukowych, 1930. – 213, [10], s., il., 17 cm, współopr. ppł. Bardzo ładny egz.   90. –
 1. BARAŃSKI Franciszek: Gry i zabawy pokojowe i towarzyskie. Zebrał … Katowice: Wyd. „Odrodzenie”, [1946]. – 224 s. [acc.:] tenże: W co się bawić będziemy? cz.II: Gry i zabawy na wolnem powietrzu. Lwów: Sp. Nakład. „Odrodzenie”, 1921. – 181 s., il., 20 cm, współopr. ppł. w druku lwowskim k.tyt. dorobiona – ksero.   90. –
 1. BOBKOWSKI Aleksander: Podręcznik narciarski. Kraków: Fr. Ebert, 1918. – 152, [8] s., liczne il., 14 cm, opr. wyd. ppł. Grzbiet wyblakły, otarty na krawędziach.   45. –
 1. [CIUNDZIEWICKA Anna (1803-1850), ZAWADZKA Wincentyna]: Gospodyni litewska czyli nauka utrzymywania porządnie domu i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy, zapasy kuchenne, apteczkowe i gospodarskie tudzież hodowania i utrzymywania bydła, ptastwa i innych żywiołów według sposobów wypróbowańszych i najdoświadczeńszych, a zarazem najtańszych i najprostszych. Wyd. czwarte, poprawne i pomnożone różnemi przepisami przez autorkę Kucharki Litewskiej. Wilno: J. Zawadzki, 1858. – VIII, 496 s., 19 cm, opr. płsk., grzbiet zdobiony. Stan dobry: otarcia rogów oprawy, ubytki papieru na licu i na tylnej wyklejce, zaplamienie dolnego marginesu kilkudziesięciu pierwszych stron, zaplamienia i zażółcenia kart. Mimo to ładny egzemplarz.   250. –
 1. DĄBROWSKI Stanisław: Dawne pierniki toruńskie. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1926. – 76 s., [8] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Odbitka z t. XXXIII „Rocznika Tow. Naukowego w Toruniu”. Ubytek części oprawy, ślad zalania na grzbiecie.   60. –
 1. DYAKOWSKI Bohdan (1864-1940): Koń towarzysz człowieka. Opisał … z licznymi ilustracjami. Warszawa: M.Arct, 1911. – [2], 330, il., 19 cm, opr. wyd. ppł. Stempel: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Ładny egzemplarz.   75. –
 1. FUGLEWICZ Konrad (? -1945): O nową organizację drobnych gospodarstw włościańskich. Kraków: Gebethner i Wolff, 1933. – 36 s., 20 cm, brosz. wyd. Na k. tyt. autograf autora: „Przyjacielowi Ludwikowi Piotrowskiemu towarzyszowi lat młodzieńczych z serdecznym uściskiem dłoni. Kraków, 21.XII 1932” oraz pięczeć herbowa „Z księgozbioru Korwin Piotrowskich”.   45. – 
 1. GAŁCZYŃSKI Bronisław (1882-1933): Ogród kwiatowy na stu metrach kwadratowych z roślin dwuletnich i rocznych. Jak z małej paczki nasion mieć dużo pięknych kwiatów w ogrodzie. Piaseczno pod Warszawą: Nakład autora, Drukarnia Artystyczna Warszawa, 1927. – 92, [4] s., il., 3 plany ogródków, 16 cm, brosz. wyd., egz. poluzowany, okładka zabrudzona, podniszczona. Na okładce 2 kolorowe rys. ogródków A. Knaufa.   30. –
 1. GNIEWKOWSKA Alina: Współczesna kuchnia domowa. Skarbczyk kulinarny potraw mięsnych, jarskich, ciast, marynat oraz ważniejszych sekretów gospodarskich. Wyd. 4, uzupełnione. Warszawa: Księgarnia J. Przeworskiego, 1938. – 366 s., il., 22 cm, opr. pł., brosz. oryg. naklejona na lico. Na ostatniej stronie ślad po taśmie klejącej.   150. –
 1. GNOIŃSKI Ksawery (1869-1929): Piorunochrony budynkowe. Warszawa: Wyd. Wydziału Tech. T.K.N, 1916. – IV, 45, [2] s., 26 il., 21 cm, opr. ppł.   35. –
 1. IZDEBSKA Jadwiga: Praktyczna kuchnia dla wszystkich. Najnowszy poradnik kucharski obejmujący wielki wybór najpraktyczniejszych niezbędnych przepisów różnych potraw oraz pieczenia ciast i sporządzania soków i legumin. Ułożyła … Warszawa: Ch. I. Rosenwein, 1910. – 308, XII s., 23 cm, opr. ppł., brosz. oryg. z barwną il. zachowana. Górna część grzbietu naderwana, otarcia brzegów oprawy.   150. –
 1. JAK korzystać z poczty, telegrafu i telefonu. Warszawa: Ministerstwo Poczt i Telegrafów, 1937. – 149 s., il., 20 cm, brosz. wyd. Praktyczny poradnik dla korzystający z usług pocztowych, zatwierdzony pismem MWRiOP jako informator szkolny.   50. –
 1. JANKOWSKI Edmund (1849-1938): Dzieje ogrodnictwa. t.1-2. T. I: Do końca w. XVIII. (Z 63 rycinami). T. II: Od początku w. XIX do r. 1930. (Z 69 rycinami). Wydawnictwo Funduszu im ś.p. Wł. J. Fedorowicza. Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1938. – XI, 279 s., il., 1 k.tabl.; V, 430 s., il., 24 cm, brosz. wyd. Wykasowane znaki bibl., Prace rolniczo-leśne nr 30. Jedna z najważniejszych prac z historii ogrodnictwa w literaturze polskiej. w t.2. okładka luzem.   160. – 
 1. JANKOWSKI Edmund: Małe ogródki z odpowiednimi planami. Warszawa: Nakładem autora, 1914. – 216 s., 46 fig. w tekście, 21 cm, opr. ppł., na okładce zdjęcie w sepii przedstawiające dom w ogrodzie; stan db.   120. – 
 1. JANKOWSKI Edmund: Ogrody na piasku, z 10 planami ogrodów. Warszawa: Druk J.Sikorskiego, 1897. – [4], 152 s., 10 k.tabl. litografii, 21 cm, opr. wyd. ppł. Okładka podniszczona, blok czysty.   120. –
 1. JANKOWSKI Edmund: Ogród przy dworze wiejskim. […]. Tom pierwszy [ z 2]. Warszawa: nakładem autora, 1888. – [4], 245, [10] s., 76 il., 2 k.tabl. z 4. planami ogrodów przy dworach wiejskich wraz z objaśnieniami. 23 cm, opr. ppł. w litografii W. Główczewskiego w Warszawie. Stan dobry.   120. – 
 1. KAWIŃSKI Antoni: Rolnik – administrator. Grobice, poczta Chynów k/Grójca: nakładem autora, 1937/8. – 47 s., 19 cm, brosz. wyd.   35. –
 1. KIERSKA Eda: Tania kuchnia na ciężkie czasy. Wyd. 2. Poznań: Druk. Robotników Chrześc. S.A., 1932. – 122, [6] s., 14 cm, brosz. wyd. Zawiera jadłospis na każdy dzień tygodnia i porę roku oraz 252 przepisy kulinarne i porady gospodarskie. Stan dobry, niewielkie przybrudzenia okładki brosz.   50. –
 1. [KOLEJNICTWO] Instrukcja dla maszynisty przewozowego zatwierdzona zarządzeniem Ministra Komunikacji z dn. 7 VIII 1945 r…. Obowiązuje od dn. 1 XI 1945 r. ; Polskie Koleje Państwowe Nr M.1. Warszawa: Ministerstwo Komunikacji, 1945. – 46 s., 17 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „P.K.P. Parowozownia Główna Gliwice”. Zbiór szczegółowych przepisów w 37 paragrafach. Zagniecenia i zabrudzenia okł.   35. – 
 1. KONDRATOWICZ Hieronim: Górnictwo. T.1-2. Warszawa: Kasa Pomocy im. J.Mianowskiego, 1903. – XVIII, 390, [1] s., 447 il., [2] k.tabl.rozkład.; XI, 494, [1] s., 448-915 il., 24 cm, opr. ppł. Bogato ilustrowany, pierwszy polski podręcznik z dziedziny górnictwa, zawierający całokształt ówczesnej wiedzy z tej materii, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo pracy. Obcięcia zbrudzone, wnętrze czyste. Wielka rzadkość.   300. –
 1. KRASIŃSKI Edward (1870-1940): Obrazki łowieckie. Karpaty wschodnie. Polesie. Warszawa: F.Hoesick, 1927. – 69 s., 20 cm, brosz. wyd. Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.   50. –
 1. KWAŚNICOWA Zofia: Zbiór pląsów. t.1-2. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1937-38. – 470, 272 s., il., nuty, 25 cm, brosz. wyd. Układy taneczne, melodie, rytmika, kroki, stopniowanie zaawansowania w nauce, tańce, korowody.   180. –
 1. LORAND Arnold: Die rationelle Ernährungsweise. Praktische Winke über das Essen und den Nutzen oder Schaden der verschiedenen Nahrungsmittel. Leipzig: Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, 1911. – XV, 388 s., liczne tabele, 22 cm, opr. pł. wyd. Naukowo opracowany poradnik zasad racjonalnego, zdrowego żywienia. Zawiera m.in.: wpływ jedzenia na człowieka, zasady racjonalnego odżywiania się; szkodliwy sposób odżywiania się; wady i zalety różnych sposobów odżywiania się (dieta mięsna, rybna, jaja, produkty mleczne, tłuszcze, zboża, warzywa, owoce, używki, cukry, przyprawy); wegetarianizm, jego zalety i wady; praktyczne zalety racjonalnego odżywiania się, użyteczne wskazówki; zwiększenie siły mięśni poprzez odpowiednie odżywianie się. Zaplamienia oprawy.   50. –
 1. ŁEBKOWSKI Jan: Ogródki Kwiatowe. 20 rycin, 11 planów ogródków i 7 kwietników. Praktyczne wskazówki dla posiadaczów małych ogródków. Wydanie drugie przejrzane i rozszerzone. Warszawa: Nakładem Stow. Pracowników Księgarskich, 1934 – 67, [1], 7, [5] s., 5 tabl. rozkład., il., 18 cm, brosz.wyd. Na okładce kolorowa ilustracja małego dworku w ogrodzie, 7 wzorów kwietników z objaśnieniami, projekty ogródków m.in.: przy Szpitalu Ewangelickim ul. Karmelickiej, przy Domu Piśmiennictwa o.o. Jezuitów róg Rakowieckiej i Wołoskiej, przy willach na ul. Belwederskiej, Kieleckiej i Malczewskiego oraz w Skolimowie, Konstancinie, Królewskiej Górze, Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej. Stan bdb.   90. – 
 1. ŁEBKOWSKI Jan: Zakładanie ogródków ozdobnych z licznymi ilustracjami i planami. Praktyczne wskazówki dla właścicieli działek podmiejskich. Projekty, rośliny, kwietniki. Warszawa: Nakł. Stow. Pracowników Księgarskich, 1931. – 135, [9] s., 65 il., plany, wzory kwietników, 21 cm, brosz.wyd. Na okładce kolor. ilustr. willi w ogrodzie, z tyłu kolor. znaki orientacyjne, po tekście 8 wzorów kwietników w skali 1:50 z opisem i 16 projektów ogrodów przy willach podmiejskich m.in.: Królewska Góra, Konstancin, Chylice, Skolimów, majątek Pianki, Różopol, Belweder, Janówek, Kąty, Nowe Miasto nad Pilicą, Puszcza Mariańska pod Skierniewicami, szkoła im. Szlenkiera na Woli, etc., wpis własnościowy Winnicki Nr 369. Grzbiet podklejony, niewielkie zawilgocenie górnego marginesu. Stan db.   120. – 
 1. MAZURKIEWICZ Zygmunt: Hodowla roślin i gospodarstwa nasienne braci Kleszczyńskich. Opis organizacji hodowli i produkcji nasion. Kraków: Bracia Kleszczyńscy, 1929. – 61 s., 29 il., 24 cm, brosz. wyd.   50. – 
 1. NEHRING Edward (1892-?): Jazda zwykła i wyścigowa na łyżwach. Warszawa: Warszawskie Tow. Łyżwiarskie, 1927. – 56 s., il., 2 s. erraty, 17 cm, brosz. wyd.   45. – 
 1. NEHRING Edward: Ogródki przy willach (Owocowy, Warzywny, Ozdobny). Warszawa: Nakładem Stow. Pracowników Księgarskich, 1929. – 46, [2] s., 2 plany, 17,5 cm, brosz. wyd., pieczątka własnościowa: Stefan Bartnicki. Na okładce kolorowa ilustracja przedstawiająca willę w ogrodzie. Ślady zawilgocenia.   35. – 
 1. NIEWIAROWSKA, Florentyna (1858-1885), MAŁECKA, Wanda: Doświadczone sekreta smażenia konfitur i soków oraz robienia konserw, marmolad, lodów, najrozmaitszych konserw owocowych w spirytusie i occie, owoców suszonych w cukrze itp. Zebrane przez Florentynę i Wandę. Wyd. 6, pomnożone. Lwów: nakładem autorek, [b.r., koniec XIX w.]. – [2], 256 s., 17 cm, opr. ppł. Otarcia krawędzi grzbietu.   75. –
 1. NIEWIAROWSKA, Florentyna, MAŁECKA, Wanda: Praktyczne przepisy pieczenia ciast świątecznych a mianowicie bab, babek, placków, mazurków, pierników i tortów oraz strucli, kołaczów, chleba, bułek, rogali i różnych przysmaczków do kawy, herbaty i czekolady, zebrane przez Florentynę i Wandę. Wyd. 6, znacznie pomnożone i ulepszone. Lwów: nakładem autorek, [b.r., koniec XIX w.]. – [2], 270, XV s., 17 cm, opr. ppł. Na kilku stronach zapiski ołówkiem.   75. –
 1. NITKOWSKI Aleksander: Hodowla konia zimnokrwistego wobec teraźniejszych potrzeb rolnictwa i przemysłu w Królestwie Polskiem. Napisał … Warszawa: Wyd, Red. „Hodowcy i Rolnika”. 1904. – 117, [2] s., il., 23 cm, brosz. wyd. Omówienie zagranicznych typów koni zimnokrwistych, przydatności hodowli oraz sposobów wraz z możliwościami przeszczepienia na grunt polski. Grzbiet nadpęknięty.   100. –
 1. NORKOWSKA Marta: Piekarnia i cukiernia wytworna i gospodarska. „Najnowszej kuchni” część druga. Nagrodzona 2 wielkiemi medalami srebrnemi na wystawach kucharskich w Warszawie i Łodzi. z ilustracjami. Czwarty tysiąc. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1908]. – [6], 160 s., il., 20 cm, opr. wyd. ppł.   90. –
 1. NORKOWSKA Marta: Gospodarstwo domowe. Na podstawie wykładów wygłoszonych na wystawie przemysłowo-spożywczej w Warszawie w marcu 1909 r. Nagrodzona 2 wielkiemi medalami srebrnemi na wystawach kucharskich w Warszawie i Łodzi. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1909. – [4], 94 s., 20 cm, opr. wyd. ppł. Nieznaczne zaplamienia oprawy, blok poluzowany, sporadyczne przybrudzenia papieru.   90. –
 1. NOTHNAGEL H. i ROSSBACH M.J.: Farmakologija. Przekład z czwartego wyd. z upoważnienia autorów dokonany staraniem współwłaścicieli Gazety Lekarskiej. Warszawa: Gazeta Lekarska, 1883. – [4], II, VI, 839 s., 23 cm, opr. płsk. złoc. Cieszące się niesłychanym powodzeniem wydanie niemieckie, jasne i ściśle naukowe opracowanie przedmiotu, stało się pretekstem do wydania polskiego. Obszerne indeksy, oraz bogata bibliografia. Wiele środków którym niechętna jest współczesna medycyna. Ładny egzemplarz.   180. –
 1. OSTASZEWSKI Spiridon (1797-1875): Miłośnik koni. Przez obywatela Ukrainy … T. I-II. Kijów: nakładem autora, 1852, 1854. – XXIII, [1], 182, III, 125, II, inicjały, winiety, 22 cm, opr. pł., brosz. oryg. w litografii zachowana. Spiridon Ostaszewski – powstaniec 1831 roku, pisarz, zbieracz podań i legend ludowych. Właściciel jednej z największych na Ukrainie stadnin koni, wysokiej klasy znawca hipologii, autor wielu prac z tej dziedziny. „Miłośnik koni”, pomyślany jako podręcznik dla jeźdźców i hodowców, był jego najważniejszym dziełem hipologicznym. Na karcie tytułowej t. II pieczęć księgozbioru Witolda Pruskiego, herbu Prus, wybitnego hipologa, autora licznych książek o historii hodowli koni w Polsce. Stan dobry: ślad zalania kilku pierwszych kart i nieznaczne zawilgocenie marginesu na dalszych kilkudziesięciu kartach pierwszego tomu. Zażółcenia papieru, zapiski i podkreślenia. Rzadkie w komplecie.   350. –
 1. PODRĘCZNIK gry tenisowej zatwierdzony przez P.Z.L.T. Poznań: Nakład własny P.Z.L.T., 1925. – 132, [1], [8] (inseraty), tabl., rys. i il. w ramach paginacji, 18 cm, opr. karton wyd. Pieczęć własnościowa. Podręcznik do nauki gry tenisa Polskiego Związku Lawn-Tennis. Okł. ze śladami obtarcia, grzbiet podklejony pł. K. tyt. minimalnie przybrudzona, dalej czysty egz.   50. –
 1. PRUSKI Witold (1897-1984): Ruler. Warszawa: Jeździec i Hodowca, 1934. – 100 s., il., 1 k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Monografia Rulera, „najznakomitszego konia pełnej krwi, jakiego kiedykolwiek wydała hodowla polska, […] któremu pod względem zasług nie dorównał dotąd żaden inny ogier, ani krajowy, ani zagraniczny” (ze Wstępu). Stan bardzo dobry.   90. –
 1. REWIEŃSKI Stanisław (1825-1907): Listy o jeździe konnej. Praktyczny i przystępny wykład jazdy konnej oraz ujeżdżania koni wierzchowych przez … Wyd. 2 przejrzane i popr. z 11 drzeworytami. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1885. – [6], 172 s., il. (drzeworyty), 18,5 cm, opr. ppł., przednia okł. brosz. zach. Podręcznik ujeżdżania i jazdy konnej z wielu cennymi praktycznymi wskazówkami. Miejscami zbrązowienia kart. Rarytas.   200. –
 1. SANGUSZKO Władysław książę Lubartowicz (1803-1870): O chowie koni i polepszeniu rasy w Galicyi. Uwagi … Lwów: drukiem Piotra Pillera, 1839. – [4], 53 s., na k. tyt. il. w drzeworycie, 24 cm, opr. płsk. Władysław Hieronim Sanguszko (1803-1870) – latyfundysta galicyjski i polityk konserwatywny, wieloletni prezes Towarzystwa Chowu Koni i Wyścigów we Lwowie. Na oprawie ślady po owadzie, grzbiet z ubytkami, ślady po taśmie klejącej na grzbiecie i k. przedtytułowej, sporadyczne zaplamienia papieru. Pomimo tego ładny egzemplarz.   250. – 
 1. SCHOLTZÓWNA Alina, [Scholtz Alina (1908-1996)]: Ogródki nowe z 56 ilustracjami. Warszawa: Stow. Prac. Księgarskich, [po 1930]. – 175 s., 48, [1] il., 21 cm, brosz. wyd., egz. lekko poluzowany. Wczesna praca jednej z najwybitniejszych specjalistek w Polsce w dziedzinie projektowania ogrodów. Stan dobry.   200. – 
 1. SŁAWIANIN. Tygodnik dla rzemiosł, rolnictwa, handlu, domowego gospodarstwa i dla potrzeb praktycznych życia w ogólności. Wydawany przez A. M. Kitajewskiego. Profesora Chemii w Uniwersytecie Warszawskim, i. t. d. T. I. Warszawa: Nakładem wydawcy, w Drukarni Banku.1829. – [6], XIV, 416 s., [9] k.tablic rozkład. numerowanych I-XI, jako że dwie większe traktowane są podwójnie w numeracji, z licznymi rys., 23 cm, brosz. z epoki, całość poluzowana, zacieki na marginesach początkowych i ost. kart, kompletny egz.   250. – 
 1. SŁOWNIK języka polskiego, obejmujący: oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych; nomenklatury tak dawne, jak też nowo w użycie wprowadzone różnych nauk, umiejętności, sztuk i rzemiosł; nazwania monet, miar i wag główniejszych krajów i prowincij; mitologję plemion słowiańskich i innych ważniejszych, tudzież oddzielną tablicę słów polskich nieforemnych z ich odmianą; do podręcznego użytku wypracowany przez Aleksandra Zdanowicza, Michała Bohusza Szyszkę, Januarego Filipowicza, Walerjana Tomaszewicza, Florjana Czepielińskiego i Wincentego Korotyńskiego, z udziałem Bronisława Trentowskiego. Cz. I, A-O, Cz. II, P-Ż. Wilno: Maurycy Orgelbrand, 1861. – 2, VIII, 952, 2, 953-2280, 7, 4, 3, 25 cm, współopr. pełna skóra, tłoczenia i złocenia grzbietu oraz lica oprawy. Słynny „Słownik wileński”, zwany także słownikiem Maurycego Orgelbranda, jest pierwszym podręcznym słownikiem języka polskiego. Liczący około 110 000 haseł słownik wyróżnia się bogactwem zarejestrowanej leksyki, przede wszystkim notowaniem wyrazów potocznych i słownictwa regionalnego, zwłaszcza kresowego (w sumie prawie 2000 haseł). Zawiera także objaśnienia terminologii naukowej, w tym oryginalnego słownictwa, wprowadzonego do polskiej filozofii przez Bronisława Ferdynanda Trentowskiego (1808-1869), wybitnego i filozofa i pedagoga, mesjanistę. Otarcia oprawy, złocenia wyblakłe. Spis prenumeratorów wszyty omyłkowo w środek dodatku “Słowa nieforemne”.   600. – 
 1. SOKOŁOWSKI Stanisław (red.): Leśnik polski. Podręcznik dla leśników wraz z kalendarzem. Wydawnictwo Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie. Lwów-Warszawa: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1920]. – 188 s., 17 cm, opr. ppł. wyd. Stan dobry: ślad zawilgocenia oprawy, ślady rdzy na grzbiecie oprawy i w bloku książki. W treści m.in.: miary, wagi i monety, hodowla lasu, ochrona lasu, użytkowanie lasu, pomiar drzew i drzewostanów, inżynieria leśna, łowiectwo i rybactwo, sadownictwo i ogrodnictwo, pszczelnictwo.   60. –
 1. STĘPIEŃ Władysław: Vademecum żeglarza. Katowice: „Na tropie”, 1934. – 224 s., 47 il., tabl. (w tym barwne), 17 cm, brosz. wyd. Barwna okł. brosz. W. Czarneckiego. Zawiera m.in.: prawo szlaków morskich, przepisy policyjne dla portu w Gdyni, Helu, Jastarni, Gdańsku, przepisy celne, etykieta jachtowa, sygnalizacja morska, pogodoznawstwo, mapy i podręczniki nawigacyjne, prowiantura, wyposażenie jachtu idącego w morze.   60. –
 1. SZUMLAŃSKA Paulina (1842-?): Skrzętna gospodyni. Przepisy przyrządzania różnych potraw tanio i smacznie. Na podstawie długoletniego doświadczenia ułożyła … Wyd. 7, przejrzane i poprawione. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1913. – LII, 340 s., 18 cm, opr. ppł. wyd., po profesjonalnej naprawie. Stan dobry.   120. – 
 1. ŚLIWA Stanisław: Przemysł młynarski w Polsce. Na zasadzie ankiety przeprowadzonej w czerwcu 1934 przez Min. Spraw Wewnętrznych w oprac… Poznań: Nakładem Związku Eksportowego Młynów w Polsce z upoważnienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1935. – [8], 95, [5] s., 4 k.tabl.rozkład., 1 wykres, 24 cm, brosz. wyd., podpis własn. Kartogramy: (1) Rozmieszczenie wiatraków w Polsce; (2) Rozmieszczenie młynów wodnych w Polsce; (3) Rozmieszczenie młynów parowych i motorowych w Polsce; (4) Rozmieszczenie młynów Handlowo-Przemysłowych w Polsce; wykres: Wykorzystanie zdolności przemiałowej młynów w Polsce, Ładny egzemplarz.   50. – 
 1. TYGODNIK rolniczo-technologiczny. Red. Kurowski Nepomucen. Warszawa: w Druk. Piasta, 1835. – Drugi półrocznik: kolejno 26 numerów tygodnika od Ner 27 czwartek 2 lipca 1835 do Ner 52 czwartek 24 grudnia 1835. – od 215 do 406, [4], 407 do 420, [2] s., 6 k.tabl. (tabl.1 powtórzona), 26 cm, współopr. pł. z epoki. Po s. 406 Wykaz PP. Prenumeratorów Tygodnika i Spis przedmiotów w części drugiej zawartych. 3 tabl. ilustracji w artykułach: o budownictwie, 27 fig. (omyłkowo zdublowana), o płotach samorodnych, 13 fig. i Mechanika Rolnicza, 3 fig. oraz do artykułu Jedwabnictwo dołączona próbka jedwabiu krajowego przyczepiona do zdobionego ornamentem kartoniku. Zawiera m.in. działy: Technologia Wiejska (gorzelnie, piwo, etc.), o Nawozach, Jedwabnictwo (historia jedwabnictwa w naszym kraju), Ogrodnictwo (płody samorodne), Leśnictwo, o stosownym położeniu mieszkań względem słońca oraz o Budownictwie: Budownictwo wiejskie, o materiałach budowlanych, o czasie do budowania najstosowniejszym, o miejscu do budowli, Plan i części domu, o wewnętrznym urządzeniu domów, o rozmaitych budowlach gospodarskich, o studniach, kanałach, sadzawkach, groblach, o drogach i obsadzaniu ich drzewami, mostach, o budynkach chłopskich. Otarcia oprawy, wnętrze czyste.   250. –
 1. URZĘDOWY rozkład jazdy i lotów z załącznikiem. Ważny od 3 IX 1936 do 14 XII 1936. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Komunikacji; Polskie Tow. Księgarni Kolejowych, 1936. – [2], 322, [10] s., [20] s. tabl. il., [1] k. mapa trójkolor. 47 × 53 cm (rozkł.), tab., mapki 20 cm, brosz. wyd. Ogólnopolski rozkład jazdy z mapą komunikacji w Polsce i w Europie. ładny egz.   300. –
 1. WEBER Leonard: Wyrób miodów pitnych. Stanisławów: Druk St.Chowańca, 1920. – 25, [2] s., 16 cm, brosz. wyd.   35. –
 1. WOLICKI Tomasz: Nauka dla włościan, iak mogą żyć swobodnie i wesoło, uczciwie do maiątku i do dobrego bytu przychodzić, oraz sobie i bliźnim w przygodach bydź pomocnymi. z Niemieckiego przez … Wydanie trzecie poprawione i pomnożone dodatkiem, obeymujący: 1. Naukę o hodowaniu owiec. 2. Rozmaite Śpiewy Narodowe. 3. Czyny niektóre znakomite naszego ludu. Warszawa: w drukarni przy ul. Mazowieckiey i Świętokrzyskiej, nakładem i staraniem Da. Dz. [Damazego Antoniego Jana Dzierożyńskiego], 1831. – [2], VI, 254, [2], 48 s., ozdobniki w drzeworycie, 19 cm, opr. kartonowa wydawnicza, zdobiona. Karta tytułowa, datowana na 1831 rok, wklejona do wydania z 1830 roku, drukowanego w drukarni Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświaty Publicznej, o którym Estreicher pisze: „tę edycję będącą na składzie w Bibl. głów. warszawskiej, oddano w r. 1864 introligatorowi na częściowe zniszczenie, z powodu domieszczonych w końcu wierszy patriotycznych” (w oferowanym egz. dodatek zachowany). Pierwotna k. tyt. wklejona w wyklejkę, napis „Za pozwoleniem Cenzury” przekreślony. Na odwrocie k. tyt. podpis tłumacza. Damazy Antoni Jan Dzierożyński (1783-1835), nakładca dzieła, był prawnikiem, redaktorem i wydawcą. w 1831 roku nabył drukarnię b. Komisji Rządowej WRiOP. Po niepowodzeniach wydawniczych zamknął działalność i z powodu długów uciekł do Ameryki, gdzie ślad po nim zaginął. Przypuszcza się, że zginął w katastrofie okrętowej. Stan dobry: oryginalna okładka kartonowa otarta, ślady zalania bloku, s. 87-92 w reprodukcji na papierze z epoki. Mimo to ładny egzemplarz.   300. –
 1. ŻABIŃSKI A.: Najważniejsze miary, wagi, monety. Kraków: nakładem autora, 1938. – 56 s., 12 cm, brosz. wyd. Zawiera tabele miar, wag i przeliczniki walut z całego świata. Minimalne ubytki grzbietu okładki broszurowej.   35. –

JUDAICA

 1. BAŁABAN Majer (1877-1942): Studja historyczne. Z 27 rycinami na 16 tablicach. Warszawa: Sgł. Księg. M.J. Freid i S-ka, 1927. – [6], 197, [5], XVI tabl. s. il., 23 cm, opr. pł. Rozprawy historyczne poświęcone Żydom i Karaimom polskim. Zawiera m. in.: Karaici (Karaimi) w Polsce (studium historyczne) dotyczące poszczególnych ośrodków (Lwów, Halicz, Kukizów, Łuck, Troki i Wilno; Bożnice obronne na wschodnich kresach Rzeczypospolitej; Ghetto lubelskie (zarys historyczny); Samson Wertheimer, bankier nadworny Leopolda i i Augusta II, rabin-nominat krakowski; Żydzi w Olkuszu i gminach parafialnych (Wolbrom, Pilica, Chrzanów, Trzebinia, Wiśnicz, Brzesko i Bochnia); Auto da-fe we Lwowie w 1728 (stracenie rabinów lwowskich za nawrócenie konwertyty na judaizm); Aleksander Sochaczewski, zapomniany malarz polskiej martyrologji; Ku wiecznej pamięci (uczeni Żydzi polscy zmarli w r. 1924.). Niewielkie zabrudzenia okładki, oraz uszkodzenia kilku kart.   120. –
 1. BARRUEL [August] (1741-1820): Święte tajemnice massonii sprofanowane. Wyjątek z dzieł … Memoires pour servir a l’Histoire du Jacobinisme. Lwów: [b.w.], 1805. – [8], 390 s., 19 cm, opr. płsk. brązowy z epoki. Tłum. przez Karola Surowieckiego.   160. –
 1. JUTRZENKA. Tygodnik dla Izraelitów poŸŸlskich, pod redakcją Daniela Neufelda (1814-1874). Nr 1-23: 5 VII – 6 XII 1861; 1-52: 3 i – 26 XI 1862; 1-43: 2 i – 23 × 1863. Warszawa: Sgł. w Księg. H. Natansona, 1861-1863. – 188; 444; 432 s., 27,5 cm, współopr. płsk. Pismo redagowane przez uczonego i przejętego duchem obywatelskim przedstawiciela nacji żydowskiej. Powstało w okresie reform mrgr. Aleksandra Wielopolskiego, które zapewniały Żydom formalne równouprawnienie otwierając drogę ku obywatelstwu. Wydawane w okresie największych zrywów patriotycznych kiedy przedstawiele religii mojżeszowej manifestowali swój polski patriotyzm na ulicach Warszawy razem z ewangelikami i katolikami protestując przeciwko represjom carskim i zamykaniu kościołów. Było to jedno z pierwszych polskojęzycznych pism żydowskich, które starało się kształtować gusty i opinie nie tylko czytelników Żydów, ale i Polaków oraz niwelować wzajemne uprzedzenie. Na łamach tego asymilatorskiego pisma występowała ambitna publicystyka poświecona różnorodnym aspektom życia Żydów w Polsce. Przykładowo drukowano wyjątki z dzieł rabinicznych o charakterze moralizatorsko-literackim i religijnym oraz rozprawy teologiczne, popularyzowano żydowską kulturę i tradycje, poruszano sprawy bieżące (np. angażowanie się Żydów w wybory samorządowe) etc. Pismo zawiera również stałe działy (np. korespondencje, nekrologi czy rozmaitości) oraz zbiór wiadomości bibliograficznych, historycznych czy też wspomnień o polskich Izraeilitach rozsianych po świecie, o zabytkowych bożnicach i innych pamiątkach kultury żydowskiej w Polsce, a nawet świątyniach innych wyznań. Druk dwuszpaltowy. Całka wydawnicza. Brak nr 24-25-26 z r. 1861 oraz dodatków do nr 43 z r. 1863. Grzbiet obustronnie pęknięty. Wewnątrz czysty egz.   1000. – 
 1. MERUNOWICZ Teofil (1846-1919): Żydowska polityka narodowa obecnej doby. Warszawa: Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, 1919. – 87, II s., 21 cm, brosz. wyd. Grzbiet podklejony.   50. –
 1. PRZEGLĄD Judaistyczny (Poznań 1922). Red.: Stanisław Kobyliński. Organ poświęcony badaniu kwestji żydowskiej. Nr 1/maj 1922. Poznań – Warszawa: Sp. „Przegląd Judaistyczny”, 1922. – 88 s., 20,5 cm, brosz. wyd. Pierwszy numer pisma będącego próbą obiektywnego, paranaukowego spojrzenia na problem żydowski wraz z przeglądem prasy polskiej o Żydach i prasy żydowskiej.   50. – 
 1. SCHALL Jakób: Historja Żydów w Polsce, na Litwie i Rusi. z 25 ilustracjami. Nakład drugi. Lwów: Polska Niepodległa, 1935. – 320, XXIV s., [20] s.il., 23 cm, opr. ppł. Historia Żydów od czasów osiedlenia na ziemiach polskich do czasów najnowszych.   120. –
 1. TAUBER M.[ajer], WAJNGARTEN J.[erahmiel]: Mała historja Żydów : dla szóstej klasy szkół powszechnych. Z. 1-2. Warszawa: Nakł. Autorów, 1938. – 96 s., il.; 78, [2] s., il., 22,5 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowany podręcznik nauki religii mojżeszowej zatwierdzony przez ministerstwo. Historia narodu żydowskiego od czasów rzymskich do 1492 r.   80. –
 1. WYTYCZNE w sprawach żydowskiej, mniejszości słowiańskich, niemieckiej, zasad polityki gospodarczej. Warszawa: Oddział Akademicki OWP, 1932. – 15 s., 24,5 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Na prawach rękopisu. Instrukcja wewnętrzna Oddziału Akademickiego OWP”. Broszura polityczna Obozu Wielkiej Polski w sprawach mniejszości narodowych z hasłami: „Żyd nie może być obywatelem Polski”, „Lud ruski i białoruski jest częścią narodu polskiego” i „Śląsk, Prusy Wschodnie i Gdańsk wrócą do Polski”. Miejscami zaplamienia.   50. –

VARIA

 1. ARCT-GOLCZEWSKA Marja (1872-1913): Botanika na przechadzce. Część II. 208 rysunków roślin na 20 tablicach. Wyd. III z tekstem objaśniającym, przejrzanym i uzupełnionym przez J.Kołodziejczyka. Warszawa: M. Arct, 1929. – 39, [1] s., XX k. tabl. w litografii barwnej, 21 cm, brosz. wyd.   150. – 
 1. DOBOSZYŃSKI Adam (1904-1949): Gospodarka narodowa. Wyd. 2 przejrz. i uzup. Warszawa: Sgł. w Adm. „Myśli Nar.”, 1936. – 325, [2] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy na k. tyt. Głośna praca uznana w kręgach narodowych za symbol scalenia polskiego nacjonalizmu z nauką społeczną kościoła katolickiego. Powstała pod wpływem pism św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu oraz encyklik papieskich. Krytyka liberalnego kapitalizmu, socjalizmu i komunizmu, jako antychrześcijańskich i materialistycznych. Zawiera koncepcję przebudowy społecznej w Polsce, stworzenie społeczeństwa narodowego, silnego organizmu stanowo-zawodowego, zdolnego obronić naród przed towarzyszącym kapitalizmowi zjawiskiem koncentracji przemysłu. Propaguje zasady korporacjonizmu, w którym o awansie społecznym decydowałoby wykształcenie, praca, samozaparcie i talent. Stan bardzo dobry.   90. – 
 1. DREXELLIUSZ Jeremiasz (1581-1638): Zodyakus albo droga do wieczności czyli: dwanaście znaków przejrzenia do nieba. Przez … łacińskim językiem wydana, a r. 1632 na polski przetłumaczona przez pewnego kapłana, teraz zaś przejrzana i na nowo wydana. Wadowice: Franciszek Foltyn, 1874. – [2], 341, [1] s., 14,5 cm, opr. pł. Tłumaczenie polskie ascetycznego traktatu łacińskiego kaznodzieji jezuickiego, który zyskał sobie szacunek również u protestantów, a dzieła jego szeroko były rozpowszechniane po całej Europie.   60. – 
 1. ERNST Marcin (1869-1930): O przyrodzie planet. Lwów: H.Altenberg, 1899. – [4], 174, [1] s., [4] k.tabl., 18 cm, opr. ppł. Wiedza i Życie. Zagadnienia i prądy współczesne … R. I. – T. 9. Ładny egzemplarz.   60. – 
 1. [KOPERNIK] Mikołaj Kopernik. Księga zbiorowa. [Oprac.:] Marcin Ernst [i in.] Lwów: Książnica Polska, 1924. – [4], 246, [2] s., w tym portret, 25 cm, brosz. wyd. Lwowski Komitet Obchodu 450 Rocznicy Urodzin M. Kopernika. Okładka podniszczona, blok czysty.   60. – 
 1. KRAHELSKA Halina (1892-1945): Praca dzieci i młodocianych w Polsce. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1928. – 88 s., tab., 19 cm, brosz. wyd. z dedykacją autorki dla Marszałkowej Aleksandry Piłsudskiej z 20 IV 1928. Sprawy Robotnicze, nr 3. Praca znanej działaczki społecznej, publicystki i powieściopisarki; podczas wojny żołnierza AK w Biurze Wojskowym Komendy Głównej AK. Stan bardzo dobry.   100. – 
 1. LANDAU Józef: Szkice przeciwwyznaniowe. Warszawa: Sgł. Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich, 1923. – 51 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Nieaktualne stemple własnościowe. Bibliotek Wolnomyśliciela, nr 2. Szkice wolnomyślicielskie (m.in. odżydzanie mozaizmu) wykazujące sprzeczności w Biblii Starego i Nowego Testamentu. Dotyczą głównie religii chrześcijańskiej i żydowskiej. Egz. nierozcięty. Luźne składki.   35. – 
 1. ŁOŚ Wieńczysław (1868-1905): Zbieranie roślin i urządzenie zielnika. Pisa: Tipografia T. Nistri, 1888. – 19 s., 19 cm, brosz. wyd.   25. – 
 1. MŁYNARSKI Feliks (1884-1972): Złoto i banki biletowe. Warszawa: Tygodnik „Przemysł i Handel”, 1928. – 110, [3] s., 23 cm, opr. pł. Rozprawa znanego ekonomisty, głównego wykonawcy reformy pieniądza polskiego w 1924 i wiceprezesa Banku Polskiego. Omawia rolę złota jako czynnika walutowego.   45. – 
 1. PANORMITARUS Antoni [właśc. BECCADELLI Antonio (1394-1471)]: Hermaphroditus. Latenisch nach der Ausgabe von C.Fr.Forberg (Coburg 1824), nebst einer deutschen metrischen Übersetzung und der deutschen Übersetzung der Apophoreta von C. Fr. Forberg. Besorgt und hrsg. von Fr. Wolff-Untereichen. Mit einem sexualwissenschaftlichen Kommentar von Alfred Kind. Leipzig: A.Weigel, 1908. – XLVIII, 423 s., 25 cm, opr. pperg. Wznowienie jako druk prywatny w nakładzie 520 egz. – ten 312, przetłumaczonego z łaciny wydania z 1824 roku.   300. – 
 1. PIOTROWSKI [KORWIN] Ludwik (1904-1988): Nasze Ja Niematerialne. Kraków: Sgł. Księgarnia St. Lisowski, 1939. – 79 s., 16,5 cm, opr. wyd. pł. Autorska pieczątka heraldyczna „Z księgozbioru Korwin Piotrowskich”. Rozważania filozoficzno-religijne o istocie bytu. Wyd. 200 egz, numer. (niniejszy bez nr ). Bardzo ładny egz.   60. – 
 1. [PRAWOSŁAWIE – POLSKA Cerkiew Prawosławna] TEODOROWICZ T.P.: K sorokalietiju pastyrstwa 1895-1935. Cz. 1-3. Warszawa: Sinodalnaja Tipografija, 1935. – 388, [2], III, [1], liczne il.; 186, [2] s. [2] k. tabl. rozkł., liczne il.; 114, [5] s., il., 24,5 cm, opr. pł. Książka wydana z okazji 40 rocznicy pasterstwa autora, duchownego prawosławnego poświęcona w głównej mierze rosyjskiej Cerkwi Autokefalicznej w Polsce po i wojnie światowej. Część i obejmuje historię cerkwi w Polsce w XX w., artykuły i wykłady związane z sytuacją prawosławia w Rosji sowieckiej, sprawy organizacyjne cerkwi i jej działalność w Polsce. Część II to osobiste wspomnienia autora z życia i pracy na kresach wschodnich do momentu przyjazdu do Warszawy w 1921 r. Część III zawiera artykuły drukowane w periodykach prawosławnych. Rzadki zbiór pamiątkowy do historii najnowszej kościoła prawosławnego w Polsce. Kilka podklejeń stron, również ze śladami po taśmie, bez uszczerbku dla tekstu.   250. – 
 1. RADIO w Polsce w latach 1935 -1938. Warszawa: Polskie Radio, 1938. – 151 s., il., portrety, 27 cm, opr. wyd. karton. Bogato ilustrowana dokumentacja działalności Polskiego Radia. Redakcja Franciszek Pawliszczak, oprac. graficzne Zygmunt Kosmowski. Stan b. dobry.   120. – 

ROCZNIK Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Cykliczne wydawnictwo zawierające działy stałe (skład PTNnO, sprawozdanie sekretarza generalnego, sprawozdania z posiedzeń naukowych komisji i wydziałów, nekrologia oraz przegląd działalności naukowej towarzystw naukowych i instytucji oraz innych placówek polskich na obczyźnie) oraz referaty z różnych dziedzin.

 1. Rok 1951-1952. Londyn: PTNnO, [1952]. – 80 s., 23,5 cm, brosz. wyd.   50. – 
 1. Rok 1952-1953. Londyn: PTNnO, [1953]. – 64, [4] s., 23,5 cm, brosz. wyd. Oprócz działów stałych zawiera m.in. referat Stanisława Strońskiego, Trystan i Iseut.   50.-
 1. Rok 1954-55. Londyn: PTNnO, [1955]. – 108 s., 23,5 cm, brosz. wyd. Oprócz działów stałych zawiera m.in. Karoliny Lanckorońskiej, Początki kościelne Krakowa.50. –    
 1. Rok 1956-57. Londyn: PTNnO, [1957]. – 148, 7 s., 23,5 cm, brosz. wyd. Oprócz działów stałych zawiera m.in. referat Bolesława Sobocińskiego o filozofie Janie Łukasiewiczu (1878-1956). Dołączono przemówienie prezesa Towarzystwa Tadeusza Brzeskiego m.in. w związku z likwidacją Polskiej Akademii Umiejętności w PRL.   50. – 

 1. SKŁODOWSKA-CURIE Maria (1867-1934): Promieniotwórczość. Przeł. Ludwik Wertenstein. Warszawa: Komitet Wydawniczy Podręczników Akademickich, 1939. – XVI, 580 s., [2] portrety, 26 + 3 k.tabl., 25 cm, opr. pł. Pierwsze polskie wyd. dwukrotnej laureatki nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Nienaganny egzemplarz.   150. – 
 1. SPRAWOZDANIE z Rzemieślniczej Wystawy-Targów w Łodzi. Łódź: Izba Rzemieślnicza, grudzień 1936. – 146, [2] s., il., 24 cm, opr. wyd. karton. Bogato ilustrowany katalog firm z wykazem alfabetycznym tych, które wzięły udział w Wystawie-Targach w Łodzi. Znakomity egzemplarz.   90. – 
 1. TENNENBAUM Henryk (1881-1946): Skomercjalizowana racja stanu. Groteska polityczno-gospodarcza na tle stosunków polskich. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1927. – 95 s., 23 cm, brosz. wyd. Rozprawa ekonomiczna stanowiąca ostry atak na ówczesną gospodarkę polską autorstwa urzędnika Ministerstwa Przemysłu i Handlu i docenta Szkoły Głównej Handlowej. Omawia przedsiębiorstwa państwowe, Bank Gospodarstwa Krajowego, udział państwa w przedsiębiorstwach państwowych i politykę elektryfikacyjną. Przednia okładka uszkodzona.   40. – 
 1. WILKOMM Maurycy: Atlas państwa roślinnego zawierający 124 tablice kolorowane z 700 rysunkami roślin oraz 165 drzeworytów wśród tekstu szczegółowego oprac. przez Wł. M. Kozłowskiego. Warszawa: M. Arct, 1900. – II, 186 s., 124 k. tabl. w chromolitografii, 165 il. w drzeworycie., 25 cm, opr. płsk. Atlas z systematyką świata roślinnego, skorowidzem nazw polskich i setkami okazów flory na barwnych tablicach. Otarcia grzbietu i krawędzi opr. Stan bloku więcej niż dobry, ze sporadycznymi zabrudzeniami.   750. – 
 1. WORONICZ Jan Paweł Pawęża (1765-1829): List pasterski o Jubileuszu zaczynaiącym się w Dyecezyi Krakowskiey dnia 16 Września w roku bieżącym… Warszawa: [B.w.], 1826. – 8 s., 20,5 cm, brosz. wyd. List późniejszego arcybiskupa warszawskiego i prymasa Polski. Tyt. nagłówek.   60. –